Hlavní navigace

AG Skořenice, akciová společnost

Firma AG Skořenice, akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1044, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 48 956 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60112450

Sídlo:

Běstovice 4, 565 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 3. 1994

DIČ:

CZ60112450

Aktuální kontaktní údaje AG Skořenice, akciová společnost

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
08 Ostatní těžba a dobývání
19100 Výroba koksárenských produktů
20150 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
35110 Výroba elektřiny
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
431 Demolice a příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1044, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

AG Skořenice, akciová společnost od 16. 3. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 16. 3. 1994

adresa

4
Běstovice 56501 od 9. 11. 2016

adresa

117
Skořenice do 19. 11. 2002 od 16. 3. 1994

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 7. 2011

výroba elektřiny od 22. 7. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, do 10. 7. 2014 od 22. 7. 2011

hornická činnost podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů od 27. 6. 2007

činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů od 27. 6. 2007

přípravné práce pro stavby do 22. 7. 2011 od 19. 11. 2002

výroba organických hnojiv a substrátů do 22. 7. 2011 od 2. 11. 2000

činnost prováděná hornickým způsobem: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem - zřizování, zajišťování a likvicace lomů - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uváděných činnostech - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu do 27. 6. 2007 od 16. 2. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 22. 7. 2011 od 16. 2. 1998

výroba prefabrikátů do 22. 7. 2011 od 16. 2. 1998

zemědělská výroba od 16. 3. 1994

silniční motorová doprava (platí do 30.3.1995) do 16. 2. 1998 od 16. 3. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 7. 2011 od 16. 3. 1994

práce a služby pomocí zemědělské techniky do 22. 7. 2011 od 16. 3. 1994

Předmět činnosti

Práce a služby pomocí zemědělské techniky od 27. 7. 2011

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 27. 7. 2011

Výroba prefabrikátů od 27. 7. 2011

Výroba organických hnojiv a substrátů od 27. 7. 2011

Přípravné práce pro stavby od 27. 7. 2011

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál bude zvýšen o částku 1.074.000,- Kč, slovy: Jedenmilionsedmdesátčtyřitisíc korun českých do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

ke zvýšení základního kapitálu dojde upisováním nových akcií do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

na zvýšení základního kapitálu budou vydány kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (6 kusů), 10.000,- Kč (41 kusů) a 1.000,- Kč (64 kusů) do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

emisní kurz je roven jejich jmenovité hodnotě do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

akcie nebudou registrovaným cenným papírem do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písmeno h) obchodního zákoníku. do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

připouští se možnost splatit emisní kurz započtením peněžité pohledávky do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty osobám, jejichž seznam s uvedením počtu upisovaných akcií je k dispozici v kanceláři společnosti. Peněžité pohledávky těchto osob jsou vedeny v účetnictví akciové společnosti na straně závazků. Z tohoto důvodu je navrhováno podle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku umožnit splacení emisního kurzu zápočtem peněžité pohledávky oprávněné osoby proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kurzu. Úp is akcií předem určeným osobám bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 a započtením podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. do 12. 3. 2004 od 11. 12. 2003

Představenstvo AG Skořenice, akciová společnost se na svém jednání dne 14.prosince 1998 rozhodlo takto: do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

1.Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 2.947.000,--Kč. do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

2.Upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

3.Ke zvýšení základního jmění mohou být upisovány akcie listinné na jméno 28 ks se jmenovitou hodnotou po 100.000.-Kč 12 ks se jmenovitou hodnotou po 10.000,-Kč 27 ks se jmenovitou hodnotou po 1.000,-Kč do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

4.Emisní kurs takto upisovaných akcií se stanoví ve výši jejich nominální hodnoty. do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

5.Nově vydané akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to 1/Libor Suchánek, r.č. 340427/025, bytem Vysoké Mýto, Pivovarská 400/II 13 ks akcií v nominální hodnotě po 100.000,-Kč 1 ks akcie v nominální hodnotě po 10.000,-Kč 1 ks akcie v nominální hodnotě po 1.000,-Kč 2/Dáša Králová, r.č. 305214/151, bytem Choceň, Na Křepčích 548 14 ks akcií v nominální hodnotě po 100.000,-Kč 1 ks akcie v nominální hodnotě po 10.000,-Kč 6 ks akcií v nominální hodnotě po 1.000,-Kč 3/Stanislav Brustman, r.č. 601115/1421, bytem Dobříkov čp. 117 1 ks akcie v nominální hodnotě po 100.000,-Kč 2 ks akcie v nominální hodnotě po 1.000,-Kč 4/Miloslava Bubnová, r.č. 485616/032, bytem Čermná nad Orlicí čp. 158 5 ks akcií v nominální hodnotě po 10.000,-Kč 9 ks akcií v nominální hodnotě po 1.000,-Kč 5/Rudolf Procházka, r.č. 700906/3578, bytem Tutleky čp. 49 5 ks akcií v nominální hodnotě po 10.000,-Kč 9 ks akcií v nominální hodnotě po 1.000,-Kč do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

6.Upsané akcie mohou být splaceny pouze nepeněžitým vkladem. do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

7.Schvaluje se upsání akcií nepeněžitými vklady, jejichž předmět činí 1/Libor Suchánek, r.č. 340427/025, bytem Vysoké Mýto, Pivovarská 400/II pohledávka z dohody o úhradě za postoupení pohledávky ze dne 1.9.1997 ve výši 1.311.000,-Kč 2/Dáša Králová, r.č. 305214/151, bytem Choceň, Na Křepčích 548 pohledávka z dohody o úhradě za postoupení pohledávky ze dne 1.9.1997 ve výši 1.416.000,-Kč 3/Stanislav Brustman, r.č. 601115/1421, bytem Dobříkov čp. 117 pohledávka z dohody o úhradě za postoupení pohledávky ze dne 1.9.1997 ve výši 102.000,-Kč 4/Miloslava Bubnová, r.č. 485616/032, bytem Čermná nad Orlicí čp. 158 pohledávka z dohody o úhradě za postoupení pohledávky za dne 1.9.1997 ve výši 59.000,-Kč 5/Rudolf Procházka, r.č. 700906/3578, bytem Tutleky čp. 48 pohledávky z dohody o úhradě za postoupení pohledávky ze dne 1.9.1997 ve výši 59.000,-Kč Jednotlivé nepeněžité vklady byly oceněny posudky soudních znalců Ing. Zdeňka Drahoráda, Semechnice 92, 518 01 Dobruška a Ing. Stanislava Brunclíka, Vysoké Mýto, Litomyšlská 65/IV částkou celkem 2.947.000,-Kč. do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

8.Nově vydané akcie musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů od doručení nabídky upsání zájemci. do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

9.Nepeněžitý vklad musí být splacen ve lhůtě 30 dnů po schválení úpisu a ocenění nepeněžitého vkladu představenstvem společnosti v jejím sídle. do 11. 12. 2003 od 25. 2. 1999

Splaceno 100 % základního jmění společnosti. do 11. 12. 2003 od 8. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 48 956 000 Kč

od 12. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 47 882 000 Kč

do 12. 3. 2004 od 27. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 44 935 000 Kč

do 27. 7. 1999 od 15. 10. 1996

Základní kapitál

vklad 42 623 000 Kč

do 15. 10. 1996 od 20. 6. 1995

Základní kapitál

vklad 15 541 000 Kč

do 20. 6. 1995 od 16. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 996 od 12. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 826 od 12. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 277 od 12. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 932 do 12. 3. 2004 od 27. 7. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 785 do 12. 3. 2004 od 27. 7. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 271 do 12. 3. 2004 od 27. 7. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 905 do 27. 7. 1999 od 15. 10. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 773 do 27. 7. 1999 od 15. 10. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 243 do 27. 7. 1999 od 15. 10. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 683 do 15. 10. 1996 od 20. 6. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 664 do 15. 10. 1996 od 20. 6. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 233 do 15. 10. 1996 od 20. 6. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 931 do 20. 6. 1995 od 16. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 651 do 20. 6. 1995 od 16. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 81 do 20. 6. 1995 od 16. 3. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

RNDr. Jiří Dvořáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 11. 6. 2021

vznik funkce: 11. 6. 2021

Boženy Němcové 313, Borohrádek, 517 24, Česká republika

Ing. Vlastimil Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 11. 6. 2021

Bj. Krawce 1693, Choceň, 565 01, Česká republika

MVDr. Jiří Poláček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 11. 6. 2021

Družstevní 76, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

MVDr. Jiří Poláček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2018 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 10. 6. 2021

zánik funkce: 10. 6. 2021

Družstevní 76, Litomyšl, 570 01, Česká republika

RNDr. Jiří Dvořáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 10. 6. 2021

vznik funkce: 10. 6. 2016

zánik funkce: 10. 6. 2021

Boženy Němcové 313, Borohrádek, 517 24, Česká republika

MVDr. Jiří Poláček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2018

vznik členství: 10. 6. 2016

Družstevní 176, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MVDr. Jiří Poláček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2018

vznik členství: 10. 6. 2016

Družstevní 176, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vlastimil Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 10. 6. 2021

zánik funkce: 10. 6. 2021

Bj. Krawce 1693, Choceň, 565 01, Česká republika

MVDr. Jiří Poláček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2016

Družstevní 176, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MVDr. Jiří Poláček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2016

Družstevní 176, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Dvořáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2016

Boženy Němcové 313, Borohrádek, 517 24, Česká republika

Jiří Dvořáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2016

Boženy Němcové 313, Borohrádek, 517 24, Česká republika

Vlastimil Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Bj. Krawce 1693, Choceň, 565 01, Česká republika

Vlastimil Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Bj. Krawce 1693, Choceň, 565 01, Česká republika

Luděk Kudláček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 10. 6. 2011

zánik členství: 10. 6. 2014

Stromovka 234, Choceň, 565 01, Česká republika

RNDr. Jiří Dvořáček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 24. 5. 2010

zánik funkce: 14. 6. 2013

Boženy Němcové 313, Borohrádek, 517 24, Česká republika

Ing. Vlastimil Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

B. Krawce 1693, Choceň, 565 01, Česká republika

Luděk Kudláček

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2011

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 10. 6. 2011

Stromovka 234, Choceň, 565 01, Česká republika

Jaromír Tupec

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 20. 6. 2008

Běstovice 104, 565 01, Česká republika

RNDr. Jiří Dvořáček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

vznik funkce: 11. 5. 2007

Boženy Němcové 313, Borohrádek, 517 24, Česká republika

Ing. Vlastimil Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

B. Krawce 1693, Choceň, 565 01, Česká republika

Jaromír Tupec

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 11. 6. 2002

Běstovice 104, Česká republika

Marie Millichová

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2002

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 11. 6. 2002

Újezd u Chocně 96, Česká republika

Ing. Ilona Kaisrlíková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 31. 5. 2001

vznik funkce: 3. 7. 2001

Bošín 29, Česká republika

Ing. Vlastimil Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 31. 5. 2001

B. Krawce 1693, Choceň, Česká republika

Marie Machková

Člen

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Skořenice 106, Česká republika

Josef Novák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Běstovice 92, Česká republika

Vladimíra Charvátová

Člen

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

M.Alče 1611, Choceň, Česká republika

Josef Novák

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Běstovice, p. Choceň, Česká republika

Jaroslav Lněnička

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Černilov 515, Česká republika

ing. František Müller

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 22. 4. 1996

Družstevní 520, Lázně Bohdaneč, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Martin Pícha

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 11. 6. 2021

vznik funkce: 11. 6. 2021

Horní Ředice 35, 533 75, Česká republika

Ing. Antonín Doleček

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 11. 6. 2021

vznik funkce: 11. 6. 2021

Smetanova 1839, Choceň, 565 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Roček

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 11. 6. 2021

Dr. E. Beneše 955, Choceň, 565 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Antonín Doleček

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2020 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 10. 6. 2021

zánik funkce: 10. 6. 2021

Smetanova 1839, Choceň, 565 01, Česká republika

Ing. Jindřich Nádvorník

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 10. 6. 2021

vznik funkce: 10. 6. 2016

zánik funkce: 10. 6. 2021

Skořenice 9, 565 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Mimra

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 10. 6. 2021

zánik funkce: 10. 6. 2021

Újezd u Chocně 63, 565 01, Česká republika

Jan Lásko

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 10. 6. 2021

zánik funkce: 10. 6. 2021

Skořenice 42, 565 01, Česká republika

Ing. Antonín Doleček

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 10. 6. 2016

Lázeňská 1179, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Pícha

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 10. 6. 2016

zánik členství: 10. 6. 2021

vznik funkce: 10. 6. 2016

zánik funkce: 10. 6. 2021

Horní Ředice 35, 533 75, Česká republika

Jan Petrovaj

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 26. 10. 2015

A. Zápotockého 537, Horní Jelení, 533 74, Česká republika

Jan Lásko

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Skořenice 42, 565 01, Česká republika

Jan Lásko

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Skořenice 42, 565 01, Česká republika

Martin Pícha

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Horní Ředice 35, 533 75, Česká republika

Martin Pícha

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Horní Ředice 35, 533 75, Česká republika

Jiří Mimra

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2016

Újezd u Chocně 63, 565 01, Česká republika

Božena Kašparová

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Plchovice 3, 565 01, Česká republika

Božena Kašparová

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Plchovice 3, 565 01, Česká republika

Jindřich Nádvorník

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2016

Skořenice 9, 565 01, Česká republika

Jindřich Nádvorník

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2016

Skořenice 9, 565 01, Česká republika

Pavel Král

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Na Křepčích 548, Choceň, 565 01, Česká republika

Jiří Mimra

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2016

Újezd u Chocně 63, 565 01, Česká republika

Pavel Král

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2016

Na Křepčích 548, Choceň, 565 01, Česká republika

Ing. Martin Pícha

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 14. 6. 2013

Horní Ředice 35, 533 75, Česká republika

Martin Pícha

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 7. 2012

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 14. 6. 2013

Horní Ředice 35, 533 75, Česká republika

Pavel Král

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

Na Křepčích 548, Choceň, 565 01, Česká republika

Ing. Jan Petrovaj

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

A.Zápotockého 537, Horní Jelení, 533 74, Česká republika

Božena Kašparová

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

Smetana 3, 565 01, Česká republika

Ing. Jindřich Nádvorník

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 21. 5. 2010

zánik funkce: 14. 6. 2013

Skořenice 9, 565 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Lásko

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

Skořenice 42, 565 01, Česká republika

Jiří Mimra

Předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 21. 5. 2010

zánik funkce: 14. 6. 2013

Újezd u Chocně 84, 565 01, Česká republika

Jan Hlásecký

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 8. 6. 2012

Bošín 22, 565 01, Česká republika

Jan Hlásecký

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

Bošín 22, 565 01, Česká republika

Jiří Mimra

Předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2009

Újezd u Chocně 84, 565 01, Česká republika

Ing. Jindřich Nádvorník

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2009

U Potoka 757, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Jan Petrovaj

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

A.Zápotockého 537, Horní Jelení, 533 74, Česká republika

Jan Lásko

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

Skořenice 42, 565 01, Česká republika

Pavel Král

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

Na Křepčích 548, Choceň, 565 01, Česká republika

Božena Kašparová

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

Smetana 3, 565 01, Česká republika

Jiří Mimra

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2009

vznik členství: 11. 5. 2007

vznik funkce: 11. 5. 2007

Újezd u Chocně 84, 565 01, Česká republika

Jan Hlásecký

Předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2009

vznik členství: 11. 5. 2007

vznik funkce: 11. 5. 2007

zánik funkce: 5. 3. 2009

Bošín 22, 565 01, Česká republika

Ing. Jindřich Nádvorník

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2009

vznik členství: 11. 5. 2007

U Potoka 757, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Jan Petrovaj

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 21. 5. 2004

Horní Jelení, A. Zápotockého 537, okres Pardubice

Josef Lichtenberk

Člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2003 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 16. 5. 2003

Újezdská 731, Choceň, Česká republika

Jiří Mimra

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 31. 5. 2001

vznik funkce: 24. 6. 2002

Újezd u Chocně 84, Česká republika

Jiří Mimra

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2002

vznik členství: 31. 5. 2001

Újezd u Chocně 84, Česká republika

Božena Rolencová

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 9. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

Chloumek 6, Česká republika

Jana Veselá

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 31. 5. 2001

Plchůvky 40, Česká republika

Zdeněk Držmíšek

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 31. 5. 2001

Chloumek 9, Česká republika

Josef Kadrmas

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 31. 5. 2001

Újezd u Chocně 73, Česká republika

Ing. Jindřich Nádvorník

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 31. 5. 2001

U Potoka 757/IV, Vysoké Mýto, Česká republika

Jan Lásko

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 31. 5. 2001

Skořenice 42, Česká republika

Božena Kašparová

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 31. 5. 2001

Smetana 3, Česká republika

Jan Hlásecký

Předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 31. 5. 2001

vznik funkce: 31. 5. 2001

Bošín 22, Česká republika

Jan Chleboun

Člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Běstovice 19, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Korunka 14, Čermná nad Orlicí, Česká republika

Marcela Kajzrlíková

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Újezd u Chocně 99, Česká republika

RNDr. Jiří Dvořáček

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Borohrádek čp.313, Česká republika

Jan Jiřinec

Předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Skořenice 32, Česká republika

Jiří Mimra

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Újezd u Chocně 84, 565 45, Česká republika

Jan Hlásecký

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Bošín 22, Česká republika

Václav Veselý

Předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 1998 - Poslední vztah: 16. 2. 1998

Plchůvky 40, Újezd u Chocně, Česká republika

Ladislav Horníček

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Sruby 38, Česká republika

Václav Veselý

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 13. 2. 1998

Plchůvky 40, Česká republika

Jan Hlásecký

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 13. 2. 1998

Bošín 22, Česká republika

Jan Jiřinec

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 2. 1998

Skořenice 32, Česká republika

Jan Chleboun

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 10. 9. 1999

Běstovice 19, Česká republika

Božena Rolencová

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 25. 2. 1999

Chlomek 6, Česká republika

Jan Hlásecký

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Bošín 22, Česká republika

Ing. Oldřich Štancl

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Jungmannova 1443, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. René Příhoda

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Slezská 869, Hradec Králové, Česká republika

Jindřich M I K U L E C K Ý

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

M.Alše 1611, Choceň, Česká republika

Miloslav Příhoda

Předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Skořenice 124, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 10. 9. 1999

Korunka 8, Čermná nad Orlicí, Česká republika

Marcela Kajzrlíková

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 10. 9. 1999

Újezd u Chocně 99, Česká republika

Jan Chleboun

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Běstovice 19, Česká republika

Ing. Stanislav Brunclík

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Sruby 1, Česká republika

Způsob jednání Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva.

od 19. 11. 2002

Způsob jednání za společnost: 1.Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva. Ve věcech vymezených v § 40 odstavec 1 jedná ředitel společnosti.   2.Za společnost mohou jednat i její pracovníci, pokud je tak stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti společnosti jen pokud se týkal úkon předmětu její činnosti a jednalo-li se o překročení, o němž druhý účastník nemohl vědět.   3.Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda, místopředseda představenstva nebo ředitel nebo pracovníci podle odstavce 2.

do 19. 11. 2002 od 15. 10. 1996

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Ve věcech vymezených v par. 40 stanov společnosti jedná ředitel akciové společnosti Ing. Jiří Svoboda. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda, místopředseda představenstva nebo ředitel akciové společnosti.

do 15. 10. 1996 od 16. 3. 1994

Další vztahy firmy AG Skořenice, akciová společnost

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 12. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • Výroba hnojiv
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 12. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).