Hlavní navigace

Agrovit - KRATINA, a.s.

Firma Agrovit - KRATINA, a.s., akciová společnost, vznikla dne 07. 2. 1996. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1759, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 89 286 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63483572

Sídlo:

Ke Mlýnu 1008/32, Svatobořice-Mistřín, 696 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 2. 1996

DIČ:

CZ63483572

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
108 Výroba ostatních potravinářských výrobků
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
52100 Skladování
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1759, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Agrovit, a.s. od 7. 2. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 7. 2. 1996

adresa

Ke Mlýnu 1008/32, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín od 8. 7. 2015

adresa

Ke Mlýnu 1008/32
Svatobořice-Mistřín 69604 od 8. 7. 2015

adresa

Ke Mlýnu 1008/32
Svatobořice-Mistřín 69604 do 8. 7. 2015 od 27. 6. 2014

adresa

1008
Svatobořice-Mistřín 69604 do 27. 6. 2014 od 8. 11. 2011

adresa

1008
Svatobořice-Mistřín 69604 do 27. 6. 2014 od 8. 11. 2011

adresa

Svatobořice-Mistřín 1008 69604 do 8. 11. 2011 od 7. 2. 1996

adresa

Svatobořice-Mistřín 1008 69604 do 8. 11. 2011 od 7. 2. 1996

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 19. 9. 2016 od 10. 8. 2016

Opravy silničních vozidel od 11. 8. 2010

Kovářství, podkovářství od 11. 8. 2010

Zámečnictví, nástrojářství od 11. 8. 2010

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 11. 8. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 8. 2010

Předmět podnikání Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 10. 8. 2016 od 11. 8. 2010

silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní, s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

oprava silničních vozidel do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

zprostředkování obchodu do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

velkoobchod do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

skladování zboží a manipulace s nákladem do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

výroba potravinářských výrobků do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

výroba nápojů do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou náhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelských balících do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

specializovaný maloobchod do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

činnost účetních poradců a vedení účetnictví do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

kovářství do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

zámečnictví do 11. 8. 2010 od 3. 5. 2002

zemědělská výroba a s tím související obchodní činnnost, úprava a zpracování zemědělské produkce, příležitostné práce a výkony související se zemědělskou výrobou do 3. 5. 2002 od 7. 2. 1996

Předmět činnosti

rostlinná výroba živočišná výroba úprava, zpracování a prodej vlastní zemědělské výroby od 11. 8. 2010

Ostatní skutečnosti

Na společnost Agrovit - KRATINA, a.s., se sídlem ve Svatobořicích - Mistříně, Mistřín, Ke Mlýnu 1008/32, PSČ 696 04, identifikační číslo 63483572, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 1759, přešlo jako na společ nost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti KRATINA, a.s., se sídlem Dolních Bojanovicích, Hodonínská 878, PSČ 696 17, identifikační číslo 49968068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1207, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 21.6.2016 schváleného rozhodnutími jediných akcionářů zúčastněných společností dne 2.8.2016. od 10. 8. 2016

Valná hromada společnosti Agrovit, a.s. rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře takto: Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem společnosti Agrovit, a.s. je Ing. Zdeněk Červenka, nar. 6. 10. 1956, bytem Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26 (dále jen hlavní akcionář), když Ing. Zdeněk Červenka v l a s t n í 38.519 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, vydaných společností Agrovit, a.s., se sídlem Ke Mlýnu 1008/32, Mistřín, 696 04 Svatobořice Mistřín, IČ0 63483572, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1759 (dále jen společnost), jejíž základní kapitál činí 42.782.000,- Kč a je rozdělen na 42.782 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 38.519.000,- Kč, což činí 90,03552 % základního kapitálu společnosti Agrovit, a.s. s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 90,03552 % ve společnosti Agrovit, a.s. Ing. Zdeněk Červenka je tak hlavním akcionářem společnosti Agrovit, a.s. ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK. Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to Ing. Zdeňka Č ervenku, nar. 6. 10. 1956, bytem Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK odst. 1 na hlavního akcionáře uplynutím jed noho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, ostatním akcionářům společnosti Agrovit, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatníc h akcií společnosti Agrovit, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 722,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti Agrovit, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 342-5/2015 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil společnosti Agrovit, a .s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Agrovit, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 722,- Kč za každou nekótovanou kmenovou ak cii společnosti Agrovit, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. b) ZOK oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní korporací Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 3 87 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, zejména zda bude protiplnění vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 38 7 ZOK. Valná hromada osvědčuje, že obchodní korporace Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, která je obchodníkem s cenn ými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 15. 6. 2015 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši p otřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada osvědčuje, že společnost Agrovit, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku v edeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti Agrovit, a.s. v rozsahu podle § 387 odst. 1 ZOK. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnec h v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577217375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Agrovit, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577217375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost Agrovit, a.s. postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. do 10. 8. 2016 od 3. 9. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 10. 8. 2016 od 4. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 10. 8. 2016 od 4. 7. 2014

Dne 25.6.2001 se konala valná hromada společnosti, na které bylo schváleno úplné znění stanov. od 3. 5. 2002

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 27.6.2000 schválila nové úplné znění stanov. od 4. 9. 2000

Základní jmění je splaceno. do 9. 2. 1998 od 28. 1. 1997

Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva. do 10. 8. 2016 od 28. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 89 286 000 Kč

od 10. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 42 782 000 Kč

do 10. 8. 2016 od 9. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 41 791 000 Kč

do 9. 2. 1998 od 29. 5. 1996

Základní kapitál

vklad 1 207 000 Kč

do 29. 5. 1996 od 7. 2. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 40 000 Kč, počet: 800 od 10. 8. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 4 000 Kč, počet: 2 500 od 10. 8. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 400 Kč, počet: 11 260 od 10. 8. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 782 od 9. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 41 791 do 9. 2. 1998 od 29. 5. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 207 do 29. 5. 1996 od 7. 2. 1996

Statutární orgán

9 fyzických osob

Ing. Karel Čadek

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

Pitínská 351, Bojkovice, 687 71, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jarmila Mendlová

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín, 696 04, Česká republika

Ing. Ladislav Plšek

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

Paseky 453, Lukov, 763 17, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Zdeněk Červenka

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Tomáš Pavlíček

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2016

Příkrá 6898, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Štěpán Červenka

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Jarmila Mendlová

předsedkyně představenstva

První vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2015

vznik funkce: 16. 6. 2015

Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín, 696 04, Česká republika

Ing. Ondřej Červenka

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2015

Družstevní 90, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Plšek

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2015

Paseky 453, Lukov, 763 17, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ladislav Plšek

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 15. 6. 2018

Paseky 453, Lukov, 763 17, Česká republika

Ing. Ladislav Plšek

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 2. 8. 2016

Paseky 453, Lukov, 763 17, Česká republika

Ing. Ondřej Červenka

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 2. 8. 2016

Družstevní 90, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Jarmila Mendlová

předsedkyně představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2015

zánik funkce: 2. 8. 2016

Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín, 696 04, Česká republika

Ing. Miroslav Veselý

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 27. 5. 2010

zánik členství: 16. 6. 2015

Vrbátky 47/77, Svatobořice-Mistřín, 696 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jarmila Mendlová

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 27. 5. 2010

zánik členství: 16. 6. 2015

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 16. 6. 2015

Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín, 696 04, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 27. 5. 2010

zánik členství: 16. 6. 2015

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 16. 6. 2015

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jarmila Mendlová

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 27. 5. 2010

vznik funkce: 27. 5. 2010

Svatobořice - Mistřín 770, 696 04, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 27. 5. 2010

vznik funkce: 27. 5. 2010

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Veselý

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 27. 5. 2010

Svatobořice - Mistřín 47, 696 04, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 27. 4. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

vznik funkce: 27. 4. 2005

zánik funkce: 27. 5. 2010

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Veselý

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 27. 4. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

Svatobořice - Mistřín 47, 696 04, Česká republika

Ing. Jarmila Mendlová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 27. 4. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

vznik funkce: 27. 4. 2005

zánik funkce: 27. 5. 2010

Svatobořice - Mistřín 770, 696 04, Česká republika

Ing. Zdeněk Červenka

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2005

Solné 513, Luhačovice, Česká republika

Ing. Jarmila Mendlová

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2005

Svatobořice-Mistřín 770, Česká republika

Ing. Jan Polcr

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2005

Svatobořice-Mistřín 367, Česká republika

Ing. Josef Duda

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2005

Kostelany nad Moravou 160, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. Miroslav Veselý

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2005

Svatobořice-Mistřín 47, Česká republika

Josef Měchura

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Svatobořice-Mistřín 967, Česká republika

Ing. Radek Fišman

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Šardice 29, Česká republika

Ing. Jarmila Mendlová

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 29. 5. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Svatobořice-Mistřín 770, Česká republika

Ing. Jindřich Kostrhoun

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Jungmannova 1251, Kyjov, Česká republika

František Pekárek

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Svatobořice-Mistřín 29, Česká republika

Ing. Miroslav Veselý

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Svatobořice-Mistřín 47, Česká republika

Ing. Jan Polcr

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Svatobořice-Mistřín 367, Česká republika

Drahoslav Sládek

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Svatobořice-Mistřín 1050, Česká republika

Ing. Radek Fišman

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 29. 5. 1996

Šardice 29, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva.

od 4. 7. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo ředitel společnosti a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 4. 7. 2014 od 7. 2. 1996

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Petr Kachník

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

Nová čtvrť 917, Nivnice, 687 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ondřej Červenka

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2016

Družstevní 90, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jana Vykoukalová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

Lípa 328, 763 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kachník

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2015

Nová čtvrť 917, Nivnice, 687 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Zdeněk Červenka

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2015

vznik funkce: 16. 6. 2015

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jana Vykoukalová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2015

Lípa 328, 763 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jana Vykoukalová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 2. 8. 2016

Lípa 328, 763 11, Česká republika

Bc. Zdeněk Červenka

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2015

zánik funkce: 2. 8. 2016

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Petr Kachník

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 2. 8. 2016

Nová čtvrť 917, Nivnice, 687 51, Česká republika

Ing. Petr Kachník

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2015 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 16. 6. 2015

Nová čtvrť 917, Nivnice, 687 51, Česká republika

Vladimír Mazuch

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 27. 5. 2010

zánik členství: 16. 6. 2015

Prušánky 746, 696 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kachník

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

Nová čtvrť 917, Nivnice, 687 51, Česká republika

Zdeněk Červenka

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 27. 5. 2010

zánik členství: 16. 6. 2015

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 16. 6. 2015

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Kachník

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 25. 5. 2011

Nivnice 917, 687 51, Česká republika

Zdeněk Červenka

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 27. 5. 2010

vznik funkce: 27. 5. 2010

Solné 513, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Mazuch

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 27. 5. 2010

Prušánky 746, 696 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Kozubík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 7. 2011

vznik členství: 27. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2011

Slopné 137, 763 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Čadek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 27. 4. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

vznik funkce: 27. 4. 2005

zánik funkce: 27. 5. 2010

Pitínská 351, Bojkovice, 687 71, Česká republika

Vladimír Mazuch

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 27. 4. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

Prušánky 746, 696 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Kozubík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2010

vznik členství: 27. 4. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

Slopné 137, 763 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Čadek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 27. 4. 2005

vznik funkce: 27. 4. 2005

Provazní 2184, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Vladimír Mazuch

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 27. 4. 2005

Prušánky 229, 696 21, Česká republika

Ing. Bohdan Bidmon

předseda

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2005

Neradice 2272, Uherský Brod, Česká republika

Hedvika Buchtová

člen

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2005

Milotice 517, Česká republika

Ing. Jindřich Kostrhoun

místopředseda

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2005

Jungmannova 1251, Kyjov, Česká republika

Zdeněk Buštík

místopředseda

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Svatobořice-Mistřín 392, Česká republika

Hedvika Buchtová

předsedkyně

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Milotice 109, Česká republika

Anna Bábíková

členka

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Svatobořice-Mistřín 940, Česká republika

Další vztahy firmy Agrovit - KRATINA, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 2. 1996

Živnosti

Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 2. 1996
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 2. 1996
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 2. 1996
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 2. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 2. 1996

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.