Hlavní navigace

500 Kč denně pro OSVČ

Příspěvek je jak pro OSVČ hlavní, tak pro většinu OSVČ vedlejších. Na kompenzační bonus, jak se příspěvek nazývá, nemají nárok jen OSVČ, které zároveň vykonávají činnost,  v jejímž důsledku jsou tyto osoby účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci. Na podporu tak nemají nárok kromě zaměstnanců na hlavní pracovní poměr ani dohodáři o pracovní činnosti, kteří mají příjmy vyšší než 3000 korun, či dohodáři o provedení práce s příjmem vyšším než 10 000 korun. Výjimku mají pedagogové, u kterých souběh se zaměstnáním nevadí.

Jaké jsou podmínky

Na částku kompenzační bonus má nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020 a vyplácí se 500 Kč za každý den tohoto období, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč.

Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020. Během něj se vyplácí rovněž 500 Kč za každý den tohoto období, celková částka za plný počet dnů je 19 500 Kč.

Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti. Kompenzační bonus je též započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu.

Ten, kdo už požádal o bonus za březen a duben a má nárok na příspěvek i za květen a červen, musí podat novou verzi žádosti. U OSVČ, které zatím nepožádaly o příspěvek a rozhodly se nyní požádat o bonus za celé období (tedy od 12. března do 8. června), bude stačit, když podají jednu (novou verzi) žádost.

Stahujte žádost

Finanční správa již zveřejnila interaktivní formulář žádost i kompenzační bonus. Žádost může být podána jedním z těchto způsobů:

  • osobně na podatelně finančního úřadu (na finančních úřadech budou připraveny i sběrné boxy v hodinách od 8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech, kam půjde žádost hodit)
  • podáním poštovní zásilky na poště,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
  • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem

Žádost a fomulář o kompenzační bonus 25 000 Kč pro OSVČ v PDF

Formulář vyplňte pomocí programu Adobe Reader.

Žádost a fomulář o kompenzační bonus 25 000 Kč pro OSVČ v XLS

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).