Hlavní navigace

Daňové přiznání a přehledy 2020

U daní z příjmů se musí daň zaplatit do 18. srpna včetně, jinak se vypočítá sankce už od dubna. U zdravotního pojištění i sociálního pojištění lze případné nedoplatky z přehledu uhradit až do 8 dnů od podání přehledu. 

Daňové přiznání za rok 2019

Daňové přiznání mohou podnikatelé podat až do 18. srpna 2020. Nedošlo však přímo k posunutu termínu pro podání přiznání a doplatek daní, ale „jen“ k tomu, že se plošně promíjí pokuty za opožděné podání přiznání a úroky z prodlení. Kdo navíc vše nevyřídí včas, budou se mu sankce počítat už od dubna.

Odpustek platí jen tehdy, pokud přiznání a doplatek stihne podnikatel v termínu 18. srpna podat a také rovnou zaplatit. Pokud budou daně zaplaceny až po 18. srpnu, sankce za pozdní zaplacení se začne počítat už od dubna.

Sankce přitom činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

Jiná situace platí pro OSVČ s daňovým poradcem, které mají 3 měsíce navíc standardně a přiznání podávají (a daň doplácejí) teoreticky také do středy 1. července. Oproti OSVČ, které měly jen odpuštěné pokuty, totiž pro ně platí výše zmíněná toleranční lhůta, která jim umožňuje se o několik dnů opozdit. Přiznání mohou v klidu podat do 9. července a daň doplatit do 8. července, a to bez žádné sankce.

Někteří podnikatelé ale musí podat daňové přiznání elektronicky. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019

Lhůta pro podání Přehledu OSVČ je 3. srpna 2020. Lhůta pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu tak vyprší letos dříve než lhůta pro podání přiznání. Splatnost doplatku pojistného z přehledu zůstává stejná, tedy do 8 dnů od podání přehledu.

Přehled OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení za rok 2019

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 15. září 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu.

Daňové přiznání a přehledy bez počítání ke stažení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).