Hlavní navigace

Odpočet na dítě

Dobrý den, může si rodič uplatnit slevu na vyživované dítě, pokud dítě studuje vysokoz školu a při ní podniká na živnostenský list? Děkuji.

Jana
18. 5. 2020 13:39

Odpověď

Dobrý den,

v souladu s ustanovením § 35c zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě poplatníka pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je

a) nezletilým dítětem,

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,...

Soustavnou přípravou na vysoké škole je podle § 14 zákona o stádní sociální podpoře studium na vysoké škole (§ 12 odst. 3), které začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také

a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně10b) studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně10b) studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole,

d) doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená. .. ...

Žádná podmínka (ne)výdělečné činnosti v případě vysokoškolského studia není ani v jednom ze zmíněných zákonů obsažena. Má-li tedy dítě ve věku do 26 let status studenta (nejde o celoživotní vzdělávání na VŠ) a žije-li ve společně hospodařící domácnosti s rodiči, mají rodiče nárok na daňové zvýhodnění bez ohledu na případnou výdělečnou činnost dítěte (zde z titulu studia OSVČ vedlejší).

Hezký den

PhDr. Dagmar Kučerová (mzdový a účetní poradce)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).