Hlavní navigace

Amethyst Investment a.s.

Firma Amethyst Investment a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 22956, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 48 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

01919261

Sídlo:

Hradešínská 1955/28, Praha, 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 10. 2017

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 22956, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Amethyst Investment a.s. od 31. 10. 2017

Právní forma

Akciová společnost od 31. 10. 2017

adresa

Hradešínská 1955/28
Praha 10100 od 31. 10. 2017

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 6. 2018

Správa a řízení majetkových účastí ve společnostech od 31. 10. 2017

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 31. 10. 2017

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 27.06.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti Amethyst Investment a.s. se zvyšuje o částku 46.000.000,- Kč (čtyřicet šest milionů korun českých), ze současné výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 48.000.000,- Kč (čtyřicet osm milionů korun českýc h). Upisování nad tuto částku a pod tuto částku se nepřipouští. 2.Valná hromada společnosti Amethyst Investment a.s. rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 46.000 (čtyřiceti šesti tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun č eských) každá, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem. Jejich převoditelnost bude omezena ve smyslu článku 4. odst. 4.7. stanov. 3.Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií určeným zájemcem. Nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nových akcií společnosti upi sovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem určeného zájemce. Emisní kurs nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu nebude splácen v penězích, a akcionářům společnosti proto nevzniká přednostn í právo na upsání nových akcií podle ust. § 484 až 490 Zákona o obchodních korporacích. 4.Všech celkem 46.000 (čtyřicet šest tisíc) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, bude nabídnuto k úpisu určenému zájemci, kterým je osoba, která se společnosti prokáže jako vlastník dále popsaného nepeněžitého vkladu (dále také jen určený zájemce). 5.Určený zájemce splatí emisní kurs všech nových akcií výlučně nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: -41.621 (čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA ENERGY GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Měs to, 110 00 Praha 1, IČ: 640 86 259, jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3298-78/18 vypracovaným dne 11. června 2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, zna lcem určeným dle ust. § 251 ZOK statutárním ředitelem (dále jen znalecký posudek), na částku 190.186.000,- Kč (jedno sto devadesát milionů jedno sto osmdesát šest tisíc korun českých), -180 (jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA POWER a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 282 62 034, j ejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3299-79/18 vypracovaným dne 11. června 2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK statu tárním ředitelem (dále jen znalecký posudek), na částku 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše určený zájemce, a bude mu vydáno, všech 46.000 (čtyřicet šest tisíc) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, v souhrnném emisním kurzu 226.529.000,- Kč (dvě stě dvacet šest milionů pět set dvacet devět tisíc korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, která byla citovanými znaleckými posudky stanovena na částku 226.529.000,- Kč (dvě stě dvacet šest m ilionů pět set dvacet devět tisíc korun českých), se na zvýšení základního kapitálu společnosti započítává částka ve výši 46.000.000,- Kč (čtyřicet šest milionů korun českých) a částka ve výši 180.529.000,- Kč (jedno sto osmdesát milionů pět set dvacet de vět tisíc korun českých) představuje emisní ažio. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je tedy dán poměrem výše ocenění nepeněžitého vkladu ku celkovému počtu nově emitovaných akcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány. Vzhledem k tomu, že emisní kurz jedné akcie určený na základě uvedeného pravidla není celé číslo, platí, že souhrnný emisní kurz všech nově emitovaných akcií činí 226.529.000,- Kč (dvě stě dvacet šest milionů pět set dvacet devět tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad. 6.Určený zájemce upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 7.Upisovací lhůta pro úpis akcií určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy bude určenému zájemci doručen návrh společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Počátek běhu upisovací lhůty pro úpis akcií bude určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je společnost povinna určenému zájemci odeslat spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení zák ladního kapitálu nebo určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. 8.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Amethyst Investment a.s., pokud se společnost Amethyst Investment a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. 9.Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce činí 15 (patnáct) dnů od upsání nových akcií, a to v sídle společnosti Amethyst Investment a.s. v budově na adrese Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, pokud se společnost Amethyst Inves tment a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce je sídlo společnosti Amethyst Investment a.s., pokud se společnost Amethyst Investment a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. do 28. 6. 2018 od 28. 6. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 48 000 000 Kč

od 28. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 6. 2018 od 31. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 48 000 od 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 28. 6. 2018 od 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 28. 6. 2018 od 31. 10. 2017

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Pavel Ondra

předseda správní rady

První vztah: 7. 6. 2021

vznik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 11. 5. 2021

Březinova 556/11, Brno, 616 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Pavel Ondra

statutární ředitel

První vztah: 28. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 27. 6. 2018

Březinova 556/11, Brno, 616 00, Česká republika

Pavel Ondra

člen správní rady

První vztah: 28. 6. 2018 - Poslední vztah: 7. 6. 2021

vznik členství: 27. 6. 2018

Březinova 556/11, Brno, 616 00, Česká republika

František Zeman

První vztah: 31. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2017

zánik funkce: 27. 6. 2018

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

František Zeman

První vztah: 31. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2017

zánik funkce: 27. 6. 2018

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda správní rady a každý člen správní rady samostatně.

od 7. 6. 2021

Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 31. 10. 2017

Další vztahy firmy Amethyst Investment a.s.

2 fyzické osoby

Pavel Ondra

člen správní rady

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

Březinova 556/11, Brno, 616 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

František Zeman

První vztah: 31. 10. 2017

vznik členství: 31. 10. 2017

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

František Zeman

První vztah: 31. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 31. 10. 2017

zánik členství: 27. 6. 2018

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Global Private Solutions SE

První vztah: 31. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

Kuchařská 248, Praha, 190 14

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Daniel Čekal

  člen představenstva

  Kuchařská 248/6, Praha, 190 14, Česká republika

 • Petra Kinclová

  člen dozorčí rady

  Milevská 834/6, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

Global Private Solutions SE, IČ: 03668789

Na Florenci 2116/15, Česká republika, Praha, 110 00

do 28. 6. 2018 od 31. 10. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 11. 2017

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 11. 2017
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).