Hlavní navigace

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Firma AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1682, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 28 640 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25272420

Sídlo:

Sokolovská 1169, Litomyšl Litomyšl-Město, 570 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 7. 1997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25110 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
25620 Obrábění
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1682, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. od 25. 7. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 25. 7. 1997

adresa

Sokolovská 1169
Litomyšl 57001 od 6. 11. 2015

adresa

Na Lánech 764
Litomyšl 57001 do 18. 3. 2003 od 25. 7. 1997

Předmět podnikání

Skladování zboží a manipulace s nákladem od 2. 6. 2006

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. od 25. 7. 1997

Silniční motorová doprava nákladní. od 25. 7. 1997

Stavba strojů s mechanickým pohonem. od 25. 7. 1997

Kovoobráběčství. od 25. 7. 1997

Zámečnictví. od 25. 7. 1997

Konstrukce výrobků. od 25. 7. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 27. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 27. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 27. 6. 2014

Valná hromada Společnosti přijala dne 15.11.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. upsáním nových akcií takto: a) Důvodem zamýšleného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu Společnosti a rozšíření vlastních zdrojů financování. b) Základní kapitál společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. se zvyšuje o částku 160.000,- Kč (sto šedesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 28.480.000,- Kč (dvacet osm milionů čtyřista osmdesát tisíc korun českých) na novou výši 28.640.000,- Kč (dvacet osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu budou emitovány celkem 2 kusy (dva kusy) nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých). d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 10.100.000,- Kč (deset milionů jedno sto tisíc korun českých), a emisní ážio na 1 akcii proto bude činit 10.020.000,- Kč (deset milionů dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým v kladem upisovatelů, kterými budou po jedné akcii pánové Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00, a Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12, jakožto spoluvlastníci níže uveden ého předmětu nepeněžitého vkladu. e) Předmětem vkladu upisovatelů jsou průmyslové vzory Společenství, zapsané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu pod číslem zápisu 001998055-0001 dne 24.2.2012, pod číslem zápisu 001998055-0002 dne 24.2.2012, a pod číslem 002066217-0001 dne 29.6.2012, pod číslem 002066217-0002 dne 29.6.2012 (dále jen "Průmyslové vzory"). Vkládané Průmyslové vzory byly oceněny znaleckým posudkem č. 12012011 ze dne 6.listopadu 2012 (dále jen "Znalecký posudek") vystaveným soudem jmenovaným znalcem na základě usnesení Kr ajského soudu v Hradci Králové, pobočky Pardubice, sp.zn. 2Nc 1502/2012-38 ze dne 30.10.2012, a to společností AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o., se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín, IČO: 29310652, dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely určení hodnoty Průmyslových vzorů jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na 20.200.000,- Kč (dvacet milionů dvě stě tisíc korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad budou vydány celkem 2 kusy (dva kusy) nových listinných kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých). f) Pánové Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00, a Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12, jakožto akcionáři společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. g) Nově upisovaná listinná, kmenová akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), v počtu 1 kusu (jednoho kusu) bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.19 55, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00. Nově upisovaná listinná, kmenová akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), v počtu 1 kusu (jednoho kusu) bude nabídnuta k úpisu předem určenému zá jemci, kterým je Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12. h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. i) Předem určení zájemci Ing. Jindřich Pich a Ing. Ivo Videnka budou upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 dnů (čtrnáct) a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. předem určenému zájemci. Počátek běh u lhůty k upisování akcií bude jednotlivým předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovatelům do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušnéh o soudu o zápisu tohoto usnesení. j) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Průmyslových vzorů. do 5. 12. 2012 od 20. 11. 2012

1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 27,440.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) o 1,040.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých) na 28,480.000,- Kč (slovy: dvac et osm miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 13 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). 3. Emisní kurs 13 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. 4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v prostorách společnosti STEELCOM CZ, a.s. na adrese Ostrava - Mariánské Hory, 28.října 219/438. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcioná ř uzavře se společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo o dmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 1,040.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 43333 067/2700, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek nebo jejich částí společnosti STEELCOM CZ, a.s. jako věřitele a jediného akcionáře vůči společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. proti pohledávce společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na splacen í emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena podle následujících pravidel: a) pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné, b) započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou, c) započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky, d) návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společnosti STEELCOM CZ, a.s. doručen současně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle shora uvedeného bodu 4, e) dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do konce doby určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií podle bodu 6, f) k započtení lze použít pouze tyto pohledávky (včetně jejich příslušenství) za společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.: - pohledávky z úvěrové smlouvy postoupené na společnost STEELCOM CZ, a.s., a to ze smlouvy o úvěru reg.č. 290/TÚ/26/99 uzavřené mezi společností Union banka, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, PSČ 702 00, IČ 410 34 261, jako věřitelem a společn ostí AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. jako dlužníkem dne 17. 12. 1999 ve znění pozdějších dodatků, - pohledávky z úvěrové smlouvy postoupené na společnost STEELCOM CZ, a.s., a to ze smlouvy o úvěru reg.č. 290/TÚ/014/02 uzavřené mezi společností Union banka, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, PSČ 702 00, IČ 410 34 261, jako věřitelem a společ ností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. jako dlužníkem dne 10. 5. 2002 ve znění pozdějších dodatků. 7. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 14. 7. 2006 od 20. 6. 2006

Jediný akcionář: Intersigma Industrial, a.s. IČO 45 27 71 09, Praha 2, Americká 21, 120 00. do 4. 7. 2002 od 25. 7. 1997

Splaceno 100 % základního jmění společnosti. do 14. 7. 2006 od 25. 7. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 28 640 000 Kč

od 6. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 28 640 000 Kč

do 6. 11. 2015 od 5. 12. 2012

Základní kapitál

vklad 28 480 000 Kč

do 5. 12. 2012 od 14. 7. 2006

Základní kapitál

vklad 27 440 000 Kč

do 14. 7. 2006 od 25. 7. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 80 000 Kč, počet: 358 od 5. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 80 000 Kč, počet: 356 do 5. 12. 2012 od 14. 7. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 80 000 Kč, počet: 343 do 14. 7. 2006 od 26. 7. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 744 do 26. 7. 2005 od 25. 7. 1997

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Jindřich Pich

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2017

vznik členství: 15. 4. 2013

vznik funkce: 22. 4. 2013

Ke skále 182/18, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Monika Moravčíková

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 6. 2010

Ke skále 182/18, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Monika Moravčíková

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2016

vznik členství: 1. 6. 2010

Ocelíkova 672/1, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Ivo Videnka

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 30. 12. 2011

vznik funkce: 30. 12. 2011

Čeladná 742, 739 12, Česká republika

Jindřich Pich

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 15. 4. 2013

vznik funkce: 22. 4. 2013

Ke skále 182/18, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Monika Moravčíková

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

Ke skále 182/18, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Monika Moravčíková

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2016 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 1. 6. 2010

Ocelíkova 672/1, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Monika Moravčíková

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 28. 10. 2016

vznik členství: 1. 6. 2010

Ke skále 182/18, Praha, 149 00, Česká republika

Jindřich Pich

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 19. 6. 2017

vznik členství: 15. 4. 2013

vznik funkce: 22. 4. 2013

Ke skále 182/18, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Monika Moravčíková

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

Ke skále 182/18, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Ivo Videnka

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 30. 12. 2011

vznik funkce: 30. 12. 2011

Čeladná 742, 739 12, Česká republika

Jindřich Pich

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 15. 4. 2013

vznik funkce: 22. 4. 2013

Ke skále 182/18, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Ivo Videnka

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 5. 2014

vznik členství: 30. 12. 2011

vznik funkce: 30. 12. 2011

Čeladná 742, 739 12, Česká republika

Ing.. Monika Moravčíková

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

Ke Skále 182/18, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jindřich Pich

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 1. 3. 2013

vznik funkce: 5. 3. 2008

zánik funkce: 1. 3. 2013

Ke Skále 182/18, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Kašpar

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 1. 6. 2010

Fučíkova 826, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. David Kaprál MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2007 - Poslední vztah: 18. 3. 2008

vznik členství: 7. 6. 2005

zánik členství: 29. 2. 2008

vznik funkce: 31. 1. 2007

zánik funkce: 29. 2. 2008

Drobného 323/70, Brno sever, 602 00, Česká republika

Ing. Ivo Videnka

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2007 - Poslední vztah: 28. 3. 2012

vznik členství: 29. 12. 2006

zánik členství: 29. 12. 2011

vznik funkce: 31. 1. 2007

zánik funkce: 29. 12. 2011

Čeladná 742, 739 12, Česká republika

Ing. Pavel Křížka

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 18. 3. 2008

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 29. 2. 2008

Veselá 103, 763 15 Slušovice, Česká republika

Ing. David Kaprál MBA

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 28. 3. 2007

vznik členství: 7. 6. 2005

vznik funkce: 7. 6. 2005

Drobného 323/70, Brno sever, 602 00, Česká republika

Ing. Martin Matula

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 28. 3. 2007

vznik členství: 7. 6. 2005

zánik členství: 29. 12. 2006

vznik funkce: 7. 6. 2005

zánik funkce: 29. 12. 2006

Okružní 2774, Frýdek - Místek, 738 01, Česká republika

Zdeněk Vaněk

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik členství: 7. 6. 2005

zánik členství: 28. 11. 2005

Zimmlerova 2940/54, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Radko Smola

Předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 29. 10. 2001

zánik členství: 7. 6. 2005

vznik funkce: 29. 10. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2005

K Zahrádkám 1089/20, Praha 5 - Stodůlky, 160 00, Česká republika

Jana Málková

Člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 29. 10. 2001

zánik členství: 7. 6. 2005

Rezlerova 274, Praha 10 - Petrovice, 100 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Gerčák

Člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 29. 10. 2001

zánik členství: 7. 6. 2005

U školek 997, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. František Eliáš

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 4. 7. 2002

vznik členství: 26. 6. 2001

Neústupného 1832/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Radko Smola

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 4. 7. 2002

K Zahrádkám 1089/20, Praha 5 -Stodůlky, 160 00, Česká republika

Ing. Radko Smola

První vztah: 25. 7. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

Nad Panenskou 1, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Miroslav Bernard

První vztah: 25. 7. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 26. 6. 2001

Ke Klimentce 2703, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Gerčák

První vztah: 25. 7. 1997 - Poslední vztah: 4. 7. 2002

U školek 997, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Souček

První vztah: 25. 7. 1997 - Poslední vztah: 9. 7. 2001

zánik členství: 27. 4. 2000

Lom 1655, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Jan Kasal

První vztah: 25. 7. 1997 - Poslední vztah: 14. 9. 1999

Vodní Valy 752, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná samostatně buď předseda představensva nebo místopředseda představenstva.

od 26. 7. 2005

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisují a jednají navenek jménem společnosti buď samostatně předseda představensva, nebo společně dva členové představenstva.

do 26. 7. 2005 od 4. 7. 2002

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisují a jednají navenek jménem společnosti společně dva členové představenstva.

do 4. 7. 2002 od 20. 3. 2002

Způsob jednání a podepisování za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 20. 3. 2002 od 25. 7. 1997

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

MUDr. Klára Konečná

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2017

vznik členství: 17. 6. 2016

U páté baterie 1779/19, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Jana Klimešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2010

Čápová 316, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

Čápová 316, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jindřiška Videnková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

28. října 1933, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Historické vztahy

Jindřiška Videnková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 14. 3. 2017

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 17. 6. 2016

28. října 1933, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Jindřiška Videnková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

28. října 1933, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

Čápová 316, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Jana Klimešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2010

Čápová 316, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

Čápová 316, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Jana Klimešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2010

Čápová 316, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Jana Pichová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2010 - Poslední vztah: 23. 11. 2011

vznik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2010

Novolipanská 75, Praha 10, 103 00, Česká republika

Jindřiška Videnková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

28.října 1933, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2010 - Poslední vztah: 23. 11. 2011

vznik členství: 1. 6. 2010

24.dubna 350, Želešice, 664 43, Česká republika

Nikola Kramárová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 4. 2010

Na Široké 2366/27, Ostrava, 702 00, Česká republika

ing. Zdeněk Franek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 4. 2010

vznik funkce: 6. 1. 2009

zánik funkce: 1. 4. 2010

Bartošková 102, Pustá Polom, 747 69, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Lubomír Sršeň

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2007 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 1. 4. 2010

U školek 990, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Marie Poštulková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 7. 6. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Opavská 401, Bohuslavice, 747 19, Česká republika

Ing. Ivo Chovanec

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 7. 6. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 31. 12. 2008

U Stromovky 416/62, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Jan Kašpar

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 29. 10. 2001

zánik členství: 7. 6. 2005

vznik funkce: 29. 10. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2005

Dukelská 973, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Radko Smola

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 29. 10. 2001

zánik členství: 7. 6. 2005

Nad Panenskou 524/1, Praha 6 - Střešovice, 160 00, Česká republika

Ivana Hermanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2002 - Poslední vztah: 28. 3. 2007

vznik členství: 29. 10. 2001

zánik členství: 29. 10. 2006

Trstěnice 245, 569 57, Česká republika

Ing. Petr Ehrenberger

První vztah: 25. 7. 1997 - Poslední vztah: 4. 7. 2002

Murmanská 1469/8, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ivana Hermanová

První vztah: 25. 7. 1997 - Poslední vztah: 4. 7. 2002

Trstěnice 245, 569 57, Česká republika

Ing. Jan Kašpar

První vztah: 25. 7. 1997 - Poslední vztah: 4. 7. 2002

Dukelská 973, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další vztahy firmy AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Historické vztahy

Ing. Radko Smola

První vztah: 4. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

K Zahrádkám 1089/20, Praha 5 - Stodůlky, 160 00, Česká republika

STEELCOM CZ, a.s.

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

Mariánské náměstí 2116/10, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Monika Gavláková

  člen dozorčí rady

  Fojtská 636/7, Ostrava, 712 00, Česká republika

 • Petr Bialek

  člen představenstva

  Trojanovice 127, 744 01, Česká republika

 • Ing. Aleš Pavlík

  předseda představenstva

  Chrobákova 1043/70, Ostrava, 724 00, Česká republika

 • Martin Kučera

  člen představenstva

  Včelínek 300/6, Ostrava, 725 28, Česká republika

Akcionáři

STEELCOM CZ, a. s., IČ: 25876422

V jámě, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 4. 10. 2010 od 26. 7. 2005

Ing. Radko Smola

K Zahrádkám, Česká republika, Praha 5 - Stodůlky, 160 00

do 26. 7. 2005 od 4. 7. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 7. 1997

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 7. 1997
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 7. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 7. 1997
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 25. 7. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).