Hlavní navigace

AXA pojišťovna a.s.

Firma AXA pojišťovna a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12826, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 314 100 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28195604

Sídlo:

Evropská 810/136, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 11. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65110 Životní pojištění
65120 Neživotní pojištění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12826, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AXA pojišťovna a.s. od 29. 5. 2008

Obchodní firma

AXA neživotní a.s. do 29. 5. 2008 od 26. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 26. 11. 2007

adresa

Evropská 810/136
Praha 16000 od 15. 1. 2021

adresa

Lazarská 13/8
Praha 2 12000 do 15. 1. 2021 od 26. 11. 2007

Předmět podnikání

1.Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví neživotních pojištění: B1 Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, d) cestujících. B3 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel - a) motorových, b) nemotorových. B7 Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. B8 Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených - a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), f) sesuvem nebo poklesem půdy. B9 Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech B3 až B7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo újmy způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě B8, včetně pojištění šk od na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B10 Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající - a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, b) z činnosti dopravce. B13 Všeobecné pojištění odpovědnosti za újmu jinou než uvedenou v odvětvích B10 až B12 - c) odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní. B16 Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících - a) z výkonu povolání, d) ze ztráty zisku, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B17 Pojištění právní ochrany. B18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. 2. Provozování činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření poj istných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) další činnosti přímo vyplývající z výkonu povolené pojišťovací činnosti. od 1. 6. 2017

1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví neživotních pojištění: B1 Úrazové pojištění ? a) s jednorázovým plněním, d) cestujících. B3 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel ? a) motorových, b) nemotorových. B7 Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. B8 Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených ? a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), f) sesuvem nebo poklesem půdy. B9 Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech B3 až B7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě B8, včetně pojištění š kod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B10 Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající ? a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, b) z činnosti dopravce. B13 Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích B10 až B12 ? c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní. B16 Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících ? a) z výkonu povolání, d) ze ztráty zisku, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B17 Pojištění právní ochrany. B18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. 2. Provozování činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu ? a) zpřostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) zprostředkování jiných finančních služeb, f) další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti. do 28. 5. 2010 od 28. 5. 2010

1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví neživotních pojištění: B1 Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, d) cestujících. B3 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel - a) motorových, b) nemotorových. B7 Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. B8 Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených - a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), f) sesuvem nebo poklesem půdy. B9 Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech B3 až B7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě B8, včetně pojištění š kod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B10 Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající - a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, b) z činnosti dopravce. B13 Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích B10 až B12 - c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní. B16 Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících - a) z výkonu povolání, d) ze ztráty zisku, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B17 Pojištění právní ochrany. B18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. 2. Provozování činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu - a) zpřostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) zprostředkování jiných finančních služeb, f) další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti. do 1. 6. 2017 od 28. 5. 2010

Pojišťovací činnosti v následujících odvětvích neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 zákona č. 363/1999 Sb., o pojiš´tovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, části B, a to na zákl adě povolujícího rozhodnutí České národní banky č.j. 2007/6508/550: B 1 Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, d) cestujících B 3 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech - a) motorových, b) nemotorových B 7 Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek B 8 Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy), f) sesuvem nebo pokles em půdy B 9 Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č.1 zákona o pojišťovnictví vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupěží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny z ahrnuty v odvětví č. 8 části B přílohy č. 1 zákona o pojiš´tovnictví, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami B 10 Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, c) z činnosti dopravce B 13 Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 části B přílohy č. 1 zákona o pojiš´tovnictví c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní B 16 Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání, d) ze ztráty zisku, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, do 28. 5. 2010 od 26. 5. 2008

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. do 26. 5. 2008 od 26. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 29. 10. 2014 od 17. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 5 do 29. 10. 2014 od 17. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 20. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu:5 do 17. 9. 2014 od 20. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady:6 do 17. 9. 2014 od 20. 1. 2014

Jediný akcionář společnosti tímto rozhoduje o tom, že se základní kapitál společnosti se snižuje o částku 732.900.000,- Kč (slovy: sedm set třicet dva milionů devět set tisíc korun českých), tj. z 1,047.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet sedm mi lionů korun českých) na částku 314.100.000,- Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů jedno sto tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je nakumulovaná ztráta společnosti minulých let s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v souladu s ust. § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku použita na úhradu ztráty minulých let. S částko u odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tím způsobem, že bude použita na úhradu nakumulované ztráty společnosti z minulých let. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch jediného akcionář e. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota každé akcie společnosti v zaknihované podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se sníží o částku 7.000,-Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu představenstva společnosti po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 12. 7. 2011 od 21. 6. 2011

Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých) ze současné výše 747.000.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet sedm miliónů korun českých) na částku 1.047.000 .000,- Kč (slovy: miliarda čtyřicet sedm miliónů korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 30.000 (slovy: třiceti tisíc) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 30.000 (slovy: třiceti tisíc) kusů nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všec hny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON 75008 PARIS, Francie (dále též jen jako ?zájemce? nebo ?upisovatel?). Zájemce je oprávněn upsat 30.000 (slovy: třiceti tisíc) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Připadne-li po slední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii nebo České republice, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin; podpisy osob oprávněných jednat jak jménem zájemc e, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uvedené výše (např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictvím poštovní přepravy). Právo upsat akcie zaniká marným uplynut ím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř (4) kalendářních týdnů ode dne následujícího po d ni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní b ankovní účet společnosti číslo 2102330165/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kurzu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení násle dující IBAN: CZ81 2700 0000 0021 0233 0165, BIC: BACX CZ PP. Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. do 23. 6. 2010 od 3. 6. 2010

Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých) ze současné výše 447.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet sedm miliónů korun českých) na částku 747.000. 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet sedm miliónů korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 30.000 (slovy: třicet tisíc) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní kurs nově upi sovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou,tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Jel ikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 30.000 (slovy: třicet tisíc) kusů nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako "zájemce" nebo "upis ovatel"). Zájemce je oprávněn upsat 30.000 (slovy: třicet tisíc) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o u psání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii nebo České republice, je posledním dnem lhůty ne jbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin; podpisy osob oprávněných jednat jak jménem zájemce, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uv edené výše (např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictvím poštovní přepravy). Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě tří (3) kalendářních měsíců ode dne následujícího po dn i, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní ban kovní účet společnosti číslo 2102330165/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kursu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení násled ující IBAN: CZ81 2700 0000 0021 0233 0165, BIC: BACX CZ PP. Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. do 31. 3. 2010 od 29. 12. 2009

jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 153,000,000,- Kč ( slovy: jedno sto padesát tři milióny korun českých) ze současné výše 294.000.000,- Kč ( slovy : dvě stě devadesát čtyři milióny korun českých) na částku 447.000.000,- Kč ( slovy : čtyři sta čtyřicet sedm miliónů korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 153,000,000,- Kč ( slovy : jedno sto padesát tři milióny korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 15.300 ( slovy : patnáct tisíc tři sta) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 153,000,000,- Kč ( slovy : jedno sto padesát tři milióny korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč ( slovy : deset tisíc korun českých) na akcii. Emisní áži o se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 153,000,000,- Kč ( slovy : jedno sto padesát tři milióny korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 15.300 ( slovy : patnáct tisíc tři sta) kusů nových akcií společnosti, tzn. , že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář spole čnosti AXA, se sídlem 25 AV Matignon 75008 PARIS, Francie ( dále též jen jako " zájemce" nebo " upisovatel "). Zájemce je oprávněn upsat 15.300 ( slovy : patnáct tisíc tři sta ) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií společnosti. L hůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího pro doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii, nebo České republice je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den . Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto roz hodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, Lazarská 13/8, 120 00 , Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin ; podpisy oprávněných jednat jak jménem zájemce, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uvedené výše ( např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictv ím poštovní přepravy ). Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 153,000,000,- Kč ( slovy : jedno sto padesát tři milióny korun českých ) nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě tří ( 3) kalendářních měsíců ode dne ná sledujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci, nejpozději však do 30. září 2009. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 210 233 01 65/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 1 13 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kursu bankovním převodem ze zahraničí je forma bankovního spojení následující IBAN: CZ81 2700 0000 0021 0233 0165, BIC: BACX CZ PP. Proti pohledávce společnosti vůči jinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. do 2. 9. 2009 od 1. 7. 2009

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých) ze současné výše 156,000,000,- Kč (slovy: sto padesát šest miliónů korun českých) na částku 294.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát čtyři mi lióny korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 13.800 (slovy: třináct tisíc osm set) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodn otě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny no vé akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnost AXA, se sídlem 25 AV MATIGNON 75008 PARIS, Francie. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové akcie společnosti smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společ ností. Lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem, bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nov ých akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných jediným akcionářem jako vybraným zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uv edené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář je povinen splatit v třicetidenní lhůtě pro upsání akcií celý emisní kurs nových akcií, tj. 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši n a k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2102014189/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kurzu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ8927000000002102014189, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. do 14. 1. 2009 od 26. 11. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 314 100 000 Kč

od 12. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 1 047 000 000 Kč

do 12. 7. 2011 od 23. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 747 000 000 Kč

do 23. 6. 2010 od 31. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 447 000 000 Kč

do 31. 3. 2010 od 2. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 294 000 000 Kč

do 2. 9. 2009 od 14. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 156 000 000 Kč

do 14. 1. 2009 od 26. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 3 000 Kč, počet: 104 700 od 12. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 104 700 do 12. 7. 2011 od 23. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 74 700 do 23. 6. 2010 od 28. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 74 700 do 28. 5. 2010 od 31. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 44 700 do 31. 3. 2010 od 2. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 29 400 do 2. 9. 2009 od 14. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 600 do 14. 1. 2009 od 26. 11. 2007

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Adel Bahtanović

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Riemergasse 12/16, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Wolf Christoph Gerlach

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Argentinierstrasse 11/1/8, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Erik Leyers

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Mariahilfer Strasse 76/7/71, Vídeň, 1 070, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kurt Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 16. 3. 2021

Kleingärtnerweg 16-18, Hainburg a.d. Donau, 2 410, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Olivera Böhm

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2021

vznik členství: 15. 10. 2020

Peter-Jordan-Straße 14/17, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Robert Constantin Gauci

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Kořenského 1055/1, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Andreas Kössl

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2021 - Poslední vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 15. 10. 2020

zánik členství: 15. 3. 2021

Karolinengasse 5/10, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

Ing. Martin Žáček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 15. 10. 2020

zánik členství: 14. 1. 2021

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Kuldeep Kaushik

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Calle Carretera del Mediodia 32, P02 A, Madrid, 280 50, Španělské království

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 10. 9. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Violeta Ciurel

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 12. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Calle Alcala 412, 7C, Madrid, 280 27, Španělské království

Wilm Langenbach

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2018 - Poslední vztah: 20. 3. 2020

vznik členství: 19. 4. 2018

zánik členství: 31. 7. 2019

vznik funkce: 20. 4. 2018

zánik funkce: 31. 7. 2019

Calle Collado Mediano, 4, Madrid, 280 34, Španělské království

Bruno Brochet

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 15. 10. 2020

Rue Cardinet 153A, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Marc Audrin

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 20. 3. 2020

vznik členství: 19. 4. 2018

zánik členství: 30. 11. 2019

Calle Juan Belmonte, 13B, Madrid, 280 43, Španělské království

Wilm Langenbach

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 19. 4. 2018

Calle Collado Mediano, 4, Madrid, 280 34, Španělské království

Wilm Langenbach

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 19. 4. 2018

Calle Collado Mediano, 4, Madrid, 280 34, Španělské království

Jean-Yves Le Berre

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

Boulevard Flandrin 8, Paříž, 751 16, Francouzská republika

Jean-Yves Le Berre

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

Boulevard Flandrin 8, Paříž, 751 16, Francouzská republika

Maksim Mezhebitskyi

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 11. 9. 2014

zánik členství: 31. 3. 2018

Zolovoritska 47, Pidhirci, Kyjevská oblast, Ukrajina

Maksim Mezhebitskyi

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 11. 9. 2014

zánik členství: 31. 3. 2018

Zolovoritska 47, Pidhirci, Kyjevská oblast, Ukrajina

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 3. 3. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 3. 3. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Wannickhove, Hove, 2 540, Belgické království

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 3. 3. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 3. 3. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Wannickhove, Hove, 2 540, Belgické království

Tom Vanham

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2013 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 7. 12. 2013

zánik členství: 11. 9. 2014

Torenveld 136, Tessenderlo, 3 980, Belgické království

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 18. 10. 2013

zánik členství: 19. 4. 2018

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 18. 10. 2013

zánik členství: 19. 4. 2018

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 27. 12. 2012

Wannickhove 14, Hove, 2 540, Belgické království

Jean-Yves Le Berre

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

Boulevard Flandrin 8, Paříž, 751 16, Francouzská republika

Jean-Yves Le Berre

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

Boulevard Flandrin 8, Paříž, 751 16, Francouzská republika

Jozef Van In

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2013

vznik členství: 31. 1. 2013

Wannickhove 14, Hove, 2 540, Belgické království

Ladislav Kročák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 14. 9. 2012

zánik členství: 17. 10. 2013

Vodárenská 517, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika

Tanguy Verkaeren

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 5. 5. 2012

zánik členství: 11. 9. 2014

Rue de Chézy 88, Neuilly-Sur-Seine, 922 00, Francouzská republika

Cyrille Marie Bernard Montgolfier De

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik funkce: 23. 4. 2009

zánik funkce: 30. 1. 2013

Rue de la Tombe Issoire 53, Paříž, 750 14, Francouzská republika

Cyrille Marie Bernard Montgolfier De

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik funkce: 23. 4. 2009

Rue de la Tombe Issoire 53, Paříž, 750 14, Francouzská republika

Aurelie Despeyroux

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2009 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik funkce: 20. 10. 2009

zánik funkce: 4. 5. 2012

Rue de Longchamp 77, Paříž, 750 16, Francouzská republika

Ing. Petr Skok

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2009 - Poslední vztah: 16. 10. 2012

vznik funkce: 20. 10. 2009

Libeř 282, 252 41, Česká republika

Laurent Goudemant

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 29. 10. 2014

vznik členství: 7. 7. 2009

zánik členství: 7. 7. 2014

Place Dillens 7, Bruxelles, Česká republika

Jean Louis Alain Thuilot

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 27. 12. 2013

zánik členství: 6. 12. 2013

vznik funkce: 11. 11. 2008

Rue de la Caille 41, Soisy sous Montmorency, 952 30, Francouzská republika

Cyrille Marie Bernard Montgolfier De

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2008

Rue de la Tombe Issoire 53, Paris, 750 14, Francouzská republika

Cyrille Marie Bernard

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik funkce: 15. 12. 2008

Rue de la Tombe Issoire 53, Paris, 750 14, Francouzská republika

Jean Lousi Alain Thuilot

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik funkce: 11. 11. 2008

Rue de la Caille 41, Soisy sous Montmorency, 952 30, Francouzská republika

Renaud Louis Caudron De Coquereaumont

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik funkce: 11. 11. 2008

zánik funkce: 30. 1. 2013

rue de Galiée 9, Paris, 751 16, Francouzská republika

Robert-Etienne-Gratien Verhegghen

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2009

vznik členství: 11. 11. 2008

zánik členství: 20. 10. 2009

Rue F.Massart 14,B, Chastre, 1 450, Belgické království

Ing. Roman Vokálek

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 5. 2009

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 10. 11. 2008

vznik funkce: 26. 11. 2007

zánik funkce: 10. 11. 2008

Fráni Šrámka 2623/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Rudolf Kostka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 5. 2009

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 10. 11. 2008

Hausmannova 3012, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Vladimír Kořen

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 5. 2009

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 10. 11. 2008

Václavská 314/16, Praha 2, 120 00, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Martin Žáček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

vznik funkce: 19. 1. 2021

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

RNDr. Martin Rotkovský PhD.

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Šlejnická 1019/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Rastislav Havran

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Trnavská cesta 74B, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Marek Bártek

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Gregorova 1752/43, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lucie Urválková

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

vznik funkce: 19. 1. 2021

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ganna Pidgorna

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Na Čečeličce 855/7, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Laurent Jaumotte

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2019 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 14. 1. 2021

Na hřebenech II 1163/3b, Praha, 147 00, Česká republika

Helena Radovanská

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2019 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 1. 3. 2019

zánik členství: 14. 1. 2021

K lomu 931/16, Praha, 182 00, Česká republika

Frédéric Boulanger

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2019 - Poslední vztah: 9. 11. 2020

vznik členství: 15. 4. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Široká 124/15, Praha, 110 00, Česká republika

Laurent Jaumotte

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2017 - Poslední vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 4. 7. 2017

Chemin du Renissart 4, Mont (Yvoir), 5 530, Belgické království

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2017 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 13. 9. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Prof.Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2017 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 13. 9. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Prof.Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Robert Gauci

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 24. 11. 2016

zánik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 25. 11. 2016

zánik funkce: 14. 1. 2021

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Robert Gauci

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 24. 11. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

Corso di Porta Nuova 15, Milán, 201 21, Italská republika

Robert Gauci

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 24. 11. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

Corso di Porta Nuova 15, Milán, 201 21, Italská republika

Sébastien Marc André Guidoni

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 23. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 4. 7. 2017

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Sébastien Marc André Guidoni

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 23. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 4. 7. 2017

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 23. 11. 2017

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2017

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, Slovenská republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 23. 11. 2017

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2017

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, Slovenská republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 11. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2011

zánik funkce: 15. 11. 2016

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 11. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2011

zánik funkce: 15. 11. 2016

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Frédéric Boulanger

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 14. 4. 2014

zánik členství: 14. 4. 2019

Široká 124/15, Praha, 110 00, Česká republika

Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 1. 2021

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 30. 4. 2020

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Frédéric Boulanger

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 14. 4. 2014

19 rue Salneuve, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2015

vznik členství: 10. 7. 2013

zánik členství: 23. 4. 2015

Nad Turbovou 459/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

U Nesypky 1262/7, Praha, 150 00, Česká republika

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

U Nesypky 1262/7, Praha, 150 00, Česká republika

Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

vznik členství: 10. 7. 2013

Za zámečkem 746/5a, Praha 5, 158 00, Česká republika

Zuzana Kepková

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 10. 7. 2013

Na závěji 628, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 12. 9. 2012

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, Slovenská republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 15. 12. 2011

vznik funkce: 15. 12. 2011

Heinrich-Heine-Weg 1b, Rösrath, 515 03, Spolková republika Německo

Mgr. Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 3. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 28. 2. 2013

Za zámečkem 746/5A, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 14. 4. 2014

Hečkova 7461/16, Bratislava, 731 05, Slovenská republika

Ing. Roman Vokálek

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2009 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 6. 5. 2009

zánik členství: 8. 6. 2011

Fráni Šrámka 2623/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Benoît Picot De Moras D´Aligny

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

Rosických 603/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Žaluda

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 31. 1. 2008

vznik funkce: 26. 11. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2008

Křídlovická 20, Brno, 603 00, Česká republika

JUDr. Ludvík Bohman

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 27. 5. 2009

vznik členství: 21. 4. 2008

zánik členství: 24. 4. 2009

Pod Lipami 2564/27, Praha 3, Česká republika

Ing. Dušan Doliak

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 23. 4. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2011

Prostredná 148/16, Svätý Jur, 900 21, Slovenská republika

Ing. Dušan Doliak

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 26. 11. 2008

Prostredná 148/16, Svätý Jur, 900 21, Slovenská republika

Ing. Ondřej Novotný

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 5. 2009

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 24. 4. 2009

Vavřekova 1170, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Mojmír Boucník

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 30. 6. 2013

Loděnice 189, 267 12, Česká republika

Ing. Rudolf Adam

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 15. 5. 2012

Laténská 767/26, Bratislava, 851 10, Slovenská republika

Ing. Petr Žaluda

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik členství: 26. 11. 2007

Křídlovická 20, Brno, 603 00, Česká republika

Společnost navenek zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.

od 20. 1. 2014

Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 28. 5. 2010 od 28. 5. 2010

Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně.Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.

do 20. 1. 2014 od 28. 5. 2010

Jménem představenstva jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 28. 5. 2010 od 26. 11. 2007

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2012

vznik členství: 12. 9. 2012

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, Slovenská republika

Další vztahy firmy AXA pojišťovna a.s.

Akcionáři

UNIQA Österreich Versicherungen AG

Untere Donaustraße 21, Rakouská republika, Vídeň, 1029

od 9. 11. 2020

SOCIETE BEAUJON

AV MATIGNON 21, Francouzská republika, Paris, 750 08

do 9. 11. 2020 od 28. 5. 2010

AXA

Francouzská republika

do 28. 5. 2010 od 13. 12. 2007

AXA

Francouzská republika

do 13. 12. 2007 od 26. 11. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).