Hlavní navigace

1. jihočeská zemědělská a.s.

Firma 1. jihočeská zemědělská a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 831, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 33 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25162012

Sídlo:

Horní Stropnice 49 Svébohy, 374 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 4. 1997

DIČ:

CZ25162012

Aktuální kontaktní údaje 1. jihočeská zemědělská a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 831, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

1. jihočeská zemědělská a.s. od 29. 4. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 29. 4. 1997

adresa

49
Horní Stropnice 37401 od 7. 12. 2016

adresa

49
Svébohy 37401 do 7. 12. 2016 od 6. 9. 2011

adresa

49
Svébohy 37333 do 6. 9. 2011 od 13. 12. 2007

adresa

Sokolská 34/I
Třeboň 37901 do 13. 12. 2007 od 29. 4. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

zemědělská výroba, a to a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě ji ného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní od 20. 12. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 12. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 6. 2009

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění do 3. 6. 2009 od 29. 4. 1997

Zemědělská výroba do 20. 12. 2014 od 29. 4. 1997

Ostatní skutečnosti

Na základě rozhodnutí jediného společníka společnosti 1. jihočeská zemědělská A s.r.o., IČO 06937403, se sídlem Světví 19, 374 01 Horní Stropnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce č. 27372, ze dne 23. října 2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti 1. jihočeská zemědělská A s.r.o. vložila společnost 1. jihočeská zemědělská a.s., IČO 25162012, se sídlem Svébohy 49, 374 01 Horní Stropnice, s účinností dnem 1. listopadu 2020 své odštěpné závody Odštěpný závod 1. jihočeská zemědělská a.s. - rostlinná, umístěný na adrese Svébohy 49, 374 01 Horní Stropnice, a Odštěpný závod 1. jihočeská zemědělská a.s. - živočišná, umístěný na adrese Svébohy 49, 374 01 Horní Stropnice, do základního kapitá lu společnosti 1. jihočeská zemědělská A s.r.o. od 1. 11. 2020

Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 22. 12. 2011 došlo s účinností ku dni 1. 1. 2012 k prodeji části podniku firmy 1. jihočeská zemědělská a.s., IČ 251 62 012 firmě Naturarea s.r.o., IČ 281 43 680, a to části podniku, která je tvořena organi zační složkou běžné zemědělství s názvem ?Farma Horní Stropnice? nacházející se a hospodařící v katastrálních územích Vyšné, Obora, Buková, Žár, Nakolice, Veveří, Byňov, Klení, Horní Stropnice, Šejby, Staré Hutě, Paseky, Hojná Voda, Meziluží, Bedřichov, Č eské Velenice zabývající se provozováním zemědělské výroby, zejména rostlinné a živočišné a ohledně které je vedeno střediskové účetnictví. Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 22. 12. 2011 došlo s účinností ku dni 1. 1. 2012 k prodeji části podniku firmy 1. jihočeská zemědělská a.s., IČ 251 62 012 firmě Agroarea s.r.o., IČ 281 43 965, a to části podniku, která je tvořena organ izační složkou běžné zemědělství s názvem ?Farma Svébohy? nacházející se a hospodařící v katastrálních územích Horní Stropnice, Kamenná, Bedřichov, Meziluží, Hartunkov, Kondrač, Mýtiny, Staré Hutě, Rychnov, Žumberk, Božejov, Šejby, Dlouhá Stropnice, České Velenice, Svébohy, Konratice, Údolí zabývající se provozováním zemědělské výroby, zejména rostlinné a živočišné a ohledně které je vedeno střediskové účetnictví. od 1. 1. 2012

Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 7.12.2009 došlo s účinností ku dni 1.1.2010 k prodeji části podniku firmy 1. jihočeská zemědělská a.s. IČ 251 62 012 firmě EKOAREA s.r.o., IČ 280 85 591, a to části podniku, která je tvořena organizační sl ožkou běžné zemědělství s názvem "Provozovna Jemčina" nacházející se v katastrálních územích Lutová, Chlum u Třeboně, Žíteč, Mirochov, Hamr, Hatín, Plavsko, Novosedly nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou, Krabonoš, Cep, Hrdlořezy, Majdalena, Kardašova Řečice, Nitovice a zabývající se provozováním zemědělské výroby, zejména rostlinné a živočišné a ohledně které je vedeno střediskové účetnictví. od 1. 1. 2010

Rozhodnutí valné hromady ze dne 6. 12. 2007: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 16,800.000,- Kč (slovy šestnáctmilionůosmsettisíc korun českých) o částku 16,200.000,- Kč (slovy šestnáctmilionůdvěstětisíc korun českých) na částku 33,000.000,- Kč (slovy třicettřimilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 162 ks (stošedesátdva kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno v listinné p odobě, označené čísly 169 až 330. Upsání všech 162 ks (stošedesátidvou kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě bude nabídnuto předem určenému zájemci, kterým je stávající akcionáře, Ing. Jaroslav Čadek, r.č. 49 02 27/ 196, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00. Předem určený zájemce je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určenému zájemci a společnosti. Mí stem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Ing. Jaroslava Čadka, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00, když nepeněžitým vkladem budou nemovitosti : a) zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Horní Stropnice na listu vlastnictví č. 666, tj. objekt bydlení čp. 19 na pozemku stp. č. 220/2, část obce Světví b) zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec Horní Stropnice a katastrální území Svébohy na listu vlastnictví č. 659, tj. objekt bydlení čp. 49 na stp. č. 104, zemědělská s tavba bez čp/če na stp. č. 97/2, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 115, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 116, objekt technické vybavenosti bez čp/če na stp. č. 144, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 186, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 191, pozemek stp. č. 97/2 o výměře 345 m2 (zast. plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 1566/1 o výměře 5177 m2 (ostatní plocha) c) zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec Nové Hrady a katastrální území Údolí u Nových Hradů na listu vlastnictví č. 864, tj. zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 190 , zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 191, objekt občanské vybavenosti bez čp/če na stp. č. 192, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 193, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 194, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 195, jiná stavba bez čp/če n a stp. č. 229, jiná stavba bez čp/če na stp. č. 246, jiná stavba bez čp/če na stp. č. 247, objekt technické vybavenosti bez čp/če na stp. č. 248, objekt občanské vybavenosti bez čp/če na stp. č. 250, pozemek stp. č. 190 o výměře 953 m2 (zast. plocha a nád voří), pozemek stp. č. 191 o výměře 1188 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 192 o výměře 106 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 193 o výměře 1044 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 194 o výměře 135 m2 (zast. plocha a nádvoří) , pozemek stp. č. 195 o výměře 1330 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 229 o výměře 355 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 246 o výměře 105 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 247 o výměře 12 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozem ek stp. č. 248 o výměře 59 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 250 o výměře 14 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 16/2 o výměře 620 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 33/1 o výměře 1428 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 1087/3 o výměře 2485 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 1087/5 o výměře 3940 m2 (ostatní plocha), pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr parc. č. 22/2, díl 1 o výměře 66 m2, parc. č. 33/1, díl 1 o výměře 56 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ přídělový plán nebo jiný podklad parc. č. 22/1, díl 1 o výměře 1903 m2, parc. č. 28/3 o výměře 220 m2, parc. č. 29/1 o výměře 410 m2, parc. č. 30 o výměře 873 m2, parc. č. 31 o výměře 2807 m2, parc. č. 32 o výměře 673 m2 a parc. č. 34/2 o výměře 50 m2. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckými posudky č. 19/2007, č. 20/2007 a č. 21/2007 ze dne 26. 11. 2007 soudního znalce Františka Hanzalíka, Český Krumlov, Rožmberská 256, který byl jmenován za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 11. 2007, č.j. Nc 1725/2007, které nabylo právní moci dne 22. 11. 2007 na celkovou částku 16,200.000,- Kč, slovy šestnáctmilionů dvěstětisíc korun českých (znaleckým posudkem č. 19/2007 na částku 1,000.000,- Kč, znal eckým posudkem č. 20/2007 na částku 7,200.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 21/2007 na částku 8,000.000,- Kč), přičemž na vklad předem určeného zájemce Ing. Jaroslava Čadka, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00 se započítá vá částka 16,200.000,- Kč, slovy šestnáctmilionů dvěstětisíc korun českých. Za shora uvedený nepeněžitý vklad vydá společnost předem určenému zájemci celkem 162 ks (stošedesátdva kusů) kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) označené čísly 169 až 330. Valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti, ve které představenstvo uvádí důvody upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, včetně odůvodnění navrhované výše emisního kurzu akcií. do 27. 12. 2007 od 13. 12. 2007

1. Mimořádná valná hromada společnosti 1. jihočeská zemědělská a.s. (dále jen "společnost") konaná dne 31. 8. 2005 schválila ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnos ti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je Ing. Jaroslav Čadek, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Nad Strání 702/43, PSČ 180 00 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické práva přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zve řejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hl avníhoakcionáře. Realizovat právo výkupu je doloženo (i) čestným prohlášem hlavního akcionáře (ii) aktuálním výpisem ze seznamu akcionářů vedeného společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akci onář vlastní 166 kusů kmenových a listinných akcií na jméno, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 98,8% na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářů společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 85.800,-Kč (slovy osmdesát pět tisíc osmset korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Přiměřenou navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 620/2005 zpracovaným soudním znalcem v oboru ekonomika Ing. Štěpánem Bláhou, se sídlem Štěpánovice, Třeboňská 165 (dále jen "znalecký posudek") a z rozhodnutí hlavního akcionáře navýšena o 10%. Výroko vá část znaleckého posudku zní: "Na základě provedeného posouzení postupu stanovení nejobjektivnější metody ocenění pro zadané použití posudku stanovuji tržní hodnotu jedné akcie společnosti 1. jihočeská zemědělská a.s. ve výši 78.000,-Kč (slovy sedmdesát osm tisíc korun českých). Ocenění bylo provedeno znalcem na základě požadavku Ing. Jaroslava Čadka, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43 ve smyslu ustanovení § 183m odstavce 1 obchodního zákoníku jako nezbytný podklad pro jednání v alné hromady ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Znalec ve svém posudku neuplatňoval žádné srážky na minoritu ani nižší obchodovatelnost na trhu. Při stanovení ceny jedné akcie byl rozhodující podíl čistého obchodního jmění na jednu akci i". 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesen í) k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den splatnosti"). Oprávněným osobám nevznikne nárok na protiplnění dříve, než odevzdají tyto listinné akcie do sídla společnosti. Konkré tní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem zveřejnění konkrétn ího způsobu poskytnutí protiplnění. do 30. 10. 2007 od 19. 9. 2005

Usnesením valné hromady společnosti ze dne 5. 11. 1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 15,000.000,-Kč na částku 16,800.000,-Kč. od 28. 1. 1998

Základní jmění je zcela splaceno. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. od 29. 4. 1997

Společnost byla založena rozhodnutím dvou zakladatelů bez úpisu akcií v souladu s ust. § l72 obch. zák. Základní jmění společnosti představuje nepeněžitý vklad jednoho ze společníků ve výši l.7OO.OOO,- Kč a peněžitý vklad druhého společníka ve výši lOO.OOO,- Kč. Základní jmění bylo v celé výši splaceno. od 29. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 000 000 Kč

od 27. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 16 800 000 Kč

do 27. 12. 2007 od 4. 8. 1998

Základní kapitál

vklad 1 800 000 Kč

do 4. 8. 1998 od 29. 4. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 330 od 27. 12. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 168 do 27. 12. 2007 od 4. 8. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 180 do 4. 8. 1998 od 29. 4. 1997
, hodnota: 10 000 Kč, počet: 180 do 4. 8. 1998 od 29. 4. 1997

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Adam Horák

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 3. 3. 2021

vznik funkce: 3. 3. 2021

Nad strání 702/43, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jan Zendulka

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 3. 3. 2021

Lenhartova 115/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Ševčík

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 3. 3. 2021

vznik funkce: 11. 8. 2011

zánik funkce: 3. 3. 2021

Žár 45, 374 01, Česká republika

Kateřina Kamenická

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 3. 3. 2021

Spořická 523/1, Praha, 184 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Miloslav Čadek

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

28. října 489, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Miloslav Čadek

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

28. října 489, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Miloslav Čadek

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 9. 2013

vznik členství: 10. 8. 2011

28.října 489, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. František Ševčík

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 10. 8. 2011

vznik funkce: 11. 8. 2011

Žár 69, 374 01, Česká republika

Ing. František Ševčík

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 10. 8. 2011

vznik funkce: 11. 8. 2011

Žár 69, 374 01, Česká republika

Jiří Čermák

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 12. 2014

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 16. 10. 2014

Jemčina 15, Hatín, 378 02, Česká republika

Jiřina Ševčíková

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2011

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 10. 8. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2009

zánik funkce: 10. 8. 2011

Žár 69, 373 33, Česká republika

Ing. Petr Fullsack

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2011

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 10. 8. 2011

Jindřichův Hradec 755, 377 01, Česká republika

Ing. Josef Sedláček

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2011

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 10. 8. 2011

Olbrachtova 1058/48, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Sedláček

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 1. 4. 2009

Olbrachtova 48/1058, Praha 4 - Krč, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Fullsack

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 1. 4. 2009

Řečička 755/III, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Jiřina Ševčíková

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 15. 4. 2004

zánik členství: 1. 4. 2009

vznik funkce: 10. 5. 2004

zánik funkce: 1. 4. 2009

Nové Hrady 69, 373 33, Česká republika

Jiřina Kokejlová

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 15. 4. 2004

vznik funkce: 10. 5. 2004

Nové Hrady 69, 373 33, Česká republika

Ing. Josef Zeman

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 15. 4. 2004

zánik členství: 9. 6. 2005

Jinřichův Hradec 70, 377 01, Česká republika

PaedDr. Luděk Krátký

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 15. 4. 2004

zánik členství: 9. 6. 2005

Na kole 92, Dobříš, 263 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Zajíček

člen představenstva

První vztah: 24. 12. 2003 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

vznik členství: 9. 4. 2003

Svébohy 31, Nové Hrady, PSČ 373 33

Zdeňka Kalvasová

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

vznik členství: 11. 4. 2001

Dlouhá 58, Horní Stropnice, 373 35, Česká republika

ing. František Punda

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 9. 8. 2003

Sládkův kopec 921/II, Jindřichův Hradec, Česká republika

Ing. František Ševčík

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 9. 8. 2003

Puklicova 1007, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. František Ševčík

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Puklicova 1007, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Jiří Čermák

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Novosedly nad Nežárkou 378 l7, Hatín č. Jemčina l5, Česká republika

Ing. Jiří Plch

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

Pod Vodárnou, Nové Hrady, 373 33, Česká republika

Ing. Jiří Ševčík

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 5. 1997

Puklicova 1007, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Každý z členů představenstva zastupuje a je oprávněn jednat za společnost samostatně, přičemž podepisuje jménem společnosti tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

od 20. 12. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, navenek ve všech věcech jednají jménem společnosti vždy dva členové přestavenstva společně.

do 20. 12. 2014 od 30. 6. 2006

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému nebo jinak zobrazenému jménu společnosti připojí svůj podpis vždy 2 členové představenstva současně.

do 30. 6. 2006 od 4. 8. 1998

Jménem společnosti jedná za představenstvo navenek předseda představenstva samostatně ve všech záležitostech. Za společnost podepisuje předseda představenstva tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením předseda představenstva.

do 4. 8. 1998 od 29. 4. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jaroslav Čadek

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 10. 8. 2011

vznik funkce: 11. 8. 2011

Nad strání 702/43, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jitka Čadková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2013 - Poslední vztah: 20. 12. 2014

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 16. 10. 2014

Nad strání 702/43, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Martin Ševčík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 12. 2014

vznik členství: 9. 8. 2011

zánik členství: 16. 10. 2014

Nádražní 511, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jitka Čadková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 9. 2013

vznik členství: 10. 8. 2011

Nad Strání 702/43, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Čadek

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2011 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 10. 8. 2011

vznik funkce: 11. 8. 2011

Nad Strání 702/43, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Čadek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 9. 2011

vznik členství: 15. 4. 2004

zánik členství: 10. 8. 2011

Nad Strání 702/43, Praha 8, 180 00, Česká republika

Marie Šímová

členka dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 9. 2011

vznik členství: 9. 4. 2004

zánik členství: 10. 8. 2011

Nádražní 511, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

ing. Miloš Pecháček

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

Žár 68, Nové Hrady, Česká republika

Marie Šímová

členka dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

Nádražní 511, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

ing. Hana Bicková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Dr. Fr. Kuny 593, Lomnice nad Lužnicí, Česká republika

Ing. Petr Bouška

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

Písečné 50, 378 72, Česká republika

Ing. Anna Marešová

členka dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

U školy 230, Horní Stropnice, 373 35, Česká republika

Ing. Petr Bouška

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Písečné 50, 378 72, Česká republika

Jitka Čermáková

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Novosedly nad Nežárkou, 378 l7, Hatín č. Jemčina l5, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Zajíček

člen představenstva

První vztah: 24. 12. 2003 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

vznik členství: 9. 4. 2003

Svébohy 31, Nové Hrady, PSČ 373 33

Další vztahy firmy 1. jihočeská zemědělská a.s.

Historické vztahy

Ing. František Ševčík

První vztah: 31. 10. 2019 - Poslední vztah: 27. 12. 2020

Žár 45, 374 01, Česká republika

Ing. František Ševčík

První vztah: 31. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 11. 2020

Žár 45, 374 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Čadek

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2007

Nad Strání 702/43, Praha 8 - Trója, 180 00, Česká republika

Akcionáři

Ing. Jaroslav Čadek

Nad Strání, Česká republika, Praha 8 - Troja, 180 00

do 30. 10. 2007 od 30. 6. 2006

Odštěpné závody

název: Odštěpný závod 1. jihočeská zemědělská a.s. - rostlinná

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

sídlo: Česká republika, Horní Stropnice, 374 01

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: zemědělská výroba, a to a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě ji ného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

od 20. 12. 2014

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od 20. 12. 2014

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 3. 6. 2009

předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

do 3. 6. 2009 od 29. 4. 1997

předmět podnikání: Zemědělská výroba

do 20. 12. 2014 od 29. 4. 1997

vedoucí odštěpného závodu: Ing. FRANTIŠEK ŠEVČÍK

Česká republika, Žár, 374 01

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

název: Odštěpný závod 1. jihočeská zemědělská a.s. - živočišná

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

sídlo: Česká republika, Horní Stropnice, 374 01

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: zemědělská výroba, a to a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě ji ného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

od 20. 12. 2014

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od 20. 12. 2014

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 3. 6. 2009

předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

do 3. 6. 2009 od 29. 4. 1997

předmět podnikání: Zemědělská výroba

do 20. 12. 2014 od 29. 4. 1997

vedoucí odštěpného závodu: Ing. FRANTIŠEK ŠEVČÍK

Česká republika, Žár, 374 01

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

název: Odštěpný závod 1. jihočeská zemědělská a.s. - reality

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

sídlo: Česká republika, Horní Stropnice, 374 01

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 1. 11. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Zemědělská výroba, a to: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

předmět podnikání: zemědělská výroba, a to a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě ji ného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní

od 20. 12. 2014

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od 20. 12. 2014

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 3. 6. 2009

předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

do 3. 6. 2009 od 29. 4. 1997

předmět podnikání: Zemědělská výroba

do 20. 12. 2014 od 29. 4. 1997

vedoucí odštěpného závodu: Ing. FRANTIŠEK ŠEVČÍK

Česká republika, Žár, 374 01

do 27. 12. 2020 od 31. 10. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 4. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 4. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).