Hlavní navigace

AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Firma AC Sparta Praha fotbal, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2276, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 453 950 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46356801

Sídlo:

Milady Horákové 1066/98, Praha, 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 12. 1993

DIČ:

CZ46356801

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2276, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AC Sparta Praha fotbal, a.s. od 11. 12. 2014

Obchodní firma

AC Sparta Praha fotbal, a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

AC Sparta Praha fotbal, a.s. do 16. 4. 2015 od 3. 12. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 3. 12. 1993

adresa

Tř. Milady Horákové 1066/98
Praha 7 17000 od 12. 12. 1995

adresa

Palác IBC, Pobřežní 3
Praha 8 18000 do 12. 12. 1995 od 3. 12. 1993

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 1. 2020

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 4. 2015

zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví do 30. 1. 2020 od 10. 7. 2012

Organizační činnost v oblasti sportu. do 30. 1. 2020 od 3. 12. 1993

Provozování fotbalových mužstev. do 30. 1. 2020 od 3. 12. 1993

Reklamní činnost. do 30. 1. 2020 od 3. 12. 1993

Marketingová činnost. do 30. 1. 2020 od 3. 12. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho přílohami). do 30. 1. 2020 od 3. 12. 1993

Pronájem sportovních zařízení a dalšího nebytového fondu včetně poskytování doplňkových služeb. do 30. 1. 2020 od 3. 12. 1993

Nakladatelství. do 30. 1. 2020 od 3. 12. 1993

Vydavatelství. do 30. 1. 2020 od 3. 12. 1993

Ostatní skutečnosti

Usnesení valné hromady ze dne 16.12.2016: Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), a to upsáním 300 kusů nových kmenových akcií společnosti, každá akc ie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že všechny nově vydané akcie budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že s nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě, a že emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se stanovuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. Celý emisní kurs akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem a celý emisní kurs bude splacen v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu není připuštěno. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Valná hromada dále rozhoduje v důležitém zájmu společnosti, kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti, o vylouče ní přednostního práva akcionářů. Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Valná hromada rozhoduje o tom, že smlouva o ups ání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, bude uzavřena ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, a to v sídle společno sti AC Sparta Praha fotbal, a.s., která vyzve společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do sedmi dnů ode dne konání valné hromady. Valná hromada uděluje souhlas se započtením pohledávky společnosti na splacení emisního kursu všech akcií upsaných předem učeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, P SČ 170 00, ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na zaplacení částky v celkové výši 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát mili onů korun českých), která vznikla na základě těchto smluv: Smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 27. 6. 2014, ve znění pozdějších dodatků, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,-Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. ja kožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 21. 11. 2014, ve znění pozdějších dodatků, a částečně na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 207.000.000,-Kč (slovy: dvě stě sedm milionů korun českých) uz avřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 30. 12. 2015. Celková pohledávka společnosti J&T Credit Investments, a.s., vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal, a. s. ve výši 150.000.000,00 Kč je tvořena: a) jistinou ve výši 114.583.619,14 Kč (slovy: sto čtrnáct milionů pět set osmdesát tři tisíc šest set devatenáct korun českých a čtrnáct haléřů) vyplývající ze smluv o půjčkách uzavřených mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a společností J&T Cre dit Investments, a.s.: -jistiny ve výši 10.000.000,-Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 27.6.2014, ve znění pozdějších dodatků; -jistiny ve výši 25.000.000,-Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2014, ve znění pozdějších dodatků, -jistiny částky ve výši 79 583 619,14 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2015, a dále b) následujícími úroky v celkové výši 35.416.380,86 Kč (slovy: třicet pět milionů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých a osmdesát šest haléřů) vyplývajícími ze smluv o půjčkách uzavřených mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a společností J&T Credit Investments, a.s.: -ve výši 68.493,12 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 23.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 1.095.890,41 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 21.8.2012, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 1.161.643,78 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 16.10.2012, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 4.006.849,33 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 15.4.2013, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 3.595.890,43 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 14.6.2013, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 2.109.589,05 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 17.1.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 1.541.095,90 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 10.4.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 1.356.164,39 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 7.5.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 898.630,12 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 2.350.684,97 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 27.6.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 4.869.863,04 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 12.361.586,32 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2015. Majitelem této pohledávky ve výši 150.000.000,- Kč je společnost J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. od 8. 1. 2017

Prioritní akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti. od 20. 1. 2016

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 150.000.000,00 Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), a to upsáním 300 kusů nových kmenových akcií společnosti, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slo vy: pět set tisíc korun českých) s tím, že všechny nově vydané akcie budou vydány v listinné podobě a znít na jméno. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 150.000.000,00 Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že s nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě, a že emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se stanovuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. Celý emisní kurs akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem a celý emisní kurs bude splacen v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu není připuštěno. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Valná hromada dále rozhoduje v důležitém zájmu společnosti, kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti, o vylouče ní přednostního práva akcionářů. Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Valná hromada rozhoduje o tom, že smlouva o ups ání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, bude uzavřena ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, a to v sídle společno sti AC Sparta Praha fotbal, a.s., která vyzve společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do sedmi dnů ode dne konání valné hromady. Valná hromada uděluje souhlas se započtením pohledávky společnosti na splacení emisního kursu všech akcií upsaných předem učeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, P SČ 170 00, ve výši 150.000.000,00 Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých) s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s., vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na zaplacení částky v celkové výši 150.000.000,00 Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), která vznikla na základě těchto smluv: Smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 15. 4. 2013, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 14. 6. 2013, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakož to dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 17. 1. 2014, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotba l, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 10. 4. 2014, smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fot bal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 7. 5. 2014, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta P raha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 10. 6. 2014. Celková pohledávka společnosti J&T Credit Investments, a.s., vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. ve výši 150.000.000,00 Kč je tvoř ena jistinou ve výši 145.000.000,-Kč (slovy: sto čtyřicet pět milionů korun českých) a následujícími úroky v celkové výši 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) vyplývajícími ze smluv o půjčkách uzavřených mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a společností J&T Credit Investments, a.s.: -ve výši 684.931,51 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 26.10.2011; -ve výši 547.945,20 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 18.1.2012; -ve výši 1.369.863,- Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 24.1.2012; -ve výši 1.095.890,41 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 24.4.2012; -ve výši 1.301.369,88 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 23.5.2012. Majitelem této pohledávky ve výši 150.000.000,- Kč je společnost J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. do 16. 4. 2015 od 11. 12. 2014

Usnesení valné hromady ze dne 19.12.2012: 1. Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, identifikační číslo 46356801, se zvyšuje o částku 278.200.000,-Kč (slovy dvě stě sedmdesát osm milionů dvě stě tisíc korun českých), a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 556 (slovy pět set padesát šest) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých), a dále upsáním nových kmenových akcií v počtu 4 (slovy čtyř) kusů, každá akcie o jmenovit é hodnotě 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 278.200.000,-Kč. Celý emisní kurs akcií bu de splacen výhradně peněžitým vkladem, a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddluž ení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem Praha 7-Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, a to v důležitém a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její odddlužení a následně ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem Praha 7- Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

5. Smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s. se sídlem Praha 7-Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 26767678, bude podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dn ů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v souladu s tímto usnesením společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií upsaný ch předem určeným zájemcem, společností J&T Credit Inestments, a.s. se sídlem Praha 7-Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 26767678,, ve výši 278.200.000,-Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Pr aha fotbal, a.s. na zaplacení částky 278.200.000,-Kč. Předmětná pohledávka vznikla z titulu následujících Smluv o půjčce mezi AC Sparta Praha fotbal, a.s. a J&T Credit Investments, a.s.: -smlouva ze dne 26.10.2011, o půjčce ve výši 25.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 18.1.2012, o půjčce ve výši 20.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 24.1.2012, o půjčce ve výši 50.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 24.4.2012, o půjčce ve výši 40.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 23.5.2012, o půjčce ve výši 50.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 21.8.2012, o půjčce ve výši 40.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 16.10.2012, o půjčce ve výši 40.000.000,-Kč, přičemž mimo pohledávky na splacení jistin uvedených půjček zahrnuje i příslušné úroky z výše uvedených smluv o půjčkách, a to ve výši 2.547.945,22Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 26.10.2011, ve v ýši 1.578.082,17Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 18.1.2012, ve výši 3.863.013,66Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 24.1.2012, ve výši 2.093.150,69Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 24.4.2012, ve výši 2.219.178,06Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 23.5.2012, ve výši 789.041 ,10Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 21.8.2012, ve výši 109.589,10Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 16.10.2012. Celková výše úroků z výše uvedených smluv činí celkem 13.200.000,-Kč do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

7. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem, zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

8. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

9. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

10. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. do 7. 5. 2013 od 23. 1. 2013

Usnesení valné hromady ze dne 30.11.2010: 1. Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, identifikační číslo 46356801 se zvyšuje o částku 148.600.000,- Kč (slovy jedno sto čtyřicetosm miliónů šestsettisíc korun českých), a  to upsáním kmenových akcií v počtu 297 (slovy dvěstědevadesátsedm) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč ( slovy pět set tisíc korun českých) a kmenových akcií v počtu 2 ( slovy dvou) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy p adesáttisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kótovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 148.600.000,- Kč. Celý emisní kurs akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem, a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddlužení a následné ekonomické oži vení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje její podnikatelské činnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, a to v důležité m a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26767678. 5. Smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, bude podle ustanovení § 204 odts. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dní ode dne d oručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v souladu s tímto usnesením společnost J& T Credit Investments, a s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o ups ání akcií bude mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií upsaný ch předem určeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, ve výši 148.600.000,- Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Invetsments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Praha fotba l, a.s. na zaplacení částky 148.600.000,- Kč. Předmětná pohledávka vznikla z titulu následujících smluv o půjčce mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a J&T Credit Investments, a.s.: - smlouva ze dne 22.12.2009, o půjčce ve výši 80.000.000,-00 Kč, - smlouva ze dne 17.2.2010, o půjčce ve výši 30.000.000,00 Kč, - smlouva ze dne 6.4.2010, o půjčce ve výši 3.000.000,00 Kč, - smlouva ze dne 19.4.2010, o půjčce ve výši 24.000.000,00 Kč přičemž mimo pohledávky na splacení jistin uvedených půjček zahrnuje i příslušné úroky z výše uvedených smluv o půjčkách ve výši 10.361.369,83 Kč a dále zahrnuje úroky ze smlouvy o půjčce ze dne 16.5.2010, ve výši 842.465,76 Kč a část úroků ze smlouvy o p ůjčce ze dne 21.6.2010, ve výši 395.164,41 Kč. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 9. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. do 25. 3. 2011 od 12. 1. 2011

Usnesení valné hromady ze dne 12.11.2009 : 1.Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, identifikační číslo 46356801 se zvyšuje o částku 115.200.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů dvěstětisíc korun českých), a to upsá ním kmenových akcií v počtu 230 (slovy dvěstětřicet) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých) a dále upsáním kmenových akcií v počtu 4 ( slovy čtyř ) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč( slovy pade sáttisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 115.200.000,- Kč. Celý emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem , a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddlužení a následné ekonomické oživení ho spodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, a to v důležité m a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26767678. 5. Smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, bude podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dní ode dne d oručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v souladu s tímto usnesením společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnos ti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií upsan ých předem učeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, ve výši 115.200.000,-Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal , a.s. na zaplacení částky 115.200.000,-Kč. Předmětná pohledávka z části vznikla jako pohledávka společnosti J&T Private Equity B.V., registrační číslo 34157775, se sídlem Holandsko, Amsterdam, Weteringschans 26, 1017 SG, a to v souladu se smlouvou o půjč ce finančních prostředků ve výši 30 000 000,00 Kč uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Private Equity B.V. jakožto věřitelem dne 18.11.2008, a dále v souladu se smlouvou o půjčce finančních prostředků ve výši 40 000 000,00 Kč uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s.jakožto dlužníkem a společností J&T Private Equity B.V. jakožto věřitelem dne 19.12.2008. Pohledávka byla na společnost J&T Credit Investments, a.s. postoupena na základě Sml ouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.8.2009 včetně úroků ve výši 2 442 671,23 Kč. Zbývající část předmětné pohledávky pak vznikla z titulu následujících Smluv o půjčce mezi AC Sparta Praha fotbal, a.s. a J&T Credit Investments: -smlouva ze dne 28.7.2009, o půjčce ve výši 10 000 000,00 Kč; -smlouva ze dne 17.8.2009, o půjčce ve výši 15 000 000,00 Kč; - smlouva ze dne 9.9.2009, o půjčce ve výši 15 000 000,00 Kč, přičemž mimo pohledávky na splacení jistin uvedených půjček zahrnuje i příslušné úroky ve výši 2 757 328,77 Kč. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 9. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. do 27. 2. 2010 od 16. 12. 2009

Usnesení valné hromady konané dne 19.12.2008 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, identifikační číslo 463 56 801, se zvyšuje o částku 106.600.000,-- Kč (slovy: jedno sto šest miliónů šest set tisíc korun českých), a  to upsáním kmenových akcií v počtu 213 (slovy: dvě stě třináct) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a dále upsáním kmenových akcií v počtu 2 (slovy: dvou) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 106.600.000,-- Kč. Celý emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem, a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddlužení a následné ekono mické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, a to v důležité m a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26767678. 5. Smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, bude podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dní ode dne d oručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v souladu s tímto usnesením společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnos ti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií upsan ých předem učeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, ve výši 106.600.000,-Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal , a.s. na zaplacení částky 106.600.000,-Kč. Předmětná pohledávka vznikla původně jako pohledávka společnosti J&T Private Equity B.V., registrační číslo 34157775, se sídlem Holandsko, Amsterdam, Weteringschans 26, 1017 SG, a to v souladu o půjčce finančníc h prostředků ve výši 75.000.000,-Kč uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Private Equity B.V. jakožto věřitelem dne 30.7.2008, a dále v souladu se smlouvou o půjčce finančních prostředků ve výši 30.000. 000,-Kč uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Private Equity B.V. jakožto věřitelem dne 1.10.2008. Pohledávka byla na společnost J&T Credit Investments, a.s. postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12.11.2008. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 9. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. do 1. 5. 2009 od 22. 1. 2009

Usnesení valné hromady ze dne 7.1.2008: 1. Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00 , identifikační číslo 46356801 se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých), a to upsáním kmenových akcií v počtu 200 (slovy : dvě stě) kusů, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydanýc h akcií bude činit 100.000.000,- Kč. Celý emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem, a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posí lení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, a to v důležité m a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelké činnosti společnosti. 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26767678. 5. Smlouva o upsání akcií předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 , IČ:26 76 76 78, bude podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dní ode dne dor učení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v s ouladu s tímto usnesením společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií prostřednictvím písemné výzvy. Smlouva o upsání akcií musí být písemná a podpisy musí být úředně ověřeny. 6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s.na splacení emisního kursu všech akcií upsanýc h předem určeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, ve výši 100.000.000,- Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. na vrácení jistiny půjčky ve výši 100.0 00.000,- Kč, splatné ke dni 31.12.2007, v souladu se smlouvou o půjčce uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a J&T Credit Investments, a.s. dne 29.10.2007. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 9. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. do 6. 6. 2008 od 10. 3. 2008

Usnesení valné hromady ze dne 2.12.1999 : l. Valná hromada uděluje souhlas s vkladem pohledávky vůči společnosti , která svědčí věřiteli Vydavatelství Vltava spol. s r.o. se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, v její nominální hodnotě 283 370 000,- Kč do základního jmění společnosti dle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku a v této souvislosti schválila toto rozhodnutí o zvýšení základního jmění: 2. Tato pohledávka byla pro účely nepeněžitého vkladu do základního jmění společnosti oceněna posudky dvou soudních znalců Ing. Vítězslava Hálka a Ing. Vladimíra Horáka ve smyslu § 59 ods. 7 obch. zák. ve výši její nominální hodnoty, tj. 283.370.000,- Kč. 3.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti je podstatné oddlužení společnosti formou kapitalizace pohledávky věřitele za společností a vyrovnání poměru základního jmění společnosti a její ztráty. 4.Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 283.370.000,- Kč, tj. celkem na 288.370.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 5.Základní jmění se zvyšuje upisováním 560 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě kusu 500.000,- Kč a 674 ks nových prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 5.000,- Kč. 6. Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií určitému zájemci, kterým je věřitel společnosti Vydavatelství Vltava, spol. s r.o.,České Budějovice,nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ 13497723.Přednostní právo ostatních akcionářů je podle ustanovení § 204a odst.1 obchodního zákoníku vyloučeno ze zákona, neboť akcie se neupisují peněžitými vklady. 7. Upisování se bude dít v sídle společnosti v Praze 7, Milady Horákové 98, ve lhůtě do 7 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného obchodního soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 8. Akcionář, který se podílí na zvýšení základního jmění, splatí jím upsané akcie v sídle společnosti Praha 7, Milady Horákové 98, v nepeněžitém plnění, a to postoupením své pohledávky za společnosti ve výši 283.370.000,- Kč na společnost (tzv. kapitalizace pohledávky), ve lhůtě do 7 dnů od upsání nových akcií. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. do 23. 6. 2000 od 4. 2. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 453 950 000 Kč

od 24. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 1 903 950 000 Kč

do 24. 1. 2019 od 15. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 1 336 970 000 Kč

do 15. 6. 2018 od 14. 2. 2017

Základní kapitál

vklad 1 186 970 000 Kč

do 14. 2. 2017 od 11. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 1 036 970 000 Kč

do 11. 12. 2014 od 7. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 758 770 000 Kč

do 7. 5. 2013 od 25. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 610 170 000 Kč

do 25. 3. 2011 od 27. 2. 2010

Základní kapitál

vklad 494 970 000 Kč

do 27. 2. 2010 od 1. 5. 2009

Základní kapitál

vklad 388 370 000 Kč

do 1. 5. 2009 od 6. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 288 370 000 Kč

do 6. 6. 2008 od 23. 6. 2000

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 23. 6. 2000 od 3. 12. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 889 od 24. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 112 od 15. 6. 2018
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 680 od 15. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 3 789 do 24. 1. 2019 od 15. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 2 656 do 15. 6. 2018 od 14. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 2 356 do 14. 2. 2017 od 11. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 103 do 15. 6. 2018 od 11. 12. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 556 do 11. 12. 2014 od 7. 5. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 4 do 11. 12. 2014 od 7. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 99 do 11. 12. 2014 od 25. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 1 500 do 11. 12. 2014 od 25. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 97 do 25. 3. 2011 od 27. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 1 203 do 25. 3. 2011 od 27. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 93 do 27. 2. 2010 od 1. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 973 do 27. 2. 2010 od 1. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 760 do 1. 5. 2009 od 6. 6. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 560 do 6. 6. 2008 od 21. 10. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 91 do 1. 5. 2009 od 21. 10. 2004
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 900 od 10. 5. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 560 do 21. 10. 2004 od 23. 6. 2000
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 674 do 15. 6. 2018 od 23. 6. 2000
Prioritní akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 900 do 10. 5. 2001 od 3. 12. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 91 do 21. 10. 2004 od 3. 12. 1993

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Dušan Palcr

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2021

vznik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2015

U Mrázovky 1986/17, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

JUDr. Jana Fráňová

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 14. 12. 2015

K Doubí 1025, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Sekanina

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 10. 12. 2018

Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Mgr. Jana Bodnárová

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2018

vznik členství: 14. 12. 2015

Maiselova 59/5, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 16. 12. 2016

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Ing. Přemysl Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 16. 12. 2016

Nižbor 34, 267 05, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Martin Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2017 - Poslední vztah: 25. 1. 2018

vznik členství: 7. 11. 2014

zánik členství: 30. 12. 2017

Kyjevská 686/3, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Martin Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2017 - Poslední vztah: 25. 1. 2018

vznik členství: 7. 11. 2014

zánik členství: 30. 12. 2017

Kyjevská 686/3, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Jana Myslivcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2018

vznik členství: 14. 12. 2015

Maiselova 59/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Dušan Palcr

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 6. 3. 2021

vznik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2015

Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jana Myslivcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2018

vznik členství: 14. 12. 2015

Maiselova 59/5, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Jana Fráňová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 14. 12. 2015

U Komárova 652, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adam Kotalík

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

zánik funkce: 14. 12. 2015

sídliště Vajgar 678, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Mgr. Martin Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2017

vznik členství: 7. 11. 2014

Lucemburská 1869/42, Praha, 130 00, Česká republika

JUDr. Josef Prask

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 7. 11. 2014

zánik členství: 31. 1. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2015

Sartoriova 28/13, Praha 6, 169 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2016

zánik funkce: 16. 12. 2016

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2016

zánik funkce: 16. 12. 2016

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Přemysl Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2016

zánik funkce: 16. 12. 2016

Nižbor 34, 267 05, Česká republika

Ing. Přemysl Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2016

zánik funkce: 16. 12. 2016

Nižbor 34, 267 05, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 19. 12. 2008

zánik funkce: 19. 12. 2012

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Jana Fráňová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2015

zánik funkce: 14. 12. 2015

U Komárova 652, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Dušan Palcr

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 20. 12. 2011

zánik funkce: 14. 12. 2015

Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 7. 11. 2014

Zahradníčkova 1126/18, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Josef Prask

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 7. 11. 2014

Sartoriova 28, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 19. 12. 2008

zánik funkce: 19. 12. 2012

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Přemysl Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 19. 12. 2008

zánik funkce: 19. 12. 2012

Nižbor 34, 267 05, Česká republika

Ing. Dušan Palcr

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 29. 3. 2006

Sídliště Pod Cvilínem V/78, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Michal Voráček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 20. 12. 2005

zánik členství: 4. 6. 2008

Holandská 6/405, Praha 10, 100 00, Česká republika

Antonín Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 27. 3. 2006

zánik členství: 27. 3. 2010

Pěstitelská 464, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Josef Prask

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 27. 3. 2006

zánik členství: 27. 3. 2010

Sartoriova 28, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Jana Fráňová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 14. 12. 2011

Ortenovo náměstí 1494/14, Praha 7, Česká republika

Mgr. Michal Antonín

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 20. 12. 2005

vznik funkce: 8. 7. 2004

zánik funkce: 20. 12. 2005

Sadová 19, Adamov, Česká republika

Ing. Dušan Palcr

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 30. 6. 2004

Sídliště Pod Cvilínem V/78, Krnov, 794 01, Česká republika

Mgr. Marek Janča

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 20. 12. 2005

Plachty 515/12 B, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Lucie Kočí

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2004 - Poslední vztah: 21. 10. 2004

vznik členství: 8. 12. 2003

zánik členství: 28. 6. 2004

Jičínská 3, Praha 3, Česká republika

Dr. Axel Diekmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2004

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 17. 12. 2001

Eggendobl 2, 94034 Passau, Spolková republika Německo

Alexander Diekmann

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2004

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

Eggendobl 2, 94034 Passau, Spolková republika Německo

Prof.JUDr. Jan Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2002 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 4. 6. 2008

U tržnice 6, Praha 2, Česká republika

Ing. Václav Foglar

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2002 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 12. 10. 2001

zánik členství: 20. 12. 2005

Kuchařská 773, Praha 9, Česká republika

PhDr. Jiří Vlach

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2002 - Poslední vztah: 21. 10. 2004

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

Alešova 341/12, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Zuzana Palzer

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 4. 2004

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 8. 12. 2003

Dusseldorf,Begonien str.13, Spolková republika Německo

Ing. Michal Voráček

předseda

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2002

zánik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 24. 6. 1999

zánik funkce: 17. 12. 2001

Bělečská 72, Praha 9, Česká republika

prof.JUDr. Miroslav Bělina CSc

člen

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2002

zánik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 24. 6. 1999

Katovická 410, Praha 8, Česká republika

Ing. Vladimír Poříz

člen

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2002

zánik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 24. 6. 1999

Poljanovova 3241, Praha 4, Česká republika

Mgr. Jana Fráňová

člen

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2004

vznik funkce: 24. 6. 1999

zánik funkce: 28. 6. 2004

Ortenovo náměstí 14, Praha 7, Česká republika

Ing. Michal Habart

člen

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2002

zánik členství: 12. 10. 2001

vznik funkce: 24. 6. 1999

K vrbě 522/8, Praha 1O, Česká republika

JUDr. Milan Valašík

člen

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2002

zánik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 24. 6. 1999

Na Korunce 480, Praha 9, Česká republika

JUDr. Ivan Chocholouš

člen

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2002

zánik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 8. 11. 2000

Dejvická 26, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Poříz

člen

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Poljanovova 3241, Praha 4, Česká republika

Mgr. Jana Fráňová

člen

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Ortenovo náměstí 14, Praha 7, Česká republika

JUDr. Milan Valašík

člen

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Na Korunce 480, Praha 9, Česká republika

Mgr. David Bohumínský

člen

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Kosmická 744, Praha 4, Česká republika

Ing. Michal Habart

člen

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

K vrbě 522/8, Praha 1O, Česká republika

Ing. Michal Voráček

předseda

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Bělečská 72, Praha 9, Česká republika

prof.JUDr. Miroslav Bělina CSc

člen

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Katovická 410, Praha 8, Česká republika

Doc. JUDr. Peter Mosný CSc

člen

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

ul. 1. Mája 53, Košice - Krásná nad Hornádom, Slovenská republika

JUDr. Anton Gábor

člen

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Pražská 12, Košice, Slovenská republika

Karel Pfabigan

člen

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Pod lesem 35, Praha 4, Česká republika

Pavel Drha

člen

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Zádveřice 337, Česká republika

Doc. RNDr. František Olejník CSc

člen

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Mlýnská 14, Košice, Slovenská republika

JUDr. Gabriel Vysaník

člen

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Severná 4, Kežmarok, Slovenská republika

Mgr. Ladislav Franko

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Slobody 28, Košice, Slovenská republika

Jaroslav Gruber

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

L. Novomeského 5, Košice, Slovenská republika

Igor Grega

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Pokroku 1, Košice, Slovenská republika

ing. Lubomír Solár

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

tř. SNP 83, Košice, Slovenská republika

JUDr. Milan Škultéty

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Bzovická 22, Bratislava, Slovenská republika

ing. Peter Valent

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Klemensova 17, Bratislava, Slovenská republika

ing. Michal Habart

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Kunešova 14, Praha 3, Česká republika

Bohumil Čermák

První vztah: 27. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Veletržní 51, Praha 7, Česká republika

Štěpán Phiplipp

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 1995

Janovského 45, Praha 7, Česká republika

Marta Matrasová

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Františka Diviše 609, Praha 10 - Uhříněves, Česká republika

František Chovanec

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Chlebovická 495, Praha 9 - Letňany, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Mgr. Tomáš Křivda

Člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 1. 11. 2020

Daškova 3089/32, Praha, 143 00, Česká republika

JUDr. Petr Hrdlička

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2020

vznik členství: 6. 12. 2019

Janouškova 581/7, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. František Čupr

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 10. 12. 2018

vznik funkce: 11. 12. 2018

Žitenická 871/1, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Michal Viktorin

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 16. 12. 2016

V přístavu 1585/10, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

Předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2015

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Dušan Svoboda

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2015

Gorkého 84/41, Brno, 602 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Petr Hrdlička

Člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2020 - Poslední vztah: 30. 1. 2020

vznik členství: 25. 11. 2019

zánik členství: 6. 12. 2019

Janouškova 581/7, Brno, 613 00, Česká republika

František Čupr

Člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2018 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 26. 9. 2018

zánik členství: 10. 12. 2018

Žitenická 871/1, Praha, 190 00, Česká republika

Mgr. Martina Králová

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2018 - Poslední vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 8. 12. 2017

zánik členství: 31. 10. 2020

Na Skalce 381, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jakub Otava

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 28. 2. 2017

U Klimentky 2703/1, Praha, 150 00, Česká republika

Jakub Otava

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 28. 2. 2017

U Klimentky 2703/1, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jana Cejpková Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 30. 6. 2019

Pasovská 1623/16, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Mgr. Adam Kotalík

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 30. 11. 2019

vznik funkce: 14. 12. 2015

zánik funkce: 30. 11. 2019

sídliště Vajgar 678, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Michal Viktorin

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2016

zánik funkce: 16. 12. 2016

V přístavu 1585/10, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Viktorin

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2016

zánik funkce: 16. 12. 2016

V přístavu 1585/10, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Martina Králová

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 25. 1. 2018

vznik členství: 19. 12. 2013

zánik členství: 8. 12. 2017

Na Skalce 381, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martina Králová

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 25. 1. 2018

vznik členství: 19. 12. 2013

zánik členství: 8. 12. 2017

Na Skalce 381, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martina Králová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 19. 12. 2013

Na Skalce 381, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Michal Viktorin

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2013 - Poslední vztah: 5. 12. 2015

vznik členství: 19. 12. 2012

Randova 3167/5, Praha, 150 00, Česká republika

Jakub Hlavica

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2013

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 31. 5. 2013

vznik funkce: 19. 12. 2012

zánik funkce: 31. 5. 2013

Vrábská 1276/7, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Jakub Otava

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2015

zánik funkce: 14. 12. 2015

U Klimentky 2703/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Lukáš Přibyl

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 9. 2. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2011

zánik funkce: 9. 2. 2012

Nad Primaskou 169/18, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2011

zánik funkce: 14. 12. 2015

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Dušan Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2011

zánik funkce: 14. 12. 2015

Gorkého 84/41, Brno, Česká republika

Ing. Jakub Hlavica

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 7. 5. 2013

vznik členství: 19. 12. 2008

zánik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2012

Kovanecká 2295/9, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 1. 5. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 1. 6. 2004

zánik členství: 14. 12. 2011

vznik funkce: 6. 1. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2011

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Michal Viktorin

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 5. 2013

vznik členství: 19. 12. 2008

zánik členství: 19. 12. 2012

Štouračova 902/2, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Jakub Hlavica

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 19. 12. 2008

Kovanecká 2295/9, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Přemysl Beneš

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 7. 1. 2008

Nižbor 34, Česká republika

Dušan Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 14. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 14. 12. 2011

Gorkého 84/41, Brno, Česká republika

Lukáš Přibyl

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 6. 6. 2008

vznik členství: 3. 8. 2006

zánik členství: 20. 9. 2007

Nad Primaskou 18, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Košťál

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 20. 12. 2005

zánik členství: 3. 8. 2006

Kruhová 587, Kamenice, 251 68, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  Napoletana a.s.

  Kruhová 587, Kamenice, 251 68

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 5. 2009

vznik členství: 1. 6. 2004

vznik funkce: 6. 1. 2006

Stojanova 367/3, Brno, 612 00, Česká republika

Dušan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik členství: 30. 6. 2004

Gorkého 84/41, Brno, Česká republika

Ing. Vlastimil Košťál

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2004 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 1. 4. 2005

vznik funkce: 1. 7. 2004

zánik funkce: 1. 4. 2005

Kamenice 587, Štiřín, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 1. 6. 2004

vznik funkce: 1. 7. 2004

Stojanova 367/3, Brno, Česká republika

Ing. Přemysl Beneš

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 1. 7. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2008

Nižbor 34, Česká republika

Ing. Michal Voráček

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 20. 12. 2005

Holandská 6/405, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Michal Voráček

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2002 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

vznik členství: 17. 12. 2001

Bělečská 72, Praha 9, Česká republika

Miroslav Pelta

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2004

vznik funkce: 24. 6. 1999

zánik funkce: 1. 6. 2004

Pražská 166, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Doc.JUDr. Jan Kříž CSc

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2002

zánik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 24. 6. 1999

U tržnice 6, Praha 2, Česká republika

Ing. Vlastimil Košťál

předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2004

vznik funkce: 24. 6. 1999

zánik funkce: 30. 6. 2004

Kamenice 587, Štiřín, Česká republika

Roland Rager

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 22. 2. 2003

vznik funkce: 24. 6. 1999

zánik funkce: 6. 12. 2002

Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, Česká republika

Doc.JUDr. Jan Křiží CSc

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

U tržnice 6, Praha 2, Česká republika

Miroslav Pelta

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Pražská 166, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Doc.JUDr. Jan Kříž CSc

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

U tržnice 6, Praha 2, Česká republika

Ing. Vlastimil Košťál

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Kamenice 587, Štiřín, Česká republika

Roland Rager

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, Česká republika

Ján Zachar

člen

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Lidická 547, Třinec, Česká republika

Ing. Pavol Miškov

člen

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Na Korunce 480, Praha 9, Česká republika

Mgr. Jozef Kopačka

člen

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 4. 2. 2000

Geologická 3, Praha 5, Česká republika

Ing. Alexander Rezeš

člen

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Na Korunce 480, Praha 9 - Běchovice, Česká republika

Ing. Peter Friedman

člen

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Curieových 43/5, Praha 1, Česká republika

ing. Július Rezeš

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

V průčelí 1654, Praha 4, Česká republika

Ing. Gejza Šesták

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Na Volánové 2, Praha 6, Česká republika

ing. Ján Seňo

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Geologická 992/3, Praha 5, Česká republika

JUDr. Milan Valašík

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Na Korunce 480, Praha 9, Česká republika

JUDr. Jaroslav Pollák

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Na Korunce 480, Praha 9, Česká republika

ing. Michal Habart

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Kunešova 14/2651, Praha 3, Česká republika

JUDr. Miloš Moravec

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Dědinova 2010, Praha 4, Česká republika

Petr Mach

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Františka Diviše 609, Praha 10 - Uhříněves, Česká republika

MUDr. Petr Čermák

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Lamačova 827, Praha 5, Česká republika

JUDr. Zdeněk Nehoda

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 1995

Bubenečská 19, Praha 6, Česká republika

Za představenstvo jménem společnosti navenek jednají, podepisují a právní úkony činí kteříkoli dva členové představenstva společně.

od 3. 5. 2006

Za představenstvo jménem společnosti navenek jednají, podepisují a právní úkony činí místopředseda představenstva společně s kterýmkoli členem představenstva, nebo kteříkoli tři členové představenstva společně.

do 3. 5. 2006 od 21. 10. 2004

Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo společnosti, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 21. 10. 2004 od 8. 9. 1999

Za společnost jedná v celém rozsahu a podepisuje představenstvo, a to každý z členů představenstva samostatně. Podepisování se uskutečňuje tím způsobem, že podepisující připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 8. 9. 1999 od 19. 2. 1997

Za společnost jedná v celém rozsahu a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, který je označován jako prezident společnosti, anebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli všemi členy představenstva písemně pověřeni. Podepisování se uskutečňuje tím způsobem, že podepisující připojí své podpisy či svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 19. 2. 1997 od 3. 12. 1993

Další vztahy firmy AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 11. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 2. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 11. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).