Hlavní navigace

Akademie digitální ekonomiky, s.r.o.

Firma Akademie digitální ekonomiky, s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 267296, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

05610761

Sídlo:

Blažkova 186, Praha Hájek u Uhříněvsi, 104 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

7. 12. 2016

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 267296, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EAGLE STAR s.r.o. od 7. 12. 2016

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 7. 12. 2016

adresa

Blažkova 186
Praha 10400 od 13. 12. 2016

adresa

Rybná 716/24
Praha 11000 do 13. 12. 2016 od 7. 12. 2016

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 12. 2016

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 7. 12. 2016

Ostatní skutečnosti

- s podílem jednatelským ve výši 66% (slovy: šedesát šest procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 132.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíc korun českých) je spojeno právo navrhnout jednatele společnosti, a dále je s ním spoj eno 98 hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. S jednatelským podílem není spojeno přednostní právo společníka k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti; - s podílem investičním ve výši 34% (slovy: třicet čtyři procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 68.000,- Kč (slovy: šedesát osm tisíc korun českých), je spojeno právo navrhnout člena dozorčí rady společnosti a dále je s ním spojen o 102 hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. S investičním podílem je dále spojeno právo poskytnout společnosti zápůjčku či úvěr jako první v pořadí, čímž se rozumí, že před tím, než společnost začne jednat o poskytnutí zápůjčky či úvěru s třet ími osobami, je povinna písemně požádat o poskytnutí takové zápůjčky či úvěru majitele investičního podílu. Majitel investičního podílu je povinen do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení žádosti písemně vyrozumět společnost, zda požadovanou zápůjčku či úvěr poskytne. V případě, že majitel investičního podílu společnost v uvedené lhůtě nevyrozumí, má se za to, že požadovanou zápůjčku či úvěr neposkytne. S investičním podílem je spojeno přednostní právo společníka k účasti na zvýšení základního kapitá lu, zvyšuje li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. od 31. 12. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

od 7. 12. 2016

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Mgr. Ondřej Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

Lucemburská 1579/33, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Ondřej Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 21. 12. 2016

Zdoňovská 2403/12, Praha, 193 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Ondřej Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

Zdoňovská 2403/12, Praha, 193 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. David Spies

jednatel

První vztah: 15. 12. 2016

vznik funkce: 9. 12. 2016

Blažkova 186, Praha, 104 00, Česká republika

David Spies

jednatel

První vztah: 13. 12. 2016

vznik funkce: 9. 12. 2016

Blažkova 186, Praha, 104 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Daniela Spiesová Ph.D.

jednatel

První vztah: 13. 12. 2016

vznik funkce: 9. 12. 2016

Blažkova 186, Praha, 104 00, Česká republika

Michal Kábrt

jednatel

První vztah: 7. 12. 2016

vznik funkce: 7. 12. 2016

Rychnovek 96, 552 25, Česká republika

Dalších 988 vztahů k této osobě

Historické vztahy

David Spies

jednatel

První vztah: 13. 12. 2016 - Poslední vztah: 15. 12. 2016

vznik funkce: 9. 12. 2016

Blažkova 186, Praha, 104 00, Česká republika

Michal Kábrt

jednatel

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 12. 2016

vznik funkce: 7. 12. 2016

zánik funkce: 9. 12. 2016

Rychnovek 96, 552 25, Česká republika

Jednatelé zastupují společnost každý samostatně. Předchozího souhlasu dozorčí rady je třeba k právním jednáním jednatele za společnost týkajících se: - nemovité věci, a to jejího nabytí, zcizení či zatížení právy třetích osob, bude-li společnost jednou ze stran takového právního jednání, - právních jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případě) je jednorázová hodnota či jednorázové plnění vyšší než 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), včetně DPH, přičemž u nepeněžitého plnění se vychází z jeho obvyklé ceny v čase a místě vyjádřené v penězích, nebo - v případě právních jednání u smluv uzavřených na dobu jednoho kalendářního roku či dobu delší, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případě) je hodnota či plnění vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), včetně DPH, přičemž u nepe něžitého plnění se vychází z jeho obvyklé ceny v čase a místě vyjádřené v penězích

od 31. 12. 2016

Jednatelé zastupují společnost každý samostatně.

do 31. 12. 2016 od 13. 12. 2016

Za společnost jedná jednatel samostatně.

do 13. 12. 2016 od 7. 12. 2016

Další vztahy firmy Akademie digitální ekonomiky, s.r.o.

Winternitz Investments s.r.o.

První vztah: 7. 9. 2017

Lucemburská 1579/33, Praha, 130 00

Další vztah k tomuto subjektu

Digital Star, s.r.o.

První vztah: 13. 12. 2016

Blažkova 186, Praha, 104 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • David Spies

  jednatel

  Blažkova 186, Praha, 104 00, Česká republika

 • Daniela Spiesová

  jednatel

  Šítkova 233/1, Praha, 110 00, Česká republika

Winternitz Investments s.r.o.

První vztah: 31. 12. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

Lucemburská 1579/33, Praha, 130 00

Simply Office s.r.o.

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 12. 2016

Rybná 716/24, Praha Staré Město, 110 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 12. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 12. 2016

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).