Hlavní navigace

kupní smlouva na auto

Mohu žalovat autosalon? 6.9.2019 jsem podepsala kupní smlouvu na nový os. automobil a složila v hotovosti zálohu.. V kupní smlouvě není vyplněna kolonka termín dodání automobilu a ten jsem dosud neobdržela. Ústně mi bylo řečeno, že automobil bude dodán do dvou měsíců. Mám šanci na požadování slevy? a v jakém %, případně úspěch při podání žaloby?
Děkuji za odpověď. Obořilová

Alena
9. 1. 2020 1:23

Odpověď

Dobrý den, Aleno,

děkujeme za Váš dotaz.

Autosalon určitě žalovat můžete, pokud se jedná o společnost – právnickou osobu. Pokud v kupní smlouvě na koupi Vašeho vozidla, za které jste dle našeho předpokladu již zaplatila, se o termínu dodání Vašeho vozidla nic nepíše, má prodávající povinnost Vám vozidlo předat bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu vyzvete. V tomto případě by se totiž uplatnila zákonná úprava obsažená v ustanovení § 1958 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), která se aplikuje, pokud si strany ohledně času plnění smluvně nesjednají něco jiného.

Obsahové náležitosti takovéto výzvy nejsou zákonem nijak předepsány. Z povahy věci však výzva musí splňovat náležitosti právního jednání, musí být zřejmé, ke kterému závazku (smlouvě) se vztahuje, kdo a vůči komu ji činí, musí být určitá a srozumitelná. Výzvou může být jednoduchý dokument označený např. jako „žádost o dodání“ či „výzva k předání vozidla“, případně dopis označený jako „urgence dodání“. Pokud jde o formu, nestanoví zákon ani zde žádné zvláštní požadavky – výzvu bychom však jednoznačně doporučili učinit písemně. Nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy závazku něco jiného, můžete podobnou výzvu učinit bezprostředně po uzavření smlouvy. Pokud jste však již podobnou výzvu prodávajícímu autosalonu učinila a vozidlo Vám ani po několika měsících stále ještě nebylo předáno, je zjevné, že prodávající již porušil svou povinnost Vám vozidlo předat bez zbytečného odkladu.

V takovém případě jste samozřejmě oprávněna se Vámi zakoupeného vozidla domáhat soudní cestou – např. žalobou na vydání věci. Pokud by se z jakéhokoliv důvodu přišlo na to, že prodávající autosalon Vámi zakoupeným vozidlem vůbec nedisponuje, měla byste zajisté nárok na odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení a na vrácení kupní ceny v plné výši, čehož by se potenciálně dalo domáhat i soudně. V každém případě nelze než doporučit výzvu k plnění smlouvy prodávajícímu bezodkladně doručit (pokud jste tak již neučinila) a pokud by Vám ani v přiměřené dodatečné lhůtě vozidlo nebylo předáno, tak se domáhat navrácení Vámi zaplacené kupní ceny, a to i soudní cestou, pokud bude třeba.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Matěj Grödl
+420 724 313 057
law-office@groedl.cz
www.groedl.cz / www.e-vymahani.cz

Mgr. Bsc. Matěj Grödl (advokát online)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).