Hlavní navigace

Exekuce

Dobrý den,
od 14. 4. 2020 do 30. 4. 2020 jsme uzavřeli dohodu o provedení práce (DPP). Na základě výpisu z centrální evidence exekucí jsme zjistili, že za pracovníkem jsou evidovány 4 exekuce. O uzavření DPP jsme jednotlivé exekutorské úřady písemně informovali.
Dále od 4. 5. 2020 do 31. 5. 2020 jsme uzavřeli novou dohodu o provedení práce.
1. exekuční příkaz jsme obdrželi 7. 5. 2020 k vymožení nepřednostní pohledávky bez uvedení data doručení prvnímu plátci mzdy, dosud jsme neobdrželi nabytí právní moci
2. exekuční příkaz jsme obdrželi 19. 5. 2020 k vymožení nepřednostní pohledávky bez uvedení data doručení prvnímu plátci mzdy, dosud jsme neobdrželi nabytí právní moci
3. exekuční příkaz jsme obdrželi 8. 6. 2020 k vymožení přednostní pohledávky (zdravotní pojištění), bez uvedení doručení prvnímu plátci mzdy, dosud jsme neobdrželi nabytí právní moci.

Za měsíc duben 2020 činila čistá mzda Kč 15 542,- (pracovník je svobodný, bezdětný), srážka ze mzdy na 1. exekuční příkaz ve výši Kč 2 878,- (deponováno, neodesláno).
Za měsíc květen 2020 čistá mzda Kč 8 250,- srážka ze mzdy na 1. exekuční příkaz ve výši Kč 447,- (deponováno, neodesláno). Mzda za duben a květen 2020 byla pracovníkovi již vyplacena.
Vzhledem k obdržení 3.exekučního příkazu na přednostní pohledávku, prosím o informaci, jak máme postupovat s deponovanou částkou.
Děkujeme za odpověď co nejdříve.

Jana
9. 6. 2020 10:04

Odpověď

Dobrý den,

v prvé řadě jste si měli v souladu s ustanovením § 294 občanského soudní řádu vyžádat zápočtový list. Což jste zřejmě neučinili, nebo učinili a zaměstnanec zápočtový list nedoložil. Řádně jste jednotlivé exekutory informovali o nástupu nového zaměstnance. Postup se liší podle toho, zda jste prvním, dalším nebo souběžným plátcem mzdy.

První plátce mzdy – pořadí se řídí dle doručení prvnímu plátci mzdy, pokud exekuční příkaz nenabyl právní moci, deponuje se. Provádění srážek dle § 280 občanského soudního řádu.

Další plátce mzdy – po obdržení usnesení spolu s exekučním příkazem, kde bude mimo jiné uvedeno datum, kterým se pohledávka řídí, a aktuální zůstatek vymáhané pohledávky, provádí srážky ze mzdy (nečeká na nabytí právní moci).

Souběžný plátce mzdy – je třeba si vyžádat prostřednictvím zaměstnance od druhého plátce (souběžný zaměstnavatel, ČSSZ při výplatě důchodu atd.) potvrzení o probíhajících srážkách, kde bude (mimo jiné) uvedeno i pořadí pohledávky. Poté požádáte exekutora v pořadí o stanovení postupu při souběžných srážkách ze mzdy, tak aby nebyla dvakrát (oběma plátci) použita nezabavitelná částka.

Budete postupovat dle výše uvedeného. Je možné, že jste prvním plátcem mzdy (žádný exekutor nezaslal informaci o doručení prvnímu plátci mzdy). Zaměstnanec mohl před uzavřením pracovního poměru podnikat atd. To je třeba prověřit, např. kontaktovat exekutora.

Jen upozorňuji na skutečnost, že u dohod o provedení práce je třeba dbát na datum 1. 9. 2015, kdy došlo k významné novele exekučního a občanského soudního řádu. Dříve se z DPP exekuční srážky neprováděly. Právní účinky úkonů u DPP, které nastaly před tímto dnem, zůstaly zachovány (nařízení výkonu rozhodnutí, podání návrhu na provedení exekuce, vydání exekučního příkazu). Zjednodušeně, pokud by byl exekuční příkaz vydán před 1. 9. 2015, nebudete srážky ze mzdy provádět.

S přáním příjemného dne

PhDr. Dagmar Kučerová (mzdový poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).