Hlavní navigace

AGROKOP CZ, a.s.

Firma AGROKOP CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6406, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 15 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29286719

Sídlo:

Spojovací 1343, Střítež, 674 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 7. 2011

DIČ:

CZ29286719

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46750 Velkoobchod s chemickými výrobky
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
82110 Univerzální administrativní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6406, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

AGROKOP CZ, a.s. od 31. 7. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 31. 7. 2011

adresa

Spojovací 1343
Střítež 67401 od 20. 8. 2014

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny , jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 20. 8. 2014

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 31. 7. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 31. 7. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 7. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 20. 8. 2014 od 31. 7. 2011

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 31. 7. 2011

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 20. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 20. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 20. 8. 2014

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo rozhodnuto dne 19.06.2012 o přijetí tohoto rozhodnutí:Základní kapitál obchodní společnosti AGROKOP CZ, a.s., se sídlem Střítež, Spojovací 1343, PSČ 674 01, IČO 292 86 719, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba získání nového provozního kapitálu pro zajištění chodu hospodaření společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 13.500.000,-Kč (slovy: třináct milion ů pět set tisíc korun českých) tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 15.500.000,-Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: -135 kusů (slovy: jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) , znějících na jméno, přičemž na každou akcii připadne jeden hlas; - upisované akcie budou v listinné podobě, nekótované, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - vzhledem k upisova ní nových akcií peněžitým vkladem má stávající jediný akcionář obchodní společnosti - obchodní společnost VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Suchdol, Stehlíkova 977, IČO 442 68 114, přednostní právo na úpis všech upisovaných akcií; - nové akcie bud ou upsány jediným akcionářem, kterým je obchodní společnost VP AGRO, spol s r.o., se sídlem Praha 6, Suchdol, Stehlíkova 977, IČO 442 68 114; - místem pro uplatnění práva jediného akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti AGROKOP CZ , a.s., IČO 292 86 719, tj. Střítež, Spojovací 1343, PSČ 674 01, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nové akcie se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí j ediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo obchodní společnosti AGROKOP CZ, a.s., IČO 292 86 719, oznámení písemně jedinému akcionáři počátek lhůty k upisování akcie s tím, ž e mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dn í ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři; - na dosavadní akcie číslo 1 až 5 o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat na každou akcii 6 (slovy: šest) nových akcií a na d osavadní akcie číslo 6 až 20 o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat na každou akcii 7 (slovy: sedm) nových akcií s tím, že dosavadní jediný akcionář jako vlastník 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, kte ré nahrazuje hromadná akcie číslo 1, upíše celkem 135 (slovy: jedno sto třicet pět) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); - emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou; - emisní kurs akcií bude celý splacen před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet vedený u České spořitelny, a.s., zřízený na firmu obchodní společnosti AGROKOP CZ, a.s., IČO 292 86 719, za účelem splacení emisního kur su akcií; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, bude: a) vydáno 135 (slovy: jedno sto třicet pět) akcií číslo 21-155 znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé vydané akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); b) budou změněny: ba) článek 5. Základní kapitál společnosti odst. 1) stanov společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti činí 15.500.000,-Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých); bb) článek 8. Akcie společnosti, zatímní listy odst. 1) stanov společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 155 (slovy: jedno sto padesát pět) kusů kmenových akcií ve formě na jméno, emitovaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun čes kých) každá. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii jeden hlas. Akcie společnosti jsou označeny pořadovým číslem; jejich další náležitosti se řídí ustanovením § 155 obchodního zákoníku. Ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku podá vá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení (záměru zvýšení základního kapitálu v souladu s notářským zápisem o rozhodnutí) do obchodního do 2. 8. 2012 od 11. 7. 2012

Společnost vznikla v důsledku fúze splynutím společnosti AGROKOP CZ, a.s., se sídlem Střítež, Spojovací 1343, PSČ 674 01, IČ: 255 82 186, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3139, a společnosti Albanicot s.r.o., s e sídlem Praha 1, Staré Město, Týn 1049/3, PSČ 110 00, IČ: 247 69 690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172862, přičemž jmění obou společností přešlo na nástupnickou společnost AGROKOP CZ, a.s., se sídlem Stří tež, Spojovací 1343, PSČ 674 01, IČ: 292 86 719. od 31. 7. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 500 000 Kč

od 2. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 2. 8. 2012 od 31. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 155 od 25. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 155 do 25. 5. 2018 od 2. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 2. 8. 2012 od 31. 7. 2011

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Iva Trešlová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 12. 9. 2017

Chalúpeckého 1817, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  AGROKOMODITY a.s.

  Stehlíkova 977/28, Praha Suchdol, 165 00

Ing. Vladimír Pavel

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 12. 9. 2017

vznik funkce: 12. 9. 2017

Zárubice 10, 675 52, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jitka Vašourková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 12. 9. 2017

Blatnice 33, 675 51, Česká republika

Jitka Vašourková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 31. 7. 2011

Blatnice 33, 675 51, Česká republika

Iva Trešlová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2013

vznik členství: 31. 7. 2011

Chalúpeckého 1817, Roztoky, 252 63, Česká republika

Vladimír Pavel

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2013

vznik členství: 27. 5. 2013

vznik funkce: 27. 5. 2013

Zárubice 10, 675 52, Česká republika

Historické vztahy

Jitka Vašourková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 31. 7. 2011

zánik členství: 12. 9. 2017

Blatnice 33, 675 51, Česká republika

Iva Trešlová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 31. 7. 2011

zánik členství: 12. 9. 2017

Chalúpeckého 1817, Roztoky, 252 63, Česká republika

Vladimír Pavel

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 12. 9. 2017

vznik funkce: 27. 5. 2013

zánik funkce: 12. 9. 2017

Zárubice 10, 675 52, Česká republika

Ing. Iva Trešlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2013

vznik členství: 31. 7. 2011

vznik funkce: 31. 7. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2013

Chalúpeckého 1817, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Milan Prokop

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2013

vznik členství: 31. 7. 2011

zánik členství: 27. 5. 2013

Stehlíkova 977, Praha 6, 165 00, Česká republika

Jitka Vašourková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 31. 7. 2011

Blatnice 33, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Tomáš Hruška

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 12. 9. 2017

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Karel Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 12. 9. 2017

vznik funkce: 12. 9. 2017

Zahradní 713/2, Znojmo, 669 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuk CSc.

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 12. 9. 2017

vznik funkce: 12. 9. 2017

K Červenému vrchu 735/31, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Karel Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2017

vznik členství: 27. 5. 2013

vznik funkce: 27. 5. 2013

Zahradní 713/2, Znojmo, 669 04, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 31. 7. 2011

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Šuk

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 31. 7. 2011

vznik funkce: 31. 7. 2011

K Červenému vrchu 735/31, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Karel Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2017 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 12. 9. 2017

vznik funkce: 27. 5. 2013

zánik funkce: 12. 9. 2017

Zahradní 713/2, Znojmo, 669 04, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 31. 7. 2011

zánik členství: 12. 9. 2017

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuk

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 31. 7. 2011

zánik členství: 12. 9. 2017

vznik funkce: 31. 7. 2011

zánik funkce: 12. 9. 2017

K Červenému vrchu 735/31, Praha, 160 00, Česká republika

Karel Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2013 - Poslední vztah: 15. 3. 2017

vznik členství: 27. 5. 2013

vznik funkce: 27. 5. 2013

Werichova 561/3, Znojmo, 669 04, Česká republika

Ing. Vladimír Pavel

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2013

vznik členství: 31. 7. 2011

zánik členství: 27. 5. 2013

vznik funkce: 31. 7. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2013

Zárubice 10, 675 52, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuk

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 31. 7. 2011

vznik funkce: 31. 7. 2011

K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 31. 7. 2011

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek kterýkoliv člen představenstva samostatně.

od 13. 9. 2017

Jménem společnosti jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 13. 9. 2017 od 31. 7. 2011

Další vztahy firmy AGROKOP CZ, a.s.

VP AGRO, spol. s r.o.

První vztah: 31. 7. 2011

Stehlíkova 977/28, Praha Suchdol, 165 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

VP AGRO, spol. s r.o., IČ: 44268114

Stehlíkova 977, Česká republika, Praha 6, 165 00

od 31. 7. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 8. 2011

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 8. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 8. 2011
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 8. 2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 8. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).