Hlavní navigace

Úlevy na daních pro OSVČ

Úlevy na daních zveřejnilo ministerstvo financí v rámci tzv. liberačního daňového balíčku. 

Daň z příjmů 

Všechny fyzické a právnické osoby se mohou beztrestně o 3 měsíce opozdit s podáním daňového přiznání a stejně tak s doplacením daně. 

Fyzickým a právnickým osobám bude prominuta červnová záloha na daň z příjmů.

Podnikatelé budou moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

DPH 

U DPH jsou úlevy u kontrolních hlášení, která se sice nemusí podat v termínu, ale záleží na okolnostech. Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně: 

Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020 (tato pokuta se uděluje, když podnikatel nestihne podat kontrolní hlášení v termínu, ale své pochybení napraví bez výzvy správce daně).

Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka.

Silniční daň

Podnikatelům se dále odložily zálohy na silniční daň, které jsou jinak splatné k 15. dubnu a 15. červenci. Obě zálohy lze beztrestně zaplatit do 15. října s další letošní zálohou. Pozor jen na to, že odklad je opět, podobně jako u daní z příjmů, koncipován skrze odpuštění úroků. Kdo by nedoplatil zálohy do 15. října, budou se mu úroky počítat od původního termínu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí.

Zálohy na daň z příjmů

Prominou se červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.

Daňová ztráta

Zavedl se institut Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

EET

Pozastavuje se elektronická evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. 

Posečkání úhrady daně

O posečkání úhrady daně musíte požádat.

Pokud budu podávat výše uvedené žádosti, jsem povinen uhradit správní poplatek?

Ne, tyto poplatky jsou odpuštěny.

Jaké další změny se navrhují v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí? 

Navrhuje se zrušit daň z nabytí nemovitých věcí a zároveň možnost daňových odpočtů u nových hypoték.

Více informací v článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).