Hlavní navigace

Spolupráce vysokých škol a aplikační sféry není pouze moderním trendem

Komerční sdělení  Autor: 518993
Spolupráce vysokých škol a aplikační sféry je velmi módním tématem, a to nejen v České republice. Je ale nutné si připomenout, že vzájemná spolupráce mezi oběma „světy“ není žádným novodobým fenoménem.

Sdílet

Jaká je vůbec historie vzájemného vztahu mezi vysokými školami a aplikační sférou?

V žádném případě se toto téma neobjevilo až v průběhu několika posledních desetiletí, jak by se mohlo na první pohled zdát. První znaky spolupráce lze vystopovat už v době průmyslové revoluce. Na intenzivní spolupráci byly založeny instituce jako Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Cornell University ve Spojených státech. V Anglii vznikly z podobného popudu například univerzity v Birminghamu, Bristolu, Leedsu, Liverpoolu, Manchesteru, Newcastlu či Sheffieldu.

V průběhu první světové války probíhala velmi intenzivní spolupráce mezi akademickým a průmyslovým světem především v Německu a Anglii, a to z pochopitelných důvodů v oblasti vojenské. Vzájemný vztah prochází krizí ve dvacátých a třicátých letech 20. století v době deprese, ale nový impuls znamenala druhá světová válka a hlavně poválečný technologický rozvoj.

Další „renesance“ vzájemné spolupráce nastává v 80. letech minulého století v USA, Velké Británii a některých státech Západní Evropy. Například ve Velké Británii je mezi roky 1967 a 1974 na vládní úrovni podpořeno 37 výukových modulů zaměřených na průmysl, 10 výzkumných a konzultačních projektů či 11 kontaktních míst pro spolupráci. V roce 1978 je zahájen projekt Teaching Company Scheme, v rámci kterého doktorandský student pracuje na vědeckém úkolu ve firmě pod společným vedením pracovníka firmy a školy. V období 1989–1990 jsou ve Velké Británii publikovány příklady dobré praxe v oblasti spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem.

Jako katalyzátory vzájemné spolupráce se v poválečném vývoji na scéně objevují také průmyslové, vědecké či vědeckotechno­logické parky. Pro zajímavost uveďme, že Stanford industrial park vznikl již v roce 1951 a dále následují Silicon Valley, Boston či Massachusetts. Od konce 60. let minulého století můžeme zaznamenat velkou podporu vědeckých parků jako motorů regionálního rozvoje, spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem a rozvoje vyspělých technologií, která je zintenzivněna v 80. letech. Současně je však nutno podotknout, že výsledky působení vědeckých parků nejsou jednoznačné. V některých případech byla očekávání moc vysoká. Jako velmi důležité faktory úspěchu vědeckých či vědecko-technologických parků se ukázaly vědecká základna, stupeň rozvoje vztahů mezi vysokou školou a podniky a také dostupnost rizikového kapitálu. Jako příklad nesplněných očekávání je možno uvést projekt Tsukuba, science city, který byl vystaven 100 kilometrů od Tokia.

Je dobré si připomenout některé zásadní poznatky, které vyšly najevo v souvislosti s problematikou spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou a obecně rolí vysokých škol v podpoře inovací a technologického rozvoje. Zkušenosti, především ze Spojených států amerických a Velké Británie, ukazují, že hlavním motorem inovací je průmysl či chceme-li, aplikační sféra. Vysoké školy v tomto ohledu hrají pouze okrajovou roli. Velmi málo výsledků akademického výzkumu totiž končí úspěšnou realizací – k inovacím dochází spíše při práci se stávajícími produkty a procesy.

Mnoho komentátorů se proto vrací k základnímu poslání vysokých škol, kterým je práce s talentovanými mladými lidmi a jejich rozvoj. Vysoké školy by měly nadále sloužit především jako poskytovatel základních znalostí o vědeckých a technologických zásadách a myšlenkách.

Na straně druhé by základní poslání vysokých škol nemělo být realizováno bez intenzivní spolupráce s aplikační sférou, která poskytuje vysokým školám důležitou zpětnou vazbu. Ukazuje se, že k úspěšné spolupráci a k úspěšnému přenosu a využití technologií a inovačních řešení dochází tam, kde je aplikační sféra schopna zaměstnat vysoký počet vysoce kvalifikovaných absolventů a velmi úzce spolupracovat s vysokými školami, aniž by se jeden z partnerů snažil ze společné spolupráce získat více než ten druhý.

Aleš Vlk

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR rozvoj spolupráce mezi firmami a výzkumnou sférou usilovně podporují. Od loňského roku organizují unikátní soutěž Nejlepší spolupráce roku, která má za úkol oceňovat a podporovat společné projekty mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucí k inovacím. Soutěž podporuje také Technologická agentura ČR.

Váš projekt můžete přihlásit do 2. ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku na http://www.spo­lupraceroku.cz/nej­lepsi-spoluprace.

Termín pro podání přihlášek je 18. listopadu 2011.

Vítězný projekt obdrží finanční prémii 100.000,– Kč.

Nejlepší spolupráce roku upozorňuje na perspektivní projekty s komerčním potenciálem a rozšiřuje povědomí o praktických dopadech transferu výzkumných poznatků z akademického prostředí do praxe. Soutěž má za cíl motivovat vysoké školy a aplikační sféru k zintenzivnění vzájemné spolupráce. Současně ukazuje firmám konkrétní příklady, jak lze využít potenciálu výzkumných týmů a kapacit na českých univerzitách. Neméně důležitým motivem tohoto projektu je popularizace studia technických oborů, která v posledních letech značně klesá.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).