Hlavní navigace

Započitatelné příjmy

Do započitatelných příjmů patří, kromě minima výjimek, téměř všechny představitelné příjmy. Vedle dávek nemocenského pojištění, podpory v nezaměstnanosti, mzdových nároků, které za zaměstnavatele vyplatil úřad práce, náhrady mzdy (platu) v období prvních 14. dnů nemoci či karantény nebo všech příjmů, které podléhají dani z příjmů fyzických osob, jsou to také příjmy ze závislé činnosti, funkční požitky, příjmy z kapitálového majetku či z pronájmu. A příjmy z podnikání – ovšem až po odečtení výdajů potřebných na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů, po odpočtu daně z příjmů a pojistného. Do příjmů se pro tyto účely započítávají také veškeré příjmy ze zahraničí.

Výjimky – za započitatelný příjem se nepovažuje především:

  • příspěvek na péči
  • část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející ze zdravotních důvodů
  • dávky sociální péče poskytované vzhledem ke zdravotnímu stavu
  • zvláštní příspěvek k důchodu poskytovaný podle zvláštních právních předpisů
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).