Hlavní navigace

AKRONA medical s.r.o.

Firma AKRONA medical s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 40953, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 210 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26274531

Sídlo:

třída Tomáše Bati 373, Zlín Louky, 763 02

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

2. 2. 2002

DIČ:

CZ26274531

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 40953, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

AKRONA s.r.o. od 2. 2. 2002

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 2. 2. 2002

adresa

Tř. Tomáše Bati 373
Zlín 76112 od 2. 2. 2002

Předmět podnikání

klempířství a oprava karoserií od 21. 12. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 12. 2012

silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní od 21. 12. 2012

opravy silničních vozidel od 2. 2. 2002

opravy karosérií do 21. 12. 2012 od 2. 2. 2002

velkoobchod do 21. 12. 2012 od 2. 2. 2002

maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 21. 12. 2012 od 2. 2. 2002

silniční motorová doprava osobní do 21. 12. 2012 od 2. 2. 2002

Ostatní skutečnosti

Zákaz zatížení a zcizení podílu ve výši 50% společníka Karla Vodičky, datum narození 4.7.1971, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO2/479/17/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným takto: - zákaz zcizení podílu, jako věcné právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani spoluvlastnický podíl na něm) bez souhlasu banky nezcizí, nevyčlení jej ze svého vlastnictví, nesvěří jej správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří jeho správ u třetí osobě a ani se k takovým jednáním nezaváže, - zákaz dalšího zatížení podílu věcným právem nebo závazkovým právem, jako věcné právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani spoluvlastnický podíl na něm) bez souhlasu banky nezatíží žádným právem ve prospěch třetí osoby (věcným či závazkovým) omez ujícím zástavce v možnosti disponovat s podílem či snižujícím jeho tržní hodnotu, ani se ke zřízení výše uvedeného nezaváže. do 28. 12. 2018 od 24. 5. 2017

Zákaz zatížení a zcizení podílu ve výši 50% společníka Marcela Vodičky, datum narození 22.5.1974, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO1/479/17/LCD, na d obu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným takto: - zákaz zcizení podílu, jako věcné právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani spoluvlastnický podíl na něm) bez souhlasu banky nezcizí, nevyčlení jej ze svého vlastnictví, nesvěří jej správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří jeho správ u třetí osobě a ani se k takovým jednáním nezaváže, - zákaz dalšího zatížení podílu věcným právem nebo závazkovým právem, jako věcné právo, spočívající v tom, že zástavce podíl (a ani spoluvlastnický podíl na něm) bez souhlasu banky nezatíží žádným právem ve prospěch třetí osoby (věcným či závazkovým) omez ujícím zástavce v možnosti disponovat s podílem či snižujícím jeho tržní hodnotu, ani se ke zřízení výše uvedeného nezaváže. do 28. 12. 2018 od 24. 5. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 29. 1. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 210 000 Kč

od 2. 2. 2002

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Karel Vodička

jednatel

První vztah: 23. 10. 2020

vznik funkce: 17. 12. 2012

U Pily 270/2, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Marcel Vodička

jednatel

První vztah: 21. 12. 2012

vznik funkce: 17. 12. 2012

Bukovice 30, 679 23, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Karel Vodička

jednatel

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik funkce: 17. 12. 2012

Bukovice 30, 679 23, Česká republika

František Gabrhelík

jednatel

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik funkce: 2. 2. 2002

zánik funkce: 17. 12. 2012

Luční 4587, Zlín, Česká republika

Zdeněk Javora

jednatel

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik funkce: 2. 2. 2002

zánik funkce: 17. 12. 2012

Ševcovská 3303, Zlín, Česká republika

Ing. Karel Juráň

jednatel

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik funkce: 2. 2. 2002

zánik funkce: 17. 12. 2012

Podvesná IV/3788, Zlín, Česká republika

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý jednatel samostatně.

od 21. 12. 2012

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. Při podepisování za společnost připojí jednatel k napsanému jménu společnosti svůj podpis.

do 21. 12. 2012 od 2. 2. 2002

Další vztahy firmy AKRONA medical s.r.o.

2 fyzické osoby

Karel Vodička

První vztah: 23. 10. 2020

vklad 105 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50

U Pily 270/2, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Marcel Vodička

První vztah: 10. 4. 2017

vklad 105 000 Kč

splaceno 100 %

Zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, k zajištění dluhů ze smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO1/479/17/LCD a smlouvy o úvěru č. 479/17/LCD, které existují ke dni uzavře ní těchto smluv a které budou vznikat v období ode dne uzavření těchto smluv do 31. 12. 2037, a to: a) dluhy na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které společnost Česká spořitelna, a.s., jako zástavní věřitel, vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z titulu vypořádání obchodů na finančních trzích a na vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s její neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností, to vše až do nejvyšší výše jistiny těchto dluhů 11.000.000,00 Kč (slovy: j edenáct milionů korun českých), a jejich příslušenství; b) dluhy vzniklé na základě změny obsahu závazků (zejména zvýšení částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti) a dluhy na vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu, v kterém nejsou zajištěny výše pod písme nem a), dluhy na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhy na zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty, dluhy na zaplacení případné náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku), to vše až do nejvyšší výše jistiny těchto dluhů 11.000.000,00 Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), a jejich příslušenství. od 24. 5. 2017

obchodní podíl 50

Bukovice 30, 679 23, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Karel Vodička

První vztah: 10. 4. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vklad 105 000 Kč

splaceno 100 %

Zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, k zajištění dluhů ze smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO2/479/17/LCD a smlouvy o úvěru č. 479/17/LCD, které existují ke dni uzavře ní těchto smluv a které budou vznikat v období ode dne uzavření těchto smluv do 31. 12. 2037, a to: a) dluhy na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které společnost Česká spořitelna, a.s., jako zástavní věřitel, vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z titulu vypořádání obchodů na finančních trzích a na vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s její neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností, to vše až do nejvyšší výše jistiny těchto dluhů 11.000.000,00 Kč (slovy: j edenáct milionů korun českých), a jejich příslušenství; b) dluhy vzniklé na základě změny obsahu závazků (zejména zvýšení částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti) a dluhy na vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu, v kterém nejsou zajištěny výše pod písme nem a), dluhy na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhy na zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty, dluhy na zaplacení případné náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku), to vše až do nejvyšší výše jistiny těchto dluhů 11.000.000,00 Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), a jejich příslušenství. od 24. 5. 2017

obchodní podíl 50

Bukovice 30, 679 23, Česká republika

Ing. Lubomír Fiala

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vklad 30 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/7

Obeciny XV/4109, Zlín, Česká republika

František Gabrhelík

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vklad 30 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/7

Luční 4587, Zlín, Česká republika

Ing. Josef Hanák

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vklad 30 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/7

Slezská 4771, Zlín, Česká republika

Zdeněk Javora

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vklad 30 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/7

Ševcovská 3303, Zlín, Česká republika

Ing. Emil Fiala

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vklad 30 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/7

Obeciny VIII/3612, Zlín, Česká republika

Karol Skoumal

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vklad 30 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/7

Obeciny XV/41, Zlín, Česká republika

Ing. Karel Juráň

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vklad 30 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/7

Podvesná IV/3788, Zlín, Česká republika

ZLINER s.r.o.

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 4. 2017

třída Tomáše Bati 283, Zlín Louky, 763 02

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Karel Vodička

  jednatel

  U Pily 270/2, České Budějovice, 370 01, Česká republika

 • Marcel Vodička

  jednatel

  Bukovice 30, 679 23, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 2. 2002

Živnosti

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 2. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 2. 2002
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 2. 2002
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 2. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).