Hlavní navigace

AXA životní pojišťovna a.s.

Firma AXA životní pojišťovna a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2831, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 900 060 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61859524

Sídlo:

Evropská 810/136, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 11. 1994

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65110 Životní pojištění
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2831, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AXA životní pojišťovna a.s. od 15. 3. 2007

Obchodní firma

Winterthur pojišťovna a.s. do 15. 3. 2007 od 1. 1. 2006

Obchodní firma

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S. do 1. 1. 2006 od 22. 3. 2002

Obchodní firma

Winterthur pojišťovna, a.s. do 22. 3. 2002 od 18. 8. 1997

Obchodní firma

Winterthur, pojišťovna, a.s. do 18. 8. 1997 od 21. 7. 1995

Obchodní firma

Winterthur a.s. do 21. 7. 1995 od 16. 11. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 16. 11. 1994

adresa

Evropská 810/136
Praha 16000 od 15. 1. 2021

adresa

Lazarská 13/8
Praha 2 12000 do 15. 1. 2021 od 26. 1. 2001

adresa

Lazarská 13/8 7
Praha 2 12000 do 26. 1. 2001 od 14. 12. 2000

adresa

Panská 7
Praha 1 do 14. 12. 2000 od 18. 8. 1997

adresa

Vinohradská 10
Praha 2 do 18. 8. 1997 od 16. 11. 1994

Předmět podnikání

1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: A I. Pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanov eného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. A III. Pojištění uvedená v bodě I. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem . A VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. A VII. Správa skupinových penzijních fondů, pří padně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. B 1. Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. Pojištění nemoci - a ) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění. od 2. 6. 2017

2. Provozování činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření poj istných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) další činnosti přímo vyplývající z výkonu povolené pojišťovací činnosti. od 2. 6. 2017

1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: A I. Pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanov eného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. A III. Pojištění uvedená v bodě I. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem . A VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. A VII. Správa skupinových penzijních fondů, pří padně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. B 1. Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. Pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění. do 2. 6. 2017 od 21. 1. 2014

1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 227/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: A I. Pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dří vější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. A III. Pojištění uvedená v bodě I. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem. A VI. Umořování k apitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. A VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojišt ění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. A IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na jej í vlastní účet. B 1. Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. Pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněn ím, d) soukromé zdravotní pojištění. do 19. 5. 2010 od 19. 5. 2010

2. Provozování činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, c) zprostředkování jiných finančních služeb, f) další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti. do 19. 5. 2010 od 19. 5. 2010

1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: A I. Pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanov eného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. A III. Pojištění uvedená v bodě I. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem . A VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. A VII. Správa skupinových penzijních fondů, pří padně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. A IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet. B 1. Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. Pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s  kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění. do 21. 1. 2014 od 19. 5. 2010

2. Provozování činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) zprostředkování jiných finančních služeb, f) další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti. do 2. 6. 2017 od 19. 5. 2010

Ministerstvo financí České republiky rozhodnutím č.j. 322/29656/2002 ze dne 22.3.2002 udělilo povolení k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících. Povoleníse vztahuje na 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst.3 zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,4,5 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1 a 2 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 2. činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst.4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděných na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění do 19. 5. 2010 od 6. 5. 2002

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění (§ 8 odst.3 zák. o pojišťovnictví) do 6. 5. 2002 od 14. 3. 2000

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch (§ 8 odst. 3 zák. o pojišťovnictví) do 14. 3. 2000 od 21. 7. 1995

V souladu s povolením Ministerstva financí České republiky ze dne 12. července 1995, č.j. 323/46134/1995: do 6. 5. 2002 od 21. 7. 1995

pojišťovací činnost (§ 7 odst. 1 zák. o pojišťovnictví) do 6. 5. 2002 od 21. 7. 1995

zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (§7 odst. 2 zák. o pojišťovnictví) do 6. 5. 2002 od 21. 7. 1995

zábranná činnost (§ 7 odst. 4 zák. o pojišťovnictví) do 6. 5. 2002 od 21. 7. 1995

činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností (§ 7 odst. 3 zák. o pojišťovnictví) do 6. 5. 2002 od 21. 7. 1995

činnost organizačních a účetních poradců do 21. 7. 1995 od 16. 11. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 2. 6. 2017 od 17. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 4 do 2. 6. 2017 od 17. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 21. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu:5 do 17. 9. 2014 od 21. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady:6 do 17. 9. 2014 od 21. 1. 2014

Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva miliónů šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 638.000.000,- Kč (slovy: šest set třicet osm miliónů korun český ch) na částku 900.060.000,- Kč (slovy: devět set milionů šedesát tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšen í základního kapitálu se nepřipouští. Částka 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva milionů šedesát tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 26.206 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě šest) kusů kmenových akcií v z aknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva milionů šedesát tis íc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní ážio nově upisovaných akcií bude činit 38.482,50 Kč (slovy: třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů) na akcii. Emisní kurs nově upisovanýc h akcií bude tedy činit 48.482,50,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů) na akcii. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 1.270.532.395,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát milionů pět set třic et dva tisíc tři sta devadesát pět korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat nové akcie společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 Av Matignon, 75008 Paris, Francie (dále též jako ?zájemce? nebo ?upisovatel?). Zájemce je oprávněn upsat 26.206 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě šest) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhe m smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii nebo České republice, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní ku rs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 48.482,50,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoník u vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin; pod pisy osob oprávněných jednat jak jménem zájemce, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uvedené výše (např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictvím poštovní přep ravy). Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 1.270.532.395,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát milionů pět set třicet dva tisíc tři sta devadesát pět korun českých) nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř (4) kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2105659214/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na a drese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kurzu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ32 2700 0000 0021 0565 9214, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávce společnosti vůči zájemci na spla cení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky zájemce vůči společnosti. do 15. 9. 2010 od 16. 8. 2010

" Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 264,000,000,- Kč (slovy:dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých) ze současné výše 374.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát čtyři miliónů korun českých) na částku 638.000.000,- Kč (slovy: šest set tř icet osm miliónů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoouští. Částka 264,000,000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 26.400 (slovy: dvacet šest tisíc čt yři sta) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 264,000,000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní ážio na každou novou na každou novou akcii činí 35.455,- Kč (slovy: třicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých). Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 45.455,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 1,200,012,000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů dvanáct tisíc korun českých). Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich po dílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV M ATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Lhůta pro upsání akcií zájemcem, bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícho po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední d en lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurz uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 45.455,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých). Upisování akcií zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromad y o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zan iká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit v třicetidenní lhůtě pro upsání akcií celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií (tj. celý emisní kurz). Emisní kurz nově upisovaných akcií je upisovatel povinen spl atit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 1016499904/2600, vedený u Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, resp. pro účely splacení emisního kurzu zájemce m bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ45260000000016499904, BIC: CITICZPX. Proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti." do 23. 12. 2008 od 10. 11. 2008

Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20.4.2001 o zvýšení základního kapitálu ze současných 373.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesáttřimiliony korun českých) na 374.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátčtyřimiliony korun českých) peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- (slovy: jedenmilion korun českých) a emisní ážio ve výši 350.000.000,- Kč (slovy: třistapadesátmilionů korun českých) s tím, že bude vydáno 100 ks kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v zaknihované podobě a za každou akcii bude nutno zaplatit emisní ážio ve výši 3.500.000,- Kč (slovy: třimilionypětset korun českých). Upisování nad částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) se nepřipouští. Veškeré nově vydané akcie budou upsány podle dohody akcionářů dle § 205 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Lhůta pro upsání akcií dle § 205 zák.č.513/1991 Sb. obchodní zákoník, začíná první den následují po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyrozumí akcionáře o počátku běhu lhůty pro úpis nových akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs za upsané akcie nejpozději do 15 kalendářních dnů od upsání akcií na účet společnosti č.10108269/6200, vedený u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, Jugoslávská 1, Praha 2, PSČ 120 21. do 19. 12. 2001 od 20. 10. 2001

Mimořádná valná hromada společnosti,na které bylo přítomno 100 % základního jmění , se dne 23.listopadu 1999 jednomyslně usnesla na zvýšení základního jmění společnosti peněžitým vkladem o 10.000.000,- Kč, tedy z 363.000.000,- Kč   na 373.000.000,- Kč upsáním 1.000 (jednoho tisíce) kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno,v listinné podobě,s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,- Kč bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění a bez výzvy k upisování akcií. Emisní kurs každé nové akcie se sestává z jmenovité hodnoty ve výši 10.000,- Kč pro akcii a z emisního ážia ve výši 270.000,- Kč pro akcii. Účelem tohoto zvýšení základního jmění je pokrytí převodu ztrát z předchozích účetních let,který k 31.12.1998 činí Kč 92.948.501,10 a k 2.6.1999 bude činit Kč 140.652.461,73, tzn.celkem Kč 233.600.962,83 a rozšíření a financování obchodní činnosti Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 Obchodního zákona. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je možno upsat jednu novou akcii, a to v poměru k podílu akcionářů na základním jmění společnosti. Takto upisované akcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovými akciemi na jméno,v listinné podobě,s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,- Kč s emisním ážiem ve výši 270.000,- Kč pro akcii. Všechny akcie,které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku (tzn bez výzvy k upisování akcií ve formě peněžního vkladu). Dohoda akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění ve smyslu § 205 Obchodního zákoníku nabude účinnosti po zapsání úmyslu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou splaceny v hotovosti a sice nejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základě využití přednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti Dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění,a to na účet společnosti Winterthur pojišťovna, a.s.,u Commerzbank AG,Jugoslávská 1, Praha 1, číslo účtu : 10108269/6200. do 5. 6. 2000 od 14. 3. 2000

Základní jmění splaceno: 30 % Zakladatelská smlouva byla uzavřena dne 21.10.1994 do 21. 7. 1995 od 16. 11. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 900 060 000 Kč

od 15. 9. 2010

Základní kapitál

vklad 638 000 000 Kč

do 15. 9. 2010 od 23. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 374 000 000 Kč

do 23. 12. 2008 od 19. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 373 000 000 Kč

do 19. 12. 2001 od 5. 6. 2000

Základní kapitál

vklad 363 000 000 Kč

do 5. 6. 2000 od 6. 2. 1996

Základní kapitál

vklad 250 000 000 Kč

do 6. 2. 1996 od 21. 7. 1995

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 21. 7. 1995 od 16. 11. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 90 006 od 15. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 63 800 do 15. 9. 2010 od 19. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 63 800 do 19. 5. 2010 od 23. 12. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 37 400 do 23. 12. 2008 od 20. 1. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 37 400 do 20. 1. 2003 od 19. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 37 300 do 19. 12. 2001 od 5. 6. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 36 300 do 5. 6. 2000 od 6. 2. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 50 000 do 6. 2. 1996 od 21. 7. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 20 000 do 6. 2. 1996 od 16. 11. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Andreas Kössl

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2021

vznik členství: 15. 10. 2020

Karolinengasse 5/10, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Olivera Böhm

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2021

vznik členství: 15. 10. 2020

Peter-Jordan-Straße 14/17, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Robert Constantin Gauci

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Kořenského 1055/1, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Žáček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 15. 10. 2020

zánik členství: 14. 1. 2021

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Bruno Brochet

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 12. 9. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Rue Cardinet 153A, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 10. 9. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Kuldeep Kaushik

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Calle Carretera del Mediodia 32, P02A, Madrid, 280 50, Španělské království

Violeta Ciurel

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 12. 2019

zánik členství: 15. 10. 2020

Calle Alcala 412, 7C, Madrid, 280 27, Španělské království

Wilm Langenbach

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2018 - Poslední vztah: 30. 4. 2020

vznik členství: 19. 4. 2018

zánik členství: 31. 7. 2019

vznik funkce: 20. 4. 2018

zánik funkce: 31. 7. 2019

Calle Collado Mediano, 4, Madrid, 280 34, Španělské království

Marc Audrin

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 30. 4. 2020

vznik členství: 19. 4. 2018

zánik členství: 30. 11. 2019

Calle Juan Belmonte, 13B, Madrid, 280 43, Španělské království

Wilm Langenbach

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 19. 4. 2018

Calle Collado Mediano, 4, Madrid, 280 34, Španělské království

Wilm Langenbach

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 19. 4. 2018

Calle Collado Mediano, 4, Madrid, 280 34, Španělské království

Jean-Yves Le Berre

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

boulevard Flandrin, Paris, 751 16, Francouzská republika

Jean-Yves Le Berre

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

boulevard Flandrin, Paris, 751 16, Francouzská republika

Bruno Brochet

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2020

vznik členství: 11. 9. 2014

zánik členství: 11. 9. 2019

Rue Cardinet 153A, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 19. 3. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Wanninckhove, Hove, 2 540, Belgické království

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 19. 3. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Wanninckhove, Hove, 2 540, Belgické království

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 18. 10. 2013

zánik členství: 19. 4. 2018

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 18. 10. 2013

zánik členství: 19. 4. 2018

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Joezf Van In

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2013 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 31. 1. 2013

Wanninckhove 14, Hove, 2 540, Belgické království

Jean-Yves Le Berre

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2013 - Poslední vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

boulevard Flandrin 8, Paris, 751 16, Francouzská republika

Jean-Yves Le Berre

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2013 - Poslední vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 31. 1. 2013

boulevard Flandrin 8, Paris, 751 16, Francouzská republika

Ing. Ladislav Kročák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2012 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 14. 9. 2012

zánik členství: 17. 10. 2013

Vodárenská 517, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika

Tanguy Verkaeren

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 5. 5. 2012

zánik členství: 11. 9. 2014

Neuilly-Sur-Seine, Rue de Chézy 88, 92200, Francouzská republika

Ing. Lenka Stojanovová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 4. 1. 2012

vznik členství: 16. 11. 2011

Suzova 354/2, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Jana Stojanovová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 16. 11. 2011

zánik členství: 22. 1. 2014

Suzova 354/2, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Aurelie Despeyroux

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2010 - Poslední vztah: 5. 6. 2012

vznik členství: 29. 4. 2010

zánik členství: 4. 5. 2012

Paříž Rue de Longchamp 77, PSČ 75016, Francouzská republika

Ing. Petr Skok

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2009 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 14. 9. 2012

Libeř 282, 252 41, Česká republika

Adam James Harper

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 19. 5. 2010

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 29. 4. 2010

Londýn, Barbican, Breton House 73, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Cyrille Marie Bernard De Montgolfier

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2013

vznik členství: 29. 2. 2008

zánik členství: 30. 1. 2013

vznik funkce: 23. 4. 2008

zánik funkce: 30. 1. 2013

Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53, Francouzská republika

Ing. Lumír Hubka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 4. 1. 2012

zánik členství: 31. 10. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2008

Lidická 1654, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Mgr. Tomáš Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

zánik členství: 11. 9. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2008

Jilemnická 711/10, Praha 9, 197 00, Česká republika

Petr Žaluda

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2009

vznik členství: 29. 2. 2008

zánik členství: 13. 10. 2009

Atletická 2417/1G, Praha 6, 160 00, Česká republika

Cyrille Marie Bernard De Montgolfier

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2008 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 29. 2. 2008

Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53, Francouzská republika

Renaud Louis Caudron De Coquereaumont

člen

První vztah: 11. 9. 2007 - Poslední vztah: 4. 2. 2013

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 30. 1. 2013

Pully, Chemin du Ruisselet 15, 1009, Švýcarská konfederace

Willem Wynaendts

člen

První vztah: 11. 9. 2007 - Poslední vztah: 27. 5. 2008

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 29. 2. 2008

Epalinges, Chemin du Bornalet 12, 1066, Švýcarská konfederace

Marc Meurant

Předseda

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 9. 2007

vznik členství: 29. 10. 2003

zánik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 18. 5. 2004

zánik funkce: 31. 5. 2007

rue de Litnhout 120, 1040 Etterbeek, Belgické království

Ing. Tomáš Vystrčil

člen

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 11. 9. 2007

vznik členství: 29. 10. 2003

zánik členství: 31. 5. 2007

Kaštanová 204, Říčany - Strašín, 251 01, Česká republika

Michael Winkler

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 9. 2007

vznik členství: 29. 10. 2003

zánik členství: 31. 5. 2007

Irchelstrasse 15, 8400 Winterthur, Švýcarská konfederace

Walter Tauchner

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 27. 5. 2008

vznik členství: 29. 10. 2003

zánik členství: 29. 2. 2008

Schubertgasse 5/11, A-1090 Vídeň, Rakouská republika

Marc Meurant

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

vznik členství: 29. 10. 2003

rue de Litnhout 120, 1040 Etterbeek, Belgické království

Ing. Tomáš Vystrčil

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2005

vznik členství: 29. 10. 2003

Řešovská 567/28, Praha 8, 180 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Herbst CSc.

Člen

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik funkce: 24. 3. 2003

zánik funkce: 24. 3. 2008

Glowackého 544/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Fintan Nunes

člen

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 7. 10. 2003

vznik členství: 14. 9. 2001

zánik členství: 16. 4. 2003

London E1 W 2JG, 64 Discovery Walk, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Daniel Adamec

Předseda

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

vznik funkce: 16. 8. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2003

Freigutstrasse 15, CH-8002 Zürich, Švýcarská konfederace

Jürg Keller

Člen

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

vznik členství: 16. 8. 2001

zánik členství: 16. 8. 2003

Postweg 1, CH-8475 Ossingen, Švýcarská konfederace

Mgr. Jiří Blanda

člen

První vztah: 17. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

zánik funkce: 2. 10. 2003

Kpt.Stránského 990, Praha 9, 198 00, Česká republika

Alasdair William Lorn Macdougall, Nar. 24.3.1970

člen

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

48 Eccles Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Franz Fuchs

Předseda

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2001

Husitská 753/32, Praha 1, 110 00, Česká republika

Roger Meier

místopředseda

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2001

Ch-8602, Wengen, Im Stutz 11, Švýcarská konfederace

Jiří Hron

Člen

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 16. 1. 2002

zánik členství: 22. 10. 2001

Neústupného 1831, Praha 5, Česká republika

Alexander Lorenz

Člen

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

69 Wapping Highstreet, Londýn El 9LS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Roger Meier

Předseda

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Im Stutz 11, Ch-8602, Wangen, Švýcarská konfederace

Otto Popp

Člen

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik členství: 14. 9. 2001

Florenstrasse 50, CH-8405 Winterthur, Švýcarská konfederace

Ludmila Truhlářová

Člen

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

zánik funkce: 6. 6. 2002

Jažlovická 1323/22, Praha 4, Česká republika

Alena Hronová

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Na rovnosti 22, Praha 3, Česká republika

Dr. Hans Künzle

První vztah: 14. 8. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Ebnat-Kappel a Nűrensdorf, Winterthur, Švýcarsko, Česká republika

Hans Rudolf Strickler

Předseda

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Rychenberg Str. 44, 8400 Winterthur, Švýcarsko, Česká republika

Albert Gunthli

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Bettenstr. 117, 8400 Winterthur, Švýcarsko, Česká republika

Prof.Dr. Michael Koehler

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Drusbergstr. 13, 8610 Uster, Švýcarsko, Česká republika

Fritz Bodenmann

člen

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Schmittenackerstr. 3, CH-8304 Wallisellen, Švýcarsko, Česká republika

Klaus Himmelreich

člen

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Kirchberg/St. Gallen 9533, Švýcarsko, Česká republika

Balz Hösly

předseda

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Frohburhstr. 49, Zürich 8006, Švýcarsko, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Martin Žáček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

vznik funkce: 19. 1. 2021

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Lucie Urválková

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

vznik funkce: 19. 1. 2021

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ganna Pidgorna

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Na Čečeličce 855/7, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Marek Bártek

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Gregorova 1752/43, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr. Martin Rotkovský PhD.

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Šlejnická 1019/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Rastislav Havran

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Trnavská cesta 74B, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Laurent Jaumotte

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2019 - Poslední vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 14. 1. 2021

Na hřebenech II 1163/3b, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Helena Radovanská

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2019 - Poslední vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 1. 3. 2019

zánik členství: 14. 1. 2021

K lomu 931/16, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2017 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 13. 9. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2017 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 13. 9. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Prof. Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Laurent Jaumotte

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2017 - Poslední vztah: 3. 6. 2019

vznik členství: 4. 7. 2017

Chemin du Renissart 4, Mont (Yvoir), 5 530, Belgické království

Robert Gauci

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 24. 11. 2016

zánik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 25. 11. 2016

zánik funkce: 14. 1. 2021

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Robert Gauci

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 24. 11. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

Corso di Porta Nuova 15, Milán, 201 21, Italská republika

Robert Gauci

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 24. 11. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

Corso di Porta Nuova 15, Milán, 201 21, Italská republika

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 4. 7. 2017

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 4. 7. 2017

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 11. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2011

zánik funkce: 15. 11. 2016

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 11. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2011

zánik funkce: 15. 11. 2016

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Frédéric Boulanger

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 19. 11. 2020

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 15. 10. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2015

19 rue Salneuve, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 2. 9. 2015

zánik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 2. 9. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2020

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Frédéric Boulanger

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2015

19 rue Salneuve, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Mgr. Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2015

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 23. 4. 2015

Nad Turbovou 459/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

U Nesypky 1262/7, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2017

Prof.Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2017

Prof.Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Ing. Mojmír Boucník

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 30. 6. 2013

Loděnice 189, 267 12, Česká republika

Ing. Rudolf Adam

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2012

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 5. 2012

Bratislava, Rusovce, Laténská 767/26, PSČ 851 10, Slovenská republika

Mgr. Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

Za zámečkem 746/5a, Praha 5, 158 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 15. 12. 2011

vznik funkce: 15. 12. 2011

Rösrath, Heinrich-Heine-Weg 1B, 51503, Spolková republika Německo

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 9. 2015

Bratislava, Hečkova 7461/16, 83105, Slovenská republika

Ing. Roman Vokálek

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 6. 5. 2009

zánik členství: 8. 6. 2011

Fráni Šrámka 2623/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Benoît, Picot De Moras D´Aligny

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

Rosických 603/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Ludvík Bohman

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

zánik členství: 23. 4. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2008

Pod lipami 2564/27, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Dušan Doliak

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2011

Svätý Jur, Prostredná 148/16, PSČ 900 21, Slovenská republika

Ing. Dušan Doliak

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2008 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik funkce: 22. 2. 2008

Kuzmányho 4, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

Ing. Rudolf Adam

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2006 - Poslední vztah: 4. 1. 2012

vznik členství: 7. 11. 2006

zánik členství: 7. 11. 2011

Bratislava, Rusovce, Laténská 767/26, PSČ 851 10, Slovenská republika

Ing. Dušan Doliak

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 30. 5. 2006

Kuzmányho 4, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

Ing. Mojmír Boucník

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2006 - Poslední vztah: 4. 1. 2012

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 30. 5. 2011

Loděnice 189, 267 12, Česká republika

Ing. Petr Freiberg

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 21. 12. 2006

vznik členství: 8. 11. 2005

zánik členství: 7. 11. 2006

Rosice 14, 538 34, Česká republika

Ing. Ondřej Novotný

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 8. 11. 2005

zánik členství: 23. 4. 2009

Vavřenova 1170, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Žaluda

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 27. 5. 2008

zánik členství: 22. 2. 2008

vznik funkce: 26. 11. 2003

zánik funkce: 22. 2. 2008

Křídlovická 20, Brno, 603 00, Česká republika

Ing. Michal Knapp

Člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2003 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

vznik funkce: 29. 7. 2003

zánik funkce: 18. 5. 2005

Rooseveltova 24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Luboš Novák

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2003

zánik funkce: 8. 11. 2005

Špotzova 639/16, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Ing. Tomáš Hlaváč

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 7. 10. 2003

vznik funkce: 1. 3. 2003

zánik funkce: 16. 4. 2003

Zengrova 13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Mojmír Boucník

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik funkce: 20. 4. 2001

zánik funkce: 28. 2. 2003

Chrustenice 189, 267 12, Česká republika

Ing. Petr Žaluda

Předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 6. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

zánik funkce: 26. 11. 2003

Křídlovická 20, Brno, 603 00, Česká republika

Ing. Mojmír Boucník

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 9. 2002

vznik funkce: 20. 4. 2001

Mánesova 9, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Jindřich Král

Člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik funkce: 20. 4. 2001

zánik funkce: 28. 2. 2003

Španielova 1277, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Lustig

Předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

Jindřišská 18/938, Praha 1, 110 00, Česká republika

Peter Höfinger

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 20. 10. 2001

zánik funkce: 20. 4. 2001

Templová 7, Praha 1, Česká republika

Franz Fuchs

Předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Heinrichova 12, Brno, 600 00, Česká republika

Peter Höfinger

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Templová 7, Praha 1, Česká republika

Ivan Růžička

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 10. 2001

zánik funkce: 20. 4. 2001

Podolská 1487/8, Praha 4, Česká republika

JUDr. Ivana Součková nar. 25.8.1965

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Trojanova 5, Praha 2, Česká republika

Kurt Hanhart nar. 25.10.1942

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Turkovice 36, Česká republika

Hans Künzle nar. 7.5.1961

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Turkovice 36, Česká republika

JUDr. Ivana Součková

Předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Trojanova 5, Praha 2, Česká republika

JUDr. Renáta Jindrová

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Pod dálnicí 6, Praha 4, Česká republika

JUDr. Antonín Mokrý

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

U střešovických hrišť 15, Praha 6, Česká republika

JUDr. Ivana Součková

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 30. 4. 1996

Trojanova 5, Praha 2, Česká republika

Stefan Fuchs

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 30. 4. 1996

V ochozu 6, Praha 10, Česká republika

Dieter Kern

Předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 30. 4. 1996

Jilmová 19, Praha 3, Česká republika

Silvia Sparfeld

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Nad Zlatnicí 3, Praha 6, Česká republika

Jaroslav Melzer

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Dittrichova 9, Praha 1, Česká republika

JUDr. Jiří Černý

Předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Na Slovance 35, Praha 8, Česká republika

Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.

od 19. 5. 2010

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva svůj podpis.

do 19. 5. 2010 od 20. 1. 2003

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí své podpisy k vytištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti.

do 20. 1. 2003 od 12. 8. 1999

Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně.   Podepisování za společnost se děje tak, že k zastupování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.   Prokuristé zastupují společně s členem představenstva takto: Pro bankokonta zastupuje společnost a podepisuje za ni společně předseda představenstva Dr. Hans Künzle a pan Peter Fricker nebo Dr. Hans Künzle a pan Vladimír Maruška. Ostatní dokumenty podepisuje Dr. Hans Künzle a pan Peter Fricker, Dr. Hans Künzle a pan Vladimír Maruška. K obchodnímu ménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a své podpisy.

do 12. 8. 1999 od 30. 1. 1998

Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně. Prokuristé zastupují společně s členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k zastupování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.

do 30. 1. 1998 od 18. 8. 1997

Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k zastu- pování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.

do 18. 8. 1997 od 11. 11. 1996

Každý člen představenstva zastupuje společnost společně s před- sedou představenstva. Předseda představenstva zastupuje společ- nost samostatně. Prokuristé zastupují společnost společně s před- sedou představenstva. Předseda a členové představenstva a prokuristé podepisují za spo- lečnost tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spo- lečnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 11. 11. 1996 od 16. 11. 1994

Další vztahy firmy AXA životní pojišťovna a.s.

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Dekastelo

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 14. 11. 2001

Mezivrší 31, Praha 4, 147 47, Česká republika

Karel Hrubý

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 6. 2000

Heinrichova 12, Brno, 602 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Herbst

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Glowackého 544/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jindřich Král

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 10. 2001

Španielova 1277, Praha 6, 163 00, Česká republika

Vladimír Maruška

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 28. 11. 2005

Mydlovary 4, 373 49, Česká republika

Miroslav Matocha

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 14. 3. 2000

Neužilova 4, Brno-Bohunice, 625 00, Česká republika

Mag. Peter Höfinger

První vztah: 1. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Je oprávněn spolenčost zastupovat a podepisovat za ni společně s dalším prokuristou nebo s jedním členem představenstva. do 12. 8. 1999 od 1. 3. 1999

Templová 7, Praha 1, Česká republika

Vladimír Maruška

První vztah: 1. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou panem Peterem Höfingerem. do 12. 8. 1999 od 1. 3. 1999

Mydlovary 4, 373 49, Česká republika

Ing. Ivan Růžička

První vztah: 1. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou do 12. 8. 1999 od 1. 3. 1999

Podolská 1487/8, Praha 4, Česká republika

Jindřich Král

První vztah: 1. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou panem Peterem Höfingerem. do 12. 8. 1999 od 1. 3. 1999

Španielova 1277, Praha 6, 163 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Herbst

První vztah: 1. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou panem Peterem Höfingerem. do 12. 8. 1999 od 1. 3. 1999

Glowackého 544/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Miroslav Matocha

První vztah: 1. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo s prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou panem Peterem Höfingerem. do 12. 8. 1999 od 1. 3. 1999

Neužilova 4, Brno-Bohunice, 625 00, Česká republika

Ing. Ivan Růžička

První vztah: 26. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 3. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo jedním členem představenstva. do 1. 3. 1999 od 26. 1. 1999

Podolská 1487/8, Praha 4, Česká republika

Miroslav Matocha

První vztah: 26. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 3. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo s jedním členem představenstva. do 1. 3. 1999 od 26. 1. 1999

Neužilova 4, Brno-Bohunice, 625 00, Česká republika

Vladimír Maruška

První vztah: 26. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 3. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo s jedním členem představenstva. do 1. 3. 1999 od 26. 1. 1999

Mydlovary 4, 373 49, Česká republika

RNDr. Tomáš Herbst

První vztah: 26. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 3. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo členem představenstva. do 1. 3. 1999 od 26. 1. 1999

Glowackého 544/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jindřich Král

První vztah: 26. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 3. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo s jedním členem představenstva. do 1. 3. 1999 od 26. 1. 1999

Španielova 1277, Praha 6, 163 00, Česká republika

Franz Fuchs

První vztah: 26. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 1999

Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo členem představenstva. do 12. 8. 1999 od 26. 1. 1999

Heinrichova 12, Brno, 600 00, Česká republika

Vladimír Maruška

První vztah: 30. 1. 1998 - Poslední vztah: 1. 3. 1999

Dívčice - Mydlovary 4, Česká republika

Peter Fricker

První vztah: 30. 1. 1998 - Poslední vztah: 26. 1. 1999

Senovážné nám. 25, Praha 1, Česká republika

ing. Ivan Růžička

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 1. 3. 1999

Podolská 1487/8A, Praha 4, Česká republika

Akcionáři

UNIQA Österreich Versicherungen AG

Untere Donaustraße 21, Rakouská republika, Vídeň, 1029

od 19. 11. 2020

SOCIETE BEAUJON

avenue Matignon 21, Francouzská republika, Paříž, 750 08

do 19. 11. 2020 od 2. 6. 2017

SOCIETE BEAUON

Francouzská republika

do 2. 6. 2017 od 16. 8. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 11. 1994

Živnosti

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).