Hlavní navigace

Nechejte dlužníka, aby uznal svůj dluh

Komerční sdělení  Autor: 518993
Dobré účty dělají dobré přátele. To platí zvláště v obchodních vztazích. Co však dělat v případě, že se váš obchodní partner dostane například do druhotné platební neschopnosti a z vás se stane věřitel pohledávky pro splatnosti?

Sdílet

Tehdy se obvykle obracíte na státní soud, aby daný spor vyřešil, pokud možno k vašemu prospěchu.

Zdlouhavé řešení sporu

V obchodních vztazích je každý alespoň na chvíli věřitelem nebo dlužníkem. Minimálně na dobu, než splní své závazky vyplývající z obchodní smlouvy obě smluvní strany – např. ten kdo prodává i ten kdo kupuje. Obchod končí ve chvíli, kdy kupující převezme to, co kupuje a prodávajícímu zaplatí. Pokud se toto nestane, vzniká spor. Většina věřitelů se pak obrací na státní soud, zejména poté, co absolvovala vyčerpávající a neúspěšný boj s dlužníkem nebo ukončila spolupráci s obchodním partnerem. Takové řešení je ale poměrně nákladné jak časově, tak finančně.

Předcházejte komplikacím

UPPV - uznání dluhu

Pokud chcete v budoucnu usnadnit řešení takových sporů, používejte tzv. Uznání dluhu. JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout z Rozhodčího soudu při IAL SE (www.rozhodci­soud.net) ho definuje takto: Uznání dluhu je jedním ze zajišťovacích prostředků, jimiž si věřitel zajišťuje svoji pohledávku, kterou má za dlužníkem. Věřitel si tímto vylepšuje svoji pozici pro případ vymáhání této pohledávky soudní cestou.

V takovém případě obě strany předchází prodlužování soudního řízení. Pro rozhodčí řízení je uznání dluhu směrodatné a opravňuje rozhodce vydat rozhodčí nález. Pokud navíc dáte do uznání dluhu rozhodčí doložku, odstraníte problém dlouhotrvajícího soudního řízení úplně. Většina dlužníků je navíc ochotna uznání dluhu podepsat.

Uznání dluhu pomůže i v případě promlčení

Ačkoliv to obchodní zákoník (narozdíl od občanského zákoníku) nepožaduje, je vždy vhodné závazek specifikovat jak co do jeho výše, tak co do důvodu vzniku. V praxi je často za účelem uznání závazku sepisována s dlužníkem dohoda o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady. V takové dohodě uzná dlužník svůj dluh v konkrétní výši (určený zpravidla písemnou formou, z níž plynou závazky) a zároveň se zaváže věřiteli jej ve smluvených splátkáchuhradit. Pokud je navíc dluh promlčen, pak písemným uznáním dluhu se má za to, že dluh v době uznání trval.

Uznání dluhu má následující výhody:

  • výrazně posiluje pozici věřitele pro případ vymáhání pohledávky soudní cestou
  • nastává domněnka, že dluh, uznaný co do důvodu a výše, v době uznání trval
  • počíná běžet nová desetiletá promlčecí lhůta
  • lze uznat i promlčený dluh (pokud dlužník ví, že uznává promlčený dluh)

Samozřejmě. Uznání dluhu není samospasitelné, ale rozhodně je to nástroj, který zkrátí spor mezi vámi a dlužníkem. V kombinaci s rozhodčí doložkou je to řešení sporu, které je ve své podstatě velice blízké rozumné domluvě. Rozumná domluva šetří váš čas, vaše peníze a v neposlední řadě i náklady státu na soudní řízení.

Více informací o uznání dluhu najdete na www.uznanidlu­hu.cz nebo na www.rozhodcisou­d.net.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).