Hlavní navigace

Elegantní řešení obchodních sporů

 Autor: 604154
Rozhodčí doložka získala v očích veřejnosti špatnou pověst a to zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními společnostmi. Je ale rozhodčí doložka opravdu veskrze špatná, jak se o ní mluví?
7. 9. 2011

Sdílet

Efektivní a levný nástroj k řešení sporů

Samozřejmě, že ne. Žádný zákon, zákon o rozhodčím řízení nevyjímaje, nevzniká apriori s úmyslem kohokoli poškodit nebo někoho zvýhodnit na úkor jiného subjektu. Podle „Rozhodčího soudu při IAL SE“ by rozhodčí řízení mělo představovat jakousi alternativu k eventuální soudní při. Jde o to, aby kvůli nákladům na soudní řízení a jeho průtahům, nepozbylo řešení sporu smysl. Rozhodčí řízení předpokládá dohodu obou stran o tom, že jejich spor rozhodne nikoliv soud, ale rozhodce. Jedná se většinou o rychlý a elegantní způsob řešení , který je vhodný z hlediska času i nákladů.

Rozhodčí řízení vs. Soudní řízení

Rychlost

Spory v rozhodčím řízení jsou na rozdíl od soudního řízení rozhodovány během několika týdnů.

Neveřejnost

Neveřejné rozhodčí řízení je vítané zejména v obchodních sporech.

Neformálnost

Rozhodčí řízení není tak formální jako řízení soudní. Projednáváním sporu na základě písemných podkladů odpadají zbytečná ústní jednání.

Hospodárnost

Rozhodčí řízení vedené u mezinárodního Rozhodčího soudu při IAL SE je několikanásobně méně nákladné než soudní řízení.

Vykonatelnost

Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve většině států světa. Vykonatelnost rozhodčích nálezů je tak snažší než u rozsudků státních soudů.

Rozhodčí doložky jsou užitečné ve vztahu mezi podnikateli

V obchodní praxi jsou rozhodčí doložky rychlou a efektivní cestou k řešení případných sporů hlavně v rámci mezifiremních obchodních vztahů. Jak říká JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout z Rozhodčího soudu při IAL SE: Odpadají tak zejména složitá řešení s aplikací obchodního práva. Rozhodčí doložka v praxi často zakládá pravomoc na zvolení stálého rozhodčího soudu, který má jakožto stálá instituce svůj konstantní rozhodčí statut a řád, potřebný administrativní aparát a spory rozhoduje ve větším rozsahu. Jako příklad takové rozhodčí doložky možno uvést: Všechny spory vzniklé z této smlouvy a jejího zajištění rozhodne senát složený ze tří rozhodců zapsaných na seznamu Rozhodčího soud při IAL SE a jmenovaných podle Jednacího řádu Rozhodčího soudu při IAL SE. Senát rozhodne podle procesního a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, organizační složka Praha, IČ: 29031117.

Žádejte nezávislého rozhodce

Nutno říci, že podle připravované novelizace zákona má být rozhodčí doložka v současné podobě ve spotřebitelských smlouvách nepřípustná. Rozhodce v ní nesmí být jmenován předem. Zároveň by nezávislým rozhodcem mohl být pouze kvalifikovaný odborník v oboru práva. Tím se má zamezit zejména stavění dlužníka do nevýhodné pozice vůči věřiteli. Pokud podepisujete rozhodčí doložku, zajímejte se o to, kdo bude případný spor rozhodovat. Při podpisu rozhodčí doložky se totiž zbavujete možnosti dovolat se soudu a jeho nestranného rozhodnutí.

ÚPPV_PR článek

Obě smluvní strany by se tudíž měli shodnout na osobě, o které si jsou jisti, že případný spor vyřeší v zájmu obou stran. Nebo se obrátit na oborníka v rozhodcovské činnosti, kterým je u nás Rozhodčí soud při IAL SE. Rozhodčí doložka (dle které všechny spory, vzniklé ze smlouvy, rozhodne rozhodce jmenovaný do funkce předsedou mezinárodního Rozhodčího soudu), zajistí oběma smluvním stranám nezávislé, rychlé a efektivní vyřešení případného sporu. A to nejen ve spotřebitelských smlouvách, ale i v oblasti smluv mezinárodních obchodních vztahů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).