Hlavní navigace

DPP a DPČ na stejnou činnost

Vážená paní Kučerová,
zúčastňuji se pravidelně Vašich přednášek v Náchodě v rámci cyklického školení mzdových účetních. Prosila bych Vás o odpověď na následující dotaz:
V naší firmě pracují na vrátnici střídači za dovolenou nebo za nemoc. Uzavírám s nimi DPP a po vyčerpání 3OO hodin pak uzavřu např. od srpna, září DPČ na polovinu úvazku.
Je tento postup přípustný, pokud je DPP a následně DPČ takto za sebou uzavřena na stejné jméno a stejný druh práce v jednou roce a tento postup se každoročně opakuje? Setkala jsem se s názorem, že se takto cíleně vyhýbám odvodu pojistného a že by mi kontrolní orgány mohly doměřit pojistné nebo daň.
Předem děkuji za odpověd.
Jana Schönová Trutnov

Jana
31. 1. 2019 18:43

Odpověď

Dobrý den,

je pravdou, že v ustanovení § 74 zákoníku práce se píše, že "zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru." Priorita zajišťování úkolů zaměstnavatelů především zaměstnanci v pracovním poměru je tedy zřejmá a nezpochybnitelná. To ale neznamená, že by nebylo možné uzavírat spolu s pracovními poměry také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dané ustanovení je formulováno toliko jako obecné kritérium a nelze jej vztahovat na každého jednotlivého zaměstnavatele.

Ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že „Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.“ Zde se „dalším pracovněprávním vztahem“ myslí dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo i pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, které jsou uzavřeny souběžně.

Naopak jsou-li tyto pracovní poměry uzavřeny postupně, tj. jeden započne po skončení druhého, není zde žádné omezení v tom smyslu, že by tyto vztahy nemohly být uzavřeny na stejný druh práce. Jak pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdil rovněž Státní úřad inspekce práce.

Zákon tedy řetězení dohod konaných mimo pracovní poměr nezakazuje. Jestliže tento postup umožňuje zákoník práce a zaměstnavatel postupuje zákonným způsobem v oblasti odvodu pojistného a daní, není důvod k doměření.

S přáním krásného dne

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)