Hlavní navigace

Daňové přiznání a přehledy 2020

U daní z příjmů se musí daň zaplatit do 1. července včetně, jinak se vypočítá sankce už od dubna. U zdravotního pojištění i sociálního pojištění lze případné nedoplatky z přehledu uhradit až do 8 dnů od podání přehledu, tedy až do 11. srpna 2020. 

Daňové přiznání za rok 2019

Daňové přiznání mohou podnikatelé podat až do 1. července 2020. Nedošlo však přímo k posunutu termínu pro podání přiznání a doplatek daní, ale „jen“ k tomu, že se plošně promíjí pokuty za opožděné podání přiznání a úroky z prodlení. Kdo navíc vše nevyřídí včas, budou se mu sankce počítat už od dubna.

Odpustek platí jen tehdy, pokud přiznání a doplatek stihne podnikatel v termínu 1. července podat a také rovnou zaplatit. Pokud budou daně zaplaceny až po 1. červenci, sankce za pozdní zaplacení se začne počítat už od dubna.

Sankce přitom činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

Jiná situace platí pro OSVČ s daňovým poradcem, které mají 3 měsíce navíc standardně a přiznání podávají (a daň doplácejí) teoreticky také do středy 1. července. Oproti OSVČ, které měly jen odpuštěné pokuty, totiž pro ně platí výše zmíněná toleranční lhůta, která jim umožňuje se o několik dnů opozdit. Přiznání mohou v klidu podat do 9. července a daň doplatit do 8. července, a to bez žádné sankce.

Někteří podnikatelé ale musí podat daňové přiznání elektronicky. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019

Lhůta pro podání Přehledu OSVČ byla prodloužena nejpozději do 3.8.2020. Splatnost doplatku pojistného z přehledu zůstává stejná, tedy do 8 dnů od podání přehledu.

Přehled OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení za rok 2019

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu.

Daňové přiznání a přehledy bez počítání ke stažení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).