Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Kvalita názorů

Podnikatel.cz má implementovánu funkci hodnocení příspěvků v diskusích a následnou možnost výběru jen kvalitních příspěvků pro registrované uživatele. Jak celý systém funguje, vám osvětlí následující text.

Hodnocení diskusních příspěvků

Každý registrovaný uživatel může během čtení diskusních příspěvků tyto ohodnotit na stupnici jedna až deset podle toho, jak přínosný se mu příspěvek zdá. Samozřejmostí je, že při hodnocení se nic nereloaduje – prostě jen klikáte na čísílka hodnocení, a ta se uloží teprve při přechodu na jinou stránku na Podnikatel.cz (a to kdykoliv, třeba za týden).

Hodnocení autorů příspěvků

Každý autor příspěvku vyjma anonymů má na Podnikatel.cz nějaké renomé. To získává z toho, jak uživatelé hodnotí jeho příspěvky. Pokud budou vaše příspěvky nekvalitní, nesmyslné či dokonce obtěžující, bude se vaše renomé blížit nule, což bude mít za následek jediné – vaše příspěvky nebude nikdo číst, protože je neuvidí (viz dále). Pokud budete naopak přispívat konstruktivně, čtenáři budou vaše příspěvky hodnotit jako užitečné a kvalitní a vaše renomé poroste.

A k čemu je dobré mít vysoké renomé? Za prvé – každý nový příspěvek získává počáteční kvalitu dle renomé svého autora, to znamená, že máte-li renomé vysoké, váš příspěvek je automaticky považován za kvalitní a je nabídnut větší množině čtenářů. Za druhé – lidé s dostatečně vysokým renomé získají jistá privilegia, například možnost publikovat zprávičky bez kontroly editora a podobně.

Stejné body, jiná hodnota

V reálném světě má i naprosto stejná informace rozdílnou hodnotu podle toho, kdo vám ji říká – když pád dolaru předpovídá váš makléř, jistě tomu přikládáte vyšší váhu, než když to samé tvrdí bezdomovec na parkovišti. A stejně funguje i hodnocení příspěvků na Podnikatel.cz – když uživatel s renomé 8 hodnotí příspěvek známkou 6, má to na hodnocení kvality příspěvku větší dopad, než když to samé říká uživatel s renomé 2.

Jak to pomůže čtenáři

Každý registrovaný uživatel si může ve svém profilu nastavit individuální práh vnímání kvality – můžete si například říct, že za kvalitní považujete jen příspěvky hodnocené minimálně známkou 6. O příspěvky, které jsou pod vaší laťkou, samozřejmě nepřijdete, ale systém je potlačí a zobrazit si je můžete až na explicitní vyžádání. Rovněž zobrazování odkazů na příspěvky na titulní straně je obohaceno o pohled na všechny příspěvky a pak pouze na ty, které odpovídají vašemu vnímání kvality.

Anonym vs. Známý uživatel

Systém samozřejmě nikoho nenutí se registrovat, ale v přidělování počáteční kvality příspěvku nepatrně zvýhodňuje známé uživatele oproti anonymům – je to logické, i v reálném světě obvykle vzbuzuje větší důvěru dopis podepsaný než anonymní. To má za důsledek, že v defaultním nastavení vnímání kvality jsou potlačeny všechny příspěvky od anonymů, tj. eliminujeme zmíněné blbečky zahlcující diskuse jednoduše tím, že jejich příspěvky nikdo neuvidí, a tím padem je to přestane bavit. Jak již bylo řečeno, není problém si nastavit vnímání kvality jinak a sledovat třeba i příspěvky s kvalitou blízkou nule, zaleží jen na vás.

Poznámka: Za anonyma je považován neregistrovaný uživatel, jakmile jste registrován, byť třeba jen s přezdívkou, nejste anonym.

Google pagerank?

Pokud vám výše popsaný algoritmus svoji složitostí připomíná legendární pagerank od Googlu, tak vězte, že jde o podobnost čistě náhodnou – náš rank je složitější :)