Hlavní navigace

AGROZET České Budějovice, a.s.

Firma AGROZET České Budějovice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1870, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 17 141 470 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28113128

Sídlo:

U Sirkárny 501/30, České Budějovice České Budějovice 4, 370 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 11. 2009

DIČ:

CZ28113128

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
33120 Opravy strojů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46610 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
7120 Technické zkoušky a analýzy
7311 Činnosti reklamních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
855 Ostatní vzdělávání
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1870, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

AGROZET České Budějovice, a.s. od 15. 11. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 15. 11. 2009

adresa

U Sirkárny 501/30
České Budějovice 37004 od 1. 7. 2020

adresa

U sirkárny 30
České Budějovice 37155 do 14. 9. 2016 od 15. 11. 2009

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 19. 8. 2014

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 19. 8. 2014

kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků od 19. 8. 2014

hostinská činnost od 15. 11. 2009

opravy silničních vozidel od 15. 11. 2009

prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 15. 11. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 15. 11. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 11. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 19. 8. 2014 od 15. 11. 2009

silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 19. 8. 2014 od 15. 11. 2009

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 19. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 7. 2020 od 19. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 1. 7. 2020 od 19. 8. 2014

Na společnost AGROZET České Budějovice, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo podle schváleného projektu vnitrostátní fúze formou sloučení veškeré jmění společnosti LUZON s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 248 33 193, j ako zanikající společnosti. Společnost AGROZET České Budějovice, a.s. je právním nástupcem společnosti LUZON s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 248 33 193, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 178564. od 19. 7. 2012

Valná hromada společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 30, PSČ 371 55, IČ 281 13 128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1870 (dále jen "AGROZET") v soula du s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti AGROZET je společnost LUZON s.r.o., IČ 248 33 193, se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178564, která byla ke dni doručení žád osti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a je ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti AGROZET vlastníkem: - 51.258 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 38,10 Kč každá, emitovaných společností AGROZET, - 2,020.160 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 7,- Kč každá, emitovaných společností AGROZET, (dále jen "Akcie hlavního akcionáře", což představuje 93,89 % základního kapitálu společnosti AGROZET, s nimiž je spojen podíl ve výši 93,89 % na hlasovacích právech ve společnosti AGROZET. Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo prokázáno předložením Akcií hlavního akcionáře , a to - 51.258 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 38,10 Kč každá, emitovaných společností AGROZET, - 2,020.160 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 7,- Kč každá, emitovaných společností AGROZET, a dále z čestného prohlášení hlavního akcionáře, že ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní: - 51.258 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 38,10 Kč každá, emitovaných společností AGROZET, - 2,020.160 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 7,- Kč každá, emitovaných společností AGROZET, a že je tedy hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií. 2. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromady společnosti AGROZET rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti AGROZET, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hla vního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlas tníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti AGROZET. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za akcie společnosti AGROZET peněžité protiplnění ve výši: - 62,85 Kč za jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 7,- Kč, a - 342,07 Kč za jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 38,10 Kč. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 3-11/2011 vypracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 110 00, IČ 639 98 581, v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že protiplnění ve výši 62,85 Kč za jednu akcii společnosti AGROZET o jmenovité hodnotě 7,- Kč, a protiplnění ve výši 342,07 Kč za jednu akcii společnosti AGROZET o jmenovité hodnotě 38,10 Kč považujeme ve smyslu § 183m odst. 1 obchodního z ákoníku za přiměřené." Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti AGROZET, kterou znalec stanovil na základě výnosové metody diskontov aných peněžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, jakožto obchodníku s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 9,404.000,- Kč, tj. ve výši potřebné k výp latě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry. Dosavadní vlastníci akcií AGROZET vyjma hlavního akcionáře předloží akcie AGROZET obchodníkovi s cennými papíry do 30 dnů ode d ne přechodu vlastnického práva k akciím AGROZET na hlavního akcionáře. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne předložení akcií. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to n eplatí, prokáže-li vlastní Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. od 15. 3. 2012

Rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 6. 2011 o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. tímto v souladu s ustanovením § 161b odst. 4, § 187 odst. 1 písm. b/, § 211 až 213 obchodního zákoníku a čl. 8 odst. 2 písm. b/ stanov společnosti, souhlasí se snížením základního kapitálu společn osti AGROZET České Budějovice, a.s. z částky 18,278.260,- Kč (slovy: osmnáct milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát korun českých) o částku 1,136.789,70 Kč (slovy: jeden milion jedno sto třicet šest tisíc sedm set osmdesát devět korun českých sedmdesát haléřů) na částku 17,141.470,30 Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto čtyřicet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých třicet haléřů). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie, a to 29.837 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 38,10 Kč každá, č. akcií 76.704 - 106.540, které dosud nezcizila dle ustanovení § 161b odst. 4 obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu společnosti se použije 29.837 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 38,10 Kč každá, č. akcií 76.704 - 106.540 ve vlastnictví společnosti, s tím, že společnost 29.837 kusů kmenových akcií n a majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 38,10 Kč každá, č. akcií 76.704 - 106.540 zničí. Částka ve výši 1,136.789,70 Kč (slovy: jeden milion jedno sto třicet šest tisíc sedm set osmdesát devět korun českých sedmdesát haléřů), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, se zaúčtuje ve prospěch účtu Vlastní akcie a na vrub účtu Změny zák ladního kapitálu, a to ve jmenovité hodnotě 1,136.789,70 Kč. Rozdíl mezi pořizovací cenou 29.837 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 38,10 Kč každá, č. akcií 76.704 - 106.540 a jmenovitou hodnotou 29.837 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 38,10 Kč každá, č. akcií 76.704 - 106.540 se vypořádá s účtem vlastního kapitálu (Nerozdělený zisk minulých let). do 8. 12. 2011 od 11. 7. 2011

Společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 30, PSČ 371 55, IČ 281 13 128 vznikla jako nástupnická společnost podle projektu vnitrostátní fúze ze dne 22.9.2009 s rozhodným dnem 1.1.2009 splynutím společnosti AGROZET Če ské Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 30, IČ 466 78 956, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 485 a společnosti Kalone Consulting a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096 , PSČ 110 00, IČ 282 29 983, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 13896 s tím, že na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zaniklých společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. od 15. 11. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 141 470 Kč

od 8. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 18 278 260 Kč

do 8. 12. 2011 od 15. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 7 Kč, počet: 2 031 298 od 13. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 38 Kč, počet: 76 703 od 13. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 Kč, počet: 2 031 298 do 13. 10. 2016 od 19. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 38 Kč, počet: 76 703 do 13. 10. 2016 od 19. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 7 Kč, počet: 2 031 298 do 19. 7. 2012 od 8. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 38 Kč, počet: 76 703 do 19. 7. 2012 od 8. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 7 Kč, počet: 2 031 298 do 8. 12. 2011 od 15. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 38 Kč, počet: 106 540 do 8. 12. 2011 od 15. 11. 2009

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Marie Půrová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Beer

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Jubilejní 175/9, České Budějovice, 370 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Kukačka

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Daskabát 1276, Třeboň, 379 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marie Půrová

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Jan Beer

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Jubilejní 175/9, České Budějovice, 370 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Kukačka

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Daskabát 1276, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Jan Beer

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Jubilejní 175/9, České Budějovice, 370 10, Česká republika

Ing. Marie Půrová

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Kukačka

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Svobody 1022, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Ing. Jan Beer

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 15. 11. 2009

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 15. 11. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2012

Jubilejní 175/9, České Budějovice, 370 10, Česká republika

Ing. Marie Půrová

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 15. 11. 2009

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 15. 11. 2009

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Josef Smitka

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 15. 11. 2009

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 15. 11. 2009

Dasný 94, 373 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Kukačka

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 15. 11. 2009

zánik členství: 26. 5. 2012

vznik funkce: 15. 11. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2012

Svobody 1022, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že navenek jménem společnosti činí právní úkony vždy 2 členové představenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

od 19. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že navenek jménem společnosti činí právní úkony vždy 2 členové představenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 19. 8. 2014 od 15. 11. 2009

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Josef Smitka

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Dasný 94, 373 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Josef Smitka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Dasný 94, 373 41, Česká republika

Josef Vicány

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 29. 10. 2012

zánik členství: 26. 6. 2014

Třeboňská 479, Borovany, 373 12, Česká republika

Ing. Josef Smitka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Dasný 94, 373 41, Česká republika

Ing. Ivan Nehasil

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2014

Táborská 1790, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Zdeňka Samcová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 27. 11. 2009

zánik členství: 29. 10. 2012

Fügnerova 688, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Miroslav Vávrovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 15. 11. 2009

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 14. 1. 2010

zánik funkce: 26. 6. 2012

Kubatova 10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Miroslav Vávrovský

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2009 - Poslední vztah: 12. 5. 2010

vznik členství: 15. 11. 2009

zánik členství: 15. 11. 2009

vznik funkce: 15. 11. 2009

zánik funkce: 14. 1. 2010

Kubatova 1238/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Ivan Nehasil

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 15. 11. 2009

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 15. 11. 2009

Táborská 1790, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další vztahy firmy AGROZET České Budějovice, a.s.

Akcionáři

LUZON s.r.o., IČ: 24833193

Karolinská 661, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 19. 7. 2012 od 30. 4. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 11. 2009

Živnosti

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 2. 2012
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 7. 2011
Přerušeno od 30. 8. 2020
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 6. 2011
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 11. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 11. 2009
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 11. 2009
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 11. 2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 11. 2009

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).