Hlavní navigace

Automotodrom Brno, a.s.

Firma Automotodrom Brno, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1451, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 67 003 300 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60728825

Sídlo:

Masarykův okruh 201, Ostrovačice, 664 81

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 12. 1994

DIČ:

CZ60728825

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
3512 Přenos elektřiny
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
49410 Silniční nákladní doprava
55 Ubytování
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
73110 Činnosti reklamních agentur
791 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
855 Ostatní vzdělávání
8553 Činnosti autoškol a jiných škol řízení
86210 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
93110 Provozování sportovních zařízení
93190 Ostatní sportovní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1451, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Automotodrom Brno, a.s. od 20. 12. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 20. 12. 1994

adresa

Masarykův okruh 201
Ostrovačice 66481 od 21. 4. 2016

adresa

Automotodrom Brno 201
Ostrovačice 66481 do 7. 3. 2012 od 20. 11. 2002

adresa

Automotodrom Brno
Ostrovačice 66481 do 20. 11. 2002 od 21. 11. 2001

adresa

Automotodrom Brno
Ostrovačice, okres Brno-venkov do 21. 11. 2001 od 20. 12. 1994

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 30. 7. 2019

provozování cestovní kanceláře od 30. 7. 2019

provozování autoškoly od 30. 7. 2019

Zámečnictví, nástrojářství od 14. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 7. 2009

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 30. 7. 2019 od 14. 7. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 8. 6. 2006

organizování sportovních soutěží do 14. 7. 2009 od 8. 6. 2006

zprostředkování služeb do 14. 7. 2009 od 20. 11. 2002

zprostředkování obchodu do 14. 7. 2009 od 20. 11. 2002

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 14. 7. 2009 od 21. 11. 2001

velkoobchod do 14. 7. 2009 od 21. 11. 2001

specializovaný maloobchod do 14. 7. 2009 od 21. 11. 2001

provozování cestovní agentury do 14. 7. 2009 od 21. 11. 2001

reklamní činnost a marketing do 14. 7. 2009 od 21. 11. 2001

provozování čerpacích stanic s palivy a maziva do 14. 7. 2009 od 21. 11. 2001

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 14. 7. 2009 od 21. 11. 2001

kovovýroba do 14. 7. 2009 od 21. 11. 2001

rozvod elektřiny od 11. 10. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 14. 7. 2009 od 20. 5. 1997

provozování nestátního zdravotního zařízení v rozsahu chirurgické ambulance, ambulance praktického lékaře pro dospělé od 2. 9. 1996

provozování sportovních zařízení do 21. 11. 2001 od 20. 12. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 21. 11. 2001 od 20. 12. 1994

reklamní a propagační činnost do 21. 11. 2001 od 20. 12. 1994

provozování cestovní kanceláře do 21. 11. 2001 od 20. 12. 1994

směnárenská činnost do 14. 7. 2009 od 20. 12. 1994

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti se snižuje o 124.434.700,-Kč, slovy: sto dvacet čtyři milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc sedm set korun českých, (rozsah snížení) na částku ve výši 67.003.300,-Kč, slovy: šedesát sedm milionů tři tisíce tři sta korun českýc h. Důvodem snížení je vykazování neuhrazené ztráty z minulých let v účetnictví společnosti ve výši 225.251.015,91 Kč, slovy: dvě stě dvacet pět milionů dvě stě padesát jedna tisíc patnáct korun českých devadesát jedna haléřů, účelem snížení je úhrada této ztráty v rozsahu snížení. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením nominální hodnoty u všech akcií společnosti ze stávajících 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na 350,- Kč, slovy: tři sta padesát korun českých. Bez zbyteč ného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dá statutární orgán depozitáři zaknihovaných cenných papírů příkaz k zápisu tomu odpovídajících skutečností do příslušné evidence ve smyslu § 525 odst. 1 zák. č. 89/2 012 Sb., občanského zákoníku. od 18. 10. 2017

Zapisují se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 26.11.2013: I. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 191,438.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) o 190,336.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů tři sta třicet šest tisíc korun českýc h) na nový základní kapitál ve výši 381,774.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát jedna milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) upsáním nových 190.336 (slovy: jedno sto devadesáti tři sta třiceti šesti) kusů kmenových, listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) při emisním kurzu jedné každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kdy s každou nově upsanou akcií této jmenovité hodnoty bude při hlasování na valné hromadě spole čnosti spojen 1 (jeden) hlas. Zvýšení základního kapitálu se takto provede ve dvou upisovacích kolech, bez připuštění upisování akcií nad uvedenou částku. 2. V prvním upisovacím kole přednostně upisují nové akcie akcionáři společnosti podle podílu jimi vlastněných akcií na základním kapitálu společnosti, a to peněžitým vkladem. Upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masar ykův okruh č. p. 201. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl na nové akcii ve výši 190336/191438, přičemž je možno upisovat pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií, a to v penězích na k tomu účelu zvláště zřízený účet uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nejpozději do 14 čtrnácti) dnů ode dne jejich úpisu, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Lhůta k v ýkonu tohoto přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a začne běžet do 30 (třiceti) dnů počínaje dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o př ednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. 3. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v druhém upisovacím kole nabídnuty k úpisu výlučně určitým zájemcům, a to 88356/190336 těchto akcií společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku v edeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 41966, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, IČ: 26285908, u nichž je emisní kurs každé jedné akcie roven její jmenovité hodnotě a dále 101980/190336 těchto akcií společnosti A.B.R. Invest a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2255 se sídlem Brno, Poštovská 8c, okres Brno-město, PSČ 602 00 IČ: 253 29 103, u nichž je emisní kurs každé jedné akcie roven její jmenovité hodnotě, kteří jsou oprávně ni tyto nové akcie upsat peněžitými vklady, přičemž platí, že je možno upisovat pouze celé akcie. Upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh č. p. 201. Lhůta pro jejich úpis činí 3 (tři) týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude určeným zájemcům oznámen doporučeným dopisem na adresu jejich sídla. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouv y o upsání akcií. Pokud by z jakéhokoliv důvodu vznikla upisovatelům povinnost splatit emisní kurz upsaných akcií či jen jeho část v penězích, jsou povinni toto splatit na k tomu účelu zvláště zřízený účet uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich úpisu. Připouští se však možnost započtení peněžitých pohledávek těchto upisovatelů proti případné pohledávce na splacení emisního kurzu tak, že celý emisní kurz všech upisovaných akcií mů že být splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží s polečnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 4. U upisovatele společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. se jedná o tyto jeho pohledávky za společností, které mají být započteny oproti případné pohledávce na splacení emisního kurzu ve druhém upisovacím kole: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů třistapadesátšesttisíc korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č.VF200860 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmse ttisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistapadesátšesttisíc korun českých), b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionů sedm set tisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých), c) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých), přičemž tato poh ledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč, slovy: třicetmilionů korun českých). 5. U upisovatele společnosti A.B.R. Invest a.s. se jedná o tyto jeho pohledávky za společností, které mají být započteny oproti případné pohledávce na splacení emisního kurzu ve druhém upisovacím kole: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpět milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce sp olečnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých), b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 16,980.534,26 Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisícpětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) představující dosud nezaplacený úvěrový úrok k 31. 12. 2012 z peněžních prostředků poskytnutých podle sm louvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude do výše 16,980.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisíc korun českých) započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a ve zbytku tzn. v částce 534,26 Kč (sl ovy: pětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) zůstává neuhrazena. 6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. V případě plnění upisovatelů na splacení emisního kurzu upsaných akcií v penězích bude plněno na účet společnosti č. 107-4149170217/0100. II. 1. Valná hromada souhlasí a připouští započtení dále uvedených peněžitých pohledávek společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. za společností Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. vůči společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. na splacení emisního kursu upisovaných 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež tvoří: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů třistapadesátšesttisíc korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č.VF200860 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmsettisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistapadesátšesttisíc korun českých), b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionů sedm set tisíc korun českých), přiče mž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých), c) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých), přičemž tato pohledávk a bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). 2. Valná hromada souhlasí a připouští započtení dále uvedených peněžitých pohledávek společnosti A.B.R. Invest a.s. za společností Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. vůči společnosti A.B.R. Invest a.s. na splacení emisního kursu upisovaných 101980 (slovy: jedno sto jedna tisíc devět set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež tvoří: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpět milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce sp olečnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých). b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 16,980.534,26 Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisícpětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) představující dosud nezaplacený úvěrový úrok k 31. 12. 2012 z peněžních prostředků poskytnutých podle sm louvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude do výše 16,980.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisíc korun českých) započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a ve zbytku tzn. v částce 534,26 Kč (sl ovy: pětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) zůstává neuhrazena. do 11. 5. 2016 od 9. 1. 2014

1. Základní kapitál společnosti Automotodrom Brno, a.s. se zvyšuje upsáním nových 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc kor un českých) kdy s každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude při hlasování na valné hromadě společnosti Automotodrom Brno, a.s. spojen jeden (1) hlas, tedy zvyšuje se základní kapitál společnosti Autom otodrom Brno, a.s. o částku 88.356.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých) z původní výše 191.438.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) na novou výši 279.794.00 0,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set devadesát čtyři tisíc korun českých); nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Výše emisního kurzu nově uspisovaných akcií je pro každou akcii 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní ážio se rovná nule. 3. Přednostní právo každého z akcionářů společnosti Automotodrom Brno, a.s. upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Automotodrom Brno, a.s. v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu se vylučuje. 4. Emisní kurz nově upsaných akcií bude zcela splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií vů či předem určenému zájemci, který nově upsané akcie upíše. 5. Lhůta pro upsání nových akcií v trvání třiceti (30) dnů začne běžet prvním dnem následujícím po dni předání návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování. 6. Všech 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, kterým je spo lečnost ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 41966, se sídlem Brno, Joukalova 13, PSČ: 635 00 Brno, IČ: 26285908 (dále je ,,AMR") 7. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností Automotodrom Brno, a.s. v jejím sídle tj. na adrese Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov, do (3) tří dnů po přijetí rozhodnutí mimořádné valné hro mady společnosti Automotodrom Brno, a.s. o zvýšení základního kapitálu. Místem upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Automotodrom Brno, a.s. tj. Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínk u, kterou strana třetí je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Předmětem započtení jsou peněžité pohledávky AMR za společností Automotodrom Brno, a.s., a to: a) peněžitá pohledávka AMR ve výši 28.356.625,01 Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta padesát šest tisíc šestset dvacet jedna korun českých jeden haléř) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200860 znějící na celkovou částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu pouze do výše 28.356.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta padesát šes t tisíc korun českých) a ve zbývající části 625,01 Kč (slovy: šestset dvacet pět korun českých jeden haléř) zůstává neuhrazena. b) peněžitá pohledávka AMR ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých), přič emž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu v celé výši 30.000.000,- Kč slovy: třicet milionů korun českých). c) peněžitá pohledávka AMR ve výši 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých), přičemž tato poh ledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu pouze do výše 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a ve zvývající výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) zůstává neuhr azena. 9. Smlouva o započtení s předem určeným zájemcem bude uzavřena ve smyslu ustanovení § 358 a násl. obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí mimořádné valné hromady. Místem podpisu dohody o započtení je sídlo společnosti Automotod rom Brno, a.s. na adrese Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost Automotodrom Brno, a.s. předem určenému zájemci tj. AMR ve svém sídle, tj. na výše uvedené adrese do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nabytí účinnosti dohody o započtení je vázáno na odkládací podmínku, kterou bude nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 24. 6. 2011 od 31. 5. 2011

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.7.2006. do 24. 6. 2011 od 14. 9. 2006

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 09.06.2004. do 14. 9. 2006 od 25. 10. 2004

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 29.11.2001. do 25. 10. 2004 od 20. 11. 2002

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 02.05.2001. do 20. 11. 2002 od 21. 11. 2001

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 18.12.2000. do 21. 11. 2001 od 3. 10. 2001

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 23.6.2000. do 3. 10. 2001 od 11. 10. 2000

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 22.12.1998. do 11. 10. 2000 od 18. 8. 1999

Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 9.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění: do 12. 1. 1999 od 15. 6. 1998

1. Základní jmění společnosti Automotodrom Brno,a.s. bude zvýšeno o částku Kč 35.000.000 /slovy: třicetpětmilionůkorun/. Upisování nad částku Kč 35.000.000,- se nepřipouští. do 12. 1. 1999 od 15. 6. 1998

2. Celkem bude upsáno 35.000 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,- /slovy: jedentisíckorun/. Nově upisované akcie budou mít podobu zaknihovanou. Emisní kurs jedné akcie je Kč 1.000,- /slovy: jedentisíckorun/. do 12. 1. 1999 od 15. 6. 1998

3. Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se v souladu s ustanovením § 204a) odst.5 obchodního zákoníku vylučuje. Nové akcie v počtu 35.000 ks budou upsány akcionáři na základě dohody ve smyslu § 205 odst.1 obchodního zákoníku. do 12. 1. 1999 od 15. 6. 1998

4. Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 odst.1 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti Automotodrom Brno, a.s. se sídlem Ostrovačice, okres Brno venkov, Automotodrom Brno, a to do 14 dnů poté, co usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno v obchodním rejstříku. do 12. 1. 1999 od 15. 6. 1998

5. Upisovatel splatí celý emisní kurs upisovaných akcií, tj. částku Kč 35.000.000,- /slovy: třicetpětmilionůkorun/ na účet akciové společnosti Automotodrom Brno,a.s., vedený u Československé obchodní banky a.s., pobočka Brno, číslo účtu: 8010-803072323/0300, a to ve lhůtě do 14 od zápisu do obchodního rejstříku. do 12. 1. 1999 od 15. 6. 1998

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 9.6.1998. do 18. 8. 1999 od 15. 6. 1998

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 16.12.1996. do 18. 8. 1999 od 20. 5. 1997

Základní jmění: 156 438 000 Kč, zcela splaceno do 12. 1. 1999 od 2. 9. 1996

Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadou dne 30.4.1996. do 18. 8. 1999 od 2. 9. 1996

Ke dni 13.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl.6,7. do 18. 8. 1999 od 13. 7. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 67 003 300 Kč

od 18. 10. 2017

Základní kapitál

vklad 191 438 000 Kč

do 18. 10. 2017 od 3. 10. 2012

Základní kapitál

vklad 279 794 000 Kč

do 3. 10. 2012 od 24. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 191 438 000 Kč

do 24. 6. 2011 od 12. 1. 1999

Základní kapitál

vklad 156 438 000 Kč

do 12. 1. 1999 od 2. 9. 1996

Základní kapitál

vklad 29 896 000 Kč

do 2. 9. 1996 od 13. 7. 1995

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 13. 7. 1995 od 20. 12. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 350 Kč, počet: 191 438 od 30. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 350 Kč, počet: 191 438 do 30. 7. 2019 od 18. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 191 438 do 18. 10. 2017 od 15. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 191 438 do 15. 12. 2016 od 5. 8. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 57 918 do 5. 8. 2014 od 3. 10. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 146 274 do 3. 10. 2012 od 24. 6. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 133 520 do 5. 8. 2014 od 24. 6. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 133 520 do 24. 6. 2011 od 12. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 57 918 do 24. 6. 2011 od 12. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 133 520 do 12. 1. 1999 od 2. 9. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 22 918 do 12. 1. 1999 od 2. 9. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 29 896 do 2. 9. 1996 od 13. 7. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 13. 7. 1995 od 20. 12. 1994

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Ivana Ulmanová

statutární ředitel

První vztah: 30. 7. 2019

vznik funkce: 12. 7. 2019

Humenná 477/44, Brno, 625 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Ivana Ulmanová

Předsedkyně představenstva

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 21. 3. 2016

vznik funkce: 21. 3. 2016

Humenná 477/44, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Miroslav Bartoš

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 21. 3. 2016

Jírovcova 764/44, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Michal Klouda

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 21. 3. 2016

Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Regen

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 21. 3. 2016

Bellova 353/24, Brno, 623 00, Česká republika

Miroslav Bartoš

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 8. 7. 2008

zánik členství: 21. 3. 2016

Jírovcova 764/44, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Ivana Ulmanová

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 21. 3. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 21. 3. 2016

Humenná 477/44, Brno, 625 00, Česká republika

Miroslav Bartoš

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 8. 7. 2008

Jírovcova 44, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Ivana Ulmanová

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 15. 12. 2005

Humenná 44, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Radek Pažout

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2006 - Poslední vztah: 8. 6. 2006

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 25. 5. 2006

Preslova 91, Brno, 602 00, Česká republika

Josef Regen

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2005

Bellova 24, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Ondřej Coufal

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2005 - Poslední vztah: 6. 1. 2006

vznik členství: 14. 12. 2004

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2005

Voříškova 4, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Luděk Štarha

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2004 - Poslední vztah: 11. 2. 2005

vznik členství: 29. 7. 2004

zánik členství: 14. 12. 2004

vznik funkce: 3. 8. 2004

zánik funkce: 14. 12. 2004

Ečerova 6, Brno, 635 00, Česká republika

Petr Najman

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 6. 1. 2006

vznik členství: 3. 12. 2003

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 29. 1. 2004

zánik funkce: 15. 12. 2005

Žitná 14/564, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Luděk Štarha

předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2003 - Poslední vztah: 25. 10. 2004

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 29. 7. 2004

Ečerova 6, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Pavel Hanák

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 1. 2006

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 24. 5. 2002

zánik funkce: 15. 12. 2005

Palackého tř. 8, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Luděk Štarha

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 6. 3. 2003

vznik funkce: 10. 7. 2001

Ečerova 6, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Marek Sochna

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 2. 12. 2003

Slezská 9, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Ivo Sklenář

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 6. 3. 2003

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 24. 5. 2002

Hlavní ul. 38, Brno, 624 00, Česká republika

PaedDr. Roman Ječmínek

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Nad Statkem 497, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Václav Janek

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Valouškova 6, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Pavel Loutocký

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Tišnovská 158, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Radovan Novák

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Lipová 183, Dobřejovice, 251 70, Česká republika

Ing. Radek Pažout

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Preslova 91, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Antonín Surka

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Jírovcova 40, Brno, 623 00, Česká republika

Jiří Oulehla

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Luční 21, Brno, 616 00, Česká republika

MUDr. Ivo Dedek

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Krásného 20, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Radovan Novák

2. místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Lipová 183, Dobřejovice, 251 70, Česká republika

JUDr. Jan Kňourek

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Čihákova 26, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Ivo Sklenář

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Hlavní 38, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Pavel Loutocký

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Tišnovská 158, Brno, 624 00, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Rosický CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Kremličkova 2, Brno, 621 00, Česká republika

Václav Janek

1. místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Valouškova 6, Brno, 624 00, Česká republika

PaedDr. Roman Ječmínek

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Nad Statkem 497, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Václav Janek

1.místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 1999

Valouškova 6, Brno, Česká republika

PaedDr. Roman Ječmínek

2.místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 1999

Údolní 315, Praha 4, Česká republika

Jiří Oulehla

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 1999

Luční 21, Brno, Česká republika

Ing. Radovan Novák

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 1999

Starobylá 1012, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Synek

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Běly Pažoutové 18, Brno, Česká republika

Jiří Oulehla

2. místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Luční 21, Brno, Česká republika

Ing. Aleš Doležel

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Kainarova 72, Brno, Česká republika

PhDr. Roman Ječmínek

1. místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Údolní 315, Praha 4, Česká republika

Václav Janek

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Valouškova 6, Brno, Česká republika

Ing. Radovan Novák

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Starobylá 1012, Praha 4, Česká republika

Zdislav Flora

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Borodinova 6, Brno, Česká republika

Zdislav Flora

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Borodinova 6, Brno, Česká republika

Ing. Aleš Doležel

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Kainarova 72, Brno, Česká republika

Ing. František Tranda

2. místopředseda

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Mazourova 1, Brno, Česká republika

PhDr. Roman Ječmínek

1. místopředseda

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Údolní 315, Praha 4, Česká republika

Doc.Ing. Ivan Szendiuch

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Merhautova 104, Brno, Česká republika

Václav J A N E K

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Valouškova 6, Brno, Česká republika

Ing. Aleš Doležal

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 3. 1. 1995

Kainarova 72, Brno, Česká republika

Společnost zastupuje navenek statutární ředitel.

od 30. 7. 2019

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy předseda představenstva.

do 30. 7. 2019 od 14. 9. 2006

Způsob jednání: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán, a to dva členové představenstva společně s tím, že jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva.

do 14. 9. 2006 od 3. 10. 2001

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva může jednat za společnost pouze na základě písemného zmocnění předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva. Osoby oprávněné podepisovat jménem společnosti podepisují vždy tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. Jménem společnosti podepisují předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva bez omezení. Jménem společnosti podepisují též předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, anebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, s výjimkou: písemných právních úkonů ohledně nemovitostí, vyžadujících k jejich účinnosti zápis do katastru nemovitostí, písemných právních úkonů zakládajících či měnících závazek společnosti ve finanční hodnotě přes 3,000.000,- Kč bez DPH, uzavírání smluv o prodeji podniku nebo jeho části, uzavírání smluv s akcionářem, zapsaným v knize akcionářů společnosti.

do 3. 10. 2001 od 11. 10. 2000

Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Člen představenstva zastupuje společnost pouze na základě písemného pověření podepsaného předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva spolu s dalším členem představenstva.

do 11. 10. 2000 od 2. 9. 1996

Způsob jednání: Společnost zastupují samostatně předseda představenstva nebo prokurista. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a člen představenstva nebo prokurista a člen představenstva.

do 2. 9. 1996 od 20. 12. 1994

Dozorčí rada

Historické vztahy

Josef Regen

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 16. 11. 2016

vznik funkce: 16. 11. 2016

Bellova 353/24, Brno, 623 00, Česká republika

Vít Prýgl

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 25. 7. 2016

Neužilova 688/2, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Abraham

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 23. 2. 2015

vznik funkce: 23. 2. 2015

Ostrovačická 958/47, Brno, 641 00, Česká republika

Josef Regen

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 21. 3. 2016

zánik členství: 16. 11. 2016

zánik funkce: 16. 11. 2016

Bellova 353/24, Brno, 623 00, Česká republika

Josef Regen

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 21. 3. 2016

zánik členství: 16. 11. 2016

zánik funkce: 16. 11. 2016

Bellova 353/24, Brno, 623 00, Česká republika

Richard Slavík

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 25. 7. 2016

Rudišova 477/4, Brno, 602 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Richard Slavík

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 25. 7. 2016

Rudišova 477/4, Brno, 602 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Ivo Dedek

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 23. 2. 2015

Krásného 3866/20, Brno, 636 00, Česká republika

Hana Kadeřábková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 22. 7. 2006

zánik členství: 30. 11. 2007

Klobouček 476/5, Brno, 641 00, Česká republika

Ing. Vít Nekuda

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 23. 2. 2015

Rybnická 257/136, Brno, 634 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. Bohumil Šimek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 23. 2. 2015

Blodkova 2722/3, Brno, 636 00, Česká republika

Karel Abraham

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 23. 2. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 23. 2. 2015

Ostrovačická 958/47, Brno, 641 00, Česká republika

Ing. Ivo Nekuda

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 23. 2. 2015

Dlouhé vrchy 205/4a, Brno, 644 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Bc. Pavel Sázavský

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 23. 2. 2015

Jiráskova 244/44, Brno, 602 00, Česká republika

Karel Abraham

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 15. 12. 2005

Ostrovačická 958/47, Brno, 641 00, Česká republika

Ing. Ivo Nekuda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2005

Dlouhé vrchy 205/4a, Brno, 644 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Bc. Pavel Sázavský

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

Jiráskova 244/44, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Šimek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

Blodkova 2722/3, Brno, 636 00, Česká republika

Bc. Pavel Sázavský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 25. 11. 2010

Jiráskova 244/44, Brno, 602 00, Česká republika

Pavel Sázavský

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 25. 11. 2010

Jaselská 988/5, Brno, 602 00, Česká republika

Hana Kadeřábková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 22. 7. 2006

Klobouček 476/5, Brno, Česká republika

Karel Abraham

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2006 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 15. 12. 2005

Joukalova 13, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Miroslav Hošek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2006 - Poslední vztah: 30. 11. 2007

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 26. 6. 2007

Žarošická 17, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Ivo Nekuda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 15. 12. 2005

Dlouhé Vrchy 4a, Brno, 644 00, Česká republika

Ing. Vít Nekuda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2005

Rybnická 136, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Petr Slánský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 1. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2005

Milešovská 7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Krahulec

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 1. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2005

Alešova 21, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Rudolf Jedlička

předseda

První vztah: 25. 10. 2004 - Poslední vztah: 6. 1. 2006

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 29. 7. 2004

zánik funkce: 15. 12. 2005

Rozdrojovice 245, 664 34, Česká republika

JUDr. Radim Bartoněk

člen

První vztah: 25. 10. 2004 - Poslední vztah: 6. 1. 2006

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 15. 12. 2005

Vrchlického sad 6, Brno, 602 00, Česká republika

Václav Janek

místopředseda

První vztah: 25. 10. 2004 - Poslední vztah: 8. 6. 2006

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 25. 5. 2006

vznik funkce: 29. 7. 2004

zánik funkce: 25. 5. 2006

Valouškova 6, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Jiří Dušek

člen

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik funkce: 18. 6. 2003

zánik funkce: 25. 11. 2010

Kodaňská 24, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Rostislav Lesniak

člen

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

vznik funkce: 19. 6. 2002

zánik funkce: 18. 6. 2003

Letovická 9, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Petr Slánský

člen

První vztah: 20. 11. 2002 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 29. 11. 2001

zánik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 29. 11. 2001

zánik funkce: 17. 6. 2005

Milešovská 7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Krahulec

člen

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik funkce: 2. 5. 2001

zánik funkce: 17. 6. 2005

Alešova 21, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Rudolf Jedlička

předseda

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 25. 10. 2004

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 9. 6. 2004

Letovická 9, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Radek Pokorný

člen

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 20. 11. 2002

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 29. 11. 2001

Osvobození 634/18, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Radovan Novák

člen

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 4. 10. 2001

Lipová 183, Dobřejovice, 251 70, Česká republika

Václav Janek

místopředseda

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 25. 10. 2004

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 9. 6. 2004

Valouškova 6, Brno, 635 00, Česká republika

JUDr. Radim Bartoněk

člen

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 25. 10. 2004

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 9. 6. 2004

Vrchlického sad 6, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Bočan

místopředseda

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Rytířova 776, Praha 4, 140 00, Česká republika

Viera Škrháková

předsedkyně

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Klobásova 13, Brno, 625 00, Česká republika

JUDr. Jan Kňourek

člen

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Čihákova 26, Praha 9, 190 00, Česká republika

PhDr. Jiří Svoboda CSc.

člen

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2000

Čermákova 24, Brno, 625 00, Česká republika

Viera Škrháková

členka

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Klobásova 13, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jindřich Novák

místopředseda

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Řehořova 7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Bočan

předseda

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Rytířova 776, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Jan Skýba

předseda

První vztah: 13. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 1999

Voříškova 4, Brno, Česká republika

MUDr. Ivo Dedek

člen

První vztah: 13. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 1999

Strnadova 8, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Bočan

člen

První vztah: 13. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 1999

Rytířova 776, Praha 4, Česká republika

MUDr. Ivo Dedek

člen

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Strnadova 8, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Bočan

člen

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Rytířova 776, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Bubník

člen

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1998

Běhounská 26, Brno, Česká republika

Ing. Miroslav Synek

člen

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Běly Pažoutové 18, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Bočan

člen

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Rytířova 776, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Bubník

člen

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Běhounská 26, Brno, Česká republika

Zdišek Flora

předseda

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Borodinova 6, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy Automotodrom Brno, a.s.

4 fyzické osoby

Karel Abraham

předseda správní rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 12. 7. 2019

vznik funkce: 12. 7. 2019

Ostrovačická 958/47, Brno, 641 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Josef Regen

člen správní rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 12. 7. 2019

Bellova 353/24, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Ivo Dedek

člen správní rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 12. 7. 2019

Krásného 3866/20, Brno, 636 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Abrahamová

člen správní rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 12. 7. 2019

Ostrovačická 958/47, Brno, 641 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  GRH s.r.o.

  Ostrovačická 936/65, Brno Žebětín, 641 00

Historické vztahy

JUDr. Alexander Nett

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Tučkova 28, Brno, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 7. 1994

Živnosti

Provozování autoškoly
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 1. 2018
Provozování cestovní kanceláře
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 8. 10. 2009
Přerušeno od 5. 12. 2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 5. 2006
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 10. 2003
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 3. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 7. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).