Hlavní navigace

AGROSOVÍN, a.s.

Firma AGROSOVÍN, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2269, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 245 850 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25334077

Sídlo:

Boršice 527, 687 09

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 4. 1997

DIČ:

CZ25334077

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
08110 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
14130 Výroba ostatních svrchních oděvů
22290 Výroba ostatních plastových výrobků
25720 Výroba zámků a kování
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
49410 Silniční nákladní doprava
68 Činnosti v oblasti nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2269, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

AGROSOVÍN, a.s. od 9. 4. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 9. 4. 1997

adresa

527
Boršice 68709 od 28. 11. 2016

Předmět podnikání

opravy silničních vozidel od 4. 5. 2009

klempířství a oprava karoserií od 4. 5. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 4. 5. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 4. 5. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 5. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní od 4. 5. 2009

dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu. od 13. 3. 2002

výroba plastových fólií, jejich povrchová úprava a konfekce v rozsahu živnosti volné do 4. 5. 2009 od 27. 9. 1999

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

silniční motorová doprava osobní do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

zámečnictví do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

opravy motorových vozidel do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

opravy karoserií do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

zemní a výkopové práce do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

pronájem nemovitostí včetně úklidu do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

opravy ostatních dopravních prostředků do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

výroba alkoholických a nealkoholických nápojů studenou cestou do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

lahvování líhu, lihovin, vína, destilátů a destilátů ovocných z pěstitelského pálení zakoupených objednateli na láhvovací lince ve vlastnictví společnosti do 4. 5. 2009 od 9. 4. 1997

Předmět činnosti

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 4. 5. 2009

Ostatní skutečnosti

Mgr. Michal Rudý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Praha 2, Lublaňská 19, na základě usnesení Okresního soudu v Uherkém Hradišti ze dne 02.03.2004, sp.zn. EXNc 3194/2004, kterým byla nařízena exekuce dle vykonatelného notářského zápi su ze dne 27.11.2003, sp.zn. NZ 198/2003, N 292/2003, sepsaného JUDr. Jířím Svobodou, notářem v Praze, k uspokojení pohledávky oprávněné FS international, s.r.o. se sídlem Česká 26, 602 00 Brno, IČ: 440 14 431 jako právní nástupce oprávněného BAWAG Bank CZ a.s. ( dříve Interbanka, akciová společnost) se sídlem Václavské náměstí 40, Praha 1, IČ: 148 93 649 v částce 12.676.044,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,75 % z částky 12.976.044,-Kč od 27.11.2003 do zaplacení a nákladů exekuce ve výši určené příkazem k úhradě nákladů exekuce proti povinnému AGROSOVÍN, a.s. se sídlem Boršice 527, IČ: 253 34 077 vydává tento e x e k u č n í p ř í k a z k provedení exekuce prodejem souboru hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání ( dále jen "podniku") povinného, a to : podniku zemědělské rostlinné a živočišné výroby, zpracování a prodeje provozovaného povinným. Správcem podniku se ustanovuje Ing. Helena Horová, r.č. 675810/1922, bytem Žerotínova 48, Praha 3. od 2. 8. 2004

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Čistovická 11, Praha 6, JUDr. Jan Grosam, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Uhersném Hradišti č.j. EXNc 3829/2004-7, ze dne 27.07.2004, kterým byla nařízena exekuce dl e exekučního titulu: notářský zápis ze dne 04.06.2004, č.j. NZ 247/2004, N 254/2004, jejž sepsal JUDr. Svatopluk Procházka, notář v Praze, dne 04.06.2004 ve věci: oprávněného AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ: 25130072 zast: Mgr. Václav Knotek, advokát, V Závětří 4, Praha 7 proti povinnému AGROSOVÍN, a.s., se sídlem Boršice 527, IČ: 25334077 o provedení exekuce pro 13,231.689,42 Kč, náklady exekuce a oprávněného rozhodl takto: K uspokojení uvedených pohledávek oprávněného se přikazuje provedení exekuce prodejem podniku povinného. Správcem podniku se ustanovuje : JUDr. Pavel Švarc, Pod Hradbami 13, Praha 6. od 30. 7. 2004

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Čistovická 11, Praha 6, JUDr. Jan Grosam, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Uherském Hradišti č.j. EXNc 3775/2004-11, ze dne 21.7.2004, kterým byla nařízena exekuce dl e exekučního titulu: směnečný platební rozkaz vydaný Krajským obchodním soudem v Brně č.j. 5 Sm 116/2000-26 ze dne 27.10.2000 v souvislosti s rozsudkem ze dne 16.2.2001, č.j. 5Cm 7/2001-114, který vydal Krajský soud v Brně ve věci: oprávněného MATE SLOVAK IA, spol. s r.o., se sídlem Záruby 6, 831 01, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 31448682, zast. JUDr. Květoslav Hlína, advokát, Čechova 2, Přerov, proti povinnému AGROSOVÍN, a.s., se sídlem Boršice 527, IČ: 25334077 o provedení exekuce pro 7.432.941,- - Kč spolu s úrokem z prodlení 6% p.a. od 21.5.2000 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 24.776,-- Kč, náklady předchozího řízení 302.272,-- Kč a 4.041,-- Kč, náklady exekuce a oprávněného rozhodl takto: K uspokojení uvedených pohledávek oprávněného se přikazuje provedení exekuce prodejem podniku povinného. Správcem podniku se ustanovuje: JUDr. Pavel Švarc, bytem Pod Hradbami 13, Praha 6. do 29. 8. 2005 od 28. 7. 2004

Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti, č.j. EXNc 3107/2003-7 ze dne 12.2.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 9.280,68 Kč. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad ve Zlíně, Zlín, Zarámí 92. Usnesení nabylo právní moci dne 19.3.2003. od 19. 3. 2003

Základní jmění: 245,850.000 Kč, je splaceno. od 9. 4. 1997

Jediný akcionář: Zemědělské družstvo DRUŽBA, družstvo, Boršice u Buchlovic, Osvobození 527, nyní Boršice 527, IČO 00 14 07 59. do 15. 1. 2001 od 9. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 245 850 000 Kč

od 9. 4. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 130 od 25. 10. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 472 od 25. 10. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 460 od 25. 10. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 850 do 25. 10. 2011 od 15. 11. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 500 do 25. 10. 2011 od 15. 11. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 800 do 25. 10. 2011 od 15. 11. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 245 850 do 15. 11. 2000 od 9. 4. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Juraj Puskailer

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

ul. 29.augusta 15/F, Bratislava, 811 09, Slovenská republika

Ing. Tomáš Gála

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Panenská 3, Bratislava, 811 03, Slovenská republika

Patrik Nováki

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Kľačany 317, 820 64, Slovenská republika

Historické vztahy

JUDr. Juraj Puskailer

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

ul. 29.augusta 15/F, Bratislava, 811 09, Slovenská republika

Patrik Nováki

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Kľačany 317, 820 64, Slovenská republika

Ing. Tomáš Gála

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Panenská 3, Bratislava, 811 03, Slovenská republika

ing. Ladislav Chrbját

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

vznik funkce: 17. 9. 2004

zánik funkce: 12. 12. 2011

Osvětimany 299, Česká republika

ing. Zdeněk Havlíček

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

vznik členství: 17. 9. 2004

zánik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 17. 9. 2004

zánik funkce: 12. 12. 2011

Stavařská 676, Uherské Hradiště, Česká republika

Mgr. Hana Batani

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 7. 5. 2005

vznik funkce: 17. 9. 2004

zánik funkce: 1. 11. 2004

Klabalská cesta 4367, Zlín, Česká republika

Jan Šoustek

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

vznik funkce: 22. 6. 2001

zánik funkce: 17. 9. 2004

Boršice 317, 687 09, Česká republika

Antonín Náplava

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Medlovice 154, Česká republika

ing. Zdeněk Havlíček

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Stavařská 676, Uherské Hradiště, Česká republika

Josef Křiva

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Buchlovice 801, Česká republika

Antonín Bilík

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Boršice 647, Česká republika

Jaroslava Železníková

členka představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Stříbrnice 75, Česká republika

František Cukr

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Boršice 496, Česká republika

Josef Gottwald

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Boršice 606, Česká republika

ing. Ladislav Chrbját

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Osvětimany 299, Česká republika

František Vrtal

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Medlovice 158, Česká republika

ing. František Píštěk

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

zánik funkce: 17. 1. 2003

Střibrnice 93, Česká republika

ing. Pavel Dvořan

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

zánik funkce: 22. 6. 2001

Buchlovice 607, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. K zavazování společnosti a způsobem, kterým tak činí, je oprávněn předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

od 9. 4. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Zdenka Barteková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Nad Zábrehom 462/15, Bubnica nad Váhom, 018 41, Slovenská republika

Ing. Miroslav Kapolka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Tríbečská 1942/12, Zlaté Moravce, 953 01, Slovenská republika

Ing. Tomáš Antonič

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

Fedinova 1111/8, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Tomáš Antonič

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

Fedinova 1111/8, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Kapolka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Tríbečská 1942/12, Zlaté Moravce, 953 01, Slovenská republika

Zdenka Barteková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Nad Zábrehom 462/15, Bubnica nad Váhom, 018 41, Slovenská republika

Josef Magdálek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

vznik funkce: 24. 9. 2004

zánik funkce: 12. 12. 2011

Osvětimany 33, Česká republika

Mgr. David Průša

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

vznik funkce: 17. 9. 2004

zánik funkce: 12. 12. 2011

Kurzova 2199/26, Praha 5, Česká republika

JUDr. Karel Longaver

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik funkce: 17. 9. 2004

zánik funkce: 18. 5. 2005

Kollárova 225/8, Kyjov, Česká republika

František Hrušťák

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2003 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 17. 9. 2004

Osvětimany 343, 687 48, Česká republika

Antonín Vrtal

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 17. 9. 2004

Osvětimany 314, 687 42, Česká republika

JUDr. Vladimír Mach

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 9. 4. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2002

Velehrad 268, 687 06, Česká republika

Josef Magdálek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik funkce: 24. 9. 2004

440203/176 33, 687 42, Česká republika

Ing. Jana Svobodová

člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Boršice 647, 687 09, Česká republika

Antonín Vrtal

člen

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Osvětimany 314, Česká republika

Josef Zelinka

člen

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Buchlovice 686, Česká republika

František Šik

předseda

První vztah: 9. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

Buchlovice 253, Česká republika

Další vztahy firmy AGROSOVÍN, a.s.

2 fyzické osoby

JUDr. Martin Burián

První vztah: 9. 6. 2018

Žitná 610/23, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Martin Burián

První vztah: 2. 10. 2013

Těsnohlídkova 943/9, Brno, 613 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Martin Burián

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

Těsnohlídkova 943/9, Brno, 613 00, Česká republika

JUDr. Martin Burián

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

Veselá 14, Brno, Česká republika

JUDr. Martin Burian

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

Veselá 14, Brno, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 12. 1996

Živnosti

opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
  • Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
  • Výroba nápojů
  • Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
  • Přípravné práce pro stavby
  • Zprostředkování obchodu
  • Velkoobchod
  • Specializovaný maloobchod
  • Realitní činnost
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 4. 1997
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 1997
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 1997
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 1997
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 12. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).