Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Dobrý den, prosím vyplňuje se u zaměstnankyně, která si chce uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě tabulka na str. 2 Prohlášení, pokud žije s přítelem ve společné domácnosti, ale přítel není otcem vyživovaného dítěte? Musím zde vyplnit přítele a chtít po něm potvrzení, že si na dítě neuplatňuje? A kdyby tento pár uzavřel manželství, změnilo by se něco? Děkuji.

Jana
5. 2. 2020 8:30

Odpověď

Dobrý den,

vhodnou pomůckou k vyplnění, je komentář, který je uveden pod tabulkou na str. 2 (vzor Prohlášení č. 26). Zde se píše: pokud daňové zvýhodnění neuplatňujete, bod c) ani tabulku nevyplňujte. Za předpokladu, že ve společně hospodařící domácnosti vyživuje děti pouze jeden poplatník, který zároveň uplatňuje daňové zvýhodnění, označte křížkem variantu NE a tabulku nevyplňujte. Tabulku vyplňte vždy, pokud křížkem označíte variantu ANO, tzn., že v téže společně hospodařící domácnosti vyživuje děti i jiný poplatník. Uveďte identifikační údaje druhého poplatníka a vyberte zvolenou variantu – zda druhý z poplatníků uplatňuje či neuplatňuje daňové zvýhodnění pokud je druhý z poplatníků také zaměstnán (ve sloupci „Zaměstnání“ je uvedeno „ANO“), pak bez ohledu na skutečnost, zda tento poplatník u svého plátce daně (zaměstnavatele) uplatňuje či neuplatňuje daňové zvýhodnění – uveďte vždy název a adresu tohoto plátce daně.

Zaměstnankyně sice žije ve společně hospodařící domácnosti, ale její přítel dítě v souladu se zákonem dítě nevyživuje. Podle ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů se pro účely tohoto zákona považuje za vyživované dítě poplatníka dítě VLASTNÍ, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, DÍTĚ DRUHÉHO Z MANŽELŮ, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je a) nezletilým dítětem, b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, ...

Musí se tedy jednat o vlastní dítě, což dítě přítelkyně (družky) není. Druh si dítě uplatnit nemůže, není třeba nijak dokládat a do tabulky se nezapisuje - ve společně hospodařící domácnosti vyživuje dítě pouze jeden poplatník. Pokud pár uzavře manželství, je situace jiná. Dítě druhého z manželů uplatnit lze, tudíž je třeba do tabulky zapsat a doložit potvrzením zaměstnavatele druhého z manželů, čestným prohlášením v případě OSVČ atd. Manžel by si mohl dítě manželky uplatnit od měsíce následujícího po uzavření manželství (podmínka musí být splněna k 1 dni kalendářního měsíce).

S pozdravem

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).