Hlavní navigace

Tržby vyloučené z evidence tržeb

Evidovanou tržbou nejsou tržby, které definuje § 12 zákona o evidenci tržeb.

Evidovanou tržbou nejsou tržby

a) státu,
b) územního samosprávného celku,
c) příspěvkové organizace,
d) České národní banky,
e) držitele poštovní licence.

(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
a) banky, včetně zahraniční banky,
b) spořitelního a úvěrního družstva,
c) pojišťovny a zajišťovny,
d) investiční společnosti a investičního fondu,
e) obchodníka s cennými papíry,
f) centrálního depozitáře,
g) penzijní společnosti,
h) penzijního fondu,
i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického
zákona,
j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech
a kanalizacích.

Evidovanou tržbou nejsou také tržby

a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou
nebo školským zařízením,
e) z jízdného placeného v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
f) na palubě letadel,
g) z osobní drážní přepravy,
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
i) pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samostatného automatu,
j) z provozování veřejných toalet.

Evidovanou tržbou nejsou také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Tyto tržby stanoví nařízením vláda. Doposud vláda z evidence vyloučila nevidomé a hluchoslepé podnikatele a také prodejce vánočních kaprů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).