Hlavní navigace

Vyuloučená doba

Dobrý den,
mohla byste mi poradit v otázce vyloučené doby u ELDP. Jsem na rodičovské dovolené, ale zároveň pracuji na DPP. Od ledna do června jsem měla mzdu do limitu 10.000, od července víc. Nevím, jak to teď je.
Firma, kde jsem teď na DPP je naše (s manželem a dělám nám papíry), nejsem si jistá zda se jedná o vyloučenou dobu po dobu a zakřížkuju 1-12 nebo ne.
A ještě se Vás zkusím zeptat na Výpočet daně a daňového zvýhodnění, i když nevím, zda mi poradíte. Zkusím to.
Vyjela jsem si ze systému tyto sestavy, ale nevím, zda jsou správně.
Podle mě, když si slevu na poplatníka uplatňujeme měsíčně ve mzdách, tak by pak v této sestavě na řádku 13 měla být nula, ne? Mně tam vyjíždí roční sleva ve výši 24.840 Kč, ale to bychom si slevu nárokovali 2x..?
U mě je to ještě trochu komplikovanější.
Jsem na RP a jak jsem již uváděla od ledna do června jsem pobírala limitních 10.000,- a slevu na poplatníka neuplatňovala, ani na invaliditu 2.stupně.
Od července jsem již brala přes 10.000 a slevy uplatňovala. Zase mi v sestavě vyjíždí roční slevy tedy 24.840 a 2520 Kč, dle mého by mělo být 12.420 a 1260 Kč.

Poradíte mi prosím

Děkuji Jirsová

Michaela
17. 2. 2019 18:56

Odpověď

Dobrý den,

pokud jsem to správně pochopila, máte nyní uzavřeny dva pracovněprávní vztahy s jedním zaměstnavatelem. První pracovní poměr - čerpána mateřská a následná rodičovská dovolená, druhá dohoda o provedení práce (musí být uzavřena na jiný druh práce). Obdobně budou i dva ELDP. Budou rozlišeny kódem. První pracovní poměr - kód trojčíslí začínající 1 a druhá dohoda o provedení práce - trojčíslí začínající T.

Evidenční list pro DPP povedete od července (DPP založila účast na nemocenském a důchodovém pojištění). Zde žádné vyloučené dny nebudou.

Evidenční list pro pracovní poměr - v zásadě platí, že pokud žena čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (např. až do 4 let věku dítěte), bude znak „X“ ve většině případů prvně uveden v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém se dítě narodilo. Výjimkou budou situace, kdy k porodu dojde 1. dne v měsíci, v těchto případech bude znak „X“ uveden již v měsíci porodu (nebude-li zúčtován příjem, z něhož se odvádí pojistné). Znak „X“ bude dále uváděn ve všech měsících čerpání tohoto volna. Potrvá-li mateřská a rodičovská dovolená po celý následující kalendářní rok (roky), zaměstnavatel na další ELDP místo uvádění dvanácti „X“ vyznačí „X“ v posledním třináctém prostoru označeném „1-12“. Třináctý prostor bude využíván výlučně v případech, kdy po celý kalendářní rok (tj. v období od 1.1. do 31.12.) nepřichází v úvahu zápočet ani jednoho dne pojištění.

Více najdete v materiálech ČSSZ
Metodická pomůcka k vyplňování ELDP https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/ELDPMetodickapomucka6190pkaynketgnwfjbbanhhevfvpujxtnvea.pdf a - Všeobecné zásady vyplnění ELDP - https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F542FE87-D210-4814-95E1-CAAB08D15BEC/0/ELDP_V%C5%A1eobecn%C3%A9_z%C3%A1sady_platn%C3%A9od112019.pdf

Roční zúčtování

Roční zúčtování je samostatný výpočet. Na řádku č. 13 bude skutečně celá částka 24 840 Kč (tuto slevu v ročním zúčtování nikdy nelze dělit na jednotlivé měsíce). Oproti tomu na řádku 21 uvádíte úhrn sražených záloh. Pokud jste učinila daňové prohlášení, uplatníte slevy na všechny roční příjmy dosažené z DPP. Uplatnění daňových slev v jednotlivých měsících je možnost, nikoli povinnost. Jestliže jste prohlášení k dani učinila až od měsíce července, bylo ještě možné učinit prohlášení dodatečně a tím si uplatnit slevy i za předchozí měsíce. Což je pro vás zřejmě nejvýhodnější varianta. V takovém případě do ročního zúčtování zahrnete příjmy z DPP za celý rok, uplatníte slevu na poplatníka i slevu na invaliditu. Tímto postupem by se vám měly "vrátit" veškeré sražené daňové zálohy.

Hezký den přeje

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)