Hlavní navigace

Ammann Czech Republic a.s.

Firma Ammann Czech Republic a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 80, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 1 180 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00008753

Sídlo:

Náchodská 145, Nové Město nad Metují, 549 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1985

DIČ:

CZ00008753

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25620 Obrábění
28920 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
29200 Výroba karoserií motorových vozidel&#59^ výroba přívěsů a návěsů
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
55 Ubytování
72 Výzkum a vývoj
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 80, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

STAVOSTROJ, a.s. od 29. 12. 1990

Obchodní firma

Ammann Czech Republic a.s. od 6. 12. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 29. 12. 1990

adresa

Náchodská 145
Nové Město nad Metují 54901 od 24. 9. 2013

adresa

Náchodská ul.
Nové Město nad Metují 54901 do 14. 11. 2001 od 2. 9. 1998

adresa

Nové Město nad Metují do 2. 9. 1998 od 29. 12. 1990

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 7. 2014

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 22. 7. 2014

Obráběčství od 22. 7. 2014

pronájem a půjčování věcí movitých do 22. 7. 2014 od 26. 7. 2007

kovoobráběčství do 22. 7. 2014 od 29. 3. 2006

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 22. 7. 2014 od 23. 2. 2005

výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely do 22. 7. 2014 od 14. 11. 2001

opravy pracovních strojů do 22. 7. 2014 od 14. 11. 2001

provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce "vlečka Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují" do 21. 5. 2003 od 2. 9. 1998

provozování železniční dráhy - vlečky "vlečka Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují" do 21. 5. 2003 od 2. 9. 1998

rozvod plynu do 23. 2. 2005 od 2. 9. 1998

výroba a opravy stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely do 14. 11. 2001 od 14. 8. 1997

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 14. 11. 2001 od 14. 8. 1997

ubytovací služby do 22. 7. 2014 od 14. 8. 1997

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 2. 9. 1998 od 14. 8. 1996

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 2. 9. 1998 od 14. 8. 1996

hostinská činnost do 16. 8. 1999 od 14. 8. 1996

silniční motorová doprava osobní do 21. 5. 2003 od 14. 8. 1996

silniční motorová doprava nákladní do 21. 5. 2003 od 14. 8. 1996

rozvod elektřiny do 23. 2. 2005 od 14. 8. 1996

výroba tepla do 8. 7. 2010 od 14. 8. 1996

rozvod tepla do 8. 7. 2010 od 14. 8. 1996

kopírování do 22. 7. 2014 od 14. 8. 1996

silniční motorová doprava (platí do 2.2.1995) do 14. 8. 1996 od 13. 7. 1994

silniční motorová doprava /platí do 4.2.1994/ do 13. 7. 1994 od 17. 9. 1993

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činnost do 14. 8. 1996 od 17. 9. 1993

montáž a opravy měřící a regulační techniky do 14. 8. 1996 od 17. 9. 1993

výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků do 14. 8. 1997 od 17. 9. 1993

stavitel do 14. 8. 1997 od 17. 9. 1993

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 14. 11. 2001 od 17. 9. 1993

projektová činnost v investiční výstavbě do 14. 11. 2001 od 17. 9. 1993

automatizované zpracování dat do 14. 11. 2001 od 17. 9. 1993

kovoobrábění do 29. 3. 2006 od 17. 9. 1993

stavba strojů s mechanickým pohonem do 22. 7. 2014 od 17. 9. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 7. 2014 od 17. 9. 1993

a/ vývoj, výroba, montáž, prodej a odbytová činnost, pronájem - leasing, opravy a servis - zemních, stavebních, silničních a jednoúčelových strojů a zařízení včetně jejich dílů a příslušenstí - speciální tecniky do 17. 9. 1993 od 29. 12. 1990

b/ výroba a prodej odlitků z litin, modelového zařízení a obalů do 17. 9. 1993 od 29. 12. 1990

Ostatní skutečnosti

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil dne 26.6.2020 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK upsáním nových akcií tohoto znění: 1)Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 120.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 120.000.000,-- Kč, přičemž bude cenným papírem na jméno (dále též jen Akcie). 3)Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK) o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť Akcie má být upsána jediným akcionářem. 4)Upsání Akcie bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři Společnosti, tj. společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, 4900 Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CHE-110.137.262 (dále též jen Zájemce). 5)Akcii je možno upsat ve lhůtě 2 měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady. 6)Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 ZOK, neboť Akcii upisuje Zájemce jako jediný akcionář Společnosti. 7)Emisní kurs upsané Akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 120.000.000,-- Kč bude upsána emisním kursem 120.000.000,-- Kč. 8)Emisní kurs upsané Akcie bude splacen peněžitým vkladem takto: a)Emisní kurs upsané Akcie je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne upsání Akcie. b)Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek, tj. uzavřením smlouvy o započtení peněžitých pohledávek tak, že proti pohledávce Společnosti ve výši 120.000.000,-- Kč za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu u psané Akcie bude započtena část jistiny peněžité pohledávky Zájemce za Společností ve výši 120.000.000,-- Kč z titulu smlouvy o úvěru č. ABA-IC2019-003 uzavřené dne 22. listopadu 2019 mezi Akcionářem, na straně jedné jako věřitelem (úvěrujícím), a Společn ostí, na straně druhé jako dlužníkem (úvěrovaným), ohledně poskytnutí úvěru v celkové výši 750.000.000,-- Kč (dále též jen Započtení pohledávek). c)Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsané Akcie. d)Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek. od 29. 6. 2020

Společník při výkonu působnosti valné hromady schválil dne 28.6.2019 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK upsáním nových akcií tohoto znění: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých), přičemž bude cenným papírem na jméno (dále též jen Akci e). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť Akcie má být upsána jediným akcionářem Společnosti. 4) Upsání Akcie bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři Společnosti, tj. společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, 4900 Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CHE-110.137.262 (dále též jen Zájemce). 5) Akcii je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto usnese ní valné hromady do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 ZOK, neboť Akcii upisuje Zájemce jako jediný akcionář Společnosti. 7) Emisní kurs Akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. Akcie bude upsána emisním kursem 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých). 8) Emisní kurs Akcie bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Emisní kurs Akcie je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcie. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek, tj. uzavřením smlouvy o započtení peněžitých pohledávek, kdy proti pohledávce Společnosti ve výši 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých) za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsané Akcie bude započtena jistina peněžité pohledávky Zájemce za Společností ve výši 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set pa desát korun českých) z titulu smlouvy o úvěru č. ABA-IC-2016-004 uzavřené dne 9. prosince 2016 mezi Akcionářem, na straně jedné jako věřitelem (úvěrujícím), a Společností, na straně druhé jako dlužníkem (úvěrovaným), ohledně poskytnutí střednědobého úvěr u ve výši 750.000.000,-- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) (dále též jen Započtení pohledávek). c) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o Započtení pohledávek: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhe m smlouvy o Započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsané Akcie. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek. do 29. 6. 2020 od 28. 6. 2019

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 4. 1. 2019 od 8. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 4. 1. 2019 od 8. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 7. 2014

1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno, která nebude kótovaná. 3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společn osti Ammann BauAsrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Lagenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CH-053.3.016.363-5 (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemc e"), který tímto rovněž využije přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcii je možno upsat v sídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Emisní kurs upsané akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacet devětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) za určitým záj emcem - společností Ammann BauAusrüstung AG z titulu splacení emisního kursu upsané akcie byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvace tdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) z titulu smlouvy o finančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 mezi společností Ammann BauAusrüstung AG, na straně jedné, a společností Ammann Czech Republic a.s., na straně druhé, o poskytnutí krátkod obé půjčky na financování úhrady závazků. Existence peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. je osvědčena zprávou auditora pro zvláštní účely vydanou dne 22. července 2010 společností Rödl & Partner Audit, s.r.o., číslo Komory auditorů Česk é republiky 354. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo splečnosti Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledáve k je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 20. 8. 2010 od 6. 8. 2010

1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno, která nebude kótováná. 3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se s ídlem Švýcarská konfederace, Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod idenftifikačním číslem CH-053.3.016.363-5, (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využij e přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcii je možno upsat v sídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) bude upsána emisním kursem 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Ammann BauAusr üstung AG z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) z titulu sml ouvy o finančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 mezi společností Ammann BauAusrüstung AG, na straně jedné, a společností Ammann Czech Republic a.s., na straně druhé, o poskytnutí krátkodobé půjčky na financování úhrady závazků. Existence peněžité poh ledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. je osvědčena zprávou auditora pro zvláštní účely vydanou dne 24. července 2009 společností Rödl & Partner Audit, s.r.o., číslo Komory auditorů České republiky 354. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledáv ek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 25. 9. 2009 od 18. 8. 2009

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8.8.2005, která rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následujících zákona číslo 513/1991 Sbírky, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník"). Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost Ammann BauAustrüstung AG se sídlem Langenthal, BE, Švýcarsko, identifikační číslo CH-053.3.016.365-5 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % (slovy devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpis u z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hrom ady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů kmenových akcií n a majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých), ISIN CS0005003755 (dále jen "Akcie") a 566870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jme novité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), ISIN CZOOO5112409. K rozhodnnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů Akcií a 56 6.870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohronmady představuje podíl na základním kapit álu Společnosti ve výši 94,3 % (slovy devadesátčtyři celých tři desetiny procenta), a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících Obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na HLAVNÍHO akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slo vy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, je jichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavnního akcionáře. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 588,-- Kč (slovy pětsetosmdesátosm korun českých) za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) Obchodního zákoník u doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, ze dne 14. července 2005 (dále jen "Znalecký posudek"), který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha. V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Přiměřená cena za 1 akcii společnosti STAVOSTROJ, a.s. o nominální hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých) je na úrovni 588,-- Kč (slovy pětsetosmdesátossm korun českých) k datu 1.7.2005 (slovy prvního července roku dvatisícepět)". Jak vyplývá ze Znaleckého posudku , ocenění vychází ze zásady "highest and best value", tedy z principu nejlepšího a nejvyššího využítí, které je definováno takto: "Nejpravděpodobnější využití majetku, jež je fyzicky možné, náležitě ospravedlnitelné, právně přípustné, finančně přijatelné a které se projevuje v nejvyšší hodnotě oceňovaného majetku. Pro stanovení výše přiměřeného protiplnění byla použita metoda diskontovaných budoucích výnosů, která vyjadřuje synergický efekt využití m ajetku Společnosti a výnosový potenciál Společnosti." Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavce 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hla vního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby"). Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti ve lhůtě a způsobem určeným v tomto usnesení mimořádné valné hromady. Vyplacením Protiplnění Oprávněným osobám bude pověřena Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrach tova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen "Banka"). Oprávněné osoby mohou požádat o vyplacení Protiplnění písemnou žádostí předloženou kterékoliv pobočce Banky v České republice v její otevírací době, a to každý pracovní den, ve lhůtě dvou měsíců počínaje 5. (slovy pátým) pracovním dnem po zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Zápis vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papír ů bude rovněž oznámen způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Po uplynutí shora uvedené lhůty 2 (slovy dvou) měsíců předá Banka peněžní prostředky určené na Protiplnění, které nebudou vyplaceny Oprávněným osobám nebo jejich zmocněncům, Hlavnímu akcionáři. Oprávněným osobám, které nepožádají o Protiplnění ve výše uve dené lhůtě, vyplatí Hlavní akcionář na základě jejich písemné žádosti doručené do sídle Hlavního akcionáře Protiplnění do 30 (slovy třiceti) pracovních dnů od obdržení žádosti. Tato žádost musí být doručena nejpozději do 4 (slovy čtyř) let ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na zaplacení Protiplnění promlčí v souladu s českým právem. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z regi stru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Bance za účelem poskytnutí Protiplnění. Oprávněné osoby mohou žádat o Protiplnění osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem, jejíž originál předloží Bance. Oprávněné osoby - fyzické osoby prokáží svou totožnost předložením platného průkazu totožnosti. Nebude-li přítomna fyzická osoba osobně, její zplnomocněný zástupce se prokáže písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění, přičemž po dpis zastoupené Oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Osoba jednající jménem Oprávněné osoby - právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 (slovy tří) měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platným průkazem totožnosti. Zmocněnci Oprávněných osob - právnických osob se prokáží píse mnou plnou mocí, která musí obsahovat podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy tří) měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platný průkaz totožnosti. Protiplnění bude Bankou Oprávněné osobě vyplaceno v hotovosti na přepážce Banky nebo převodem na účet uvedený v písemné žádosti o vyplacení Protiplnění, jak je uvedeno výše. do 13. 12. 2005 od 17. 8. 2005

Řádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují, PSČ 549 01, Náchodská ul., konaná dne 29. 6. 1998, schvaluje: l. Kombinované zvýšení základního jmění společnosti podle § 209a obchodního zákoníku v rozsahu 116 208 350 Kč (slovy: stošest- náctmiliónůdvěstěosmtisíctřistapadesát korun), z toho peněži- tými vklady upisováním nových kmenových akcií na majitele v rozsahu 74 259 970 Kč s využitím přednostního práva pro dosavadní akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení a zvýšením základního jmění z vlast- ních zdrojů společnosti o 41 948 380 Kč, tedy na celkovou částku 348 625 050 Kč (slovy: třistačtyřicetosmmiliónůšest- setdvacetpěttisícpadesát korun). 2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 566 870 ks zaknihovaných akcií na majitele, každá z nich o nominální hodnotě 205,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediska cenných papírů. Převoditelnost akcií nebude omezena. 3. Zvýšení základního jmění upisováním akcií bude provedeno ve dvou kolech. V prvním kole bude využito přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění pro dosavadní akcionáře v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti, přičemž: a) lhůta pro vykonání přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a na úřední desce v sídle společnosti a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu b) místem pro vykonání přednostního práva je sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den výše uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 410 Kč lze upsat l novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 205 Kč d) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 205 Kč, kmenové na majitele, emitované v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné, emisní kurz 205 Kč e) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den následující po zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 5. Místem pro upisování akcií ve druhém kole bude sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den níže uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. Lhůta pro upisování ve druhém kole počne běžet dnem následujícím po uveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií v Obchodním věstníku a na úřední desce v sídle společnosti a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude 205 Kč. 6. Část emisního kurzu ve výši 131 Kč na l upsanou akcii musí být ze strany upisovatele splacen v okamžiku jejich faktického upsání na účet č. 50008-l508-551/0100 vedený u KB a.s., pobočka Náchod a upisovatel musí prokázat splacení výše uvedené části emisního kurzu upisovaných akcií dokladem o úhradě na výše uvedený účet. 7. Část emisního kurzu ve výši 74 Kč na l upsanou akcii nepodléhá splacení upisovatelem. 8. Vlastní zdroje společnosti vykázané v pasívech společnosti, z nichž společnost bude krýt část emisního kurzu, která nepodléhá splacení upisovatelem, činí 41 948 380 Kč. do 11. 11. 1998 od 2. 9. 1998

Mimořádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují konaná dle 30. září 1997 schvaluje: 1. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií z dosavadních 202 416 590,- Kč na 232 416 700,- Kč, tedy o 30 000 110,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení. 2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 73 171 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 410,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediska cenných papírů. Převoditelnost akcií nebude omezena. 3. Vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů společnosti na upsání nových, společností do budoucna vydaných akcií, neboť všechny nové akcie upíše určitý, předem určený zájemce. Důvodem vyloučení přednostního práva je zájem konkrétního ivestora o posílení vlastních zdrojů společnosti pro podporu jejích vývojových a obchodních aktivit a finanční restrukturalizaci. 4. Společnost II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, IČO: 49 24 17 70 jako zájemce o upsání nové emise akcií. 5. Následující podmínky upisování: všechny shora uvedené, společnosti nově vydávané zaknihované akcie znějící na majitele budou ze strany II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, IČO 49241770 upsány v 10tidenní lhůtě, která počne plynou prvného dne následujícího po dni pravomocného zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové. Místem pro upisování je sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. Emisní kurz nově vydaných zaknihovaných akcií znějících na majitele činí 410 Kč na každou z akcií. Celý emisní kurz nově vydaných akcií musí být ze strany upisovatele splacen v okamžiku jejich faktického upsání na účet Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují vedený u ČSOB Náchod, č.ú. 14200353/0300. do 3. 12. 1997 od 17. 10. 1997

Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na Kč 202.416.590,-. do 2. 12. 1994 od 13. 7. 1994

Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 15.7.1993. do 14. 8. 1996 od 17. 9. 1993

Změna stanov schválena na valné hromadě dne 25.9.1992. do 3. 12. 1997 od 13. 4. 1993

Podle rozhodnutí valné hromady z 31.7.1991, 20.12.1991 a l.4.1992 vymazuje se představenstvo společnosti a druhý zástupce ředitele. do 13. 4. 1993 od 12. 5. 1992

Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 508 724 tisíc Kčs, což je hodnota vloženého hmotného majetku zrušeného státního podniku. Na tento základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno, jejím majitelem je stát. Výše základního kapitálu odpovídá hodnotě vloženého hmotného majetku, jak potvrzeno znaleckým posudkem soudního znalce z oboru ekonomiky /účetní evidence/ ing. Miloslav Jošta. do 13. 4. 1993 od 29. 12. 1990

Zastupování a podepisování společnosti: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán společnosti představenstvo. K vytištěnému nebo otištěnému, či napsanému názvu společnosti při podepisování připojí svůj podpis dva členové představenstva. Společnost dále zastupuje ředitel, v jeho nepřítomnosti první zástupce, v jeho nepřítomnosti druhý zástupce. do 17. 9. 1993 od 29. 12. 1990

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par. 15 a násl. zák.č. 104/90Sb o akciových společnostech rozhodnutím ministra strojírenství s účinností od 31.12.1990. do 3. 12. 1997 od 29. 12. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 180 000 000 Kč

od 29. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 1 060 000 000 Kč

do 29. 6. 2020 od 28. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 978 000 050 Kč

do 28. 6. 2019 od 20. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 748 625 050 Kč

do 20. 8. 2010 od 25. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 348 625 050 Kč

do 25. 9. 2009 od 11. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 232 416 700 Kč

do 11. 11. 1998 od 3. 12. 1997

Základní kapitál

vklad 202 416 590 Kč

do 3. 12. 1997 od 2. 12. 1994

Základní kapitál

vklad 493 699 000 Kč

do 2. 12. 1994 od 13. 4. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 120 000 000 Kč, počet: 1 od 29. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 81 999 950 Kč, počet: 1 od 28. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 978 000 050 Kč, počet: 1 od 22. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 229 375 000 Kč, počet: 1 do 22. 7. 2014 od 20. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 000 Kč, počet: 1 do 22. 7. 2014 od 25. 9. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 410 Kč, počet: 566 870 do 22. 7. 2014 od 13. 12. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 205 Kč, počet: 566 870 do 22. 7. 2014 od 13. 12. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 205 Kč, počet: 566 870 do 13. 12. 2005 od 11. 11. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 410 Kč, počet: 566 870 do 13. 12. 2005 od 3. 12. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 410 Kč, počet: 493 699 do 3. 12. 1997 od 2. 12. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 493 699 do 2. 12. 1994 od 13. 4. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Pavel Koukal

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2018

Milovická 199/5, Praha, 198 00, Česká republika

Josef Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2018

Václavická 1212, Náchod, 547 01, Česká republika

Marcel Petr Koch

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 24. 6. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2018

Pestalozzistrasse 4, Brugg AG, 5 200, Švýcarská konfederace

Historické vztahy

JUDr. Pavel Koukal

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2018

Milovická 199/5, Praha, 198 00, Česká republika

JUDr. Pavel Koukal

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2018

Milovická 199/5, Praha, 198 00, Česká republika

Markus Degen

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 23. 6. 2018

Ob. Vorstadt 26, Aarau, Švýcarská konfederace

Markus Degen

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 23. 6. 2018

Ob. Vorstadt 26, Aarau, Švýcarská konfederace

Josef Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2018

Václavická 1212, Náchod, 547 01, Česká republika

Josef Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2018

Václavická 1212, Náchod, 547 01, Česká republika

JUDr. Pavel Koukal

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 18. 5. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Milovická 199/5, Praha 9, 198 00, Česká republika

Josef Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 30. 3. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Václavická 1212, Náchod, 547 01, Česká republika

JUDr. Pavel Koukal

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 18. 5. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Milovická 199/5, Praha 9, 198 00, Česká republika

Josef Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 30. 3. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Václavická 1212, Náchod, 547 01, Česká republika

Markus Degen

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 18. 5. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 8. 6. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2014

Ob. Vorstadt 26, CH - 5000 Aarau, Švýcarská konfederace

Urs Habermacher

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2009 - Poslední vztah: 21. 7. 2010

vznik členství: 23. 7. 2009

zánik členství: 18. 5. 2010

vznik funkce: 17. 8. 2009

zánik funkce: 18. 5. 2010

3210 Kerzers, Pfisterst Reben 27, Švýcarská konfederace

Regine Fides Kocher - Wolfensberger

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2009 - Poslední vztah: 21. 7. 2010

vznik členství: 23. 7. 2009

zánik členství: 18. 5. 2010

3253 Schnottwil, Bachgässli 33, Švýcarská konfederace

Ing. Vlastislav Pánek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2007 - Poslední vztah: 15. 10. 2009

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 23. 7. 2009

Na Vyšehradě 408, Předměřice nad Labem, 503 02, Česká republika

Johann Niklaus Schneider-Ammann

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2006 - Poslední vztah: 15. 10. 2009

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 23. 7. 2009

vznik funkce: 1. 3. 2006

zánik funkce: 23. 7. 2009

Dorfgasse 17, Langenthal, 4 900, Švýcarská konfederace

Jindřich Svoboda

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2006 - Poslední vztah: 21. 7. 2010

vznik členství: 15. 3. 2006

zánik členství: 22. 3. 2010

člen dozorčí rady volený zaměstnanci do 21. 7. 2010 od 29. 3. 2006

Ryšavého 162, Náchod, 547 01, Česká republika

Urs Habermacher

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 3. 2006

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 28. 2. 2006

vznik funkce: 20. 4. 2005

zánik funkce: 28. 2. 2006

Pfisters Reben 27, CH-3210 Kerzers, Švýcarská konfederace

Mgr. Monika Cihelková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2007

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 20. 4. 2005

zánik funkce: 31. 3. 2007

Nad Rokoskou 9a/2237, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Monika Cihelková

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 9. 6. 2005

vznik členství: 1. 2. 2005

Nad Rokoskou 9a/2237, Praha 8, 182 00, Česká republika

Urs Habermacher

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 9. 6. 2005

vznik členství: 1. 2. 2005

Pfisters Reben 27, CH-3210 Kerzers, Švýcarská konfederace

JUDr. Jaroslav Bartoš

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 1. 2. 2005

Vodičkova 30/699, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Luděk Černovický

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 1. 2. 2005

vznik funkce: 9. 7. 2003

zánik funkce: 1. 2. 2005

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Živonínská 1629, PSČ 190 00, Česká republika

Petr Hable

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2002 - Poslední vztah: 29. 3. 2006

vznik členství: 7. 2. 2002

zánik členství: 15. 3. 2006

Nad Stadionem 1321, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Jan Langer

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2002

vznik členství: 2. 7. 1998

zánik členství: 31. 12. 2001

B. Němcové 356, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

JUDr. Jaroslav Bartoš

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2000 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

Vodičkova 30/699, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Luděk Černovický

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2000 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 29. 6. 1998

vznik funkce: 1. 6. 2000

V Zatáčce 560, Praha 4 - Šeberov, 140 00, Česká republika

Ing. Milan Jurčeka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 1999 - Poslední vztah: 1. 9. 2000

Dlouhá 40, Praha l, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Langer

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 14. 11. 2001

B. Němcové 356, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Luděk Černovický

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 1. 9. 2000

V Zatáčce 560, Praha 4 - Šeberov, 140 00, Česká republika

Ing. Milan Jurčeka

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 20. 4. 1999

Dlouhá 40, Praha l, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kopic

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 1997 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Jižní 1838, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Milan Suchodol

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 10. 1997

SNP 1348, Žamberk, Česká republika

Ing. Stanislava Brejchová

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Jílovská 426, Praha 4, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ludmila Kuldová

Předseda

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Kostelecká 1127, Náchod, Česká republika

Ing. Martin Jahn

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 14. 8. 1996

Květná 306, Zruč, 330 08, Česká republika

Jaroslav Zavadil

První vztah: 13. 7. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Rašínova 663, Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. Jindřich K A N D L E R , Csc.

První vztah: 13. 7. 1994 - Poslední vztah: 14. 8. 1996

Manětínská 10, Plzeň, Česká republika

Ing. Jaromír Skoupil

První vztah: 13. 7. 1994 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Rytířova 785, Praha 4 - Kamík, Česká republika

Ing. Tomáš Havel

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 13. 7. 1994

Svoliského 865, Náchod, Česká republika

Ing. Zdeněk Barták

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 13. 7. 1994

Nad stadionem 1308, Nové Město nad Metují, Česká republika

Iva Vrátná

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 13. 7. 1994

Kladská 166, Náchod - Běloves, Česká republika

Ing. Josef Vojčický

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 8. 1996

J.Martáka 31/1, Martin, Česká republika

Ing. Jan Ježdík

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

TGM 563, Nové Město nad Metují, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Petr Kaláb

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2017

vznik členství: 25. 7. 2017

Přibyslavská 687, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Carsten Eisenkrämer

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 25. 10. 2016

vznik funkce: 25. 10. 2016

Hertenstreinstrasse 70, Enmetbaden, 5 408, Švýcarská konfederace

Historické vztahy

Ing. Ján Bednár

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2019 - Poslední vztah: 25. 3. 2019

vznik členství: 15. 11. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

J. Hollého 3200/1, Dolný Kubín, 026 01, Slovenská republika

Ing. Jiří Špaňhel

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2018 - Poslední vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 23. 7. 2018

zánik členství: 15. 11. 2018

Struha 868, Vamberk, 517 54, Česká republika

Dr. Johann Nepomuk Weixler

předseda představenstva

První vztah: 17. 2. 2015 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2015

zánik funkce: 24. 10. 2016

2, Am Hörchersberg, 791 17, Spolková republika Německo

Dr. Johann Nepomuk Weixler

předseda představenstva

První vztah: 17. 2. 2015 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2015

zánik funkce: 24. 10. 2016

2, Am Hörchersberg, 791 17, Spolková republika Německo

Ing. Jiří Špaňhel

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 22. 7. 2018

Struha 868, Vamberk, 517 54, Česká republika

Ing. Jiří Špaňhel

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2018

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 22. 7. 2018

Struha 868, Vamberk, 517 54, Česká republika

Ing. Jiří Špaňhel

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 24. 7. 2013

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 24. 7. 2013

zánik funkce: 22. 7. 2014

Struha 868, Vamberk, 517 54, Česká republika

Ing. Jiří Špaňhel

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 24. 7. 2013

Struha 868, Vamberk, 517 54, Česká republika

Christian Stryffeler

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 13. 1. 2013

zánik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 13. 1. 2013

zánik funkce: 29. 1. 2015

Gerstenweg 16, Burgdorf, 3 400, Švýcarská konfederace

Ing. Petr Kaláb

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2017

vznik členství: 24. 7. 2013

zánik členství: 24. 7. 2017

Přibyslavská 687, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Petr Kaláb

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2017

vznik členství: 24. 7. 2013

zánik členství: 24. 7. 2017

Přibyslavská 687, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Christian Stryffeler

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 13. 1. 2013

Gerstenweg 16, Burgdorf, 3 400, Švýcarská konfederace

Ing. Petr Kaláb

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 23. 7. 2009

zánik členství: 23. 7. 2013

Přibyslavská 687, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Christian Stryffeler

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 12. 1. 2009

vznik funkce: 27. 7. 2009

Gerstenweg 16, Burgdorf, 3 400, Švýcarská konfederace

Ing. Jiří Špaňhel

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 23. 7. 2009

zánik členství: 23. 7. 2013

vznik funkce: 27. 7. 2009

zánik funkce: 23. 7. 2013

Struha 868, Vamberk, 517 54, Česká republika

Ing. Petr Kaláb

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2009

vznik členství: 23. 7. 2009

Nad stadionem 1318, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Regine Fides Kocher-Wolfensberger

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 12. 1. 2009

zánik členství: 23. 7. 2009

vznik funkce: 15. 1. 2009

zánik funkce: 23. 7. 2009

Místo pobytu v ČR: 549 01 Nové Město nad Metují, Náchodská 145 do 18. 8. 2009 od 3. 2. 2009

Schnottwil, Bachgässli 33, CH - 3253, Švýcarská konfederace

Christian Stryffeler

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 12. 1. 2009

Gerstenweg 16, Burgdorf, 3 400, Švýcarská konfederace

Christian Stryffeler

Člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 2. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 12. 1. 2009

Gerstenweg 16, Burgdorf, 3 400, Švýcarská konfederace

Urs Habermacher

Předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2006 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 23. 7. 2009

vznik funkce: 1. 3. 2006

zánik funkce: 23. 7. 2009

Pfisters Reben 27, Kerzers, 3 210, Švýcarská konfederace

Christian Stryffeler

Předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 29. 3. 2006

vznik členství: 1. 2. 2005

vznik funkce: 2. 2. 2005

zánik funkce: 1. 3. 2006

Místo pobytu v ČR: 549 01 Nové Město nad Metují, Náchodská 145 do 29. 3. 2006 od 23. 2. 2005

Gerstenweg 16, CH-3400 Burgdorf, Švýcarská konfederace

Ing. Tomáš Kopic

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 29. 3. 2006

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 28. 2. 2006

Jana Masaryka 1797/1A, Hradec Králové, Česká republika

Regine Fides Kocher-Wolfensberger

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 3. 2. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 12. 1. 2009

vznik funkce: 2. 2. 2005

zánik funkce: 12. 1. 2009

Místo pobytu v ČR: 549 01 Nové Město nad Metují, Náchodská 145 do 3. 2. 2009 od 23. 2. 2005

Untersteckholzstr. 8, CH-4900, Langenthal, Švýcarská konfederace

Ing. Tomáš Kopic

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 1. 2. 2005

vznik funkce: 12. 12. 2003

zánik funkce: 1. 2. 2005

Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A, PSČ 500 12, Česká republika

Vladimír Motlík

Předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 1. 2. 2005

vznik funkce: 9. 7. 2003

zánik funkce: 1. 2. 2005

Davle, Na Plazích 42, okres Praha - západ, PSČ 252 06, Česká republika

Ing. Michael Blaschke

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 11. 12. 2003

vznik funkce: 9. 7. 2003

zánik funkce: 11. 12. 2003

Řež, Husinec 22, PSČ 250 68, okres Praha - východ, Česká republika

Ing. Tomáš Kopic

Člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 26. 6. 2003

Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A, Česká republika

Ing. Vlastislav Pánek

Člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 1. 2. 2005

Na Vyšehradě 408, Předměřice nad Labem, 503 02, Česká republika

Vladimír Motlík

Předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 21. 8. 2002

vznik funkce: 1. 3. 2003

Na Plazích 42, Davle, 252 06, Česká republika

Ing. Tomáš Kopic

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 21. 8. 2002

vznik funkce: 1. 3. 2003

Jana Masaryka 1797/1A, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Česká republika

Vladimír Motlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik členství: 29. 6. 1998

vznik funkce: 24. 4. 2001

Na Plazích 42, Davle, 252 06, Česká republika

Ing. Tomáš Kopic

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik členství: 29. 6. 1998

Jana Masaryka 1797/1A, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, 500 12, Česká republika

RNDr. Jan Kučera

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 24. 5. 2001

Dobiášova 886/32, Liberec 6 - Rochlice, 460 06, Česká republika

Ing. Vlastislav Pánek

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 1999 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 29. 6. 1998

Na Vyšehradě 408, Předměřice nad Labem, 503 02, Česká republika

Ing. Tomáš Kopic

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 14. 11. 2001

Jižní 1838, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Michal Lichter

Předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik členství: 29. 6. 1998

zánik členství: 28. 2. 2003

vznik funkce: 29. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2003

Malecí 851, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Pánek

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 20. 4. 1999

Roudnice 47, Lhota pod Libčany PSČ 503 27, Česká republika

Ing. Roman Ševčík

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Jeřábkova 1323, Milevsko, 399 01, Česká republika

Vladimír Motlík

Člen představenstva

První vztah: 26. 5. 1998 - Poslední vztah: 14. 11. 2001

Na Plazích 42, Davle, 252 06, Česká republika

Ing. Mojmír Čapka

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Opletalova 9, Praha 1, Česká republika

Ing. Milan Jurčeka CSc.

Člen představenstva

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Dlouhá 40, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Václav Novák MBA

Předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 26. 5. 1998

V Olších 867, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Josef Kuběnka

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 8. 1996

Polská 1265, Ústí nad Orlicí, Česká republika

Ing. Ludmila Kuldová

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 8. 1996

Kostelecká 1127, Náchod, Česká republika

Ing. Michal Lichter

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Malecí 851, Nové Město nad Metují, Česká republika

ing. Karel Pánek

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Vrátkovská 12, Praha 10, Česká republika

Ing. Mojmír Č A P K A

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 8. 1996

Chaplinovo nám. 652, Praha 5, Česká republika

Ing. Miloslav Kubišta

dozorčí rada

První vztah: 24. 6. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Křivoklátská 455, kPraha 9, Česká republika

Ing. Zdeněk Barták

dozorčí rada

První vztah: 24. 6. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Nad stadionem 1308, Nové Město n. M., Česká republika

Zdeněk Remeš

l.zástupce ředitele

První vztah: 24. 6. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Za univerzitou 864, Dobruška, Česká republika

Ing. Jan Langer

ředitel

První vztah: 24. 6. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

B.Němcové 356, Nové Město n. M., Česká republika

Ing. Ludmila Kuldová

dozorčí rada

První vztah: 24. 6. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Kostelecká 1127, Náchod, Česká republika

Ing. Václav Srba

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Rytířova 781, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Langer

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1992 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

B.Němcové 356, Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. Vladislav Vagenknecht

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Čiklova č. 19, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Mervart

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Nad stadionem 1301, Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. Josef Mervart

Druhý zástupce ředitele

První vztah: 12. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Nad stadionem 1301, Nové Město nad Metují, Česká republika

Zdeněk Remeš

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 9. 1993

Za universitou 864, Dobruška, Česká republika

Ing. Karel Fultner

druhý zástupce ředitele

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1992

Janáčkova 1153, Rychnov n. Kn., Česká republika

Ing. Milan Masák

sčlen představenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1992

Rabyňská 746, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Fultner

představenstvo společnosti

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1992

Janáčkova 1153, Rychnov n. Kn., Česká republika

Ing. Jan Schwarz

ředitel společnosti

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 27. 6. 1992

Hvězdecká 335, Police n. Met., Česká republika

Ing. Václav Srba

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1992

Rytířova 781, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Souček

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1992

Lom 1655, Lysá n. Lab., Česká republika

Ing. Jan Langer

první zást.ředitele

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 24. 6. 1992

B.Němcové 356, Nové Město n. Metují, Česká republika

Ing. Jan Schwarz

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1992

Hvězdecká 335, Police n. Met., Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva a jeden člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci.

od 6. 11. 2017

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci.

do 6. 11. 2017 od 22. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva a další člen představenstva. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 22. 7. 2014 od 14. 11. 2001

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za předsta- venstvo jedná samostatně osoba, příp. osoby písemně pověřené představenstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 14. 11. 2001 od 17. 9. 1993

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Regine Fides Kocher-Wolfensberger

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 12. 1. 2009

zánik členství: 23. 7. 2009

vznik funkce: 15. 1. 2009

zánik funkce: 23. 7. 2009

Místo pobytu v ČR: 549 01 Nové Město nad Metují, Náchodská 145

Schnottwil, Bachgässli 33, CH - 3253, Švýcarská konfederace

Christian Stryffeler

Předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 29. 3. 2006

vznik členství: 1. 2. 2005

vznik funkce: 2. 2. 2005

zánik funkce: 1. 3. 2006

Místo pobytu v ČR: 549 01 Nové Město nad Metují, Náchodská 145

Gerstenweg 16, CH-3400 Burgdorf, Švýcarská konfederace

Regine Fides Kocher-Wolfensberger

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 3. 2. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 12. 1. 2009

vznik funkce: 2. 2. 2005

zánik funkce: 12. 1. 2009

Místo pobytu v ČR: 549 01 Nové Město nad Metují, Náchodská 145

Untersteckholzstr. 8, CH-4900, Langenthal, Švýcarská konfederace

Další vztahy firmy Ammann Czech Republic a.s.

Akcionáři

Ammann Bau Ausrüstung AG

Švýcarská konfederace

od 6. 12. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 7. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Stavba strojů s mechanickým pohonem
  • Výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Ubytovací služby
  • Kopírování
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 7. 1992
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 7. 1992
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 7. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).