Hlavní navigace

podnikání bez živnosti – činnost autorů

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o radu ohledně podnikání bez živnosti – činnost autorů.

Budu si vydávat knihu vlastním nákladem a chtěla bych ji prodávat přes internet. Dočetla jsem se, že by to mělo spadat do „činnosti autorů“, ke které není potřeba živnostenské oprávnění. Na internetu jsem se ale pak dočetla, že prodej přes internet (prodej by fungoval přes e-shopovou platformu Ecwid, která nevyžaduje IČO) není možný, pokud člověk nemá živnostenské oprávnění. Mohla bych Vás poprosit o informaci, jestli můžu či nemůžu svou knihu takto prodávat bez živnosťáku?

Pak bych Vás chtěla ještě poprosit o informaci, jak je to s daněmi. Na základě předešlých zkušeností nepředpokládám, že by roční příjem z prodeje knihy přesáhl 10 000 Kč. Jsem zaměstnanec a daně i daňové přiznání řeší zaměstnavatel. Chápu správně, že pokud nepřesáhnu výše uvedenou hranici, nemusím příjem (chápán jako autorský honorář) nikde nijak řešit? (Nahlašovat, uvádět do daňového přiznání apod.)

Děkuji a přeji příjemný den!

Marie
1. 2. 2019 14:19

Odpověď

Dobrý den, Marie,

děkuji za Váš dotaz.

Podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, je živnost charakterizována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Za živnost se nicméně podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) živnostenského zákona nepovažuje využívání výsledků tvůrčí duševní (autorské) činnosti jejich původci nebo autory, jakož i výkon kolektivní správy autorských práv podle zvláštního právního předpisu. Samotná duševní (autorská) činnost, která zahrnuje tvorbu literárního díla jako takového, sama o sobě není živností, k jejímuž výkonu by bylo potřeba živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona nebo jiné povolení. Pokud byste ovšem chtěla začít knihu prodávat přes internet (prostřednictvím Vašeho e-shopu), budete pro takovouto obchodní činnost už živnostenské oprávnění potřebovat. V tomto případě by měla být dostačující ohlašovací živnost volná, jejíž zřízení je relativně rychlé, jednoduché a vcelku nenákladné.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, je příjmem ze samostatné činnosti mimo jiné i příjem z užití nebo poskytnutí autorských práv, včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. Příjmy ze samostatné činnosti podléhající dani z příjmu jsou tedy také příjmy z vydavatelské činnosti. Od daně jsou podle § 4 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmu totiž osvobozeny pouze příjmy ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu a ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským. Osvobození od daně by se tedy na Vaší činnosti s největší pravděpodobností nevztahovalo. Na příjmy z prodeje Vaší knihy by se neuplatnilo ani ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmu, podle něhož se příjmy autora do výše 10.000,- Kč za měsíc daní srážkovou daní – tato daň se totiž vztahuje pouze na příjmy autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize. Daňovou problematiku bych Vám nicméně doporučil komplexně prodiskutovat s Vaším účetním či daňovým poradcem.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem samozřejmě k dispozici.

Přeji hezký den.

S pozdravem

Matěj Grödl
+420 724 313 057
law-office@groedl.cz
www.groedl.cz / www.e-vymahani.cz

Mgr. Bsc. Matěj Grödl (advokát online)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).