Hlavní navigace

B:GROUP, a.s.

Firma B:GROUP, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3311, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28905181

Sídlo:

U Borové 69, Havlíčkův Brod, 580 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 6. 2009

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
64200 Činnosti holdingových společností
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3311, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

B:ENTERPRISES, a.s. od 28. 8. 2009

Obchodní firma

B:GROUP, a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

Eteon a.s. do 27. 2. 2015 od 2. 6. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 2. 6. 2009

adresa

U Borové 69
Havlíčkův Brod 58001 od 12. 6. 2014

adresa

V Domově 1675
Praha 3 13000 do 12. 6. 2014 od 27. 4. 2011

adresa

Zakrytá 1855/2
Praha 4 14100 do 27. 4. 2011 od 15. 9. 2010

adresa

Korunní 859/18
Praha 2 12000 do 15. 9. 2010 od 2. 6. 2009

Předmět podnikání

správa vlastního jmění od 11. 2. 2019

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 6. 2009

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím ze dne 08.02.2019 učiněném při výkonu působnosti valné hromady bylo přijato toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti B:GROUP, a.s., se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 289 05 181, se snižuje o částku 8.000.000,-- Kč, slovy osm miliónů korun českých, tedy z původní výše základního kapitálu 10.000.000,-- Kč (slovy deset miliónů korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.000.000,-- Kč (slovy dva milióny korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti B:GROUP, a.s. o 16.000,-- Kč (slovy šestnáct tisíc korun českých), tedy z původní jmenovité hodnoty 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) na novou jmen ovitou hodnotu 4.000,-- Kč (slovy čtyři tisíce korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 8.000.000,-- Kč, slovy osm miliónů korun českých, bude do 1 (slovy jednoho) roku ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku vyplacena akcionářům (podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií). Stanoví se lhůta pro předložení akcií společnosti k jejich výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou v délce 90 (slovy devadesáti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem pro snížení základního kapitálu je přehodnocení investičních záměrů společnosti a účelem je absence potřeby kumulovat větší kapitál společnosti. do 28. 6. 2019 od 11. 2. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 4. 2018 od 12. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 26. 4. 2018 od 12. 6. 2014

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 25.10.2013 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál akciové společnosti B:ENTERPRISES, a.s., IČ 28905181 se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 8.000.000,-- Kč, slovy: osm milionů korun českých, tj. z částky 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých na částku 10.000.000,-Kč, slo vy: deset milionů korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj činnosti společnosti.-b) Bude vydáno 400 kusů (slovy: čtyři sta) nových nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč; slovy: dvac et tisíc korun českých. c) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští d) Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady e) nové kmenové akcie budou s využitím přednostního práva upisovány v sídle společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jedinému akcionáři oznámí představenstvo sp olečnosti počátek běhu uvedené lhůty dopisem. f) Emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí 20.000,--Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých g) Upisovatel bude povinen splatit 100% emisního kurzu nových akcií nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne kalendářních dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti. h) V souladu s ustanovením obchodního zákoníku jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje souhlas k možnosti započtení peněžité pohledávky pana Ing. Antonína Urbana vůči společnosti B.ENTERPRISES, a.s., IČ 2890581, a to: Z celkové pohledávky, která je dni sepsání tohoto notářského zápisu ve výši 18.356.507,-Kč, slovy: osmnáct milionů tři sta padesát šest tisíc pět set sedm korun českých z titulu uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní firmě B:REAL ESTATE s .r.o. ze dne 14.4.2011, uzavřené mezi Ing. Antonínem Urbanem, jako převodcem a společností B:ENTERPRISES, a.s., IČ 28905181, jako nabyvatelem, bude započtena pohledávka ve výši 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých proti pohledávce společnosti B:ENTERPRISES, a.s. vůči Ing. Antonínu Urbanovi ve výši 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých na splacení závazku ke splacení emisního kursu každé nové akcie upsané v souvislosti se zvýšením základního kapitálu ve společnosti B:ENTERPRISES, a. s., tak jak je shora popisováno v tomto notářském zápisu. do 12. 6. 2014 od 13. 11. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 28. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 28. 6. 2019 od 18. 1. 2014

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 1. 2014 od 2. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 4 000 Kč, počet: 500 od 28. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 500 do 28. 6. 2019 od 12. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 500 do 12. 6. 2014 od 18. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 18. 1. 2014 od 28. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 28. 8. 2009 od 2. 6. 2009

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Michaela Urbanová

Člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 23. 5. 2014

Nad Skalkou 4282, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Filip Urban

Člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 23. 5. 2014

Rozsochatec 96, 582 72, Česká republika

Ing. Antonín Urban

Předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2014

vznik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 23. 5. 2014

Jeřišno 20, 583 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Michaela Urbanová

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 23. 5. 2014

Stromovka 3961, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Filip Urban

Člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2014 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 23. 5. 2014

Rozsochatec 96, 582 72, Česká republika

Michaela Urbanová

Člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 23. 5. 2014

Jeřišno 20, 583 01, Česká republika

Ing. Antonín Urban

předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2014

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 26. 8. 2009

zánik funkce: 23. 5. 2014

Jeřišno 20, 583 01, Česká republika

ing. Antonín Urban

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 5. 2014

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 26. 8. 2009

zánik funkce: 23. 5. 2014

Jerišno 20, 583 01, Česká republika

Filip Urban

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 6. 2014

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 25. 8. 2009

Rozsochatec 96, 582 72, Česká republika

Marta Urbanová

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 6. 2014

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 25. 8. 2009

Theerova 756, Chotěboř, 583 01, Česká republika

ing. Petr Waldmann CSc.

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2009

vznik členství: 2. 6. 2009

zánik členství: 25. 8. 2009

Moravská 40, Praha 2, 120 00, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo vždy společně dva členové představenstva.

od 12. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.

do 12. 6. 2014 od 28. 8. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednají dva členové společně. V případě, že má společnost jediného akcionáře, jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 28. 8. 2009 od 2. 6. 2009

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Antonín Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 21. 3. 2018

Rozsochatec 96, 582 72, Česká republika

Historické vztahy

Marta Urbanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2014 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 21. 3. 2018

Theerova 756, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Dipl. Wi. - Ing. Heinrich Homola

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 12. 6. 2014

vznik členství: 8. 10. 2009

zánik členství: 23. 5. 2014

Mělnická 133, Byšice, 277 32, Česká republika

ing. Petr Pauřík

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 8. 10. 2009

vznik funkce: 25. 8. 2009

zánik funkce: 8. 10. 2009

Raisova 803/7, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Soudný

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 6. 2014

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 26. 8. 2009

zánik funkce: 23. 5. 2014

Nikoly Tesly 7/1422, Praha 6, 160 00, Česká republika

Michaela Semerádová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 6. 2014

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 25. 8. 2009

Husova 1872, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Václav Bulíř

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2009

vznik členství: 2. 6. 2009

zánik členství: 25. 8. 2009

Dolení Paseky 32, Světlá pod Ještědem, 463 43, Česká republika

Miluše Hubáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2009

vznik členství: 2. 6. 2009

zánik členství: 25. 8. 2009

Ruská 1239/174, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Karel Krejčů

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2009

vznik členství: 2. 6. 2009

zánik členství: 25. 8. 2009

V Domcích 60/20, Praha 6, 162 00, Česká republika

Další vztahy firmy B:GROUP, a.s.

INVALOR a.s.

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2009

Vinohradská 2165/48, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ludvík Klíma

  člen dozorčí rady

  Bobkova 706/33, Praha, 198 00, Česká republika

 • JUDr. René Winkler

  člen představenstva

  Moravská 1464/44, Praha, 120 00, Česká republika

 • Ing. Alexej Šimeček

  člen dozorčí rady

  Přistoupimská 396/8, Praha, 108 00, Česká republika

 • Jiří Pichl

  člen dozorčí rady

  Pyšely 88, 251 67, Česká republika

Akcionáři

INVALOR a.s., IČ: 26711222

Korunní, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 31. 8. 2009 od 2. 6. 2009

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).