Hlavní navigace

Archivace účetních dokladů

Účetní doklady je třeba po zákonem vymezenou dobu archivovat, a to buď v papírové podobě nebo v elektronické podobě, případně kombinaci obou.

V souladu se zákonem o účetnictví je možné archivovat: 

  • v listinné podobě – papírový účetní záznam pořízený rukopisem, psacím strojem, tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo počítačová tisková sestava.
  • v technické podobě – účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem, který umožňuje jeho převedení do čitelné formy, např. archivace na CD.

Po skončení účetního období se archivuje:

  • účetní závěrka, výroční zpráva – 10 let
  • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy – 5 let
  • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví – 5 let

Dokumenty z personalistiky se archivují od roku, který následuje po roce, kterého se dokumenty týkají:

  • stejnopisy evidenčních listů – 3 roky
  • mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let (u starobního důchodu pouze 10 let)
  • u obchodní společnosti (a obdobně i družstva) seznam společníků, členů statutárního orgánu, dozorčí rady a přehled, kdy tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 6 let (3 roky po zaplacení dlužného pojistného)

Podnikatelé – plátci daně z přidané hodnoty archivují:

  • daňové doklady – 10 let od konce zdaňovacího období.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).