Hlavní navigace

AGROIMPEX a.s.v likvidaci

Firma AGROIMPEX a.s.v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00156370

Sídlo:

Českolipská 1167/58, Mělník, 276 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 9. 1989

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AGROIMPEX a.s.v likvidaci od 11. 2. 1998

Obchodní firma

AGROIMPEX a.s. do 11. 2. 1998 od 14. 9. 1989

Právní forma

Akciová společnost od 14. 9. 1989

adresa

Českolipská 1167/58
Mělník 27601 od 3. 11. 2015

adresa

Mělník-Mlazice
... 27601 do 3. 11. 2015 od 14. 9. 1989

Předmět podnikání

9. prodej a nákup - vývoz a dovoz produktů a výrobků k obohacení vnitřního trhu, které nepodléhají licenčnímu řízení od 26. 7. 1991

10. prodej a nákup - vývoz a dovoz výrobků drogistických, kosmetických a textilních, produktů a racionální výživy a potravin od 26. 7. 1991

11. prodej a nákup - vývoz a dovoz stavebního materiálu od 26. 7. 1991

12. prodej a nákup - vývoz a dovoz produktů a výrobků pěstování lesa, lesní těžby a dřevařského průmyslu, koně a živá zvířata, poplatkový odstřel levné zvěře a s tím spojený servis služeb od 26. 7. 1991

13. vývoz a dovoz hutního materiálu od 26. 7. 1991

14. smluvní zajišťování výroby zdravotnického materiálu, potřeb, zdravotnické techniky a léčiv od 26. 7. 1991

15. nákup a prodej zdravotnických materiálů, potřeb, zdravotnické techniky a léčiv pro zdravotnický terén od 26. 7. 1991

16. nákup a prodej zdravotnického materiálu, potřeb, zdravotnické techniky a léčiv v rámci přímého zásobování obyvatelstva od 26. 7. 1991

17. zprostředkování nákupů a prodeje nevyužité zdravotnické techniky a zdravotnického materiálu od 26. 7. 1991

18. leasing zdravotnické techniky od 26. 7. 1991

19. poskytování služeb v oblasti technicko-ekonomických informací, dokumentace, ekonomické propagace a obchodní agitace v souvislosti s rozvojem výroby komerčním zajišťováním zdravotnického materiálu, potřeb,zdravotnické techniky a léčiv od 26. 7. 1991

20. propagační, publikační, dokumentační a ediční činnosti v oblasti předmětu podnikání od 26. 7. 1991

Dále se předmět činnosti doplňuje o zahraničně obchodní činnost povolenou rozhodnutím FMZO ze dne 19.12.1990 č.j. 13/14807/Ře/90 registr. č. 108005701 v tomto rozsahu: p o l o ž k a č í s l o cel. sazebníků -výrobky těžby dřeva 4401, 4403 -výrobky pilařské 4401, 4403, 4405, 4407 -překližky 4412 -dřevotřískové desky dřevovláknité desky 4410, 4411 od 26. 7. 1991

"Dovoz věcí mimo věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb." od 26. 7. 1991

Usnesením valné hromady konané dne 3.1.1990 a se souhlasem MK ČR ze dne 27.3.1990 č.j. 3727/90-I/3 předmět činnosti se doplňuje o: od 4. 4. 1990

a) zprostředkování dodávek děl výtvarných umění včetně děl umění architektonického, děl umění užitého,děl průmyslového designu a děl audiovizuálních, uplatňovaných v investiční výstavbě, na dalších úsecích hospodářského a kulturního života nebo určených k reprodukci ve výrobě od 4. 4. 1990

b) nákup, prodej a vystavování děl výtvarných umění žijících autorů od 4. 4. 1990

Předmět činnosti - zahraničně obchodní činnost se doplňuje dle povolení ze dne 2.1.1990 č.j. 870/6/89 v tomto rozsahu: od 28. 3. 1990

5. poskytování služeb zahraničním osobám v zahraničí vlast- ními kapacitami organizace formou: a) provádění výchovných zásahů v předmýtných porostech na zemědělských a lesních půdách, těžební činnost při asanaci imisních porostů, zpracování technologicko-ekologických postupů včetně poskytování technicko-poradenské služby, projekce a servisu při ozdravování lesních porostů a zlep- šování životního prostředí a při obnově a zakládání nových porostů b) poskytování prací a služeb na úseku malého stavebnictví, od 28. 3. 1990

zejména zhotovování a rekonstrukce krovů včetně střešních plášťů, izolace proti vodě a vlhkosti, úpravy interiérů, domovních rozvodů,kování a dalšího technologického vybavení včetně technicko-poradenské služby, projekce a servisu c) poskytování prací a služeb na úseku ochrany životního prostředí, zejména zbavování vodních toků ropných produktů, čištění, údržba a opravy ropných nádrží, čističek vod, rybníků a jiných nádrží, aplikace přezkoušených isekticidů- herbicidů a pesticidů a strojených hnojiv bez vedlejších účinků na životní prostředí včetně technicko-poradenských od 28. 3. 1990

služeb, projekce a servisu s těmito činnostmi souvisejícími od 28. 3. 1990

čísla JKV činnosti uvedené v bodech a, b, c jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí povolení od 28. 3. 1990

6. vývoz věcí k činnosti organizace dle bodu 1 rozsahu povolení a z vlastní produkce organizace v oborech dle pří- lohy č. 2, která je nedílnou součástí povolení do NSZ od 28. 3. 1990

7. dovoz věcí pro vlastní výrobní potřebu organizace a v návaznosti na činnost dle bodu 1 rozsahu povolení v oborech dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí povolení z NSZ od 28. 3. 1990

8. propagace vlastní zahrničně obchodní činnosti v zahraničí od 28. 3. 1990

1. provádění výchovných zásahů v předmýtných porostech na země- dělských a lesních půdách, těžební činnost při asanaci imisních porostů, zpracování technologicko-ekologických postupů včetně poskytování technicko-poradenské služby, projekce a servisu při ozdravování lesních porostů a zlepšování životního prostředí a při obnově a zakládání nových porostů od 14. 9. 1989

2. poskytování prací a služeb na úseku malého stavebnictví, zej- ména zhotovování a rekonstrukce krovů včetně střešních plášťů, izolace proti vodě a vlhkosti, úpravy interiérů, domovních roz- vodů, kování a dalšího technologického vybavení, včetně tech- nicko-poradenské služby, projekce a servisu od 14. 9. 1989

3. poskytování prací a služeb na úseku ochrany životního prost- ředí, zejména zbavování vodních toků ropných produktů, čištění, údržba a opravy ropných nádrží, čističek vod, rybníků a jiných nádrží, aplikace přezkoušených insekticidů-herbicidů a pesticidů a strojených hnojiv bez vedlejších účinků na životní prostředí, včetně technicko-poradenských služeb, projekce a servisu s těmito činnostmi souvisejícími od 14. 9. 1989

4. chov, výcvik a prodej psů loveckých i ostatních služebních a společenských plemen od 14. 9. 1989

Ostatní skutečnosti

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.11.2019 čj. 77 Cm 128/2019 byl ustanoven nový likvidátor společnosti. Usnesení soudu nabylo právní moci dne 1.1.2020. od 24. 1. 2020

Základní kapitál akciové společnosti činí 2,000.000,-Kčs a je rozdělen na 25 akcií v hodnotě každé akcie 80.000,- Kčs. Z toho JZD Kokořín vlastní 12 akcií v celkové hodnotě 960.000,-Kčs, což činí 48% základního kapitálu. Franz Knas GmbH vlastní 13 akcií v celkové hodnotě 1,040.000,-Kčs, tj. 116.000 DEM, což činí 52% základního kapitálu. od 10. 9. 1990

Představenstvo se skládá ze 3. členů. od 10. 9. 1990

Den vzniku je 14.9.1989. od 10. 9. 1990

Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena dle zákona č. 243/1949 Sb. a zák. č. 173/1988 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném ministerstvem zemědělství a výživy ČSSR ze dne 6.6.1989 č.j. FM-1-659/89, dále na stanovách týmže minis- terstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 18.7.1989. od 14. 9. 1989

Základní kapitál akciové společnosti činí 1,440.000,-Kčs, t.j. 180.000 DM, a je rozdělen na 18 akcií v hodnotě každé akcie 80.000,-Kčs, t.j. 10.000 DM, z toho JZD Kokořín 12 akcií v cel- kové hodnotě 960.000,-Kčs, t.j. 120.000 DM, což činí 66,6 % základního kapitálu. Franz Knes GMBH vlastní 6 akcií v celkové hodnotě 480.000,-Kčs, t.j. 60.000 DM, což činí 33,3 % základního kapitálu. Představenstvo se skládá ze 3 členů. Den vzniku je 14.9.1989. do 10. 9. 1990 od 14. 9. 1989

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 10. 9. 1990

Základní kapitál

vklad 1 440 000 Kč

do 10. 9. 1990 od 14. 9. 1989
Akcie na jméno, hodnota: 80 000 Kč, počet: 25 od 10. 9. 1990
Akcie na jméno, hodnota: 80 000 Kč, počet: 18 do 10. 9. 1990 od 14. 9. 1989

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Stanislav Hrabánek

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2015

U třetí baterie 1407/37, Praha, 162 00, Česká republika

Fritz Stolz

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2015

Ferlach, Unterferlach, Rakouská republika

Historické vztahy

Jiří Linhart

ředitel podniku

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2020

zánik funkce: 6. 10. 2020

Vidim 81, 277 21, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jiří Linhart

ředitel podniku

První vztah: 2. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

Vidim 81, 277 21, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jiří Linhart

ředitel podniku

První vztah: 10. 9. 1990 - Poslední vztah: 2. 8. 2015

K Mostu 2951, Mělník, 276 01, Česká republika

ing. Pavel Pracna

ředitel společnosti

První vztah: 14. 9. 1989 - Poslední vztah: 10. 9. 1990

A. Drabíkové 3, Praha 4-Háje, 149 00, Česká republika

Fritz Stolz

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1989 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

Ferlach/Unterferlach, Rakousko, Česká republika

Stanislav Hrabánek

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 1989 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

Mělník 1503, Mělník, 276 01, Česká republika

Zastupování: akciovou společnost zastupuje předseda nebo ředitel. Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo ředitel a 1 člen představenstva.

od 14. 9. 1989

Další vztahy firmy AGROIMPEX a.s.v likvidaci

1 fyzická osoba

JUDr. Pavel Čížkovský

První vztah: 24. 1. 2020

Václavské náměstí 780/18, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 155 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Stanislav Hrabánek

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 1. 2020

Likvidátor činí jménem společnosti úkony směřující k likvidaci společnosti. do 24. 1. 2020 od 16. 10. 2015

U třetí baterie 1407/37, Praha, 162 00, Česká republika

Stanislav Hrabánek

První vztah: 22. 5. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

Likvidátor činí jménem společnosti úkony směřující k likvidaci společnosti do 16. 10. 2015 od 22. 5. 2003

Mělník 1 503, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing.Mgr. Pavel Čvančara

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 22. 5. 2003

Likvidátor činí jménem společnosti úkony směřující k likvidaci společnosti do 22. 5. 2003 od 11. 2. 1998

Wasermannova 922, Praha 5, 150 00, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).