Hlavní navigace

Životní pojištění

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce na prosinec 2019 a zároveň uzavřel řádnou smlouvu o životním pojištění a uhradil jednorázově 50.000,- Kč.
Může se zde uplatnit osvobození ve výši 50.000,- Kč na straně zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů, a u zaměstnavatele bude tato částka dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5) daňovým nákladem roku 2019?
Smlouva obsahuje všechny povinné náležitosti dle § 15 odst. 6 zákona o dani z příjmů.

Děkuji za odpověď.

Jana
9. 3. 2020 10:48

Odpověď

Dobrý den,

zákon o daních z příjmů nerozlišuje, zda se jedná o příjem na základě pracovní smlouvy či dohody konané mimo pracovní poměr. Je zde použit pojem zaměstnanec, a to je v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů poplatník s příjmy ze závislé činnosti.

Jak správně uvádíte, podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů jsou na straně zaměstnavatele daňově uznatelné výdaje na práva vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Na straně zaměstnance je za splnění zákonem stanovených podmínek (§ 6 odst. 9 písem. p) zákona o daních z příjmů) platba v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně od daně z příjmů osvobozena (tudíž nepodléhá ani odvodům pojistného).

Nárok na příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění tedy musí vyplynout ze smlouvy (interní směrnice, pracovní smlouva nebo jiná individuální smlouva atd.). To jistě ošetřeno máte. Upozornila bych ale na rovné zacházení se všemi zaměstnanci dle § 1a zákoníku práce. Mají i ostatní zaměstnanci pracující např. na dohodu o provedení práce uzavřenou na jeden měsíc v roce nárok na příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění v této výši? Zaměstnavatel musí být při případné kontrole připraven obhájit, že jde o standardní postup a ne o "přelévání" mzdových prostředků konkrétního zaměstnance do příspěvku na životní pojištění.

S přáním příjemného dne

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).