Hlavní navigace

Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s.

Firma Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 955, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 45 236 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46993665

Sídlo:

Žďár nad Sázavou 70 Veselíčko, 591 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 12. 1992

DIČ:

CZ46993665

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
02 Lesnictví a těžba dřeva
03220 Sladkovodní akvakultura
20200 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
43120 Příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
7120 Technické zkoušky a analýzy
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 955, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. od 31. 12. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 31. 12. 1992

adresa

70
Žďár nad Sázavou 59101 od 18. 6. 2015

adresa

Veselíčko 70
Žďár nad Sázavou do 18. 6. 2015 od 20. 7. 2001

adresa

Veselíčko
Žďár nad Sázavou do 20. 7. 2001 od 31. 12. 1992

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 31. 5. 2010

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky od 31. 5. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 31. 5. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 5. 2010

opravy silničních vozidel od 20. 7. 2001

kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin od 20. 7. 2001

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

přípravné práce pro stavby do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

poskytování technických služeb do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

velkoobchod do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

specializovaný maloobchod do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

opravy pracovních strojů do 31. 5. 2010 od 20. 7. 2001

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných - hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy - poradenská činnost v oblasti zemědělství - opravy motorových vozidel - výroba a opravy zemědělských strojů - služby mechanizačními prostředky při vykládce vagonů - silniční motorová doprava do 20. 7. 2001 od 31. 12. 1992

Ostatní skutečnosti

Akcie: Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; na každých 100,- Kč hodnoty akcie přísluší 1 hlas. Akcie jsou volně převoditelné pokud není dále stanoveno jinak. V případě, že jmenovitá hodnota převáděných akcií je vyšší než 1% základního kapitálu nebo jeden akcionář by se stal vlastníkem akcií v jmenovité hodnotě vyšší než 20% základního kapitálu, je převod možný pouze s předchozím souhlasem představenstva. V případě, že představenstvo odmítne dát souhlas k převodu akcií, může se akcionář proti tomuto rozhodnutí odvolat k nejbližší valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady je konečné. od 14. 9. 2018

Akcie: Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; na každých 1.000,- Kč hodnoty akcie přísluší 1 hlas. Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři nebo mezi akcionáři a zaměstnanci a.s. pokud není dále stanoveno jinak. Převod akcií mezi akcionáři nebo mezi akcionáři a zaměstnanci společnosti je možný pouze s předchozím souhlasem představenstva v případě, že - jmenovitá hodnota převáděných akcií je vyšší než 1% základního kapitálu a nižší než 20% základního kapitálu - nebo kdyby se jeden akcionář stal vlastníkem akcií ve jmenovité hodnotě vyšší než 20% základního kapitálu. V případě, že představenstvo odmítne dát souhlas k převodu akcií může se akcionář proti tomuto rozhodnutí odvolat k nejbližší valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady je konečné. Převod akcií se uskutečňuje rubopisem a předáním akcií. V rubopise se uvede obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí v den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté co jí bude taková změna prokázána. Převod akcií na jiné osoby než akcionáře a zaměstnance je možný pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon o korporacích něco jiného. Je-li více dědiců jsou spolumajiteli akcií a na vztah dopadá ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. do 14. 9. 2018 od 18. 6. 2015

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 20.5.2015. do 14. 9. 2018 od 18. 6. 2015

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 24.5.2012 do 18. 6. 2015 od 24. 8. 2012

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 10.6.1999. do 24. 8. 2012 od 6. 10. 1999

Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10.6.1999 o záměru zvýšit základní jmění: do 6. 10. 1999 od 28. 6. 1999

a) Zvýšení základního jmění společnosti o 6 000 000 Kč upisováním akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 6. 10. 1999 od 28. 6. 1999

b) Základní jmění bude zvýšeno upisováním nových akcií v počtu 60-ti kusů ve jmenovité hodnotě po 100 000 Kč v listinné podobě, znějících na jméno. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. do 6. 10. 1999 od 28. 6. 1999

c) Emisní kurz akcie se rovná její jmenovité hodnotě a bude splacen v penězích. do 6. 10. 1999 od 28. 6. 1999

d) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na upisování akcií v rozsahu zvýšení základního jmění. do 6. 10. 1999 od 28. 6. 1999

e) Veškeré akcie budou nabídnuty s ohledem na vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů zájemci, a to obchodní společnosti AGROFERT HOLDING a.s. se sídlem Praha 3, Roháčova 83, IČO 251 300 72. do 6. 10. 1999 od 28. 6. 1999

f) Místem upisování akcií je sídlo obchodní společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou a.s. Veselíčko. Akcie musí být upsány do 2 měsíců od právní moci usnesení o zápisu usnesení mimořádné valné hromady ze dne 10.6.1999 do obchodního rejstříku, vedeného u KOS v Brně. do 6. 10. 1999 od 28. 6. 1999

g) Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet č.1380954758/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Žďár nad Sázavou ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy akcie upsal. do 6. 10. 1999 od 28. 6. 1999

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 9.12.1998 o záměru zvýšit základní jmění: do 6. 5. 1999 od 4. 2. 1999

1. a) Zvýšení základního jmění o 6 000 000,--Kč upisováním akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 6. 5. 1999 od 4. 2. 1999

b) Základní jmění bude zvýšeno upisováním nových akcií v počtu 60 ks ve jmenovité hodnotě po 100 000 Kč znějících na jméno v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. do 6. 5. 1999 od 4. 2. 1999

c) Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě a bude splacen v penězích. do 6. 5. 1999 od 4. 2. 1999

d) Vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů na upisování akcií v rozsahu zvýšení základního jmění. do 6. 5. 1999 od 4. 2. 1999

e) Veškeré akcie budou nabídnuty s ohledem na vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů zájemci, a to společnosti AGROFERT HOLDING a.s. se sídlem Praha 3, Roháčova 83, IČO 251 300 72, DIČ 003-251372. do 6. 5. 1999 od 4. 2. 1999

f) Místem upisování akcií je sídlo akciové společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou a.s., Veselíčko. Akcie musí být upsány nejpozději do 1 měsíce od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 6. 5. 1999 od 4. 2. 1999

g) Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet č. 1380954758/0800, vedený u banky Česká spořitelna a.s. Žďár nad Sázavou do 10-ti dnů od upsání akcií. do 6. 5. 1999 od 4. 2. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 17.6.1998. do 24. 8. 2012 od 11. 12. 1998

Základní jmění je splaceno. do 6. 10. 1999 od 1. 7. 1997

Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 20.3.1997. do 24. 8. 2012 od 1. 7. 1997

Akcie: Převod akcií mezi akcionáři a zaměstnanci je možný s předchozím souhlasem představenstva, jestliže jmenovitá hodnota převáděných akcií je vyšší než 1% základního jmění a nižší než 20% základního jmění nebo kdyby se jeden akcionář stal vlastníkem akcií ve jmenovité hodnotě vyšší než 20% základního jmění. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může akcionář odvolat k nejbližší valné hromadě, její rozhodnutí je konečné. Převod akcií mezi akcionáři a zaměstnanci je možný s předchozím souhlasem valné hromady v případě, že jmenovitá hodnota převáděných akcií je vyšší než 20% základního jmění. Převod akcií na jiné osoby než akcionáře a zaměstnance je možný jen s předchozím souhlasem valné hromady. do 18. 6. 2015 od 1. 7. 1997

Společnost založena podle § 69 odst. 1,2 zák.č. 513/91 Sb. přeměnou: Agroslužby, družstevní podnik se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, zapsaným pod Dp 52 obchodního rejstříku Okresního soudu Brno-venkov v Brně. od 31. 12. 1992

Právní forma právnické osoby: akciová společnost do 22. 11. 1993 od 31. 12. 1992

Dozorčí rada: - ing. Rudolf Vomela, Rudolec 49 - ing. Josef Macek, Vojnův Městec 129 - Vladimír Rous, Velké Meziříčí, Vrchovecká 2/17 do 22. 11. 1993 od 31. 12. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 45 236 000 Kč

od 6. 10. 1999

Základní kapitál

vklad 39 236 000 Kč

do 6. 10. 1999 od 31. 12. 1992
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 120 od 14. 9. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 6 000 od 14. 9. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 18 472 od 14. 9. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 14. 9. 2018 od 6. 10. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 000 do 14. 9. 2018 od 6. 10. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 236 do 14. 9. 2018 od 6. 10. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 000 do 6. 10. 1999 od 31. 12. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 236 do 6. 10. 1999 od 31. 12. 1992

Statutární orgán

5 fyzických osob

Vladimír Molva

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2020

vznik členství: 24. 6. 2020

Nové Město na Moravě 74, 592 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Michal

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 20. 5. 2015

Řečice 148, 592 33, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Filip

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 20. 5. 2015

Purkyňova 474/13, Žďár nad Sázavou, 591 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. František Toman

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 20. 5. 2015

Znětínek 28, 594 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  ZERAS a.s.

  Radostín nad Oslavou 224, 594 44

 • předseda dozorčí rady

  AGROFARM, a.s.

  Horní 1682/28, Žďár nad Sázavou, 591 01

Ing. Pavel Švec

předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 20. 5. 2015

Sněžné 128, 592 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Kamil Zajíček

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2020

vznik členství: 20. 5. 2015

zánik členství: 24. 6. 2020

Radňovice 71, 592 31, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Petr Filip

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2015

Purkyňova 474/13, Žďár nad Sázavou, 591 02, Česká republika

Ing. Jan Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 20. 5. 2015

Radostín nad Oslavou 24, 594 44, Česká republika

Ing. Jaroslav Michal

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2015

Řečice 148, 592 33, Česká republika

Ing. Kamil Zajíček

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2015

Radňovice 71, 592 31, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Švec

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 20. 5. 2015

Sněžné na Moravě 128, 592 03, Česká republika

Ing. Petr Filip

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 5. 5. 2010

zánik členství: 24. 5. 2012

Purkyňova 474/13, Žďár nad Sázavou, 591 02, Česká republika

RNDr. Jana Kadlecová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 5. 5. 2010

Nádražní 2122/39, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Kamil Zajíček

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 24. 5. 2012

Radňovice 71, 592 31, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Švec

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 24. 5. 2012

vznik funkce: 11. 5. 2006

zánik funkce: 24. 5. 2012

Sněžné na Moravě 128, 592 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Michal

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 24. 5. 2012

Řečice 148, 592 33, Česká republika

Ing. Jan Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 24. 5. 2012

vznik funkce: 11. 5. 2006

zánik funkce: 24. 5. 2012

Radostín nad Oslavou 24, 594 44, Česká republika

ing. Pavel Švec

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2006

Sněžné na Moravě 128, Česká republika

RNDr. Jana Kadlecová

členka představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2006

Nádražní 39/2, Ždár nad Sázavou, Česká republika

Ing. Jan Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2006

Radostín nad Oslavou 24, Česká republika

Ing. Jaroslav Michal

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2006

Řečice 148, Česká republika

Ing. Kamil Zajíček

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2006

Radňovice 71, Česká republika

Ing. Jaroslav Michal

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2000

zánik funkce: 27. 3. 2003

Řečice 148, Česká republika

RNDr. Jana Kadlecová

členka představenstva

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2000

zánik funkce: 27. 3. 2003

Nádražní 39/2, Ždár nad Sázavou, Česká republika

Ing. Jaroslav Slaný

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

Vepřová 11, Česká republika

ing. Miloslav Novotný

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 17. 2. 1998

Vepřová 96, Česká republika

ing. Pavel Švec

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2000

zánik funkce: 27. 3. 2003

Sněžné na Moravě 128, Česká republika

Ing. Jan Říha

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2000

zánik funkce: 27. 3. 2003

Radostín nad Oslavou 24, Česká republika

Ing. Kamil Zajíček

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2000

zánik funkce: 27. 3. 2003

Radňovice 71, Česká republika

Ing. Kamil Zajíček

místopředseda

První vztah: 6. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 7. 1997

Radňovice 71, Česká republika

Ing. Jaroslav Slaný

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 7. 1997

Vepřová 11, Česká republika

ing. Zdeněk Růžička

člen

První vztah: 6. 5. 1996 - Poslední vztah: 23. 9. 1996

Purkyňova 4, Žďár nad Sázavou 2, Česká republika

Ing. Jan Říha

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1993 - Poslední vztah: 1. 7. 1997

Radostín nad Oslavou 24, Česká republika

ing. Miloslav Novotný

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 1. 7. 1997

Vepřová 96, Česká republika

ing. Pavel Švec

předseda

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 1. 7. 1997

Sněžné na Moravě 128, Česká republika

ing. Zdeněk Růžička

místopředseda

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 6. 5. 1996

Purkyňova 4, Žďár nad Sázavou 2, Česká republika

Ing. Kamil Zajíček

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 6. 5. 1996

Radňovice 71, Česká republika

ing. Karel Růžička CSc.

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 22. 11. 1993

Ostrov nad Oslavou 248, Česká republika

Způsob jednání: 1) Společnost zastupuje předseda představenstva. V době jeho nepřítomnosti zastupuje společnost místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 2) Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. se připojí podpisy osob oprávněných či osoby oprávněné jednat za společnost dle odst. 1)

od 14. 9. 2018

Způsob jednání: 1) Společnost zastupuje předseda představenstva a nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a jeden člen představenstva a nebo prokurista v rozsahu článku 24 stanov. 2) V rozsahu zmocnění mohou za společnost jednat zástupci na základě plné moci. Dále mohou za společnost jednat zaměstnanci společnosti v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti. 3) Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. se připojí podpisy osob oprávněných či osoby oprávněné jednat za společnost dle odst. 1) a 2).

do 14. 9. 2018 od 18. 6. 2015

Způsob jednání: Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány, řídí činnost společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva a rozhoduje o všech věcech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny valné hromadě. Podepisování se uskutečnuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda a vždy nejméně jeden člen představenstva.

do 18. 6. 2015 od 31. 12. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Rudolf Vomela

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 20. 5. 2015

Rudolec 49, 592 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  AGROFARM, a.s.

  Horní 1682/28, Žďár nad Sázavou, 591 01

 • předseda představenstva, Předseda představenstva

  AGRAS Bohdalov, a.s.

  Bohdalov 278, 592 13

Ing. Vladimír Halík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 20. 5. 2015

Nové Dvory 30, 592 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Výtisk

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 20. 5. 2015

Žitná 1871, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vladimír Halík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2015

Nové Dvory 30, 592 12, Česká republika

Ing. Rudolf Vomela

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 20. 5. 2015

Rudolec 49, 592 14, Česká republika

Ing. Ladislav Výtisk

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2015

Španielova 1315, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Ladislav Výtisk

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 24. 5. 2012

Španielova 1315, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Slaný

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 24. 5. 2012

Vepřová 11, 592 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Rudolf Vomela

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 24. 5. 2012

vznik funkce: 11. 5. 2006

zánik funkce: 24. 5. 2012

Rudolec 49, 592 14, Česká republika

Ing. Ladislav Výtisk

člen

První vztah: 5. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik funkce: 6. 5. 2004

zánik funkce: 11. 5. 2006

Španielova 1315, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Slaný

člen

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2006

Vepřová 11, Česká republika

Ing. Rudolf Vomela

člen

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2006

Rudolec čp. 49, Česká republika

Ing. Karel Batěk

člen

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 6. 5. 2004

Velká Dlážka 27, Přerov, 750 00, Česká republika

Ing. Karel Batěk

člen

První vztah: 1. 6. 2000 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2000

zánik funkce: 27. 3. 2003

Velká Dlážka 27, Přerov, 750 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Slaný

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2000

zánik funkce: 27. 3. 2003

Vepřová 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Michal

člen

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

Řečice 148, Česká republika

František Hemza

člen

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 1. 6. 2000

Stržanov 62, Česká republika

Ing. Rudolf Vomela

člen

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2000

zánik funkce: 27. 3. 2003

Rudolec 49, Česká republika

František Hemza

člen

První vztah: 8. 3. 1995 - Poslední vztah: 1. 7. 1997

Stržanov 62, Česká republika

Ing. Josef Macek

První vztah: 22. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 3. 1995

Vojnův Městec 129, Česká republika

Ing. Jaroslav Michal

První vztah: 22. 11. 1993 - Poslední vztah: 1. 7. 1997

Řečice 148, Česká republika

Ing. Rudolf Vomela

První vztah: 22. 11. 1993 - Poslední vztah: 1. 7. 1997

Rudolec 49, Česká republika

Další vztahy firmy Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Petr Filip

První vztah: 27. 5. 2016

Prokurista je zmocněn ke všem úkonům, knimž dochází při provozu podniku, ikdyž se knim jinak vyžaduje plná moc, VProkuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti azatěžovat je. od 27. 5. 2016

Purkyňova 474/13, Žďár nad Sázavou, 591 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Filip

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 27. 5. 2016

Prokurista je zmocněn ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje plná moc, V Prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. do 27. 5. 2016 od 24. 8. 2012

Purkyňova 474/13, Žďár nad Sázavou, 591 02, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 12. 1992

Živnosti

kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 8. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 8. 1995
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 12. 1992
opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 12. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování technických služeb
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).