Hlavní navigace

AUTOCONT a.s.

Firma AUTOCONT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11012, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 11 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04308697

Sídlo:

Hornopolní 3322/34, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 8. 2015

DIČ:

CZ04308697

Osoby stejného jména

 • Autocont A.S.

  Sídlo podnikání: Nemocniční 12, Moravská Ostrava, Česká republika

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
692 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
80200 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
821 Administrativní a kancelářské činnosti
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11012, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

BYW Czech, a.s. od 12. 8. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 12. 8. 2015

adresa

Hornopolní 3322/34
Ostrava 70200 od 3. 1. 2018

adresa

Vinohradská 1511/230
Praha 10000 do 3. 1. 2018 od 16. 11. 2017

adresa

V celnici 1031/4
Praha 11000 do 16. 11. 2017 od 11. 8. 2015

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 2. 10. 2018

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 2. 10. 2018

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 6. 6. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 11. 2017

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 11. 8. 2015

Ostatní skutečnosti

S účinností ke dni 1. prosince 2019 společnost převedla na základě smlouvy o převodu části závodu uzavřené se společností ID.EST CZ, s.r.o., IČ: 02290812, se sídlem Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, část závodu označenou jako "PAS-HCM". od 1. 10. 2020

V důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti přešla část jmění společnosti AUTOCONT a.s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd ílu B, vložce č. 11012, uvedená v projektu přeměny, na nově vzniklou společnost AUTOCONT EA s.r.o., IČO 08028656, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce č. 78102. od 1. 4. 2019

V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společností (1) AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 814, (2) A utoCont Holding a.s., IČO 27805786, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 3267 a (3) MIUS a.s., IČO 25035983, se sídlem U nádraží 954/3, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce číslo 1097, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost BYW Czech, a.s. (nově, po zápisu fúze do obchodního rejstříku, s obchodn í firmou AUTOCONT a.s.), IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 11012. od 1. 9. 2018

Valná hromada přijala dne 28.11.2017 toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 5 600 000,-- Kč (pět milionů šest set tisíc korun českých), vydáním 56 (padesáti šesti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií z nějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. celkový emisní kurs nových akcií se určuje čá stkou 234 800 000,-- Kč (dvě stě třicet čtyři miliony osm set tisíc korun českých); tj. emisní kurz jedné akcie je 4 192 857,14 Kč (čtyři miliony sto devadesát dva tisíce osm set padesát sedm korun českých čtrnáct haléřů) 3. všechny nové akcie budou nabíd nuty k upsání předem určenému zájemci společnosti KKCG Investments AG, zapsané ve švýcarském rejstříku společností pod číslem CHE-271.643.388, se sídlem Kapellgasse 21, 6004 Lucern, Švýcarská konfederace 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanoven í § 475 písm. d) ZOK se vylučují 5. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) a začíná běžet okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, místem upisování jsou prostory kanceláře Clifford Chance Prague LLP, organiza ční složka, na adrese Jugmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Nové Město 6. valná hromada souhlasí se započtením pohledávky společnosti proti akcionáři KKCG Investments AG na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií v částce 234 800 000,-- Kč (dvě stě třic et čtyři miliony osm set tisíc korun českých) proti pohledávce akcionáře KKCG Investments AG za společností ze smlouvy o postoupení pohledávky na zaplacení části kupní ceny za prodej akcií společnosti AutoCont Holding ve výši 234 800 000,-- Kč (dvě stě tř icet čtyři miliony osm set tisíc korun českých (ze smlouvy o prodeji a koupi akcií, kterou došlo k převodu akcií ve společnosti AutoCont Holding a.s.) ) 7. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 8.valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení, který je přílohou notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. do 30. 11. 2017 od 30. 11. 2017

Valná hromada přijala dne 28.11.2017 toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 2 400 000,-- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), vydáním 24 (dvaceti čtyř) kusů nových nekótovaných kmenových akcií zn ějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. celkový emisní kurs nových akcií se určuje čás tkou 161 861 401,-- Kč (jedno sto šedesát jeden milion osm set šedesát jeden tisíc čtyři sta jedna koruna česká); emisní kurz jedné akcie je 6 744 225,04 Kč (šest milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíce dvě stě dvacet pět korun českých čtyři haléře) 3. vše chny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti BJOORGEA, a.s., IČO 24306771, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce číslo 18233 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 5.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) a začíná běžet okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, místem upisování jsou prost ory kanceláře Clifford Chance Prague LLP, organizační složka, na adrese Jugmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Nové Město 6. valná hromada souhlasí se započtením pohledávky společnosti proti akcionáři BJOORGEA, a.s., na úhradu emisního kursu upsaných nových a kcií v částce 161 861 401,-- Kč (jedno sto šedesát jeden milion osm set šedesát jeden tisíc čtyři sta jedna koruna česká) proti pohledávce akcionáře BJOORGEA, a.s., za společností na zaplacení části kupní ceny ve výši 161 861 401,-- Kč (jedno sto šedesát jeden milion osm set šedesát jeden tisíc čtyři sta jedna koruna česká) za prodej akcií společnosti AutoCont Holding a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27805786, podle smlouvy o prodeji a koupi akcií, kterou došlo k p řevodu akcií ve společnosti AutoCont Holding a.s., vlastněných akcionářem BJOORGEA, a.s., na společnost BYW Czech, a.s.; 7. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh d ohody o započtení pohledávek 8. valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení, který je přílohou notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. do 30. 11. 2017 od 30. 11. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 11 000 000 Kč

od 1. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 1. 9. 2018 od 30. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 11. 2017 od 11. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 110 od 1. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 1. 9. 2018 od 6. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 6. 6. 2018 od 30. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 30. 11. 2017 od 11. 8. 2015

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Petr Suntych

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2019

člen dozorčí rady třídy B od 3. 12. 2019

Na předevsi 798/9, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Barbora Míčková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 18. 2. 2019

Fryčovice 680, 739 45, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2017

člen dozorčí rady třídy A od 13. 2. 2018

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Šindelář

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2018 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 1. 11. 2018

zánik členství: 13. 12. 2018

člen dozorčí rady třídy B do 14. 12. 2018 od 1. 11. 2018

Za poštou 924/1, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaromír Babinec

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 19. 11. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2017

zánik funkce: 19. 11. 2019

člen dozorčí rady třídy B do 3. 12. 2019 od 13. 2. 2018

Rytířova 809/4, Praha, 143 00, Česká republika

Jakub Sokol

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2018 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 29. 11. 2017

zánik členství: 13. 12. 2018

člen dozorčí rady třídy A do 14. 12. 2018 od 13. 2. 2018

Krkonošská 1511/5, Praha, 120 00, Česká republika

Vlastimil Palata

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 13. 12. 2018

člen dozorčí rady třídy B do 14. 12. 2018 od 16. 11. 2017

Vlčická 699, Trutnov, 541 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Stejskal

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 11. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 31. 10. 2018

člen dozorčí rady třídy B do 1. 11. 2018 od 16. 11. 2017

Havlíčkova 743, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Pavel Šaroch

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 28. 11. 2017

zánik funkce: 13. 2. 2018

člen dozorčí rady třídy A do 13. 2. 2018 od 16. 11. 2017

Ke Kulišce 2303/7, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Pavel Šaroch

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 28. 11. 2017

zánik funkce: 13. 2. 2018

člen dozorčí rady třídy A do 13. 2. 2018 od 16. 11. 2017

Ke Kulišce 2303/7, Praha, 164 00, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

člen dozorčí rady třídy A do 13. 2. 2018 od 16. 11. 2017

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

člen dozorčí rady třídy A do 13. 2. 2018 od 16. 11. 2017

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Jaromír Babinec

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2017

člen dozorčí rady třídy B do 13. 2. 2018 od 16. 11. 2017

Rytířova 809/4, Praha, 143 00, Česká republika

Jaromír Babinec

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2017

člen dozorčí rady třídy B do 13. 2. 2018 od 16. 11. 2017

Rytířova 809/4, Praha, 143 00, Česká republika

Klára Janovská

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 26. 9. 2017

Dr. E. Beneše 1186, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Klára Janovská

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 26. 9. 2017

Dr. E. Beneše 1186, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Petra Čápová

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 11. 8. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 11. 8. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2016

Radimovice 40, 463 44, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

David Emr

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2019

člen představenstva třídy B od 3. 12. 2019

Škrétova 1963/6, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Sameš

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 1. 11. 2018

vznik funkce: 16. 4. 2019

člen představenstva třídy B od 31. 5. 2019

Jiráskova 400, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Grigar

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 16. 4. 2019

člen představenstva třídy A od 31. 5. 2019

Gen. Sochora 6213/12a, Ostrava, 708 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Martin Stejskal

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2018

vznik členství: 1. 11. 2018

člen představenstva třídy A od 1. 11. 2018

Havlíčkova 743, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva třídy B

  Cloud4com, a.s.

  U Uranie 954/18, Praha, 170 00

Michal Tománek

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

člen představenstva třídy B od 1. 11. 2018

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ondřej Matuštík

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

člen představenstva třídy B od 13. 2. 2018

Blatnice pod Svatým Antonínkem 749, 696 71, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jaroslav Biolek

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 26. 9. 2017

člen představenstva třídy A od 16. 11. 2017

Chudčická 1310/8, Brno, 635 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Milan Sameš

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2018 - Poslední vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 1. 11. 2018

vznik funkce: 1. 11. 2018

zánik funkce: 15. 4. 2019

člen představenstva třídy B do 31. 5. 2019 od 1. 11. 2018

Jiráskova 400, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Jakub Sokol

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 28. 11. 2017

člen představenstva třídy B do 13. 2. 2018 od 16. 11. 2017

Krkonošská 1511/5, Praha, 120 00, Česká republika

Martin Chromec

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 19. 11. 2019

člen představenstva třídy B do 3. 12. 2019 od 16. 11. 2017

Pod Marjánkou 1944/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Grigar

Předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 4. 10. 2017

zánik funkce: 15. 4. 2019

člen představenstva třídy A do 31. 5. 2019 od 16. 11. 2017

Gen. Sochora 6213/12a, Ostrava, 708 00, Česká republika

Michal Tománek

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 11. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 4. 10. 2017

člen představenstva třídy B do 1. 11. 2018 od 16. 11. 2017

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Jakub Sokol

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 28. 11. 2017

člen představenstva třídy B do 13. 2. 2018 od 16. 11. 2017

Krkonošská 1511/5, Praha, 120 00, Česká republika

Nela Parađina

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 11. 8. 2015

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 11. 8. 2015

zánik funkce: 26. 9. 2017

Hrudičkova 2094/22, Praha, 148 00, Česká republika

Nela Parađina

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 11. 8. 2015

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 11. 8. 2015

zánik funkce: 26. 9. 2017

Hrudičkova 2094/22, Praha, 148 00, Česká republika

Nela Seidlová

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 11. 8. 2015

vznik funkce: 11. 8. 2015

Hrudičkova 2094/22, Praha, 148 00, Česká republika

Nela Seidlová

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 11. 8. 2015

vznik funkce: 11. 8. 2015

Hrudičkova 2094/22, Praha, 148 00, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je člen představenstva třídy B nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva při: a) právním jednání vůči zaměstnancům společnosti souvisejícím s plněním nepřekračujícím 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých)/ročně, včetně uzavírání pracovních smluv, s výjimkou sjednávání odstupného nad rámec stanovený zákonem nebo jakýchkoliv kon kurenčních doložek; b) právním jednání týkajícím se smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu společnosti s odběrateli a dodavateli, zejména smluv o odběru a dodávkách zboží a služeb a reklamních smluv, ze kterých nemohou společnosti vzniknout záv azky převyšující 15.000.000,-- Kč (patnáct milionů korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě, včetně činění návrhů na uzavření takových smluv (nabídek) a jejich akceptace; c) právním jednání týkajícím se účastí v zadávacích řízeních podle zvláštního zákona a zvláštních způsobů uzavírání smluv v rámci obchodní činnosti společnosti, ze kterých nemohou společnosti vzniknout závazky převyšující 30.000.000,-- Kč (třicet milionů korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě.

od 1. 11. 2018

Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají: - společně předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy A; - společně předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy B; - společně místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy A; - společně místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy B; - společně tři členové představenstva, pokud není zvolen předseda představenstva ani místopředseda představenstva, nebo funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva z jakéhokoliv důvodu zanikla; nebo - samostatně kterýkoliv člen představenstva při: (a) právním jednání vůči zaměstnancům společnosti; (b) při právním jednání týkajícím se smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu společnosti s odběrateli a dodavateli, zejména smluv o odběru a dodávkách zboží a služeb a reklamních smluv, včetně činění návrhů na uzavření takový ch smluv (nabídek) a jejich akceptace; (c) při dalším právním jednání týkajícím se účastí v zadávacích řízeních podle zvláštního zákona a soukromoprávních veřejných soutěžích v rámci obchodní činnosti společnosti.

do 1. 11. 2018 od 3. 9. 2018

Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají společně: (i) předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy A; (ii) předseda představenstva a kterýkoliv jiný č len představenstva, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy B; (iii) místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy A; (iv) místopředseda pře dstavenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy B; nebo (v) tři členové představenstva, pokud není zvolen předseda představenstva ani místopředseda představenstva, nebo funkce předsedy př edstavenstva a místopředsedy představenstva z jakéhokoliv důvodu zanikla.

do 3. 9. 2018 od 30. 11. 2017

Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají společně: - předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy A; - předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy B; - místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy A; - místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy B; nebo - tři členové představenstva, pokud není zvolen předseda představenstva ani místopředseda představenstva, nebo funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva z jakéhokoliv důvodu zanikla.

do 30. 11. 2017 od 16. 11. 2017

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.

do 16. 11. 2017 od 11. 8. 2015

Další vztahy firmy AUTOCONT a.s.

Aricoma Group a.s.

První vztah: 15. 6. 2019

Líbalova 2348/1, Praha, 149 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Josef Novotný

  Předseda dozorčí rady (třída A)

  Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

 • Jaromír Babinec

  Místopředseda dozorčí rady (třída B)

  Rytířova 809/4, Praha, 143 00, Česká republika

 • Milan Sameš

  Předseda představenstva (třída B)

  Jiráskova 400, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

 • Ondřej Matuštík

  člen představenstva

  Blatnice pod Svatým Antonínkem 749, 696 71, Česká republika

 • Martin Grigar

  Místopředseda představenstva (třída A)

  Gen. Sochora 6213/12a, Ostrava, 708 00, Česká republika

 • Vlastimil Palata

  člen dozorčí rady (třída B)

  Vlčická 699, Trutnov, 541 02, Česká republika

 • Ing. Michal Tománek

  člen představenstva (třída B)

  Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Biolek

  člen představenstva (třída A)

  Chudčická 1310/8, Brno, 635 00, Česká republika

Aricoma Group a.s.

První vztah: 31. 5. 2019 - Poslední vztah: 15. 6. 2019

Líbalova 2348/1, Praha, 149 00

ASB Czech SC, s.r.o.

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

V celnici 1031/4, Praha, 110 00

Akcionáři

Aricoma Group a.s., IČ: 04615671

Líbalova 2348/1, Česká republika, Praha, 149 00

od 15. 6. 2019

KKCG AC a.s., IČ: 04615671

Líbalova 2348/1, Česká republika, Praha, 149 00

do 15. 6. 2019 od 31. 5. 2019

ASB Czech SC, s.r.o., IČ: 24201235

V Celnici 1031/4, Česká republika, Praha, 110 00

do 16. 11. 2017 od 11. 8. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 11. 2017

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 9. 2018
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 9. 2018
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 31. 5. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 11. 2017
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).