Hlavní navigace

Oznamovací povinnost u provozovny

Poplatník je povinen správci daně nahlásit všechny provozovny, v nichž se přijímají evidované tržby, včetně internetových stránek, prostřednictvím kterých se evidované tržby rovněž přijímají. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Pokud dojde ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.

V aplikaci EET budou o provozovnách zadávány poplatníkem tyto údaje:

  • Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
  • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
  • Stav: aktivní/přerušená/zrušená
  • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
  • Lokalizační údaj podle typu provozovny: stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Číslo provozovny: každé provozovně bude systémem Finanční správy přiděleno identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny.

Pro poplatníky s „velkým“ množstvím provozoven bude součástí evidence i možnost importu seznamu provozoven ze souboru a exportu provozoven včetně přidělených čísel provozovny. Export bude využíván zejména u „ velkých “ poplatníků pro zpětné nahrání a zaevidování přidělených čísel k provozovnám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).