Hlavní navigace

Accordion, a.s.

Firma Accordion, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6575, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 6 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26179776

Sídlo:

Antala Staška 510/38, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 5. 2000

DIČ:

CZ26179776

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6575, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Accordion, a.s. od 31. 5. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 31. 5. 2000

adresa

Antala Staška 510/38
Praha 14000 od 7. 3. 2013

adresa

Antala Staška 2027/79
Praha 4 14000 do 7. 3. 2013 od 25. 2. 2011

adresa

Táboritská 1000/23
Praha 3 13087 do 25. 2. 2011 od 12. 11. 2001

adresa

Táboritská 23
Praha 3 13087 do 12. 11. 2001 od 31. 5. 2000

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 24. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 5. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona) od 25. 2. 2011

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných nž základních služeb spojených s pronájmem do 31. 5. 2000 od 31. 5. 2000

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 25. 2. 2011 od 31. 5. 2000

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 14. 5. 2018 od 24. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 14. 5. 2018 od 24. 6. 2014

Jediný akcionář společnosti Accordion, a.s. učinil dne 26.3.2013 při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku toto rozhodnutí: Jediný akcionář tímto rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Accordion, a.s. (dále též jen „Společnost“), z jeho současné výše 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) o částku 5.000.000,-- K č (slovy pět milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 6.000.000,-- Kč (slovy šest milionů korun českých), a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním 5 (slovy pěti) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (s lovy jeden milion korun českých). 2. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 3. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs bude splácen pouze peněžitými vklady. Všech 5 (slovy pět) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez veřejné nabídky, přičemž nebudou upisovány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře ve smyslu § 204a obchodního zákoníku , (neboť tento Jediný akcionář se jej vzdal svým písemným proh lášením s úředně ověřenými podpisy, které učinil před tímto rozhodnutí), ale budou upsány postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. obchodní společnost s obchodní firmou REMA Systém, a.s. s e sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, IČ 64510263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11195, která upíše všech těchto nových 5 (slovy pět) akcií ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodníh o zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem, tj. obchodní společností s obchodní firmou REMA Systém, a.s. a Společností. 4. Každá nově upsaná akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milión korun českých) bude představovat deset hlasů na valné hromadě, ostatní práva spojená s nově upsanými akciemi budou stejná jako práva spojená s akciemi dříve upsanými. 5. Poukázky na akcie nebudou vydány. 6. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 7. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 8. Místem úpisu nových akcií bude sídlo Společnosti, tj. Praha 4, Antala Staška 510/38, Krč, PSČ 140 00, v pracovní dny od 9.00hod do 16.00 hod. 9. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, tj. Jedinému akcionáři, představenstvem Společnosti. 10. Představenstvo Společnosti je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání všech výše uvedených nových akcií (včetně uvedení emisního kursu akcií) předem určenému zájemci ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne učinění tohoto rozhodnutí Jediného akcioná ře v působnosti valné hromady, ne však dříve, než dnem, kdy představenstvo Společnosti podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 12. Předem určený zájemce bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 5 (slovy pěti) nových akcií, které upíše, tj. částku 5.000.000,-- Kč (slovy pět milionů korun českých), ve lhůtě třiceti dnů od úpisu, tj. ode dne uzavřen í předmětné smlouvy o upsání všech 5 (slovy pěti) nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 6572951028/5500 vedený u banky Raiffeisenbank a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČ 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051. 13. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků k realizaci nových obchodních záměrů společnosti. do 12. 4. 2013 od 29. 3. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

od 12. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 4. 2013 od 31. 5. 2000
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 600 Kč, počet: 10 000 od 14. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 14. 5. 2018 od 24. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 5 do 14. 5. 2018 od 24. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 24. 6. 2014 od 12. 4. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 5 do 24. 6. 2014 od 12. 4. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 12. 4. 2013 od 12. 11. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 12. 11. 2001 od 31. 5. 2000

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Veronika Šmejkalová

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 28. 12. 2018

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. David Beneš

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2019

vznik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Karel Beneš

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Veronika Šmejkalová

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 28. 12. 2018

Studenec 97, 512 33, Česká republika

Ing. Radim Tanner

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 14. 5. 2018

zánik členství: 28. 12. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Pod hájem 1508/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Beneš

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2018 - Poslední vztah: 15. 11. 2019

vznik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Na Fialce II 1619/84, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Beneš

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 14. 5. 2018

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Beneš

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 14. 5. 2018

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Beneš

člen

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2016

vznik členství: 16. 2. 2011

zánik členství: 16. 2. 2016

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Beneš

člen

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 16. 2. 2011

Antala Staška 1565/30, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Pavel Dukát

předseda

První vztah: 12. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 14. 2. 2001

zánik členství: 14. 5. 2006

vznik funkce: 15. 2. 2001

zánik funkce: 14. 5. 2006

Fantova 1790/16, Praha 5, 155 00, Česká republika

René Ščiran

člen

První vztah: 12. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 14. 2. 2001

zánik členství: 14. 5. 2006

Na Kodlíči 280, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Barbora Poláková

člen

První vztah: 12. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 14. 2. 2001

zánik členství: 14. 5. 2006

Alšova 3264, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Lucie Glučová

předseda

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 11. 2001

zánik členství: 13. 2. 2001

Vinořská 78, Jenštejn, Česká republika

Lenka Straková

člen

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 11. 2001

zánik členství: 13. 2. 2001

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, Česká republika

Vendula Petrželková

člen

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 11. 2001

zánik členství: 13. 2. 2001

Jiráskova 1817, Vsetín, Česká republika

Společnost zastupují navenek společně vždy dva členové představenstva.

od 14. 5. 2018

Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva samostatně.

do 14. 5. 2018 od 24. 6. 2014

Jménem společnosti jedná v neomezeném rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Má-li představenstvo společnosti jediného člena, jedná jediný člen představenstva společnosti samostatně.

do 24. 6. 2014 od 25. 2. 2011

Jménem společnosti jedná v neomezeném rozsahu představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti podepisují buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané či vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

do 25. 2. 2011 od 12. 11. 2001

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.

do 12. 11. 2001 od 31. 5. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Ladislav Dušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 16. 2. 2016

vznik funkce: 7. 1. 2019

Na Michovkách III 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jiří Rysl

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 28. 12. 2018

Chrbonín 6, 391 55, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 28. 12. 2018

Trnková 573, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  WEEE, a.s.

  Marie Cibulkové 404/25, Praha, 140 00

 • člen představenstva

  GARNET CZ, a.s.

  Antala Staška 510/38, Praha, 140 00

Historické vztahy

Ing. Michal Ondruška

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 14. 5. 2018

zánik členství: 28. 12. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Pobyt v ČR Praha 4, Hodkovičky, Korandova 369/26, PSČ 147 00. do 30. 1. 2019 od 14. 5. 2018

Lipová 510/27, Topoľčianky, 951 93, Slovenská republika

Ing. Veronika Šmejkalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 28. 12. 2018

vznik funkce: 16. 2. 2016

zánik funkce: 28. 12. 2018

Studenec 97, 512 33, Česká republika

Ing. David Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 14. 5. 2018

Na Fialce II 1619/84, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 14. 5. 2018

Na Fialce II 1619/84, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 16. 2. 2016

Na Michovkách III 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. David Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2016

vznik členství: 16. 2. 2011

zánik členství: 16. 2. 2016

Na Fialce II 1619/84, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2016

vznik členství: 16. 2. 2011

zánik členství: 16. 2. 2016

Na Michovkách III 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. David Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 16. 2. 2011

Na Fialce II 1620/86, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Veronika Šmejkalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 9. 3. 2016

vznik členství: 16. 2. 2011

zánik členství: 16. 2. 2016

vznik funkce: 16. 2. 2011

zánik funkce: 16. 2. 2016

Studenec 97, 512 33, Česká republika

Ing. Ladislav Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 16. 2. 2011

Na Michovkách 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. David Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 16. 2. 2011

Na Fialce II. 1620/86, Praha 6, 163 00, Česká republika

Josef Dolanský

člen

První vztah: 12. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2001

zánik členství: 13. 5. 2006

U skládky 1695/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Marián Pavlík

člen

První vztah: 12. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2001

zánik členství: 13. 5. 2006

Černá cesta 120/49, Olomouc, 772 00, Česká republika

Petr Hrabal

předseda

První vztah: 12. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2001

zánik členství: 13. 5. 2006

vznik funkce: 14. 2. 2001

zánik funkce: 13. 5. 2006

Husova 887/9, Olomouc, 772 00, Česká republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 11. 2001

zánik členství: 13. 2. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 11. 2001

zánik členství: 13. 2. 2001

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Martin Hospodár

předseda

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 11. 2001

zánik členství: 13. 2. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy Accordion, a.s.

REMA Systém, a.s.

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

Budějovická 1667/64, Praha, 140 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Karel Beneš

  člen představenstva

  Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. Břetislav Hořák

  člen dozorčí rady

  Na Michovkách III 673, Průhonice, 252 43, Česká republika

 • Ing. David Beneš

  předseda představenstva

  Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

 • Štěpán Hubay

  člen dozorčí rady

  Rudé armády 554, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

 • Ing. Veronika Šmejkalová

  člen představenstva

  Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

 • Vladimír Šimáček

  předseda dozorčí rady

  Rejskova 1995/8, Praha, 120 00, Česká republika

 • Ing. Michal Ondruška

  člen představenstva

  Lipová 510/27, Topol´čianky, Slovenská republika

Akcionáři

REMA Systém, a.s., IČ: 64510263

Budějovická, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 25. 9. 2018 od 24. 6. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 5. 2011

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 3. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 5. 2011

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).