Hlavní navigace

Autocentrum Bohnice, a.s.

Firma Autocentrum Bohnice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3447, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 7 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63998661

Sídlo:

Opatovická 160/18, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 10. 1995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3447, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Autocentrum Bohnice, a.s. od 2. 10. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 2. 10. 1995

adresa

Opatovická 160/18
Praha 1 11000 od 21. 11. 2005

adresa

Lodžská 814/24a
Praha 8 18100 do 21. 11. 2005 od 14. 11. 1997

adresa

Lodžská 808/24
Praha 8 18100 do 14. 11. 1997 od 2. 10. 1995

Předmět podnikání

pronájem motorových vozidel do 16. 2. 2005 od 18. 8. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.č.3 zákona č. 455/1991 Sb., pozdějších předpisů) do 16. 2. 2005 od 3. 3. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 2. 10. 1995

provozování garáží nebo odstavných ploch s poskytováním i jiných než základních služeb do 16. 2. 2005 od 2. 10. 1995

pneuservis do 16. 2. 2005 od 2. 10. 1995

činnost organizačních a ekonomických poradců do 16. 2. 2005 od 2. 10. 1995

pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 16. 2. 2005 od 2. 10. 1995

opravy motorových vozidel do 11. 1. 2007 od 2. 10. 1995

Ostatní skutečnosti

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 1.4.2003 čj. 6291/2003 byla nařízena exekuce k vymožení pohledávky 16.517.257,57 Kč spolu s 8% úrokem a došlo k pověření provedení této exekuce JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora, Exekutorskéh o úřadu Praha 5, se sídlem U Šalomounky 41/769/ Praha 5. od 22. 7. 2004

Exekučním příkazem čj. EX 1421/03-24 byl vydán příkaz na nařízení exekuce prodejem podniku společnosti Autocentrum Bohnice, a.s. dne 11.4.2003, tento exekuční příkaz byl zrušen soudním exekutorem 24.6.2003 čj. EX 1421/03-258. od 25. 5. 2004

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 1.4.2003 čj. 6291/2003 byla nařízena exekuce k vymožní pohledávky 16.517.257,57 Kč spolu s 8% úroku a došlo k pověření provední této exekuce JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora, Exekutorského ú řadu Praha 5, se sídlem U Šalamounky 41/769, Praha 5. do 25. 5. 2004 od 25. 5. 2004

Exekučním příkazem ze dne 11.4.2003 č.j. EX 1421/03-24 na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 1.4.2003 sp. zn. Nc 6291/2003 byla nařízena exekuce prodejem podniku povinného Autocentrum Bohnice, a.s. se sídlem Lodžská 814/24a, 181 00 Praha 8. do 25. 5. 2004 od 14. 7. 2003

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AUTOCENTRUM Bohnice a.s. ze dne 2.6.1999 došlo k rozhodnutí společnosti o zvýšení základního jmění společnosti v souladu s připojenými listinami. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 33.000.000,- Kč (slovy: třicettřimilionů korun českých) úpisem 3.300 kusů akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč a to emisním kursu jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie jsou neveřejně obchodvatelné. Upisování nad částku 33.000,- Kč (slovy třicettřimilionů korun českých) se nepřipouští. Co do částky 13.500.000,- Kč (slovy: třináctmilionůpětsettisíc korun českých) budou nové akcie upsány formou peněžitého vkladu. Co do částky 19.500.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionůpětsettisíc korun českých) se schvaluje upisování akcií a splacení emisního kursu nepeněžitými vklady, kterými jsou nemovitosti v k.ú. Bohnice a to budova čp.808 (halové garáže) na zast.pl.parc.č.827/20 a 827/338 a dále pozemkové parcely č. 827/20 - zastavěná plocha, č. 827/228 - ostatní plocha, 827/229 - ostatní plocha, č. 827/230 - ostatní plocha, č. 827/233 - ostatní plocha, č. 827/234 - ostatní plocha a č. 827/338 - zastavěná plocha, to vše zapsáno na listu vlastnictví č.573, vedeném u Katastrálního úřadu Praha - město pro obec Praha, k.ú. Bohnice. Nemovitosti jsou popsány a ohodnoceny ve zněleckých posudcích znalce Ing. Martina Berana, znalecký posudek č. 735-3/99 ze dne 1.6.1999 znějícího na částku 70.771.680,- Kč a ve znaleckém posudku znalce Ing. Karla Schneidera, č. 252-52-99 ze dne 31.5.1999, znějícího na částku 70.259.740,- Kč. Akcionáři mají právo využít svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílu na základním jmění spoelčnosti dle § 204a obchodního zákoníku. Na dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 3.300 kusů nových akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinné podobě emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. pro úpis akcií s využitím přednostního práva je nezbytné se presentovat stávajícími akciemi v originální podobě. Akcie budou upsány v celkové výši 33.000.000,- ve lhůtě 15 kalendářních dnů, počítáno od prvého dne následujícího po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti. Místem úpisu je sídlo společnosti AUTOCENTRUM Bohnice a.s., tedy Praha 8, Lodžská 814/24a, akcie upsané upisovateli budou splaceny do pokladny společnosti AUTOCENTRUM Bohnice a.s., Praha 8, Lodžská 814/24a ve lhůtě dvou měsíců, přičemž počátečním dnem této lhůty je den, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Usnesení KOS v Praze zašle představenstvo doporučeným dopisem všem akcionářům bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Společnost vydá při úpisu upisovateli písemné potvrzení dle § 168 odst. 2 obchodního zákoníku. od 18. 8. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

od 3. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 3. 3. 1999 od 2. 10. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 000 od 3. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 650 do 3. 3. 1999 od 2. 10. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 350 do 3. 3. 1999 od 2. 10. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ivan Lisetskyy

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2005

vznik členství: 12. 4. 2005

Třebonice 5, Praha 5, Česká republika

Ivan Nahayovskyy

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2005

vznik členství: 12. 4. 2005

Malešická 47, Praha 3, 130 00, Česká republika

Yuriy Krayilo

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2005

vznik členství: 12. 4. 2005

vznik funkce: 12. 4. 2005

Starobylá 1008/19, Praha 4, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Blažena Valkošáková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

zánik členství: 29. 2. 2004

Molákova 34, Praha 8, Česká republika

Robert Naď

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

zánik členství: 29. 2. 2004

Patočkova 9/8, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Dejm

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

zánik členství: 29. 2. 2004

zánik funkce: 29. 2. 2004

Raffaelova 7, Praha 10, Česká republika

Ing. Daniela Vystrčilová

člen

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 4. 1. 2005

Na výslunní 996, Rudná u Prahy, Česká republika

Ing. Martin Beran

předseda

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 1. 2005

U Hranic 5/2118, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Chlumský

člen

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 1. 2005

Lucemburská 18, Praha 3, Česká republika

Josef Červ

člen

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 1999

Tusarova 37, Praha 7, Česká republika

ing. Pavel Hančar

předseda

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

Riegrova 1048, Hořice, Česká republika

Magdalena Rážová

člen

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

Sudoměřská 4, Praha 3, Česká republika

ing. Martin Beran

člen

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

U Hranic 5/2118, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Dr. Josef Matoulek

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

zánik členství: 28. 2. 2003

Londýnská 19, Praha 2, Česká republika

Ing. Pavel Sobotka

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

zánik členství: 28. 2. 2003

Krolmusova 21, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Malý

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

zánik členství: 28. 2. 2003

zánik funkce: 28. 2. 2003

Hradní 25/6, Buštěhrad, Česká republika

Ing. Jiří Kratochvíl

člen

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 1. 2005

Štefánikova 414, Říčany, Česká republika

ing. Pavel Hančar

místopředseda

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 1. 2005

Riegrova 1048, Hořice, Česká republika

Jiří Lausch

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

r.č.: 34.11.26/035 do 16. 7. 1998 od 2. 10. 1995

Nábřeží L. Svobody 8, Praha 1, Česká republika

ing. Petr Saska

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 4. 1. 2005

r.č.: 67.05.05/0209 do 4. 1. 2005 od 2. 10. 1995

Přecechtělova 2393, Praha 5, Česká republika

Josef Červ

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

r.č.: 39.02.11/019 do 16. 7. 1998 od 2. 10. 1995

Tusarova 37, Praha 7, Česká republika

Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány samostatně všichni členové představenstva. Za společnost se podepisují samostatně všichni členové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

od 4. 1. 2005

Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo samotatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisuje samotatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva a nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 4. 1. 2005 od 16. 7. 1998

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány dva členové představenstva, a to předseda nebo místopřed- seda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 16. 7. 1998 od 2. 10. 1995

Další vztahy firmy Autocentrum Bohnice, a.s.

1 fyzická osoba

Kuzyk Mykhaylo

První vztah: 22. 12. 2005

Bazovského 1228/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Akcionáři

Kuzyk Mykhaylo

Bazovského, Česká republika, Praha 6, 160 00

od 22. 12. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 10. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č.455/1991 Sb. a jeho přílohami)
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 10. 1995

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).