Hlavní navigace

AGROFINA BOHEMIA, a.s.

Firma AGROFINA BOHEMIA, a.s., akciová společnost, vznikla dne 22. 5. 2006. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10788, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 45 970 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27457567

Sídlo:

Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 5. 2006

DIČ:

CZ27457567

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10788, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AGROFINA BOHEMIA, a.s. od 22. 5. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 22. 5. 2006

adresa

Klimentská 1216/46
Praha 11000 od 20. 1. 2020

adresa

Václavské náměstí 832/19
Praha 1 11000 do 20. 1. 2020 od 22. 5. 2006

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 25. 7. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 25. 7. 2014 od 22. 5. 2006

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 25. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 25. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 7. 2014

Dne 13.3.2006 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu: částka, o níž má být základní kapitál zvýšen : Základní kapitál se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč o částku 43,970.000,- Kč určení, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení: U pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští počet a jmenovitá hodnota, druh, formu a podoba upisovaných akcií: Při zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 4.397 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč vyloučení přednostního práva : Vylučuje se přednostní právo na upsání všech nových akcií ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku s tím, že všechny nové akcie mohou upsat pouze následující předem určení zájemci, kteří jsou majiteli níže specifikova ných pohledávek za společnost AGROFINA BOHEMIA, a.s., přičemž u těchto předem určených zájemců se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením : - 2.858 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společn osti. - 1.539 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost pan Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13. Vyloučení přednostního práva platí pro všechny akcionáře společnosti. Důvody pro vyloučení přednostního práva jsou podrobně uvedeny v písemné zprávě představenstva ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Žádné z upisovaných akcií nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť toto přednostní právo je vyloučeno, proto též nebude zveřejňována informace o tomto přednostním právu. upsání akcií předem určenými zájemci: Všechny upisované akcie budou nabídnuty k upsání následujícím předem určeným zájemcům: - 2.858 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společn osti. - 1.539 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost pan Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva : Určitý zájemce může upsat akcie bez využití přednostního práva ve lhůtě tří týdnů od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 (slovy: od devíti hodin do šestnácti hod in). Určitým zájemcům bude počátek běhu této lhůty oznámen dopisem na adresu jejich sídla nebo trvalého bydliště, a to v den přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií však nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zaps áno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií : Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, to znamená, že emisní kurs každé nové kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 10.000,- Kč. místo a lhůta pro vykonání přednostního práva : Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby bylo uvedeno místo a lhůta pro vykonání přednostního práva jak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty vykonání přednostního práva : Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby byl akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva. počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti : Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby byl uveden údaj kolik nových akcií lze upsat na jednu dosavadní akcii. jmenovitá hodnota , druh, forma , podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva : Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby bylo uvedena jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií : Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, není třeba uvádět účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií. pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Připouští se možnost splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem, a to společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika , reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností započtením jeho níže specifikovaných splatných peněžitých pohledávek vůči Společnosi splatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 20.750.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 20.750.000,- Kč za převod obchodního podílu ve výši 10075/15112 základního kapitálu na obchodní společnosti Farma Číhaň s.r.o., IČ 263 49 558 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu mezi společností PELENAU, a.s. se síd lem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006. Společnost PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společno sti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikion i 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 20.750.000,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny společnosti PELENAU, a.s. za převod obchodního podílu na společnosti Farm a Číhaň s.r.o. IČ 263 49 558. - splatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 7.100.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 7.100.000,- Kč za převod 100 % obchodního podílu na obchodní společnosti Agrospolečnost Koryta s.r.o., IČ 252 41 966 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu mezi společností PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 2 47/11, IČ 274 14 311 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006. Společnost PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 7.100.000,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny společnosti PELENAU, a.s. za převod obchodního podílu na společnosti Agrospolečnost Koryta s.r.o., IČ 252 41 966. - splatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 739.770,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na z aplacení úplaty ve výši 739.770,- Kč za postoupení části pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 312/7, 143 00, IČ 265 04 464 jako postupitelem a Společností jako postupníkem. Společnost Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na zák ladě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Lima sol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 739.770,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené úplaty společnosti Lykurgos CZ s.r.o. za postoupení pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika , reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností má tedy celkem vůči Společnosti výše specifikované splatné pohledávky v celkové výši 28.589.770,- Kč. Připouští se možnost splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem, a to Ing. Josefem Valečkou, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13, započtením jeho níže specifikovaných splatných peněžitých pohledávek vůči Společnosti. - splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností, ve výši 10.074.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 10.074.000,- Kč za převod obchodního podílu ve vý ši 5037/15112 základního kapitálu na obchodní společnosti Farma Číhaň s.r.o., IČ 263 49 558 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené mezi Ing. Josefem Valečkou, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006. - splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností ve výši 475.347,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení úplaty ve výši 475.347,- Kč za postoupení části pohledávky vůči Zeměděls kému družstvu Koryta, IČ 005 18 981 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 jako postupitelem a Společností jako postupníkem. Společnost Ly kurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na Ing. Josefa Valečku, r.č. 580313/0212, trv ale bytem Černíkov, Vílov 13, Ing. Josef Valečka , r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 475.347,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené úplaty společnosti Lykurgos CZ s.r.o. za postoupe ní pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981. - splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností ve výši 4.845.146,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 4.845.146,- Kč za prodej směnky vystavené Společnos tí znějící na částku 4.845.146,- Kč na základě smlouvy o prodeji směnky uzavřené mezi Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 jako prodávajícím a Společností jako kupujícím. Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 4.845.146,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny Ing. Josefu Valečkovi za prodej směnky. Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má ted y za celkem vůči Společnosti výše specifikované splatné pohledávky v celkové výši 15.394.493,- Kč. a) smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a předem určeným zájemcem do tří týdnů ode dne provedení řádného úpisu akcií tímto upisovatelem b) návrh smlouvy o započtení předloží Společnost upisovateli do sedmi dnů ode dne provedení řádného úpisu tímto akcionářem c) smlouva musí mít písemnou formu d) smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží akcionář a Společnost obdrží tři vyhotovení Návrh na zápis změn do obchodního rejstříku Představenstvo Společnosti podá do 30ti dnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 30. 11. 2006 od 16. 11. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 45 970 000 Kč

od 30. 11. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 11. 2006 od 17. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 10. 2006 od 22. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 25. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 397 od 25. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 25. 7. 2014 od 13. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 397 do 25. 7. 2014 od 13. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 397 do 13. 5. 2009 od 30. 11. 2006
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 13. 5. 2009 od 22. 5. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Scharf

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2017

Rozkvetlá 927/7, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Valečka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2017

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

František Šimek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2017

vznik funkce: 28. 6. 2017

Revoluční 945/76, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Scharf

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2018 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik funkce: 27. 6. 2018

Křesomyslova 390, Písek, 397 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

František Šimek

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 27. 6. 2017

Revoluční 945/76, Plzeň, 312 00, Česká republika

František Šimek

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 27. 6. 2017

Revoluční 945/76, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Josef Valečka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 27. 6. 2017

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Ing. Josef Valečka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 27. 6. 2017

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Ing. Jaroslav Scharf

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2012

Rozkvetlá 927/7, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Scharf

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2012

Rozkvetlá 927/7, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Josef Valečka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

Vílov 13, Klatovy, 345 06, Česká republika

Ing. Jaroslav Scharf

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

Rozkvetlá 7, Plzeň, 326 00, Česká republika

František Šimek

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

Revoluční 76, Plzeň, 312 07, Česká republika

Ing. Josef Valečka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 19. 7. 2007

zánik členství: 27. 6. 2012

Vílov 13, Klatovy, 345 06, Česká republika

Ing. Jaroslav Scharf

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 19. 7. 2007

zánik členství: 27. 6. 2012

Rozkvetlá 7, Plzeň, 326 00, Česká republika

František Šimek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 19. 7. 2007

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2012

Revoluční 76, Plzeň, 312 07, Česká republika

Zdeňka Baxová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 19. 7. 2007

vznik funkce: 22. 5. 2006

zánik funkce: 19. 7. 2007

Kpt. Nálepky 2224, Louny, 440 01, Česká republika

Ivana Kostková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 19. 7. 2007

vznik funkce: 22. 5. 2006

zánik funkce: 19. 7. 2007

Kpt. Nálepky 2224, Louny, 440 01, Česká republika

Pavel Šrůt

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 19. 7. 2007

vznik funkce: 22. 5. 2006

zánik funkce: 19. 7. 2007

Šumavská 908, Milevsko, 399 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Hana Valečková

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 23. 6. 2016

Dolany 68, 339 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Václav Šimek

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 23. 6. 2016

Černíkov 11, 345 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Zdeněk Weber

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 23. 6. 2016

vznik funkce: 23. 6. 2016

Bělohorská 1166/18, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Weber

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2011

zánik funkce: 23. 6. 2016

Bělohorská 1166/18, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Weber

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2011

zánik funkce: 23. 6. 2016

Bělohorská 1166/18, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hana Valečková

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2016

Dolany 68, 339 01, Česká republika

Hana Valečková

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2016

Dolany 68, 339 01, Česká republika

Václav Šimek

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2016

Kdyně 11, 345 06, Česká republika

Václav Šimek

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2016

Kdyně 11, 345 06, Česká republika

Zdeněk Weber

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2011

Bělohorská 1166/18, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hana Valečková

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 17. 9. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Václav Šimek

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik členství: 1. 10. 2008

Kdyně 11, 345 06, Česká republika

Zdeněk Weber

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 20. 6. 2006

Bělohorská 1166/18, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Preisler

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 10. 10. 2008

vznik členství: 19. 7. 2007

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 19. 7. 2007

zánik funkce: 1. 10. 2008

Klatovy 383, 339 01, Česká republika

František Šimek

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 19. 7. 2007

vznik funkce: 20. 6. 2006

zánik funkce: 19. 7. 2007

Revoluční 76, Plzeň, 312 07, Česká republika

Hana Valečková

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 20. 6. 2006

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Zdeněk Weber

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2006 - Poslední vztah: 10. 10. 2008

vznik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 20. 6. 2006

Bělohorská 1166/18, Plzeň 1, 301 00, Česká republika

Lukáš Vránek

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 9. 2006

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 22. 5. 2006

zánik funkce: 20. 6. 2006

Kpt. Nálepky 2224, Louny, 440 01, Česká republika

Jarmila Vránková

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 9. 2006

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 22. 5. 2006

zánik funkce: 20. 6. 2006

Poděbradova 654, Louny, 440 01, Česká republika

Jan Vránek

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 9. 2006

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 22. 5. 2006

zánik funkce: 20. 6. 2006

Poděbradova 654, Louny, 440 01, Česká republika

Společnost zastupují navenek společně nejméně dva členové představenstva.

od 25. 7. 2014

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.

do 25. 7. 2014 od 29. 9. 2006

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Písemnosti zavazující společnost se podepisují tak,že vedle napsaného nebo vytištěného názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis př edseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 29. 9. 2006 od 22. 5. 2006

Další vztahy firmy AGROFINA BOHEMIA, a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).