Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Zánik živnosti

Živnostenské podnikání končí několika možnými způsoby. Oprávnění podnikat automaticky zaniká podle § 58 živnostenského zákona. Živnostenské oprávnění může rovněž zaniknout rozhodnutím živnostenského úřadu. Ten zruší živnostenské oprávnění v případě, že:

  • podnikatel již nesplňuje podmínky pro provozování živnosti (není způsobilý k právním úkonům a bezúhonný) 
  • nastanou překážky v provozování živnosti
  • podnikatel o to požádá
  • podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy

Podmínky týkající se obchodních společností a družstva upravuje obchodní zákoník. Zrušení a zánik živností řeší živnostenský zákon od § 68.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3