Hlavní navigace

Oprava kontrolního hlášení

Když podnikatel zjistí, že jsou v jeho podaném kontrolním hlášení chyby nebo nesprávné údaje, měl by je co nejdříve opravit. Slouží k tomu opravné a následné kontrolní hlášení.

Jak opravit chyby v kontrolním hlášení?

Běžně podnikatelé využívají řádné kontrolní hlášení. Jakmile udělají v hlášení chybu, musí vyplnit hlášení opravné nebo následné.

Opravné se vyplní tehdy, pokud na chybu přijdou ještě před vypršením lhůty pro podání řádného kontrolního hlášení.

Následné kontrolní hlášení pak musí podnikatelé podat, pokud chybu zjistí po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.

Oprava odpočtu DPH a kontrolní hlášení

Oprava odpočtu je opravou podle § 74 zákona o DPH, kdy odběratel je povinen provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Opravu odpočtu plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem. 

Do řádného kontrolního hlášení (oddíl B.2. nebo B.3. – podle limitu – hodnoty opravy) se v případě, že má být vyplněn řádek v oddíle B.2. kontrolního hlášení a do konce období, za které se podává související kontrolní hlášení nemá odběratel k dispozici evidenční číslo opravného daňového dokladu, uvede do položky pro „Evidenční číslo daňového dokladu“ – interní evidenční číslo odběratele související se zaznamenáním této změny. Ostatní související položky řádku oddílu B.2. se rovněž vyplní. Do kolonky DPPD se uvede den, kdy se plátce dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést, tj. den zjištění výše slevy.

V řádném kontrolním hlášení za období, ve kterém odběratel obdrží od dodavatele opravný daňový doklad (pokud se jedná o původně vykázanou opravu v části B.2.), musí odběratel v části B.2. stornovat původní řádek opravy dle § 74 zákona o DPH – tj. uvede původní řádek s interním číslem dokladu znovu, avšak nyní s opačnými znaménky u hodnotových polí základu daně a daně – a zároveň na dalším řádku uvede opravu opětovně správně s obdrženým opravným daňovým dokladem (s příslušným evidenčním číslem). Tím bude zajištěno správné porovnání této transakce mezi dodavatelem a odběratelem.

Další možnost, jak doplnit číslo opravného daňového dokladu, je standardní podání následného kontrolního hlášení, a to již s uvedením evidenčního čísla opravného daňového dokladu a nového DPPD.

Jak opravit v kontrolním hlášení osobu odběratele?

Může se stát, že vystavíte fakturu nesprávnému odběrateli. Daň přitom v daňovém přiznání přiznáte a odvedete ji podle zákona o DPH (§ 21 zákona o DPH). Původně nesprávně vystavený daňový doklad se pak musí v rámci evidence dodavatele opravit, resp. se musí vystavit nový daňový doklad znějící na správného odběratele. V této situaci podá dodavatel následné kontrolní hlášení (do 5 pracovních dní od zjištění nesrovnalostí), kde uvede všechny údaje za dotčené období znovu – s promítnutím správně uvedeného zdanitelného plnění v oddíle A.4. (uvedení správného odběratele, popř. nové číslo daňového dokladu). To znamená, že řádek s chybnými údaji je nahrazen novým řádkem se správně uvedenými hodnotami.

Dodatečné daňové přiznání není nutné v dané situaci podávat – základ daně a daň se neměnily a byly hodnotově správně přiznány v řádném daňovém přiznání.

Jak lze opravit základ daně v kontrolním hlášení?

V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH jde o samostatné zdanitelné plnění spadající do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad (§ 42 odst. 3 písm. b) zákona o DPH). Tyto změny budou uvedeny v řádném kontrolním hlášení. Pokud je výše opravy vyšší než 10 000 Kč, uvede se v oddíle A.4. (dodavatel) nebo B.2. (odběratel). V případě, že je hodnota opravy nižší než limit 10 000 Kč včetně daně, uvede se do oddílu A.5. kontrolního hlášení nebo B.3.

V hlášení se uvede rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, resp. i rozdíl mezi opravenou a původní daní, pro vykázání tohoto rozdílu se využije sloupec „základ daně“, resp. sloupec „daň“. Evidenční číslo dokladu bude číslo opravného daňového dokladu (náležitosti stanoví § 45 zákona o DPH). Datum uskutečnění dotčeného plnění je podle § 42 odst. 3 zákona o DPH.

Související úpravy odpočtu daně na straně příslušného příjemce zdanitelného plnění se uvádějí v souladu s postupy definovanými ustanovením § 74 zákona o DPH.

Kdy je třeba vyplnit opravné kontrolní hlášení?
Opravné kontrolní hlášení je třeba vyplnit, pokud podnikatel zjistí chybu v řádném kontrolním hlášení dříve, než uplyne lhůta pro jeho podání.
Co je to následné kontrolní hlášení?
Následné kontrolní hlášení musí podnikatel podat, pokud zjistí chybu v kontrolním hlášení až po uplynutí lhůty pro jeho podání. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.
Co je nutné uvést v následném kontrolním hlášení?
V následném kontrolním hlášení je nutné uvést interní evidenční číslo odběratele související se zaznamenáním této změny, evidenční číslo opravného daňového dokladu a nové DPPD. Toto zajistí správné porovnání transakce mezi dodavatelem a odběratelem.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).