Hlavní navigace

Artesa Capital a.s.

Firma Artesa Capital a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16173, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 40 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28076508

Sídlo:

Politických vězňů 1272/21, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 12. 2007

DIČ:

CZ28076508

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16173, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Bohemian Management, a.s. od 28. 12. 2007

Obchodní firma

Artesa Capital a.s. od 19. 2. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 28. 12. 2007

adresa

Politických vězňů 1272/21
Praha 1 11000 od 19. 2. 2010

adresa

Zátkovo nábřeží 448/7
České Budějovice 37021 do 19. 2. 2010 od 28. 12. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 18. 5. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 1. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb do 25. 6. 2009 od 28. 12. 2007

Předmět činnosti

správa vlastního majetku, včetně kapitálových účastí od 28. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Na společnost Artesa Capital a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 14.1O.2010 s rozhodným dnem 1.1.2010 jmění společnosti Lorca, s.r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, IČ 276 63 469, SnowSki, s.r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, IČ 269 75 254 a TERMOSTAV Brno, spol. s r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, IČ 494 32 303, jako zanikajících společností. Společnost Artesa Capital a.s. je právním nástupcem společnosti Lorca, s.r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, IČ 276 63 469, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložky 18474, společnosti SnowSki, s.r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, IČ 269 75 254, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložky 18387 a společnosti TERMOSTAV Brno, spol. s  r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, IČ 494 32 303, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložky 18454. od 1. 1. 2011

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 2.000.000,- Kč na 40.000.000,- Kč, tedy o 38.000.000,- Kč (slovy třicetosmmilionů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se upisová ní akcií nad uvedenou částku nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je poskytnutí peněžních prostředků pro zamýšlené akvizice. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to celkem 10 (slovy deseti) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.800.000,- Kč (slovy třimilionyos msettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že při zvýšení základního kapitálu využije v plném rozsahu svého přednostního práva k jejich upsání, tedy že všech shora blíže určených 10 kusů nových akcií upíše jediný akcionář. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že místem pro upisování nových akcií bude sídlo společnosti na adrese České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7. Úpis akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzav řením smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem, jako upisovatelem a společností s tím, že na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení představenstva společnosti s ná vrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, když počátek této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem nejpozději do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že všechny nové akcie jím budou upsány a jejich emisní kurs ve výši 100% jmenovité hodnoty jím bude plně splacen peněžitým vkladem ve výši 38.000.000.- Kč (slovy třicetosmmilionů korun česk ých) na účet společnosti č. 4200200486/6800, vedený u Volksbank CZ, a.s., pobočka České Budějovice, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení oznámení představenstva společnosti jedinému akcionáři, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za uvedený peněžitý vklad bude upisovateli vydáno celkem 10 (slovy deset) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.800.000,- Kč (slovy třimilionyosmsettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, a to do jednoho měsíce od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 5. 8. 2009 od 9. 7. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

od 5. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 8. 2009 od 28. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 800 000 Kč, počet: 10 od 5. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 28. 12. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

JUDr. Bohumil Koutník

člen správní rady

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 4. 10. 2019

Pařížská 66/13, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mons. ThLic. David Henzl

předseda správní rady

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 4. 10. 2019

vznik funkce: 4. 10. 2019

Fr. Ondříčka 984/38, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Bohumil Koutník

statutární ředitel

První vztah: 4. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 4. 10. 2019

Pařížská 66/13, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

člen správní rady

První vztah: 18. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

Pařížská 66/13, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

statutární ředitel

První vztah: 18. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2014

Pařížská 66/13, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2015

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 1. 1. 2014

Pařížská 66/13, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

vznik členství: 28. 12. 2007

Maiselova 42/19, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 19. 2. 2010

vznik členství: 28. 12. 2007

Nová Ves 107, 373 15, Česká republika

Ing. Leona Majerová

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 19. 6. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2007

Malonty 109, 382 19, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 19. 6. 2009

Nová Ves 107, 373 15, Česká republika

Mgr. Lucie Slabá

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 19. 6. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2007

Tř. Dr. E. Beneše 144/39, Soběslav, 392 01, Česká republika

Ing. Leona Matušová

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 16. 6. 2009

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

Malonty 109, 382 19, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis.

do 1. 1. 2021 od 18. 5. 2015

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně; má-li společnost jediného akcionáře, jménem společnosti jedná a podepisuje jediný člen představenstva samostatně.

do 18. 5. 2015 od 28. 12. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Marie Vondrková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2015

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2014

Ledenice 86, 370 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Veronika Šanderová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2015

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2014

Sedlec 13, 373 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Záhorka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2015

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2014

Nová Ves 107, 373 15, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Veronika Šanderová

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

Malé Chrášťany 13, Sedlec, 373 41, Česká republika

Marie Vondrková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

Zborov 86, Ledenice, 370 06, Česká republika

Petr Záhorka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

Nová Ves 107, 373 15, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Další vztahy firmy Artesa Capital a.s.

2 fyzické osoby

JUDr. Bohumil Koutník

člen správní rady

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 4. 10. 2019

Pařížská 66/13, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mons. ThLic. David Henzl

předseda správní rady

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 4. 10. 2019

vznik funkce: 4. 10. 2019

Fr. Ondříčka 984/38, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Bohumil Koutník

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

Pařížská 66/13, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

člen správní rady

První vztah: 18. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

Pařížská 66/13, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

Pařížská 66/13, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

První vztah: 19. 2. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

Maiselova 42/19, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 19. 2. 2010

Nová Ves 107, 373 15, Česká republika

Akcionáři

JUDr. BOHUMIL KOUTNÍK

Pařížská 66/13, Česká republika, Praha, 110 00

do 4. 10. 2019 od 6. 8. 2015

JUDr. Bohumil Koutník

Pařížská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 6. 8. 2015 od 1. 1. 2011

JUDr. Bohumil Koutník

Maiselova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 1. 1. 2011 od 19. 2. 2010

JUDr. Bohumil Koutník

Česká republika, Nová Ves, 373 15

do 19. 2. 2010 od 25. 6. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 1. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 1. 2011

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).