Hlavní navigace

Jak ohodnotit svou práci a jakou smlouvu sjednat?

Dobrý den,

jsme 2 společníci s.r.o. se zaměstnanci, současně jednatelé a současně OSVČ (přešli jsme z FO na PO a jako OSVČ jsme stále vedeni).
Pro s.r.o je určen další jednatel, který vykonává vedoucí provozní činnost.
Jako společníci také vykonáváme činnost - jeden společník-hlavně poradní, druhý společník-účetní a administrativní.
Prosím o radu jak máme ohodnotit svou práci a práci dalšího jednatele-nemáme sepsané žádné smlouvy o činnosti ani o odpovědnosti.

Děkuji Vám velmi, K

Klára
7. 3. 2019 16:26

Odpověď

Dobrý den, Kláro,

děkuji za Váš dotaz.

Práva a povinnosti mezi společností s ručením omezeným a členem jejího statutárního orgánu bývají upraveny tzv. smlouvou o výkonu funkce, uzavřenou v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Smlouva o výkonu funkce se ve společnosti s ručením omezeným sjednává písemně a schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada. Odměna jednatele společnosti může samozřejmě být ve smlouvě o výkonu funkce sjednána – není-li však odměňování ve smlouvě o výkonu funkce ujednáno v souladu se zákonem o obchodních korporacích, popřípadě ve smlouvě není sjednáno vůbec, uplatní se nevyvratitelná domněnka bezplatného výkonu funkce jednatele.

Podle zákona o obchodních korporacích by smlouva o výkonu funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným měla obsahovat mj. následující údaje týkající se odměňování: a) vymezení všech složek odměn, které jednateli náleží (vč. případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění atp.), b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn či d) údaje o výhodách nebo odměnách jednatele spočívajících v převodu či nabytí účastnických cenných papírů, má-li být odměna poskytnuta v této podobě. Zákon o obchodních korporacích tak příkladmo vymezuje, co lze v rámci smlouvy o výkonu funkce považovat za odměnu a co vše pod tento pojem spadá. Je však plně v gesci smluvních stran, zda si sjednají některé složky odměňování pevnou částkou nebo určí způsob jejich výpočtu či zvolí kombinaci obou možností. Zvolený způsob výpočtu však musí být dostatečně určitý tak, aby bylo možno výši odměny jednoznačně stanovit.

Závěrem je třeba zdůraznit, že pokud by bylo v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka soudem rozhodnuto, že společnost je v úpadku, mají členové jejích orgánů (vyzve-li je k tomu insolvenční správce) povinnost vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je společnost v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili vše potřebné a rozumně předpokládatelné za účelem jeho odvrácení.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem samozřejmě k dispozici.

Přeji hezký den.

S pozdravem

Matěj Grödl
+420 724 313 057
law-office@groedl.cz
www.groedl.cz / www.e-vymahani.cz

Mgr. Bsc. Matěj Grödl (advokát online)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).