Hlavní navigace

Oprava ročního zúčtování

Zaměstnankyně, která k nám nastoupila v roce 2019 požádala o roční zúčtování daní. Zdokladovala celý rok 2019 /RD,ÚP/ a nyní rozporujeme výši přeplatku na dani z ročního zúčtování. Zjistili jsme, že nepředložila potvrzení o zdanitelných příjmech z roku 2019 od předchozího zaměstnavatele, kam měla po rodičovské dovolené nastoupit a který ji vyplatil jednorázovou odměnu, která byla předmětem i solidární daně.
Mám jako zaměstnavatel povinnost provést opravu ročního zúčtování a pokud ano, musím se vrátit do březnových mezd, kde bylo původní zúčtování provedeno nebo ho provedu v aktuálním měsíci?

Jana
2. 6. 2020 13:41

Odpověď

Dobrý den,

nejprve bude nutné zjistit, zda nezahrnutím příjmů od předchozího zaměstnavatele vznikl přeplatek nebo nedoplatek na dani. Předpokládám, že paní nemá povinnost podat daňové přiznání, díky rodičovské dovolené zřejmě nevychází solidární daň, ale jen záloha na solidární zdanění.

1. varianta - v ročním zúčtování u vás bylo vyplaceno více (neoprávněně vinou poplatníka)

Oprava ročního zúčtování daní a následně i vyúčtování by sice byla možná, ale složitá. Osobně bych volila jednodušší variantu, a to oznámení plátce daně podle § 38i odst. 5 písm. b) zákona o daních z příjmů o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu z viny poplatníka (tiskopis MFin 25 5554, vzor 2).

V uvedeném ustanovení se píše, že v případě, kdy dlužná částka na dani nebo neoprávněně vyplacená částka na daňovém bonusu vznikla zaviněním poplatníka, plátce daně

a) srazí po dohodě s poplatníkem tuto částku ze mzdy poplatníka spolu s úrokem z prodlení, pokud u plátce daně neuplynula lhůta pro stanovení daně, a je povinen tuto částku uhradit, nebo

b) oznámí tuto skutečnost správci daně do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ji zjistil a současně předloží správci daně doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu; nesplní-li tyto povinnosti, je povinen tuto částku uhradit.

Plátce daně je povinen o podání oznámení podle odstavce 5 písm. b), které učinil u svého správce daně, současně informovat poplatníka. Podrobnější postup v článku: https://www.podnikatel.cz/clanky/penale-pro-zamestnance-ktery-u-dani-nenahlasil-zmeny-firmy-jsou-nove-z-obliga/

2. varianta - zápočtem předchozích příjmů vyjde díky záloze na solidární zdanění vyšší přeplatek (poplatník si může nárokovat)

Zde bych vytiskla potvrzení o zdanitelných příjmech, kde bude uvedeno, že bylo provedeno roční zúčtování daní a s jakým výsledkem. Paní si sama podá daňové přiznání, kde uvede všechny své zdanitelné příjmy a samozřejmě zohlední v kolonce zaplacených záloh již vyplacený přeplatek od zaměstnavatele. Zaměstnavatel nic neopravuje.

Hezký den

PhDr. Dagmar Kučerová (mzdový poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).