Hlavní navigace

mzda u zkráceného úvazku

Zaměstnanec od 1.1.2019 má zkrácený úvazek 10 hodin/týden. (Jedná se o HPP z roku 2008, kdy byl úvazek 40 hodin/týden, pracovní poměr trvá nepřetržitě, pouze byly dlouhodobé nemoci).
Smluvní mzda 35.000,-Kč, zaměstnavatel neuvažuje o krácení mzdy.
Jak vypočítám mzdu za leden?, pracuje dva dny v týdnu (v lednu pracoval 2.,3.,7.,8.,14­.,15.,21.,22.,28­.,29., tedy 10 dní x 5 hod, v únoru to bude 8 dní x 5 hod). Jaký bude PHV (od 6/18 měl úvazek 4 hod/den, mzda 35.000,-).
Uplatňuje slevu na poplatníka a na invaliditu 1.st.
Prosím také, jak se bude nebo nebude krátit dovolená,a co s tím, když mu ještě z loňského roku zbývá 11,5 dne dovolené.
Má případně nárok na stravenky za dny, které odpracuje, tedy v lednu 10 ks a v únoru pak 8 ks? Vnitřním předpisem je dáno, že musí odpracovat alespoň 4 hodiny.
Děkuji
Šárka

Šárka
5. 2. 2019 22:50

Odpověď

Dobrý den,

jde o kratší pracovní dobu sjednanou dle § 80 zákoníku práce (dohoda o změně pracovní smlouvy). Píšete, že výše odměny se měnit nebude. Tato varianta je samozřejmě možná, avšak je třeba brát zřetel na diskriminaci a rovné zacházení se zaměstnanci (pokud stejnou práci vykonávají i jiní zaměstnanci a odměňování je výrazně odlišné).

Jestliže se jedná o sjednanou měsíční mzdu při úvazku 10 hodin týdně, bude měsíční mzda 35 000 Kč. Nemáte stanoveno žádné vyrovnávací období, jedná se o rovnoměrně rozvrženou týdenní pracovní dobu. V jednotlivých týdnech je skutečně odpracováno 10 hodin (přesčasem, za který nepřísluší dle § 78 zákoníku práce příplatek až do stanovené týdenní pracovní doby, avšak přísluší za odpracovanou dobu mzda) bude až práce nad 10 hodin týdně. V lednu i v únoru bude mzda stejná. Vždy hlídáte jen odpracování 10 hodin týdně. Obdobně zaměstnanci s měsíční mzdou pracující 5 dnů v týdnu, mají stejně v lednu i v únoru, bez ohledu na nižší počet odpracovaných dnů.

Průměrný výdělek

Průměrný hodinový úvazek bude stanoven v souladu s ustanovením § 351 až 362 zákoníku práce. Vycházíte z předchozího kalendářního čtvrtletí, tj. čtvrté čtvrtletí roku 2018. Průměrný výdělek lze stanovit, pokud zaměstnanec v tomto období odpracoval alespoň 21 dnů. Postupujete jako u jiných zaměstnanců, tedy z průměrné hodinové mzdy (hrubá mzda za rozhodné období se vydělí odpracovanými hodinami v tomto období). Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat (ne náhrada mzdy např. za čerpanou řádnou dovolenou). Pro stanovení průměrného hodinového výdělku se do odpracované doby nezapočítávají cestovní náhrady, náhrady mzdy (řádná dovolená, překážky v práci atd.), odstupné, plnění věrnostní a stabilizační povahy, odměny za pracovní pohotovost a další. Do odpracované doby se nezapočítávají období, za které dostává zaměstnanec náhradu mzdy při překážkách v práci, nepřítomnosti v práci (dovolená, náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek) atd.

Například, pokud měl v některém měsíci zaměstnanec odpracovat 10 dnů (5 hodin) a čerpal jeden den dovolené, pak jeho měsíční mzda činí ((35 000/50) x 45) + náhrada mzdy za dovolenou, tj. 5 hodin x průměrná hodinová sazba.

Ovšem píšete, že váš zaměstnanec v lednu pracoval 10 dnů (1. ledna zřejmě z důvodu svátku nepracoval). Je zde tedy celkem 11 dnů. Výhodou je, že mzdu za svátek nemusíte krátit s odůvodněním, že za výkon práce je posuzována i doba svátku.

Čistá mzda

Konkrétní výpočty v Poradně samozřejmě neposkytujeme. Skutečnou výši čisté mzdy ani nelze na základě zaslaných informací stanovit (např. neznám průměrný hodinový výdělek z předchozího čtvrtletí).

Řádná dovolená

Ke změně dochází na přelomu roku, není tedy potřeba přepočítávat případnou již vyčerpanou dovolenou z roku 2019. Je zde ale dovolená z roku 2018, kdy úvazek zaměstnance činil 5 dnů v týdnu po 4 hodinách. Nepíšete, zda poskytuje zaměstnavatel zákonných 20 dnů dovolené nebo například 25 dnů. Za předpokladu, že poskytujete v praxi obvyklých 25 dnů/5 týdnů dovolené, bude přepočet vypadat následovně:

Aktuální nárok na dovolenou 5 týdnů x 2 dny v týdnu, tj. 10 dnů (5 hodin x 10 dnů = 50 hodin)

Původní nárok na dovolenou 5 týdnů x 5 dnů v týdnu, tj. 25 dnů (4 hodiny x 25 dnů = 100 hodin)

Koeficient přepočtu: 50/100 = 0,5 případně dle týdenní pracovní doby 10/20

Přepočet nároku dovolené z loňského roku: 11,5 dne x 0,5 = 5,75 po zaokrouhlení 5,5 dne x 5 hodin

Existuje ale více způsobů přepočtu nároku na dovolenou, připouštím, že se výsledek může mírně lišit.

Stravenky

Zaměstnavatel není povinen poskytnout stravenky, je pouze povinen umožnit zaměstnancům na pracovišti stravování. Stravenka je zaměstnanecký benefit. Pokud poskytujete zaměstnancům v souladu s interním předpisem stravenky po 4 hodinách práce, pak má váš zaměstnanec nárok na stravenku za každý odpracovaný den.

Krásný den přeje

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)