Hlavní navigace

Faktoring

Faktoring představuje pro podnikatele okamžitý zdroj financí, který vzniká prodejem krátkodobé pohledávky specializované společnosti (banka, faktoringová společnost). Podnikatel ale nedostane částku celou, jen její poměrnou část.

Faktoring je jedna z forem krátkodobého financování, která v sobě zároveň může zahrnovat i komplexní správu daných pohledávek. Podnikatel prodává pohledávku, která mu vznikla při obchodním styku (prodejem zboží nebo služeb), specializované společnosti, tzv. faktorovi. Prodejem této pohledávky získá peníze ihned a může se zbavit rizika, že dlužník odmítne nebo nebude moci zaplatit kvůli své platební neschopnosti. Navíc si podnikatel ušetří práci s administrativou.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4