Hlavní navigace

Exekuce u zaměstnance s invalidním důchodem

Dobrý den,
prosím jak mám postupovat se srážením exekucí, když nastoupil na HPP zaměstnanec, který pobírá invalidní důchod I. stupně? Poslední zápočtový list sice dodal, ale nemá na něm č. rozhodnutí, ani číslo exekuce, nic, jen název exekutora.
Nic jiného v ruce nemám, děkuji Jana Vlčková.

Jana
12. 8. 2020 11:04

Odpověď

Dobrý den,

máte sice zápočtový list s názvem exekutora, na druhou stranu může být exekucí více. To v tuto chvíli nevíte.

Zaměstnanec pobírá invalidní důchod, jedná se o několik plátců mzdy současně, kdy postupujete v souladu s ustanovením § 277 a 278 občanského soudního řádu.

§ 277 (1) Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho mzdy.

(2) Srážky ze mzdy je každý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí.

(3) Nastupuje-li povinný do práce, aniž by přitom opouštěl dosavadního plátce mzdy, použije se obdobně ustanovení § 293, 294 a 296.

§ 278 (1) Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet. Soud může též určit, zejména jsou-li prováděny srážky již jen pro běžné výživné, aby je prováděl pouze některý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek zatím nepokračovali.

(2) Provádí-li srážky několik plátců mzdy zároveň, zašlou srážky vždy soudu. Soud prověří, zda celkově sražená částka nepřevyšuje pohledávku oprávněného. Nepřevyšuje-li ji, vyplatí celou sraženou částku oprávněnému. Převyšuje-li ji, vyplatí soud ze sražené částky oprávněnému jen tolik, kolik odpovídá jeho pohledávce, a zbytek vrátí povinnému. ...

§294 (1) Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat; to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena. ...

V praxi to znamená, že sám zaměstnanec si požádá OSSZ o potvrzení o probíhajících srážkách (zaměstnavateli toto potvrzení OSSZ nevystaví) a zde budou uvedeny potřebné údaje. Bezodkladně oznámíte soudu či soudnímu exekutorovi, že jste se stali souběžným plátcem a rovnou požádáte o stanovení postupu. Možností je několik. Například určení hlavního a vedlejšího plátce (vedlejší plátce neuplatní nezabavitelnou část mzdy), nebo rozdělení na procenta. Jde o to, aby u souběžných příjmů byla nezabavitelná částka uplatněna pouze jednou.

Srážet jako souběžný plátce mzdy začnete až ode dne, kdy vám bude doručeno nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuční příkaz (prozatím nedeponujete). Zde by měl být stanoven i postup.

S přáním příjemného dne

PhDr. Dagmar Kučerová (mzdový poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).