Hlavní navigace

ARIES DATA a.s. v likvidaci

Firma ARIES DATA a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2232, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25970593

Sídlo:

Palackého 440, Turnov, 511 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 6. 2002

DIČ:

CZ25970593

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Bez zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

702 Poradenství v oblasti řízení
82990 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2232, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ARIES DATA a.s. od 25. 6. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 25. 6. 2002

adresa

Palackého 440
Turnov 51101 od 18. 9. 2017

adresa

Ocelářská 35/1354
Praha 9 19000 do 18. 9. 2017 od 17. 6. 2003

Předmět podnikání

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy do 11. 7. 2018 od 13. 3. 2015

provádění veřejných dražeb-dobrovolných, - nedobrovolných do 11. 7. 2018 od 24. 7. 2012

oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik do 11. 7. 2018 od 24. 7. 2012

provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách do 11. 7. 2018 od 24. 7. 2012

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 11. 7. 2018 od 16. 10. 2009

silniční motorové doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 11. 7. 2018 od 16. 10. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 11. 7. 2018 od 31. 3. 2009

vedení spisovny do 11. 7. 2018 od 2. 6. 2006

poskytování telekomunuikačních služeb do 31. 3. 2009 od 12. 3. 2005

maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů do 31. 3. 2009 od 12. 3. 2005

zpracování návrhu katalogizačních dat do 11. 7. 2018 od 12. 3. 2005

provozování cestovní kanceláře do 12. 3. 2005 od 24. 4. 2004

vydavatelská a nakladatelská činnost do 31. 3. 2009 od 24. 4. 2004

maloobchod použitým zbožím do 31. 3. 2009 od 24. 4. 2004

Směnárenská činnost do 31. 3. 2009 od 17. 6. 2003

Provozování cestovní agentury do 31. 3. 2009 od 17. 6. 2003

Kovoobráběčství do 2. 6. 2006 od 25. 6. 2002

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Správa a údržba nemovitostí do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Ubytovací služby do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Realitní činnost do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Zprostředkování obchodu do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Zprostředkování služeb do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Specializovaný maloobchod do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Velkoobchod do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Pronájem a půjčování věcí movitých do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Reklamní činnost a marketing do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Provádění veřejných dražeb do 31. 3. 2009 od 25. 6. 2002

Ostatní skutečnosti

Společnost se zrušuje s likvidací, den vstupu do likvidace je 18.9.2017. od 18. 9. 2017

počet členů statutárního orgánu: 1 od 10. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 3. 2014

základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,-- Kč (slovy čtyřimiliony korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 4.000.000,-- Kč (slovy čtyřimiliony korun česk ých), se nepřipouští, - základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 400 ks (čtyřista kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč(desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 4.00 0.000.,-- Kč (slovy čtyřimiliony korun českých) - emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude činit 18.000,-- Kč (osmnácttisíc korun českých), - částka 3.200.000,-- Kč (slovy třimilonydvěstětisíc korun českých), což je rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nových akcií a emisním kursem nových akcií bude zaúčována jako emisní ážio. Emisní kurs byl určen na základě znaleckého posudku zpracovaného Znalec kou kanceláří NOVA č. 0099/N/05/07, - vzhledem k tomu , že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány na základě veřejné nabídky, - místem pro upisování akcií je Turnov, Palackého 440, lhůta pro upisování nových akcií na základě veřejné nabídky se stanoví do 31.12.2007 a počně běžet dnem, ve kterém bude zveřejněna v Obchodním věstníku, - upisovatel je povinen spletit emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů po upsání akcií na účet u Komerční banky a.s., pobočky v Turnově č. 340748541/0100. do 22. 4. 2008 od 15. 8. 2007

základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (slovy Třimiliony korun českých) přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. nad částku 3.000.000,- Kč (slovy Třimiliony korun českých) se ne připouští - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 30 ks (slovy Třicet kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy Jednostotisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 3.000.000,- Kč (slovy Třimiliony korun českých) - každý akcionář má přednostní právo k upsání části nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti - lhůta pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva se stanoví na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet den bezprostředně následující po dni, kdy akcionáři obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit zá kladní kapitál společnosti do obchodního rejstříku; doručením tohoto usnesení do vlastních rukou bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií - místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Praha 9, Ocelářská 35/1354, PSČ 190 00 - emisní kurs každé takto upisované akcie se pak stanoví na 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých) - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých) lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých) - akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých), akcie jsou kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno, emisní kurs jedné akcie je 100.000,-Kč (slovy Jednostotisíc korun českých) - akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií s využitím přednostního práva na účet společnosti u České spořitelny a.s. pobočky v Turnově, č. 1260232339/0800 do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne úpisu - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů ve smyslu ust. § 205 Obch. zák. od 24. 4. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

od 3. 5. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 5. 2005 od 24. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 24. 4. 2004 od 17. 6. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 6. 2003 od 25. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 od 3. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 3. 5. 2005 od 25. 6. 2002

Statutární orgán

Historické vztahy

Ing. Alexander Beran

předseda správní rady

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 27. 2. 2014

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 27. 2. 2014

zánik funkce: 18. 9. 2017

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Ing. Alexander Beran

statutární ředitel

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 27. 2. 2014

zánik funkce: 18. 9. 2017

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Ing. Alexander Beran

statutární ředitel

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 27. 2. 2014

zánik funkce: 18. 9. 2017

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Eva Beranová

předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2014

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 27. 7. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2014

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  RENTAFIN s.r.o.

  Ocelářská 1354/35, Praha, 190 00

 • předseda správní rady

  NADACE AB

  Palackého 440, Turnov, 511 01

Eva Beranová

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 27. 7. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2014

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  RENTAFIN s.r.o.

  Ocelářská 1354/35, Praha, 190 00

 • předseda správní rady

  NADACE AB

  Palackého 440, Turnov, 511 01

Petr Misík

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 16. 10. 2009

vznik členství: 1. 1. 2008

zánik členství: 23. 6. 2009

Jeřmanická 496/18, Liberec, 463 12, Česká republika

Pavel Dolanský

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2006 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 7. 12. 2005

zánik členství: 31. 12. 2007

Komenského 1375, Turnov, 511 01, Česká republika

Eva Beranová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2009

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2009

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  RENTAFIN s.r.o.

  Ocelářská 1354/35, Praha, 190 00

 • předseda správní rady

  NADACE AB

  Palackého 440, Turnov, 511 01

Ing. Marek Beran

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 6. 2006

vznik členství: 9. 11. 2004

zánik členství: 7. 12. 2005

Nádražní 123, Kardašova Řečice, 378 21, Česká republika

Bc. Pavel Rašovský

člen

První vztah: 9. 12. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2005

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 9. 11. 2004

Gruzínská 7, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Alexander Beran

Předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2002 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2002

zánik funkce: 27. 7. 2011

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Jiří Brož

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2002 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 10. 6. 2005

Rubínová 1918, Turnov, 511 01, Česká republika

Ing. Blanka Třešňáková

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2002 - Poslední vztah: 9. 12. 2003

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 14. 6. 2003

Nádražní 1383, Turnov, 511 01, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech.

do 1. 1. 2021 od 10. 3. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva.

do 10. 3. 2014 od 16. 10. 2009

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 16. 10. 2009 od 25. 6. 2002

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Eva Krhounová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2011 - Poslední vztah: 10. 3. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 27. 2. 2014

Karoliny Světlé 1812, Turnov, 511 01, Česká republika

Lukáš Janda

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2011 - Poslední vztah: 10. 3. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2010

zánik funkce: 27. 2. 2014

Turnov 22, 511 01, Česká republika

Petr Misík

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2009 - Poslední vztah: 13. 1. 2011

vznik členství: 23. 6. 2009

zánik členství: 25. 11. 2010

Jeřmanická 496/18, Liberec, 463 12, Česká republika

Ing. Ladislav Havlík

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2008 - Poslední vztah: 16. 10. 2009

vznik členství: 24. 9. 2008

zánik členství: 23. 6. 2009

Karla Vika 1493, Turnov, 511 01, Česká republika

Petra Stejskalová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 10. 3. 2014

vznik členství: 27. 3. 2008

zánik členství: 27. 2. 2014

Doubrava 212, Loukov, 294 11, Česká republika

Ing. Eva Krhounová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 13. 1. 2011

vznik členství: 10. 6. 2005

vznik funkce: 28. 3. 2008

K. Světlé 1812, Turnov, 511 01, Česká republika

Josef Wranovský

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 10. 2008

vznik členství: 27. 3. 2008

zánik členství: 24. 9. 2008

Mírová 316, Turnov, 511 01, Česká republika

Ing. Eva Karhounová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 10. 6. 2005

vznik funkce: 28. 3. 2008

K. Světlé 1812, Turnov, 511 01, Česká republika

Ing. Eva Krhounová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 10. 6. 2005

K.Světlé 1812, Turnov, 511 01, Česká republika

Ing. Martin Kundrát

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2005 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik členství: 9. 11. 2004

zánik členství: 10. 6. 2005

Výškovická 81, Ostrava 30, 700 30, Česká republika

Ing. Marek Beran

člen

První vztah: 9. 12. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2005

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 9. 11. 2004

Nádražní 123, Kardašova Řečice, 378 21, Česká republika

Marcela Pekařová

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2003 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 31. 1. 2008

Tylova 1433, Turnov, 511 01, Česká republika

Petr Melichar

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2002 - Poslední vztah: 9. 12. 2003

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2003

Oldřichova 202/26, Liberec 3, 460 01, Česká republika

Milena Smaržová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 31. 1. 2008

vznik funkce: 25. 6. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2008

Bělá 49, Turnov, 511 01, Česká republika

Marcela Pekařová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2003

vznik členství: 25. 6. 2002

Ohrazenice 234, 511 01, Česká republika

Další vztahy firmy ARIES DATA a.s. v likvidaci

2 fyzické osoby

Ing. Renata Fridrichová

První vztah: 18. 9. 2017

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Alexander Beran

předseda správní rady

První vztah: 10. 3. 2014

vznik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 27. 2. 2014

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Alexander Beran

předseda správní rady

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 27. 2. 2014

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 27. 2. 2014

zánik funkce: 18. 9. 2017

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Eva Beranová

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  RENTAFIN s.r.o.

  Ocelářská 1354/35, Praha, 190 00

 • předseda správní rady

  NADACE AB

  Palackého 440, Turnov, 511 01

Ing. Alexander Beran

První vztah: 24. 7. 2012 - Poslední vztah: 10. 3. 2014

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Petr Misík

První vztah: 13. 1. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2012

Jeřmanická 496/18, Liberec XXV, 463 12, Česká republika

Ing. Alexander Beran

První vztah: 16. 10. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Eva Beranová

První vztah: 16. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

Palackého 440, Turnov, 511 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  RENTAFIN s.r.o.

  Ocelářská 1354/35, Praha, 190 00

 • předseda správní rady

  NADACE AB

  Palackého 440, Turnov, 511 01

ARIES HOLDING a.s. v likvidaci

První vztah: 11. 6. 2018

Palackého 440, Turnov, 511 01

Další vztah k tomuto subjektu

ARIES HOLDING a.s. v likvidaci

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

Palackého 440, Turnov, 511 01

Akcionáři

ARIES HOLDING a.s. v likvidaci, IČ: 28912675

Palackého 440, Česká republika, Turnov, 511 01

od 11. 6. 2018

ARIES HOLDING a.s., IČ: 28912675

Palackého, Česká republika, Turnov, 511 01

do 11. 6. 2018 od 4. 2. 2010

Ing. Alexander Beran

Palackého, Česká republika, Turnov, 511 01

do 4. 2. 2010 od 16. 10. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 6. 2002

Živnosti

Insolvenční rejstřík

ARIES DATA a. s.

spisová značka: INS 5941/2017

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-02-15 14:42:29.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).